Ekonomi för icke-ekonomer

Ekonomi för icke ekonomer - lär dig företagsekonomi

Kursen Ekonomi för icke ekonomer ger dig grunderna inom företagsekonomi och hjälper dig att förstå de ekonomiska sammanhangen i ett företag. Du lär dig ekonomiska temer och begrepp så att du enklare kan diskutera ekonomi med ekonomer och andra. Du får tillgång till ekonomiska verktyg som du kan applicera direkt på din verksamhet och lär dig arbeta med budgetering och uppföljning. Kursen avslutas med kalkyler för t ex prissättning och inköp.

Icke-ekonomens kurs för ökad ekonomisk förståelse

Kursen går igenom olika ekonomiska rapporter och nyckeltal och knyter ihop detta i ett avsnitt där du lär dig tolka ekonomisk information och se viktiga samband. Kursen ökar din förmåga till affärsmässig helhetssyn och ger insikt i hur det område du arbetar inom samverkar med andra delar av företaget, ekonomiskt sett.

Målgrupp

Du behöver inte ha några speciella förkunskaper för att gå kursen Ekonomi för icke ekonomer, därför passar kursen alla som saknar eller har liten erfarenhet av ekonomins område.


Kursen Ekonomi för icke ekonomer | Innehåll:

Grunderna i företagsekonomi

• Redovisningens syfte
• Affärsidé
• Företagsformer och vad som kännetecknar dem
• Regelverk att följa
• Räkenskapsår
• Bokföringen och dess principer
• Kontoplanens konstruktion och funktion

Begrepp och terminologi

• 3 viktiga begreppspar och vad de innebär:
 - Utgift / Inkomst
 - Utbetalning / Inbetalning
 - Kostnad / Intäkt
• Olika typer av kostnader:
 - Rörliga och fasta kostnader
 - Sär- och samkostnader
 - Direkta och indirekta kostnader
• Resultat och täckningsbidrag
• Tillgångar, skulder och eget kapital
• Avskrivning
• Periodisering

Redovisningen och dess rapporter

• Hur ställs en resultat- och balansräkning upp? Vilka poster ingår?
• Sambanden mellan resultat- och balansräkningen
• Bokslut - avslutning av den löpande bokföringen:
 - Årsbokslut
 - Periodbokslut
 - Delårsrapport
 - Bokslutsdispositioner
• Årsredovisningen och dess innehåll:
 - Resultat-, balansräkning och noter
 - Förvaltningsberättelse
 - Revisionsberättelse
• Kassaflödesanalys och finansieringsanalys

Att förstå ekonomiska sammanställningar

• Den praktiska nyttan av att förstå ekonomiska rapporter
• Vad visar en resultat- resp. en balansräkning?
• Vad kan du utläsa ur en årsredovisning?
• Nyckeltal - vad säger de mig?
 - Täckningsgrad / Debiteringsgrad
 - Rörelsemarginal / Vinstmarginal
 - Soliditet / Likviditet
 - Räntabilitet

Budgetering - före, under och efter budgeten

• Varför är budgeten viktig?
• Olika slags budgetar:
 - Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
 - Investeringbudget
 - Likviditetsbudget
• Hur gör jag en budget?
• Efter budgeten:
 - Kontroll och avvikelserapportering
 - Att upptäcka avvikelser i god tid
 - Vad bör du göra om budgeten inte kan hållas?

Användbara ekonomiska kalkyler

• Kalkylernas syften och användningsområden
• Vilka olika kalkylmodeller finns?
 - Kostnads- och intäktskalkyler
 - Investeringskalkyler
• Begrepp som används inom kalkylering:
 - Anskaffningsvärde och restvärde
 - Kalkylränta
 - Ekonomisk livslängd
• Prissättning och lönsamhet - vad kostar det att producera en produkt?
• Kalkylering i tjänsteföretag


Varmt välkommen till Hjärtum Utbildning och kursen Ekonomi för icke-ekonomer!

Kurs - Deltagaravgift - Hjärtum Deltagaravgift

8.980 kronor per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 09.15-16.30
Dag 2 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
Sagt av tidigare deltagare

"Oerhört pedagogisk och lättsam. Förstår samband nu och kan hitta uppgifterna själv i bokslut t ex. Fint med så få deltagare. Nivån var helt anpassad efter oss i gruppen, superbra!"
Anne Magnusson, ekonomiassistent, Meca

"Bra och grundlig genomgång av ekonomiska termer och strukturer för oss icke ekonomer."
Niclas Wiklund, driftchef fjärrvärme, Gävle Energi

"Lagom tempo. Pedagogisk föreläsare. "
Sophia W Renemar, kontaktcenterchef, Knivsta kommun 

"Allt, bra diskussioner och information."
Peter Hammarström, Executive Manager Sales, Bridgestone Europe

"Bra tempo. Mycket information. Bra dokumentation. Bra kursledare."
Mikael Wikström, kvalitetschef, Element Six AB

Ekonomi för icke-ekonomer

Dag 1
09:00 Registrering med kaffe och smörgås
09:15 Kursen Ekonomi för icke ekonomer inleds
16:30 Dag 1 är avslutad
Dag 2
09:00 Dag 2 inleds
16:00 Kursen Ekonomi för icke ekonomer är avslutad