Kraftfull 2+1-dagarsutbildning för ledaren

Utbildningen Certifierad ledare vänder sig till dig som arbetat en tid som ledare och som vill tydliggöra din ledarroll och hitta din personliga modell för att utvecklas som ledare. Utbildningen är upplagd med 2 inledande dagar och 1 uppföljnings- och utvecklingsdag en dryg månad senare. På detta sätt hinner du praktisera vad du först lärt dig och därefter reflektera och diskutera uppkomna frågeställningar.

Certifierad ledare

Dag 3 av utbildningen är det certifiering. Eftersom dina nya kunskaper i ledarskap kontinuerligt stäms av under utbildningens gång krävs inget prov för att bli certifierad, men det förväntas av dig att du är aktiv under utbildningen och delaktig i avstämningarna. På detta sätt tydliggörs också dina starka och svaga sidor och det blir lättare för dig att veta vad du eventuellt behöver jobba vidare med.

Välkommen till en utbildning som går på djupet och resulterar i en handlingsplan för framtiden och avslutas med certifiering. 


Certifierad ledare | Innehåll:

Dag 1 - Ditt personliga ledarskap

Ledarrollen - min uppgift som ledare

• Ledarskap – en egen profession
• Ramar och förväntningar
• Reaktivt vs proaktivt ledarskap
• Skapa tydlighet och förutsägbarhet
• Värdegrunder

Hitta din unika och personliga ledarstil

• Vem är jag i mitt ledarskap och varför?
• Mod och ledarskap - Våga vara ledare!
• Flockbeteende
• Chef, inte kompis

Att jobba mindre och hinna mer

• Verktyg för prioritering
• Öva upp din delegeringsskicklighet
• Uppföljning och konsekvenser
• Beslutsfattande
• Styrning på ledarens vis

Målstyrning och konsten att sätta mål

• Mål med mening
• Motivationsteori
• Att hitta sporren i ledarskapet
• Kontinuerlig nydaning
• Förändras med ledarrollen


Dag 2 - Ledaren och medarbetarna

Att leda framgångsrika grupper

• Gruppdynamik
• Alla personligheter behövs
• Grundläggande behov hos medarbetaren
• Effektiv kommunikation
• Ledarskap är kommunikation

Så får du högpresterande medarbetare

• Faktorer som påverkar våra möjligheter att prestera
• Ge och få feedback, feedbacktrappan
• JAG-budskapet
• Dramamodellen
• Perspektivmodellen

Vägledande förhållningssätt till medarbetarna

• Medarbetarens grundbehov
• Att handleda och lotsa
• Samtalen som leder vägen, inte styr resan
• Frågemetodik
• Identifiera beställningen
• Aktivt lyssnande
• Den viktiga uppföljningen

Hantera konflikter och svåra samtal

• Osämja i gruppen
• Tvister på ledningsnivå
• Att säga upp eller avskeda
• Underprestation
• Oacceptabelt beteende
• Att agera med omtanke
• Att ta fram handlingsplaner


Dag 3 - Vidareutveckla dig och dina medarbetare

Uppföljning för utveckling

• Reflektioner sen tillfälle 1
• Självinsikter
• Frågor som dykt upp
• Svårigheter och hinder
• Fördjupning mitt personliga ledarskap

Inte bara ledare utan också chef

• Chefsskap kontra ledarskap
• Din formella position
• Balansakten mellan makt och ledning
• Resultatkrav
• Chefsåret
• Ledningsgrupper

Medarbetarsamtal med kvalitet

• Strukturen i samtalet - så här planerar du
• Frågor som får medarbetaren att lyfta fram det bästa hos sig själv
• Så får du medarbetaren att ta eget ansvar
• Prestation och kompetens - verktyg för utvärdering
• Den viktiga uppföljningen och återkopplingen

Handlingsplan - ditt framtida ledarskap

• Vad behöver du utveckla vidare i ditt ledarskap?
• Konkret handlingsplan
• Hinner du med att utvecklas? Planering!

Certifiering och uppsummering av utbildningen 


Varmt välkommen till utbildningen Certifierad ledare!

Kurs - Deltagaravgift - Hjärtum Deltagaravgift

11.980 kronor per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider
Dag 1: 09.30-16.30
Dag 2: 09.00-16.00
Dag 3: 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
    3-dagarskurs med dag 3 den 23 nov 2016.
    Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city

  • Stockholm
    3-dagarskurs med dag 3 den 26 jan 2017.
    Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city
Sagt av tidigare deltagare

"Det var den bästa utbildning jag har varit på. Är jättenöjd med kursen."
Miroslav Petrovic, DSV Solutions

"Väldigt bra utbildning, fick med mig många bra verktyg och tankar som jag kommer att använda mig av."
Glenn Nilssen, Servicedesk Manager, Excanto AB

"Intressanta verktyg att ta med sig i det vardagliga ledarskapet. Mycket bra grupp med individer från helt olika branscher. Skapade en bra dynamik."
Pär Gustafsson, Set designer, AJ Produkter

"Malin Trossing var fantastiskt duktig på att lära ut, stor guldstjärna för sin pedagogik och anpassningsbarhet samt känsla för vad gruppen önskade."
Ingela Fallman, chef för ekonomiservice, Samhall AB

"Fick mycket nyttig information och nya infallsvinklar till mitt arbete av en trevlig och engagerande föreläsare."
Ulf, arbetsledare

"Allt kändes genomtänkt och Malin var kompetent och väldigt lätt att lyssna på."
Thomas Nilsson, Rapid Larmcentral

”En sympatisk och mycket bra ledare med mycket erfarenhet. Tiden sprang iväg. Jättebra!”
Moa Gehlin, chef, Förskolan Gläntan

"Malin ledde oss igenom kursen på ett glatt, lyhört och kompetent sätt."
Charlotta Heimersson, verksamhetsledare, LEADER Norra Mälarstranden

”Bra att vi var delaktiga. Bra med många exempel”
Cecilia Malm, mätvärdescontroller, Tekniska Verken Driftum AB

"Bra upplägg med 2 tillfällen! Bra storlek på gruppen"
Fredrik Bihl, VD, Persiennkompaniet Norden AB

"Duktig föreläsare. Klok och erfaren"
Krister Löfqvist, T-Emballage

Certifierad ledare

Dag 1
09.15 Samling med kaffe och smörgås
09.30 Utbildningen Certifierad ledare inleds
12.30 Lunch
16.30 Dag 1 är avslutad
Dag 2
09.00 Dag 2 inleds
12.00 Lunch
16.00 Dag 2 är avslutad
Dag 3
09:00 Dag 3 inleds
12:00 Lunch
16:00 Utbildningen Certifierad ledare är avslutad