Kurser - Anmäl Dig här - Hjärtum

Anmäl dig här

Anmälan

Välj kurs i listan:

Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare får förhinder kan ersättare utses. Anmälningarna bereds i den ordning de inkommer. Skulle du inte få bekräftelse inom sju dagar, vänligen kontakta oss.
OBS! Tänk på att kontaktuppgifterna avser din arbetsgivare.

Välj antal deltagare:

Namn: E-post: Telefonnummer:
DELTAGARE 1:

Bekräftelsen skickas till:

Arbetsgivare / Företag:

E-post (om annan än ovanstående):

Adress / Box:

Postnummer:

Ort:

Fakturan skickas till:

Mottagare:

Referens / id.nummer:

Adress / box:

Postnummer:

Ort:


Meddelande: