Chefens samtal

Deltagaravgift

6.980 kronor per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tid:
09.15-16.00


  • Boka 14 okt 2020
    Stockholm
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

Konstruktiva samtal - mindre oro och stress

Kursen hjälper dig att förbereda dig på rätt sätt inför dels medarbetarsamtalen, dels de svåra samtalen du ibland måste hålla med din personal. Du får tillgång till användbara verktyg för kommunikation, som öppnar upp för givande och konstruktiva samtal med dina medarbetare.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är chef eller ledare och som vill ha praktisk kunskap i hur du genomför medarbetarsamtal och svåra samtal med din personal.

Målsättning:
Målet är att du ska lära dig bl a:

  • olika kommunikationsverktyg
  • att planera och genomföra konstruktiva och meningsfulla medarbetarsamtal
  • att utvärdera medarbetarens kompetens och arbetsresultat
  • att genomföra svåra samtal och hantera olika jobbiga beteendestilar
  • hur du minskar känslor av obehag inför svåra samtal


INNEHÅLL

Samtalsmetodik i praktisk tillämpning

• Kommunikationens olika verktyg
• Öppna och stängda frågor
• Att få tysta att prata mer
• Att ha modet att avbryta de som pratar för mycket
• Tystnad som samtalsmetod

Medarbetarsamtalet - ett verktyg för fokusering

• Se helheten - kopplingen till t ex lön och feedback
• Att utvärdera prestation och kompetens
• Två-faktorteorin
• Chefens resp medarbetarens syfte med samtalet
• Att ge tydlig återkoppling och konstruktiv kritik
• Konkreta exempel på både bra och dåliga saker

Arbetssätt kring medarbetarsamtalet

• Generell checklista resp individuell checklista
• Ramar och förväntningar
• Tillbakablick på det gångna året
• Hur tycker medarbetaren att det har gått?
• Hur ser det ut nu?
• Mål som gäller för företaget och gruppen
• Utveckling som krävs för att kunna möta ställda krav
• Vilka mål skall vi sätta upp och hur skall de följas upp?
• Hur och när följer vi upp samtalet?

Förberedelser inför svåra samtal

• Hantera olika typer av personligheter och beteendestilar:
  - Aggressiva
  - Undergivna
  - Självsäkra
• Din egen känsla av obehag inför samtalet
• Att förstå bakgrunden till medarbetarens agerande
• Eget ansvar och egen roll i det inträffade
• Målformulering - vad vill du åstadkomma med samtalet?
• Att skapa utrymme till förändring

Praktiska exempel - lösningar på svåra samtal

• Hur samtalar du vid följande problemsituationer:
  - Prestationen är sämre än vanligt
  - Missbruksproblem - alkohol och andra droger
  - Problem att samarbeta med andra
  - Mobbning - kränkning av kollegor
  - Misskötsel - ofta försenad, låg arbetsmoral mm
  - Hög sjukfrånvaro
• Hur meddelar du svåra beslut, t ex vid:
  - Ändrade arbetsuppgifter
  - Uppsägning
  - Omplacering
• Att genomföra svåra samtal med omtanke
• Konsten att lyssna
• Vikten av att följa upp och finnas till hands efteråt


Välkommen till kursen Chefens samtal - för konstruktiva samtal med din personal!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se