Basutbildning för nyblivna chefer

Nybliven chef - en gedigen grundutbildning

Som nybliven chef har du många nya områden att lära dig och du har ofta kort tid på dig att sätta dig in i uppgifterna. Utbildningen tar upp dessa grundläggande, viktiga områden du behöver ha kunskap om för att få en snabb och gynnsam start på din nya karriär som chef.

Utbildningen tar bl a upp:

• Rollen som ledare - krav och förväntningar
• Konsten att sätta och nå mål
• Kommunikation och konflikthantering
• Utveckla ditt team - dynamik i gruppen
• Arbetsrätt
• Målstyrning och en handlingsplan för framtiden

Nybliven chef - 2+1 dagar

Utbildningen består av 2 inledande dagar och 1 uppföljningsdag någon månad senare. På detta sätt  kan du praktisera vad du först lärt dig och därefter ges du tillfälle att reflektera och diskutera uppkomna frågeställningar under den 3:e och avslutande utbildningsdagen.

Som nybliven chef kommer din karriär att möta både nya krav och nya möjligheter – med en gedigen utbildning i bagaget är du redo för din nya roll som framgångsrik ledare.


Basutbildning för nyblivna chefer | Innehåll:

LEDARSKAP - ATT LEDA


Framgångsrikt ledarskap – ny i chefsrollen

• Så får du alla att dra åt samma håll
• Skillnaden mellan motivation och förmåga
• Formeln som skapar det du vill åstadkomma
• Skapa situationer som gör att alla kan prestera bra
• Att leda vägen - utan att vara i vägen

Kommunikationens betydelse i ledarskapet

• Utveckla dina kommunikativa förmågor
• Din uppgift att skapa motivation, engagemang och kunskap om verksamhetens viktiga frågor
• Nå in med budskapet
• Skapa dialog som fungerar
• Få med alla på resan
• Kommunicera mer effektivt


KONSTEN ATT SÄTTA OCH NÅ MÅL


Så sätter och når du mål för dig och din organisation

• Oanade möjligheter med rätt målarbete
• Om du inte vet vart du ska spelar det ingen roll vilken väg du väljer
• Så ökar du chanserna att nå målen

Varför mål inte nås

• Förändringsprocesser – hot eller möjligheter?
• Din hjärna kan både hjälpa dig och stjälpa dig.
• Hur påverkas du av egna erfarenheter och din omgivning?

Sätt rätt mål

• Vad är det som är viktigast?
• SMARTA mål den SMARTA vägen
• Sätt mål som ger energi

Designa, formulera och kommunicera målen effektivt

• Så skapar och formulerar du mål som stimulerar
• Drömmar, visioner eller mål – vilka är skillnaderna?
• 7 principer för måluppfyllelse

Säkerställ att målen nås

• Så förankrar du mål och håller dem levande
• Hantera motgångar - fira framgångar
• Konsten att nå hela vägen fram


KONFLIKTER


Oenigheter och konflikter på arbetsplatsen

• Varför blir vi oeniga och när kan man veta att det är allvar?
• Högt i tak eller bara bråkigt?

Konflikter växer och kan urskiljas i olika stadier

• Symptom och signaler
• Så här kan man förebygga, hantera och efterhjälpa

Du som ledare – hur påverkar du konflikterna på din arbetsplats – och vilken är din roll?

• Chefsansvar och ledarkapacitet
• Vad går att göra själv som chef och när behöver man ta utomstående till hjälp?
• Ansvar och verktyg


MEDARBETARSAMTAL


• Innehåll och struktur i samtalen
• Checklistor och arbetssätt kring samtalen
• Kopplingar till lön och belöning 


UTVECKLA DITT TEAM - DYNAMIK I GRUPPEN


Gruppen ur olika perspektiv

• Flockledare och följare, olika roller och förväntningar
• Brain Lean ™, att få hjärnorna att samarbeta
• Hjärnans hot- och belöningsläge
• SCARF – olika faktorer som skapar hot och vanliga reaktioner i en grupp
• Vikten av öppenhet och tillit för att skapa relationsdjup i gruppen

Att skapa framgång genom teamet

• Att utveckla kollektiv intelligens
• Bolla, bidra, bygga, besluta
• Olikheter som blir styrkor istället för konflikter
• Gruppens utveckling och ledarens olika roller beroende på fas
• Effektiva möten; roller och struktur
• Se och förstå gruppen ur ett helhetsperspektiv


LEDARROLLEN - KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR


Att gå från ”en i gänget” till att bli chef

• Så hanterar du övergången från medarbetare till ledare
• Så skapar du ett förtroendefullt ledarskap
• Så får du alla att ta mer ansvar

Ledarrollen

• Så hanterar du ledarrollen
• Krav och förväntningar som ställs på dig som ledare
• Hantera att du är klämd från två håll, både uppifrån och nedifrån
• Svårigheter och fallgropar vid beslutsfattande
• Olika strategier för beslutsfattande

Metoder som förenklar feedback

• Nya verktyg och metoder för att ge feedback
• Hantera förändringar i gruppen
• Hantering av äldre, mer erfarna personer i teamet
• Hur du får teamet att leverera tillsammans?


ARBETSRÄTT - EN INTRODUKTION


• Anställningsavtalets betydelse
• Vad gäller vid erinran och skriftlig varning?
• Vad gäller vid omplacering?
• Vad gäller vid uppsägning och avskedande?


PERSONLIGT LEDARSKAP - HANDLINGSPLAN


Besvärliga människor

• Så hanterar du personer som sätter sig på tvären
• Strategier för att få större delaktighet
• Verktyg som underlättar
• Lär dig att hantera besvärliga möten på rätt sätt

Medarbetare som inte mår bra

• Vad är psykisk ohälsa?
• Konkreta tips på hur du som ledare kan agera

Det personliga ledarskapet

• Att utvecklas som ledare - hur gör du?
• Hur utvecklar du gruppen?
• Samspelets betydelse för framgångar

Handlingsplan

• Så skapar du rätt beteenden
• Resultatmål och beteendemål. Skillnad?
• Handlingsplan för framtiden


UPPSUMMERING AV KURSDAGARNA


Varmt välkommen till en utbildning för dig som är ny som chef!

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som nyligen tillträtt en tjänst som ny chef eller som står i begrepp att göra det.


Kurs - Deltagaravgift - Hjärtum Deltagaravgift

12.980 kr per person inklusive luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30
Dag 2: 09.00-16.00

Dag 3: 09.00-16.00

Kursdatum anges inom kort
Sagt av tidigare deltagare

"En övergripande utbildning som gav flera nya verktyg att lägga i verktygslådan. Många konkreta tips för olika situationer."
Angelica Strandberg, VD, FöretagsHälsan FHC AB

"Bra, lättsam nivå på alla ämnen och väldigt trevligt med olika föreläsare som bytte av varandra. Lärorikt innehåll. Bra lokaler."
Magnus Hoverberg, Reservdels- & Tillbehörschef, Hyundai Bilar AB

"Väldigt bra och användbara tips! Roligt och givande att få träffa andra chefer för utbyte av erfarenhet och råd. Det gick en röd tråd genom alla föreläsningar dessa två dagar, bra blandning av föreläsare, vilka fantastiska människor de är! Väldigt bra avslutning av dagarna med Per Furumo!! Jag upplevde dessa dagar bara som bra och givande dagar!"
Fatti Niromand, Teamchef, Folktandvården Gävleborg

"Föreläsarna var inspirerande och kunniga! Man fick med sig bra verktyg att kunna praktisera på hemmaplan!"
Andreas K, affärsområdeschef, Alwex Transport AB

"Föreläsarna var toppenbra! Mycket inspiration och givande diskussioner. Bra även att kursen inte började så tidigt så man hade möjlighet att åka på morgonen och hinna i tid."
Alexander Ledin, trädgårdschef

"Jag fick konkreta verktyg att hantera krångliga situationer. Fick lära mig förstå olika beteenden och på vilka sätt man ska behandla de olika beteenden som medarbetare har."
Anna Enochsson, Global Sales and Development Engineer Manager, Dellner Couplers AB

"Är mycket nöjd över att få verktyg att använda mig av. Fick ett uppvaknande och nytändning."
Eva Hildeland, gruppchef, Frösunda Omsorg AB

"Utbildningen gav mig ett brett utbud av olika chefsverktyg."
Tommy Björklund, teknisk förvaltare, SEFAB Gruppen AB

"Allt var bra. Flera bra verktyg."
Johan Sundström, driftledare, SEFAB Gruppen AB

"Brett spektrum med mycket olika innehåll och kunskap."
Daniel Svensson, chef transportledning, Braås Åkeri AB

"Konkreta metoder som man kan testa på hemmaplan."
Cecilia Pihl, enhetschef, Mölndals stad

"Engagerande! Fick många bra tips."
Mathias Lepik, Bra Byggare Sverige AB

"Bra med mycket variation."
Fredrik Andersson, fordonschef, Braås Åkeri AB

Nybliven chef - Ny som chef

Dag 1
09.15 Registering med kaffe och smörgås
09.30 Basutbildning för nyblivna chefer inleds
12.30 Lunch
16.30 Dag 1 är avslutad
Dag 2
09.00 Dag 2 inleds
12.00 Lunch
16.00 Dag 2 är avslutad
Dag 3
09.00 Dag 3 inleds
12.00 Lunch
16.00 Basutbildning för nyblivna chefer är avslutad