Att leda andra - chefsutbildning

Chefsutbildning som utvecklar ledarrollen

Utveckla ditt ledarskap och lär dig förstå hur du som ledare påverkar ditt team och dina medarbetare. Du får insikter om hur ditt sätt att leda inverkar på andras prestationer och hur du genom mod och rätt ledarskap kan lyfta hela teamet.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare, gruppledare, teamledare, projektledare eller som på annat sätt ansvarar för att leda en grupp. Du har haft en ledande roll en tid och vill nu bygga på dina ledarskapskunskaper.

Målsättning:
Målet är att utveckla dig som ledare och skapa ett ledarskap som är aktivt både på det inre och yttre planet. Du får bl a kunskaper om:
• Aktivt ledarskap - mål och mod
• Hantera hinder som skymmer målen
• Vägled med rätt verktyg - nå resultat
• Utveckla teamet - steg för steg
• Lyssna, tala och tolka rätt som ledare


Innehåll

Ledarskapets grunder

• Rollen som ledare
• Ledarskapsfilosofi och ledarstilar
• Vad vill du åstadkomma som ledare?
• Synen på ledarskapet, så har den förändrats
• Nyttan av att utveckla sin egen plattform

Aktivt ledarskap - motivation och mod

• Att arbeta med mål och visioner
• Hur klargör du målen för gruppen respektive individen?
• Att skapa positiva attityder och engagemang
• Motivationsfaktorer
• Vad är mod för en ledare?
• Hur får du modet som du som ledare behöver?

Hantera hinderbanan på jobbet

• Skapa stimulerande och bra förutsättningar för mig och för mina medarbetare – men hur gör jag?
• Vad krävs av chefer/ledare för att forma den inre miljön där värde kan skapas på nivåer som många tror är omöjligt?
• Att förstå och hantera alla de yttre förutsättningar och hinder som står mellan dig och målet
• Ledarskapets utmaningar
• Hur beter jag mig som ledare vid en konflikt?
• Att kunna handskas konstruktivt med konflikter

Vägled dina medarbetare med rätt verktyg

• Skillnader mellan att coacha – leda – styra
• Vad innebär det att vara en vägledande och coachande ledare?
• Metoder och modeller för att utöva det coachande ledarskapet
• Coachande ledarstil
• Nycklar till framgång
• Ledarskapsverktyg för dig

Motivera och utveckla teamet

• Ledarskap i team och teamets sammansättning
• De olika rollerna i teamet
• Förbättra resultatet - utveckling av teamet steg för steg
• Öka möjligheten för effektivitet och samarbete
• Klargör målen och skapa delaktighet i ledarrollen

Kommunikation i ledarrollen

• Vad händer när kommunikationen uteblir?
• Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?
• Aktivt lyssnande
• Informera på rätt sätt
• Ge och ta feedback
• Tala klarspråk och lösa problem
• Misstolkningar - så undviker du dem


Välkommen till en utbildning som tar ditt ledarskap till en ny nivå!

Att leda andra

Att leda andra är något av det mest intressanta man kan göra. Att vara chef och ledare är ett spännande och mycket utvecklande jobb. Ledarskap innebär att vara allkonstnär, och att arbeta genom andra för att uppnå resultat. Den som utövar ett framgångsrikt ledarskap kan få den stora glädjen att ansvara för en välfungerande verksamhet med nöjda medarbetare och kunder.

Att leda andra på ett bra sätt kräver goda ledaregenskaper. Ledarskap är delvis något som man kan lära sig, och delvis något som utvecklas genom erfarenhet. För att skaffa sig en grundläggande kunskap om ledarskap kan man som ny chef eller ledare gå en ledarskapsutbildning.

För att leda andra på ett effektivt sätt behöver man arbeta en hel del med sig själv och sina egna förmågor. Den som leder andra bör ha en god kännedom om sitt eget ledarskap, dess styrkor och begränsningar. För den som är chef eller ledare är den egna personligheten det främsta redskapet. Precis som andra redskap behöver underhållas och skötas för att kunna bidra till ett gott arbete är det därför naturligt att som chef underhålla sin egen kompetens. 

Den som arbetar med att leda andra kan även under sin karriär behöva påfyllning i sitt ledarskap. En chef behöver ständigt uppdatera sin kunskap och fylla på sin motivation, detta kan ske genom såväl kurser som genom utbyte med kollegor. Även extern coachning kan ge goda effekter, liksom att hitta en chefsmentor med lång erfarenhet inom området ledarskap. 

Att leda andra innebär en utmanande och utvecklande resa för den som vill anta utmaningen. Som framgångsrik chef och ledare har man den stora förmånen att se sina medarbetare växa och utvecklas, och att se sin verksamhet röra sig framåt mot nya mål. Detta gör jobbet enormt spännande för den som är redo för det.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :