Basutbildning för nyblivna chefer

Deltagaravgift

12.980 kr per person inklusive luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30
Dag 2: 09.00-16.00

Dag 3: 09.00-16.00


Kursdatum anges inom kort

Nybliven chef - en gedigen grundutbildning

Som nybliven chef har du många nya områden att lära dig och du har ofta kort tid på dig att sätta dig in i uppgifterna. Utbildningen tar upp dessa grundläggande, viktiga områden du behöver ha kunskap om för att få en snabb och gynnsam start på din nya karriär som chef.

Utbildningen tar bl a upp:

• Rollen som ledare - krav och förväntningar
• Konsten att sätta och nå mål
• Kommunikation och konflikthantering
• Utveckla ditt team - dynamik i gruppen
• Arbetsrätt
• Målstyrning och en handlingsplan för framtiden

Nybliven chef - 2+1 dagar

Utbildningen består av 2 inledande dagar och 1 uppföljningsdag någon månad senare. På detta sätt  kan du praktisera vad du först lärt dig och därefter ges du tillfälle att reflektera och diskutera uppkomna frågeställningar under den 3:e och avslutande utbildningsdagen.

Som nybliven chef kommer din karriär att möta både nya krav och nya möjligheter – med en gedigen utbildning i bagaget är du redo för din nya roll som framgångsrik ledare.


Basutbildning för nyblivna chefer | Innehåll:

LEDARSKAP - ATT LEDA


Framgångsrikt ledarskap – ny i chefsrollen

• Så får du alla att dra åt samma håll
• Skillnaden mellan motivation och förmåga
• Formeln som skapar det du vill åstadkomma
• Skapa situationer som gör att alla kan prestera bra
• Att leda vägen - utan att vara i vägen

Kommunikationens betydelse i ledarskapet

• Utveckla dina kommunikativa förmågor
• Din uppgift att skapa motivation, engagemang och kunskap om verksamhetens viktiga frågor
• Nå in med budskapet
• Skapa dialog som fungerar
• Få med alla på resan
• Kommunicera mer effektivt


KONSTEN ATT SÄTTA OCH NÅ MÅL


Så sätter och når du mål för dig och din organisation

• Oanade möjligheter med rätt målarbete
• Om du inte vet vart du ska spelar det ingen roll vilken väg du väljer
• Så ökar du chanserna att nå målen

Varför mål inte nås

• Förändringsprocesser – hot eller möjligheter?
• Din hjärna kan både hjälpa dig och stjälpa dig.
• Hur påverkas du av egna erfarenheter och din omgivning?

Sätt rätt mål

• Vad är det som är viktigast?
• SMARTA mål den SMARTA vägen
• Sätt mål som ger energi

Designa, formulera och kommunicera målen effektivt

• Så skapar och formulerar du mål som stimulerar
• Drömmar, visioner eller mål – vilka är skillnaderna?
• 7 principer för måluppfyllelse

Säkerställ att målen nås

• Så förankrar du mål och håller dem levande
• Hantera motgångar - fira framgångar
• Konsten att nå hela vägen fram


KONFLIKTER


Oenigheter och konflikter på arbetsplatsen

• Varför blir vi oeniga och när kan man veta att det är allvar?
• Högt i tak eller bara bråkigt?

Konflikter växer och kan urskiljas i olika stadier

• Symptom och signaler
• Så här kan man förebygga, hantera och efterhjälpa

Du som ledare – hur påverkar du konflikterna på din arbetsplats – och vilken är din roll?

• Chefsansvar och ledarkapacitet
• Vad går att göra själv som chef och när behöver man ta utomstående till hjälp?
• Ansvar och verktyg


MEDARBETARSAMTAL


• Innehåll och struktur i samtalen
• Checklistor och arbetssätt kring samtalen
• Kopplingar till lön och belöning 


UTVECKLA DITT TEAM - DYNAMIK I GRUPPEN


Gruppen ur olika perspektiv

• Flockledare och följare, olika roller och förväntningar
• Brain Lean ™, att få hjärnorna att samarbeta
• Hjärnans hot- och belöningsläge
• SCARF – olika faktorer som skapar hot och vanliga reaktioner i en grupp
• Vikten av öppenhet och tillit för att skapa relationsdjup i gruppen

Att skapa framgång genom teamet

• Att utveckla kollektiv intelligens
• Bolla, bidra, bygga, besluta
• Olikheter som blir styrkor istället för konflikter
• Gruppens utveckling och ledarens olika roller beroende på fas
• Effektiva möten; roller och struktur
• Se och förstå gruppen ur ett helhetsperspektiv


LEDARROLLEN - KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR


Att gå från ”en i gänget” till att bli chef

• Så hanterar du övergången från medarbetare till ledare
• Så skapar du ett förtroendefullt ledarskap
• Så får du alla att ta mer ansvar

Ledarrollen

• Så hanterar du ledarrollen
• Krav och förväntningar som ställs på dig som ledare
• Hantera att du är klämd från två håll, både uppifrån och nedifrån
• Svårigheter och fallgropar vid beslutsfattande
• Olika strategier för beslutsfattande

Metoder som förenklar feedback

• Nya verktyg och metoder för att ge feedback
• Hantera förändringar i gruppen
• Hantering av äldre, mer erfarna personer i teamet
• Hur du får teamet att leverera tillsammans?


ARBETSRÄTT - EN INTRODUKTION


• Anställningsavtalets betydelse
• Vad gäller vid erinran och skriftlig varning?
• Vad gäller vid omplacering?
• Vad gäller vid uppsägning och avskedande?


PERSONLIGT LEDARSKAP - HANDLINGSPLAN


Besvärliga människor

• Så hanterar du personer som sätter sig på tvären
• Strategier för att få större delaktighet
• Verktyg som underlättar
• Lär dig att hantera besvärliga möten på rätt sätt

Medarbetare som inte mår bra

• Vad är psykisk ohälsa?
• Konkreta tips på hur du som ledare kan agera

Det personliga ledarskapet

• Att utvecklas som ledare - hur gör du?
• Hur utvecklar du gruppen?
• Samspelets betydelse för framgångar

Handlingsplan

• Så skapar du rätt beteenden
• Resultatmål och beteendemål. Skillnad?
• Handlingsplan för framtiden


UPPSUMMERING AV KURSDAGARNA


Varmt välkommen till en utbildning för dig som är ny som chef!

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som nyligen tillträtt en tjänst som ny chef eller som står i begrepp att göra det.


Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se