Besvärliga människor

Deltagaravgift

2.980 kr per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tid:
Kl 09.15-16.00


Kursdatum anges inom kort

Bemöt besvärliga människor på rätt sätt

Varför uppfattar vi vissa människor som besvärliga? Kursen ger dig förklaringen till varför vi reagerar som vi gör när vi möter jobbiga personer. Du lär dig hur du bäst hanterar besvärliga beteenden och hur du gör för att utveckla ett professionellt bemötande och behålla ditt lugn, även när du möts av ilska och aggressivitet. Du får viktig kännedom om hur olika kulturer påverkar vårt sätt att vara och du lär dig vad det är som vi uppfattar som besvärande mellan kulturerna.

Kursen ger dig svaren på:
• varför du reagerar som du gör när du möter någon som du tycker är jobbig
• hur du löser en besvärlig situation på bästa sätt
• hur våra olika kulturer inverkar på hur vi beter oss
• hur du samlar kulturnycklar som öppnar upp för nya perspektiv

Välkommen till kursen Besvärliga människor och få tillgång till verktyg att använda i pressade situationer! Det kommer att öka din trygghet nästa gång du möter en jobbig person.


Innehåll

Lär dig känna igen och förstå olika personlighetstyper

• Sätt ord och färg på de olika besvärliga beteendena
• Olika exempel på besvärliga människor:
   - den lösningsfokuserade ”buffeln”
   - den noggrant analytiska
   - den jag-centrerade estradören
   - den mjuka relationsexperten
• Varför kan vi uppfatta andra som riktigt besvärliga?

Hur kan du lösa en besvärlig situation på bästa sätt?

• Hur hanterar du någon som står långt ifrån din egen personlighetstyp?
• Vad händer inom dig när du är under attack?
• Vad ska du göra om någon gör dig ledsen eller arg?
• Lär dig kommunicera med besvärliga människor på ett lösningsfokuserat sätt

Besvärligheter i mångkulturen

• Vad är det som verkar besvärande?
• Kulturella perspektiv och kulturell respekt
• Andra kulturer - andra normer och uttryckssätt
• Går det att skifta perspektiv?
• Samla nycklar till förståelse
• Påverka till förändringar med små medel

Mångkulturens möjligheter

• Tålamod och en rikedom av resurser
• Kulturen påverkar hur vi tolkar och resonerar
• Informationsstilar
• Ett och samma beteende kan ha olika betydelser
• Kännedom från flera kulturer minskar risken för låsningar
• Att bära med sig ett varmt frågetecken


Gå hela arbetsgruppen - Gå 4 betala för 3!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se