Certifierad ledare

Kraftfull 2+1-dagarsutbildning för ledaren

Det här är utbildningen för dig som vill tydliggöra dina starka och svaga sidor som ledare och utarbeta en handlingsplan för ditt framtida ledarskap. Du vill få verktyg som hjälper dig i din vardag som ledare och som gör att verksamheten kan bedrivas såväl effektivt och flexibelt som sporrande och motiverande.

Utbildningen är upplagd med 2 inledande dagar och 1 uppföljnings- och utvecklingsdag en dryg månad senare. På detta sätt hinner du praktisera vad du först lärt dig och därefter reflektera och diskutera uppkomna frågeställningar.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetat en tid som ledare. Du vill dels utveckla själva ledningsverktyget, dels hitta nya drivkrafter för dig personligen som ledare.

Målsättning:
Utbildningens mål är att du ska utveckla både ditt ledarskap och de egenskaper hos dig som gör dig till en ledare. Du ska ta ännu ett kliv i din ledarskapsutveckling och lära dig hur du som ledare kan nå nya resultat och verklig framgång för både dig och dina medarbetare.

Certifiering:
Dag 3 av utbildningen är det certifiering. Eftersom dina nya kunskaper i ledarskap kontinuerligt stäms av under utbildningens gång krävs inget prov för att bli certifierad, men det förväntas av dig att du är aktiv under utbildningen och delaktig i avstämningarna. På detta sätt tydliggörs också dina starka och svaga sidor och det blir lättare för dig att veta vad du eventuellt behöver jobba vidare med.


Innehåll

Dag 1 - Ditt personliga ledarskap

Ledarrollen - min uppgift som ledare

• Ledarskap – en egen profession
• Ramar och förväntningar
• Reaktivt vs proaktivt ledarskap
• Skapa tydlighet och förutsägbarhet
• Värdegrunder

Hitta din unika och personliga ledarstil

• Vem är jag i mitt ledarskap och varför?
• Mod och ledarskap - Våga vara ledare!
• Flockbeteende
• Chef, inte kompis

Att jobba mindre och hinna mer

• Verktyg för prioritering
• Öva upp din delegeringsskicklighet
• Uppföljning och konsekvenser
• Beslutsfattande
• Styrning på ledarens vis

Målstyrning och konsten att sätta mål

• Mål med mening
• Motivationsteori
• Att hitta sporren i ledarskapet
• Kontinuerlig nydaning
• Förändras med ledarrollen


Dag 2 - Ledaren och medarbetarna

Att leda framgångsrika grupper

• Gruppdynamik
• Alla personligheter behövs
• Grundläggande behov hos medarbetaren
• Effektiv kommunikation
• Ledarskap är kommunikation

Så får du högpresterande medarbetare

• Faktorer som påverkar våra möjligheter att prestera
• Ge och få feedback, feedbacktrappan
• JAG-budskapet
• Dramamodellen
• Perspektivmodellen

Vägledande förhållningssätt till medarbetarna

• Medarbetarens grundbehov
• Att handleda och lotsa
• Samtalen som leder vägen, inte styr resan
• Frågemetodik
• Identifiera beställningen
• Aktivt lyssnande
• Den viktiga uppföljningen

Hantera konflikter och svåra samtal

• Osämja i gruppen
• Tvister på ledningsnivå
• Att säga upp eller avskeda
• Underprestation
• Oacceptabelt beteende
• Att agera med omtanke
• Att ta fram handlingsplaner


Dag 3 - Vidareutveckla dig och dina medarbetare

Uppföljning för utveckling

• Reflektioner sen tillfälle 1
• Självinsikter
• Frågor som dykt upp
• Svårigheter och hinder
• Fördjupning mitt personliga ledarskap

Inte bara ledare utan också chef

• Chefsskap kontra ledarskap
• Din formella position
• Balansakten mellan makt och ledning
• Resultatkrav
• Chefsåret
• Ledningsgrupper

Medarbetarsamtal med kvalitet

• Strukturen i samtalet - så här planerar du
• Frågor som får medarbetaren att lyfta fram det bästa hos sig själv
• Så får du medarbetaren att ta eget ansvar
• Prestation och kompetens - verktyg för utvärdering
• Den viktiga uppföljningen och återkopplingen

Handlingsplan - ditt framtida ledarskap

• Vad behöver du utveckla vidare i ditt ledarskap?
• Konkret handlingsplan
• Hinner du med att utvecklas? Planering!

Certifiering och uppsummering av utbildningen 


Välkommen till en utbildning som går på djupet och resulterar i en handlingsplan för framtiden och avslutas med certifiering.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se