Administratörsdagarna

Deltagaravgift

Vårens tillfälle är fullbokat - välkommen att boka in dig till höstens datum!

5.980 kronor per person, inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30
Dag 2: 09.00-15.30


  • Boka 15 - 16 maj 2019
    Stockholm
    FULLBOKAT! - Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city
  • Boka 21 - 22 nov 2019
    Stockholm
    Vill du få programmet för hösten så maila till info@hjartum.se

Här är vårens Administratörsdagar - en mötesplats för administratörer inom stat, kommun och landsting!

Uppdatera dig med senaste nytt inom sekretss, allmänna handlingar och förvaltningslagen. Lär dig att skriva rätt och riktig svenska i protokoll, e-post mm. Få viktiga insikter i hur du bäst bemöter kunder samt få praktiska tips och tricks i hur du kan använd Word på ett effektivt, snabbt och proffsigt sätt.

Varmt välkommen!


INNEHÅLL

SEKRETESS OCH ALLMÄNNA HANDLINGAR I OFFENTLIG VERKSAMHET

• Offentlig och sekretessbelagd allmän handling
• Vilka handlingar kan du lämna ut till allmänheten?
• Vilka handlingar kan du lämna ut till myndigheter?
• Vem bestämmer vad som ska lämnas ut?
• Hur går du tillväga om du anser att en handling inte ska lämnas ut?
• Har en utomstående rätt att läsa min e-post?
• Är mina mappar och filer på datorn offentliga?

NYA FÖRVALTNINGSLAGEN

• Utökade krav på serviceskyldighet
• Rätten till tolkning och översättning
• Modernt språkbruk i offentliga handlingar
• Bättre tillgänglighet och snabbare svar
• Bättre samverkan
• Dröjsmålstalan


WORD - ARBETA MED DOKUMENT PÅ ETT ENKELT OCH PROFFSIGT SÄTT

• Färdiga mallar för brev, formulär, scheman mm
• Använd teman för att snabbt skapa snygga layouter
• Snabbdelar - sparade texter som kan användas för att snabbt skriva en återkommande text
• Skapa innehållsförteckning manuellt eller automatiskt
• Autokorrigering
• Infoga tecken som inte finns på tangentbordet, t ex ©, 1/6 och ‰
• Granska dokument/Spåra ändringar
• Sök och ersätt mer avancerat
• Skydda personlig information
• Koppla dokument för att lätt hantera massutskick och etiketter
• Spara i annat filformat, t ex som PDF-fil
• Hantera bilder och figurer
• Begränsa ändringar så att andra inte justerar ditt dokument


KONSTEN ATT SKRIVA RIKTIGT OCH REGELRÄTT

• Behärskar du våra vanligaste skrivregler?
• Nya svenska ord
• Strukturera din text - rubriken, stycket, meningen mm
• Meningslängd och ordval
• Redskap för att granska och kontrollera text
• Läsbarhetsindex

SPRÅKET I PROTOKOLL, RAPPORTER, E-POST MM

• Rätt formulering i rätt sammanhang
• Syftet med texten - skriv mottagaranpassat
• Protokollsvenska
• Ordval och meningsbyggnad
• Att skriva meningar i aktiv form
• Praktiska råd för att skapa en lättläst text


PRAKTISKT KUNDBEMÖTANDE

• Vad god service och gott bemötande handlar om
• Skapa kontakt med kunden
• Säkerställa kundens frågeställning och minimera risken för missförstånd
• Informera kunden på ett enkelt och klart sätt
• Quick hits och hands-on övningar


Välkommen till 2 givande dagar!
Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se