Rätt navigering inom arbetsrättens område 

Det juridiska förhållandet mellan dig som arbetsgivare och dina anställda regleras i arbetsrättslagstiftningen. Det är viktigt att du vet vilka skyldigheter du har att förhålla dig till och även vilka dina rättigheter är.

Denna kurs ger dig ovärderlig kunskap inom arbetsrättens område och lär dig det du behöver veta för korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor.

Arbetsrätt i praktiken - från anställning till avsked

Efter kursen kommer du att ha kunskaper om:
• Anställningsavtal - olika anställningsformer
• Lagar - arbetsledningsrätt, semester, sjukdom mm
• Integritet - vad får du kontrollera?
• Sociala medier - yttrandefrihet kontra lojalitet
• Uppsägning/avsked - arbetsbrist, personliga skäl
• Förhandlingsskyldighet - reglerna i MBL

Välkommen till 2 dagar som navigerar dig rätt genom arbetsrättens snåriga område!


Aktuell arbetsrätt | Innehåll:

Arbetsrättens grunder

• Allmänt om lagar som styr
• Arbetsledningsrätten – rätten att leda och fördela arbetet
• Det arbetsrättsliga domstolssystemet
• Att hitta upplysningar om lagar, regler och nyheter inom arbetsrätt

Anställningsavtal och anställningsformer enligt LAS

• Tillsvidareanställning
• Allmän visstidsanställning
• Anställningsavtalets innehåll och utformning
• Kollektivavtalets påverkan på det enskilda anställningsavtalet
• Är det möjligt att förändra avtalade löneförmåner?
• Kan arbetsgivaren sänka lönen och/eller ta bort anställningsförmåner?

Diskrimineringslagen

• Direkt och indirekt diskriminering
• Kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion mm
• Vid anställning, befordran, utbildning mm
• Arbetsgivarens skyldigheter och medarbetarens rättigheter
• Vad får du inte fråga om vid en anställningsintervju?

Semesterlag

• En tvingande lag
• Semesterledighet, semesterlön och semestertillägg
• Huvudsemester, förskottssemester
• Semesterår/intjänandeår
• Semesterersättning i samband med uppsägning

Sjukdom och rehabilitering

• Lagen om sjuklön
• Arbetsskador
• Vad gäller vid rehabilitering?

Integritetsfrågor och tystnadsplikt

• Den personliga integriteten kontra arbetsledningsrätten
• Vem får kontrollera vad och hur?
• Drogtester, visitation, kontroll av e-post och loggning av internetanvändning mm
• Tystnadsplikt genom anställningsavtal
• Vad gäller angående företagshemligheter?
• Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

Arbetsrätt och sociala medier

• Sociala medier och lojalitetsplikten
• Arbetstagarens ytterandefrihet
• Brott mot anställningsavtalet?

Uppsägning från arbetsgivarens sida - Allmänna regler

• Saklig grund för uppsägning
• Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
• Formalia kring uppsägningar
• Lön och förmåner under uppsägningstiden
• Företrädesrätt till återanställning
• Genomgång av vägledande domar från Arbetsdomstolen

Uppsägning pga arbetsbrist

• Vad är arbetsbrist?
• Turordningsregler vid uppsägning pga arbetsbrist
• Avtalsturlistor genom kollektivavtal
• Varsel till Arbetsförmedlingen
• Förhandlingsskyldighet

Uppsägning pga personliga skäl

• Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, dåliga arbetsprestationer mm
• Tillrättavisning och varning
• Till skada för arbetsgivaren
• Tvåmånadersregeln
• Underrättelse och varsel
• Formalia kring uppsägning av personliga skäl

Uppsägning pga sjukdom

• Kan arbetsgivaren säga upp pga sjukdom?
• Rehabiliteringsreglerna kontra uppsägningsreglerna

Avskedande

• Grovt brott mot anställningsavtalet
• Omedelbar verkan
• Underrättelse och varsel
• Formalia kring avskedanden
• Rättsverkningar av avskedanden

Förhandlings- och informationsskyldighet

• Förhandlingsreglerna i MBL
• Allmän förhandlingsrätt
• Primär förhandlingsskyldighet
• Sekundär förhandlingsskyldighet
• Genomgång av vägledande domar beträffande förhandlingsskyldighet
• Informationsskyldighet enligt MBL
• Varsel till Länsarbetsnämnden i samband med uppsägningar pga arbetsbrist

Ny lagstiftning - arbetsrätten i framtiden

• Ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området
• Pågående lagstiftningsarbete
• Relevanta domar från Arbetsdomstolen
• Sammanfattning av kursen


Varmt välkommen till kursen Aktuell arbetsrätt - en kurs i juridik för chefer!

Kurs i arbetsrätt - Arbetsrätt i praktiken hjälper dig förstå och tillämpa lagstiftningen inom arbetsrätten. Du lär dig hantera löner, förmåner och anställningsavtal, drogtester och kontroll av e-post, uppsägning och turordningsregler, förhandlings- och informationsskyldighet mm. Kurs i Arbetsrätt i praktiken visar hur du omsätter arbetsrättslagstiftningen i praktiken och den ger dig konkret kunskap i personalhantering – från anställning till avsked - marknadens bästa arbetsrättskurs.

Kurs - Deltagaravgift - Hjärtum Deltagaravgift

9.980 kr per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.15-17.00
Dag 2 kl 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

  • Stockholm
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
Sagt av tidigare deltagare

"Arbetsrättskursen gav en utmärkt överblick av de olika lagar en arbetsgivare måste beakta i sin hantering av anställda. Kursen blandade praktiska beskrivningar av hur lagarna appliceras och viktiga rättsfall. Detta gjorde kursen både intressant och tvingade deltagare att tänka till. Kursen var klart lärorik och jag rekommenderar den starkt."
Oscar Tengwall, produktchef, Vizrt Sweden AB

"En kurs som skall ses som obligatorisk för arbetstagare med personalansvar!"
Jan Olofsson, platschef, Frittes Billackering AB

"Bra med material framför sig. Entusiasmerande föreläsare. Bra med praktikfall och exempel."
Therése Sedwall, personalchef, Nordisk Elkraftteknik AB

"Göran var både pedagogisk, informativ och rolig att lyssna på."
Ola Jansson, vVD, Kylgruppen AB

"Bra med beskrivande fall växlat med de mer sakliga genomgångarna. Bra att vi i viss mån kunde styra undervisningen när vi kom med frågor och funderingar."
Tomas Rapp, Professional Services Director, Vizrt

"Göran Smedberg var en väldigt bra föreläsare."
Ulrika Ljungqvist, HR- assistent, JYSK AB

"Det mesta var mycket bra och givande och som jag har nytta av i mitt vardagliga arbete. Föreläsaren var mycket duktig och kunnig och gjorde att kursdagarna blev intressanta och givande."
Deltagare från Umeå kommun

Kurs i arbetsrätt

Dag 1
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.15 Kursen Arbetsrätt i praktiken inleds
17.00 Avslutning dag 1
Dag 2
09.00 Kursdag 2 börjar
16.00 Kursen Arbetsrätt i praktiken är avslutad