Anpassad utbildning IRL - allmän info

Deltagaravgift

Kontakta oss för offert; info@hjartum.se.


Med en anpassad utbildning bestämmer ni själva när den ska hållas!

Har ni behov av att genomföra en kurs på plats hos er? Vi har stor erfarenhet av att genomföra företagsanpassade utbildningar och hjälper gärna till med innehåll, idéer och upplägg!

Här är några exempel på utbildningar som ges som företagsinterna:
• Projektledning och projektplanering
• Att leda i kris
• Ny som chef / ledare
• Kundservice, kundbemötande och kundrelationer
• Telefonbemötande
• Förhandlingsteknik
• Excel på alla nivåer
• Ekonomi för chefer och medarbetare
• Personlig effektivitet
• Försäljning
• Presentationsteknik
• Medarbetarsamtal


Kontakta oss – vi hjälper er gärna!

Sänd ett mail till info@hjartum.se. Vi svarar snabbt och tar fram offert och förslag till utformning av program som passar era behov.
Vi har stor erfarenhet av att ta fram skräddarsydd utbildning, och bidrar gärna med vår kunskap och vårt kunnande.


Fördelar med anpassad utbildning 

En intern anpassad utbildning inom företaget är både kostnadseffektiv och tidsbesparande, bland annat eftersom ni kan undvika resor och övernattningar för era anställda. Dessutom är en företagsutbildning speciellt lämplig när er organisation har ett uttalat behov av viss kunskap, som behöver få snabb spridning. Företagsinterna kurser kan då utföras under en av er bestämd tidsperiod, vilket gör att ni har god kontroll över när verksamheten är färdigutbildad. En företagsintern utbildning ger också den positiva effekten att deltagarna efter utbildningen har fått samma information och därmed har samma förutsättningar att omsätta kunskapen i praktiken.

Omfattning

Hur pass omfattande er företagsutbildning ska vara bestämmer ni. Kanske är ett visst område speciellt intressant för er att fördjupa er i. Graden av förkunskaper kan också vara med och styra innehållet i en företagsintern utbildning, vilket gör det lättare att hamna på rätt utbildningsnivå. Utbildningssättet kan ni också vara med och påverka, med grupparbeten, diskussioner, brainstorming mm. En skräddarsydd utbildning kan även vara en del av ett utvecklingsarbete i er verksamhet och byggas på med mer avancerade nivåer under en längre tid.

Öppnar för interna diskussioner

En företagsutbildning har även fördelen av att alla frågeställningar som tas upp kan diskuteras fritt, utan att ni behöver tänka på externa deltagare. Sekretessen bibehålls därför och viktiga ärenden kan också ingå som en del av undervisningen och lyftas fram på ett sätt som bara fungerar på en företagsintern utbildning. Det skapar större engagemang hos deltagarna och ger också mycket bra förutsättningar för utveckling av verksamheten. Deltagarna får goda möjligheter att utbyta relevanta erfarenheter med varandra under er företagsutbildning, och verksamhetsspecifika frågor kan avhandlas och diskuteras på ett samlat och effektivt sätt.

Plocka godbitarna!

Företagsinterna kurser ger er möjlighet att se vårt ordinarie utbud som en meny, som ni kan plocka från. Kanske vill ni för era anställda i kundtjänst plocka ihop en företagsintern utbildning som dels innehåller kund- och klagomålshantering, dels kundbemötande samt ett särskilt avsnitt om att hantera besvärliga kunder. För era projektledare kanske ni vill kombinera senaste kunskapen om effektiv projektledning med att avsnitt i presentationsteknik. Chefer kan ges särskilda företagsinterna kurser, med fokus på arbetsrätt, medarbetarsamtal och lönesamtal. Kombinationsmöjligheterna i en företagsutbildning är många, vilket gör den till ett mycket flexibelt alternativ.

En skräddarsydd utbildning ger er det som just er organisation behöver, just nu.


Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se