Chefsutbildningar


Chefsutbildningar

Chefsutbildningar skall vara lönsamma. Är du ny som chef rekommenderar vi vår grundliga 3-dagarsutbildning Basutbildning för nyblivna chefer eller vår 2-dagarsutbildning Ny som chef. Båda kurserna gör dig väl förberedd inför din nya roll. Basutbildning för nyblivna chefer är en verkligt gedigen chefsutbildning, som går på djupet och även tar upp frågeställningar kring beslutsfattande och förändringstaktik. Kursen Ny som chef lär dig grunderna i ledarskap och ger dig ett körkort i chefskap, vilket gör att du snabbt blir redo för dina nya, utmanade uppgifter som chef.
Som ny chef är du inte längre specialisten inom ditt område och inte heller en medarbetare gruppen, utan nu har du ansvar för resultat, befogenheter att fatta beslut och individer att leda och coacha. För att bli redo för din nya funktion kan en chefsutbildning ge dig en rad verktyg för att göra rätt från början och på så sätt undvika kostsamma misstag och onödig tidsåtgång. Du får tid att fundera på hur just ditt ledarskap ska se ut, hur dina starka sidor ska framhävas och hur du kan utvecklas både som individ och ledare. Chefsutbildningar är särskilt värdefull för dig som är ny som chef, eftersom den ger dig den nödvändiga basen att utvecklas vidare från.

Chefsutbildningar som lönsam investering

En organisation som fortlöpande låter sina chefer och ledare gå på chefsutbildningar kommer att både stärka attraktionskraften hos företaget och skapa en arbetsplats som hela tiden utvecklas och drivs framåt. Chefsutbildningar ger, förutom praktiska kunskaper, även nya och fräscha idéer och synsätt på ledningsfrågor, som gör att chefer och medarbetare hela tiden tar del av det senaste inom coaching, kommunikation, teambuildning, konflikthantering mm. Kontinuerlig och ständigt pågående chefsutbildning sprider en känsla av att arbeta i en modern och framåtsträvande organisation, som månar om personalen och ser ljust på framtiden.

Chefsutbildning | Vad ska den innehålla?

Chefsutbildning är egentligen ett sammanfattande ord för en mängd olika utbildningar. Hjärtum erbjuder ett heltäckande utbud av chefsutbildningar, som vänder både till dig som är ny som chef och till dig som är mer erfaren.  Våra utbildningar tar upp allt det du behöver för att utvecklas i din roll som chef. Här finner du självklart kurser som koncentrerar sig på själva ledarskapet, men även på det som finns runt omkring ledaren och som ger så många fördelar att ha kunskap om, t ex Ekonomi för chefer, Arbetsrätt och Medarbetarsamtal. Gemensamt för alla våra chefsutbildningar är att de leds av engagerade och pålästa föreläsare, alltid uppdaterade med det senaste inom respektive område.

Chefsutbildningar | Utveckla ditt chefskap

Du som är en erfaren ledare är duktig på att leda och känner till både fallgropar och svårigheter med att vara chef, men ledarskapsutvecklingen står inte stilla och för att hänga med i trender, forskning och nyheter är en vidareutveckling i form av en chefsutbildning att rekommendera. Det senaste inom coaching, konflikthantering, presentationsteknik och argumentationsteknik är områden som alltid är aktuella och som du behöver öva på. Likaså försäljningsteknik för icke säljare, för även om du inte är en säljare till yrket har du säkert många kundkontakter och tillfällen till indirekt försäljning. Chefsutbildningar för dig som är en rutinerad chef är mycket viktigt för att hela tiden utvecklas och hålla jämna steg med nydaningsprocessen inom ledarskap.

Chefsutbildningar professionellt ledarskap

Idag räcker det inte med att bara var chef och bestämma vad medarbetarna ska utföra för arbetsuppgifter. Den som vill kalla sig en verklig ledare behöver fler strängar på sin lyra för att bli dynamisk, hängiven och framgångsrik. Först och främst behövs ett ärligt och uppriktigt intresse för andra människor. Den verklige ledaren har förmågan att lyssna och ta till sig av andras åsikter, intressen och erfarenheter och sedan omvandla denna kunskap till något som organisationen kan använda och utveckla, tillsammans med individen. Chefsutbildningar ger dig värdefulla insikter om hur du kan omsätta dina egna, personliga egenskaper till att blir just den engagerade chef och ledare som du vill vara.

Chefsutbildning | Ödmjukhet och lyhördhet

Ödmjukhet inför andra är en viktig egenskap hos en ledare. För längesedan förbi är tiden med den högtravande och hierarkiskt fokuserade chefen, som regerar med makt och härskarteknik. Dagens ledare inser att alla individer i organisationen har ett eget värde och att det inte skadar chefens ledningsfunktion om han eller hon respekterar och tar till sig av andras åsikter och erfarenheter. Att våga tänka nytt, att uppmuntra medarbetarna att komma med förändringsförslag och att frikostigt dela med sig av information och kunskap stärker chefens anseende och borgar för en framåtsträvande organisation. Den ödmjuka ledaren har genom olika chefsutbildningar fått lära sig att ett ömsesidigt förtroende mellan ledning och medarbetare är den bästa grogrunden för framgång och utveckling.

Chefsutbildningar om arbetsmiljö

Hur gör du då för att forma en arbetsmiljö där alla känner sig sedda, där det är högt i tak och där medarbetarna är orädda, framåttänkande och motiverade? Det är ingenting som händer över en natt, men en chefsutbildning kan lära dig att genom en systematisk och medveten strategi kommer du att kunna skapa den perfekta arbetsplatsen. Här följer några steg på vägen:

  • Förankra dina intentioner med ledningsgruppen, presentera en plan för hur ni kan gå tillväga, med avstämningspunkter som följer upp hur arbetet fortskrider
  • Berätta för dina medarbetare hur du vill att arbetsplatsen ska fungera och utformas, väg in åsikter som kommer upp
  • Nu börjar själva arbetet: det är viktigt att något verkligen händer, gärna ganska snabbt, för att visa att du menar allvar. Föreslå t ex att du vill att alla ska lämna ett förslag till förbättring på arbetsplatsen till ett visst datum och kalla till ett uppföljningsmöte, där du presenterar ett eller flera ”vinnande” förslag
  • Uppmärksamma den eller de som kommit med bra förslag, var noga med att ge var och en ett erkännande
  • Se till att förslaget genomförs snabbt, det stimulerar till fler förslag och en god spiral sätts igång. Involvera förslagsställaren i genomförandet, det skapar engagemang och en känsla av att det faktiskt lönar sig att vara aktiv och ha idéer


En arbetsplats som genomsyras av nytänkande och trygghet att föra fram sina åsikter, blir en kreativ och stimulerande arbetsplats, både för medarbetare och ledning. Olika chefsutbildningar ger dig fler idéer om hur du kan genomföra detta i din organisation.

Chefsutbildning över gränserna

Ett bra sätt att ta vara på kreativiteten inom ett företag är att då och då skapa nya konstellationer och grupper. Även om t ex inköpsavdelningen och tekniksupporten var för sig har olika arbetsuppgifter, är det ändå en god idé att träffas över avdelningsgränserna eller tillsammans gå några chefsutbildningar för att utbyta erfarenheter och dela med sig av kunskap om kunder, teknik och synsätt. Att med jämna mellanrum tvingas se utanför sin egen arbetssfär skapar nya infallsvinklar och förhindrar fastlåsning i ineffektiva arbetssätt.

Chefsutbildning | Sammanfattning

Chefsutbildning är nyckelordet i utvecklingen av dig som engagerad och lyhörd ledare och chef. Det är näst intill omöjligt att på egen hand hinna söka information om aktuellt ledarskap, än mindre hinna omvandla teorin till praktisk handling. En chefsutbildning ger dig både värdefull kunskap och avsätter tid för din ledarskapsutveckling.

Chefsutbildning är viktigt och angeläget i dagens snabbt snurrande arbetsliv. Både för att du som chef ska ha modern kunskap om ledarskap och chefskap och för att organisationen du arbetar inom ska vara up-to-date och dra nytta av de praktiska och användbara redskap som står till buds.


Gå en chefsutbildning – få tillgång till verktygen – lär dig använda dem på optimalt sätt – utvecklas som ledare!


Chefer - gänget som kräver chefsutbildning

Chefsutbildning är det samlade begreppet för kurser och utbildningar riktade till chefer och ledare. Innehållet i dessa chefskurser och utbildningar kan vara grunder i ledarskap, grupp- och individcoaching, grupputveckling och teamarbete m fl ganska karakteristiska chefskurser, men det kan också vara presentationsteknik, argumentationsteknik, försäljning för icke säljare och ekonomi för icke ekonomer. Här går vi igenom vad de olika utbildningarna kan innehålla. En sak är dock klar; chefer behöver vidareutbildning. Annars kommer du inte att lyckas som chef.

 

Chefsutbildning inriktad mot ledarskapsutveckling - här finner du alltifrån grundläggande ledarskapsutbildning till mer vidareutvecklande managementkurser. Basutbildningarna för chefer innehåller bl a nyttig insikt om vad du kan förvänta dig i början av din karriär. Chefsutbildning för dig innebär att du lär dig förstå varför du ett tu tre inte längre räknas in i det vanliga gänget, utan blir lämnad ensam på ditt rum när det är fikadags. Men så är det för alla chefer. Du kommer till insikt om hur du kommer att ha en helt ny roll och att allting inte längre kan vara som förut. Du lär dig vad det innebär att leda andra och hur du bäst sätter samman ett team. Kommunikation är ett viktigt inslag i din chefsutbildning. Det är av yttersta vikt att du lär dig kommunicera så både dina medarbetare förstår vad du vill och att ledningen också tolkar dig rätt. En grundläggande chefsutbildning lägger stor vikt vid kommunikationen, eftersom ledarskap i mångt och mycket är kommunikation.

 

Chefsutbildning för de viktiga kringfunktionerna - som ledare har du stora krav på dig att uttrycka dig tydligt och rakt, att kunna tala för din sak och förhandla framgångsrikt. Förmågor som det inte är självklart att du har med dig från början, men som går att erhålla genom övning. Kurser i förhandling, argumentationsteknik, presentationsteknik och retorik bör finnas med som en naturlig del i din ledarskapsutveckling. Dessa chefskurser kan också med fördel repeteras med jämna mellanrum, både för att uppdatera dig med nyheter och för att få ett bra tillfälle att öva tillsammans med andra chefer. Låt dessa typer av chefskurser bli en självklar del av din chefsutbildning, det lönar sig!

Chefsutbildning

Chefsutbildning som leder till framgång och ger dig tillgång till de senaste verktygen inom ledarskapsutveckling!

Chefsutbildning