Affärsjuridik för icke-jurister

Deltagaravgift

9.980 kronor per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.15-16.00
Dag 2 kl 09.00-16.00


Kursdatum anges inom kort

Affärsjuridik för icke-jurister

Affärsjuridik för icke-jurister - även om du inte är utbildad jurist kommer du ständigt i kontakt med avtal och andra juridiska frågor som berör din verksamhet. Bli trygg och säker i affärsjuridiska frågor - lär dig om anbud, avtalsvillkor, kontraktsskrivning, avtalslagen, köplagen, fordringar mm under denna fullmatade affärsjuridiska utbildning.

Affärsjuridik genomsyrar och påverkar dagens affärsliv på i stort sett alla plan. Se till så att du har god kunskap om både dina rättigheter och skyldigheter i affärssammanhang.


Affärsjuridik för icke-jurister 

Introduktion till avtalsrätten

• Affärsjuridiska begrepp
• Grunderna inom civilrätten
• Olika sorters avtal - svenska och internationella

Att skriva juridisk riktiga avtal

• Anbud och accept
• När uppstår ett avtal?
• Olika sorters avtal
• Kan ett avtal bli ogiltigt?
• Avtalstolkning
• Standardavtalens betydelse för tillämpning och tolkning av avtal
• Fullmakt och firmateckning

Rättsförhållande mellan parterna - kontraktsrätt

• Att tänka på vid kontraktsskrivning
• Säljarens och köparens förpliktelser
• Garantier och friskrivningar
• Ansvarsbegränsningar
• Tvister

Köplagen

• Köplagens grunder
• Kan man avtala bort köplagen?
• Köplagen kontra konsumentköplagen
• Köpet i juridisk mening
• NL 01 och Incoterms 2010

Påföljder enligt köplagen

• Vad gäller enligt köplagen beträffande dröjsmål, fel och brister?
• Garantier och utfästelser

Avtalsbrott

• Definition av avtalsbrott
• Hävningsrätt
• Skadestånd, vite och försäkring
• Force Majeure
• När en part går i konkurs
• Att beräkna skadestånd
• Tvistelösning

Fordringsrätt

• Dröjsmålsränta
• Preskription
• Leasing
• Factoring och fakturaköp
• Indrivning av fordringar via betalningsföreläggande, utmätning, konkurs mm


Välkommen till kursen Affärsjuridik för icke-jurister!
Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se