Administratörsdagarna

Digital handläggning - framtidens arbetsplats - ny förvaltningslag mm

Välkommen till vårens administratörsdagar och senaste nytt inom viktiga områden för dig som administratör! Bl a lyssnar du till Trelleborgs kommun, först i Sverige med en handläggarrobot, och SKL´s chefsekonom om framtidens arbetsplats.

Du lär dig också om nya förvaltningslagen som kommer 1 juli, om sekretess och allmänna handlingar och hur du bäst leder och samordnar ditt arbete. Att använda engelskan blir allt viktigare och här lär du dig bl a viktiga fraser och uttryck. Utbildningen avslutas med en härlig portion vitaminer, serverad av Jesper ”Framsteg” Caron.

Varmt välkommen!


INNEHÅLL

ATT SAMORDNA OCH LEDA UTAN ATT VARA CHEF

• Självledarskap
• Effektiva arbetsdagar med struktur
• Verktyg att hantera stress
• Ditt kontaktnät och din egen framtidsplanering
• Samarbete och ömsesidig utveckling med din chef

ATT FÅ OCH GE INFORMATION PÅ ETT BRA SÄTT

• Behandla olika personer olika
• Aktivt lyssnande
• Verktyg för informationsgivning

NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIKT BEMÖTANDE

• Olika personlighetstyper
• Hur bemöta arga och irriterade personer?
• On stage och off stage
• Bemötande med hjärtat


TRELLEBORGS KOMMUN FÖRST MED HANDLÄGGARROBOT

Lyssna till hur Trelleborgs kommun möter framtidens krav! Där har man börjat använda en handläggarrobot för att automatisera arbetet med bl a ekonomiskt bistånd. En programvara arbetar precis som en handläggare gör: loggar in i systemet och utför de klick, inställningar och kontroller som en handläggare annars skulle göra. Hör Eleonore Schlyter berätta om Trelleborgs väg till en smartare välfärd.


BLI TRYGG MED DIN ENGELSKA PÅ JOBBET

• Att komma igång med din engelska
• Hur du undviker att bli nervös
• Fraser och uttryck – hur får jag orden att fastna?
• Engelska i telefonen – hur gör man för att inte få panik?
• Hur du undviker att missuppfatta och missuppfattas
• Kontroll av att du uppfattat namn, tal och besked riktigt
• Bokstavering på engelska


SEKRETESS OCH ALLMÄNNA HANDLINGAR I OFFENTLIG VERKSAMHET

• Offentlig och sekretessbelagd allmän handling
• Vilka handlingar kan du lämna ut till allmänheten?
• Vilka handlingar kan du lämna ut till myndigheter?
• Vem bestämmer vad som ska lämnas ut?
• Hur går du tillväga om du anser att en handling inte ska lämnas ut?
• Har en utomstående rätt att läsa min e-post?
• Är mina mappar och filer på datorn offentliga?

NY FÖRVALTNINGSLAG 1 JULI 2018

• Utökade krav på serviceskyldighet
• Rätten till tolkning och översättning
• Modernt språkbruk i offentliga handlingar
• Bättre tillgänglighet och snabbare svar
• Bättre samverkan
• Dröjsmålstalan


DIGITALISERINGEN FORMAR FRAMTIDENS ARBETSPLATS - HUR PÅVERKAS DU?

Lyssna till SKL´s chefsekonom Annika Wallenskog och hör henne berätta om de stora förändringar som offentliga sektorn nu står inför, i och med nya digitala arbetssätt. Digitaliseringen fortskrider och intelligenta robotar spås vara naturlig del av vardagen om 10 år. Hur ser arbetslivet ut framöver? Hur kommer du som administratör att påverkas?


LADDA BATTERIERNA - FRIGÖR DIN INRE STYRKA!

• Strategier för att ta dig dit du vill
• Utplåna dina begränsningar
• Besegra dina rädslor
• Finn din inre passion och styrka
• Utmana din framtid!


Välkommen till 2 lärorika dagar!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :