Administratörsdagarna

Deltagaravgift

5.980 kronor per person, inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30
Dag 2: 09.00-15.30


  • Boka 21 - 22 nov 2019
    Stockholm
    Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, centrala Stockholm

Här är höstens Administratörsdagar - mötesplatsen för administratörer inom stat, kommun och landsting!

Höstens program är innehållsrikt och brett och spänner över ämnen som:  trender inom offentlig sektor 1,5 år efter GDPR - ändringar och nyheter förebygg och hantera stress så arbetar du i projekt mm. Varmt välkommen!


INNEHÅLL


OFFENTLIG SEKTOR I FRAMTIDEN 

• Omvärlden, T-samhället och det offentliga Sverige
• Vilka är de avgörande förändringar idag som formar morgondagens samhälle och dess medborgare?
• Hur påverkas samhällets institutioner och de kommunala förutsättningarna av tekniksprång, värderingsskiften och nya logiker för såväl värdeskapande som kommunikation?
• Vilka krav ställs på styrning och ledning i en tid präglad av osäkerhet och snabba förändringar?


GDPR - 1,5 ÅR EFTER DATASKYDDSREFORMEN

• Myndighetsbegreppet i GDPR
• GDPR i förhållande till tryck- & yttrandefrihetsgrundlagarna
• Att använda sig av samtycke i det offentligas verksamhet
• Rättslig grund för behandling
• GDPR i ljuset av offentlighets- & sekretesslagstiftningen
• GDPR-kraven vid offentlig upphandling – vad gäller?
• Vad gäller för publicering av bilder på sociala medier och i andra sammanhang?
• Dataskyddsombudets roll vid myndigheten
• Praxis och tillsynsarbete
• Lugnet efter stormen eller är det storm?


SJÄLVLEDARSKAP I EN SNABBRÖRLIG OMVÄRLD 

Få viktiga insikter i varför vi behöver kunna leda oss själva i en allt mer digitaliserad, oförutsägbar och komplex framtid.

• Check-in
• Introduktion till teori
• Värderingsbjörken
• Dina värderingars rötter - grunden till motivation/självstyre
• Tydliggör styrkor och mindset för hållbara beslut
• Förstärk graden av tillit och öppenhet i relationer som gynnar långsiktigt välmående
• Dagens smultron


PROJEKT SOM ARBETSMODELL

• Vad är ett projekt?
• När passar det att driva saker projektform och när passar det inte?
• Projektledning v/s förändringsledning

HUR SER ETT PROJEKT UT?

• Projektets olika faser
• Projekt i relation till linjeverksamhet

PROJEKTLEDNING

• Utmaningar och glädjen i att leda projekt
• Vad behövs för att vara en bra projektledare?
• Hur skapa effektiva projektteam?

PROJEKT UR ETT ADMINISTRATIVT PERSPEKTIV

• Vilken administration behövs för att driva projekt?
• Projektadministratören - en oumbärlig resurs


TIMEFULNESS - KONSTEN ATT HA TID

I dagens uppskruvade tempo är det lätt att känna sig stressad och tidspressad, men behöver det vara så? Här pratar vi om VAD du kan göra men också HUR och VARFÖR.
• Det handlar inte om att springa fortare och jobba hårdare!
• Få hjärnkoll på ditt fokus - enkla metoder för att få saker gjorda, frigöra tid och minska stress.
• Hur tid för planering & reflektion kan göra stor skillnad för ditt välmående och känslan att ha tid


Varmt välkommen till 2 givande dagar!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se