Administratörsdagarna

Boka in den 24-25 maj 2018 för vårens Administratörsdagar!

Innehållet uppdateras fortfarande, det som är klart kan du läsa om nedan - hela innehållet blir klart under v 4.


INNEHÅLL (uppdateras)

ATT SAMORDNA OCH LEDA UTAN ATT VARA CHEF

• Självledarskap
• Effektiva arbetsdagar med struktur
• Verktyg att hantera stress
• Ditt kontaktnät och din egen framtidsplanering
• Samarbete och ömsesidig utveckling med din chef

ATT FÅ OCH GE INFORMATION PÅ ETT BRA SÄTT

• Behandla olika personer olika
• Aktivt lyssnande
• Verktyg för informationsgivning
• Icke verbal komunikation

NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIKT BEMÖTANDE

• Olika personlighetstyper
• Hur bemöta arga och irriterade kunder eller kollegor?
• Så kan du starta om dig själv på samma sätt som du
kan starta om en krånglande dator - och få ”allt” löst
• On stage och off stage
• Unika kollegor och kunder – ta tillvara på olikheterna
• Bemötande med hjärtat


SEKRETESS OCH ALLMÄNNA HANDLINGAR I OFFENTLIG VERKSAMHET

• Offentlig och sekretessbelagd allmän handling
• Vilka handlingar kan du lämna ut till allmänheten?
• Vilka handlingar kan du lämna ut till myndigheter?
• Vem bestämmer vad som ska lämnas ut?
• Hur går du tillväga om du anser att en handling inte ska lämnas ut?
• Offentlighetsprincipen i praktiken i dagens datasamhälle
• Har en utomstående rätt att läsa min e-post?
• Är mina mappar och filer på datorn offentliga?


LADDA BATTERIERNA - FRIGÖR DIN INRE STYRKA!

• Strategier för att ta dig dit du vill
• Utplåna dina begränsningar
• Besegra dina rädslor
• Finn din inre passion och styrka
• Utmana din framtid!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :