Ekonomi för chefer 

Ekonomi för chefer är en viktig kurs för dig som chef. Med ekonomiskt ansvar behöver du ha god förståelse för vad som utvecklar och för företagets ekonomi och lönsamhet framåt. Att kunna läsa och dra slutsatser ur ekonomiska rapporter, att analysera verksamheten ur ett affärsinriktat perspektiv och styra efter rätt nyckeltal är a och o för företagets ekonomiska utveckling och tillika värdefull kunskap för dig som chef.

Ekonomi för chefer - en grundläggande kurs

Kursen inleds med en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp, så att du förstår terminologin och lär dig att uttrycka dig korrekt i ekonomiska termer. Därefter lär du dig att läsa och förstå ekonomiska rapporter och dra egna slutsatser utifrån ekonomisk information. Den viktiga prissättningen ägnas ett särskilt avsnitt.

Du lär dig effektiv och praktisk budgetering och hur du kan följa upp verksamheten med hjälp av relevanta nyckeltal. Kursen avslutas med en matnyttig genomgång av hur du kan använda Excel som hjälpmedel i din ekonomiska planering.


Lär dig allt från grundläggande ekonomiska begrepp och att förstå ekonomiska rapporter till budgetering och användning av nyckeltal! Välkommen!


Kurs i Ekonomi för chefer | Kursinnehåll

Begrepp och terminologi

• Redovisningens syfte
• 3 viktiga begreppspar och vad de innebär:
-- Utgift / Inkomst
-- Utbetalning / Inbetalning
-- Kostnad / Intäkt
• Olika typer av kostnader:
-- Rörliga och fasta kostnader
-- Sär- och samkostnader
-- Direkta och indirekta kostnader
• Resultat och lönsamhet
• Tillgångar, skulder och eget kapital
• Avskrivning
• Periodisering

Att läsa och förstå ekonomiska rapporter

• Förstå resultaträkningen och dess uppbyggnad
-- Vinstutveckling
-- Jämför utfall med budget
-- Identifiera avvikelser mm
• Förstå balansräkningen och dess uppbyggnad
-- Värdet av maskiner, inventarier mm
-- Fordringar på kunder, skulder till leverantörer
-- Aktiekapitalets storlek, vinster mm
• Sambanden mellan resultat- och balansräkning
• Månads- och kvartalsrapporter
• Årsredovisningens olika delar och vad du kan utläsa ur dessa

Den viktiga lönsamhetsanalysen

• Hur skapar ett företag värde för sina ägare och övriga intressenter?
• Vad är det som driver kostnader och intäkter?
• Operativ lönsamhetsanalys
• Dupont-analyser
• Vinstmarginaler
• Kapitalomsättningshastighet

Kalkylering och prissättning

• Genomgång av olika kalkylmodeller
• Prissättning av produkter, varor och tjänster
• Resultatanalys
• Indirekta kostnader
• Identifiera sådant som driver kostnader
• Totalkostnadsanalyser
• Kund- och leverantörskalkyler
• Investeringskalkylering - syfte och användning

Budgetering i praktiken

• Hur arbetar jag med budgeten?
• Effektivt och praktiskt budgetarbete
• Intäktsbudgetering
• Kostnadsbudgetering, konto för konto
• Gemensamma kostnader

Olika slags budgetar

• Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
• Investeringbudget – investeringskalkylering
• Hur får investeringar olika effekter på olika budgetar?
• Likviditetsbudget – undvik överraskningar!
• Praktiska exempel på budgetar

Efter budgeten

• Att följa upp, beräkna och kontrollera kostnader
• Budgetuppföljning, månads- och kvartalsrapporter
• Rullande prognoser
• Att vidta åtgärder vid avvikelser

Styr företaget med hjälp av rätt nyckeltal

• Att förstå och tolka nyckeltal
• Vad är lönsamhet och hur skapas den?
• Identifiera viktiga nyckeltal för ditt företag
• Strategi för förbättrad lönsamhet i företaget
• Lönsamhet på kort och lång sikt

Excel - ett bra verktyg för budget och planering

• Budgetering i Excel - bygg din egen modell
• Bra finansiella funktioner
• Gör lättöverskådliga sammanställningar över budget och utfall
• Hitta avvikelser och fokusera på rätt data
• Analysera trender


Varmt välkommen till kursen Ekonomi för chefer!

Kurs - Deltagaravgift - Hjärtum Deltagaravgift

9.980 kr per person inkl luncher,   för- och eftermiddagskaffe och dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 09.15-16.30
Dag 2 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

  • Stockholm
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

  • Stockholm
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
Sagt av tidigare deltagare

"Väldigt pedagogiskt upplagt. Mycket nöjd."
Pia Ekelund, Bemanningspartner i Skåne AB

"Mycket duktig kursledare. Nöjd med allt."
Åke Carlson, Manager EMC, ICT and Radio

"Rätt nivå på innehållet samt en kursledare som tar upp till dialog och frågeställningar."
Patrik Holstensson, produktionschef, Torpheimergruppen

"En mycket bra föreläsare som involverade gruppen."   
Johan Danielsson, biträdande driftchef, Arriva Sverige AB

"Bra blandning. Användbart material/ kompendium"
Jane Erixon, ekonomiansvarig, Visby Bilgods AB

”Jag förstår nu bättre de olika positionerna i en resultaträkning/balansräkning.”

Annika Franzén, advokat, Familjeadvokaterna Stockholm AB

"Torkel är pedagogisk och mycket kunnig. Trevlig!"
Barbara Gonzalez, Hemfresh AB

"Bra blandning av teori och uppgifter. Bra föreläsare.
Linda Ekström, personalansvarig, Visby Bilgods AB

"Hela upplägget var bra!"
Charlotte Delavaran, VD / verksamhetschef, Sveakliniken i Svedala

Ekonomi för chefer

Dag 1
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.15 Kursen Ekonomi för chefer inleds
12.00 Lunch
16.30 Dag 1 är avslutad
Dag 2
09.00 Kursdag 2 inleds
12.00 Lunch
16.00 Kursen Ekonomi för chefer är avslutad