Ekonomi- och lönedagarna

Uppdateringar inom lön, ekonomi och HR

Välkommen till årets upplaga av Ekonomi- & lönedagarna - nytt för i år är det nu även finns ett spår för dig som arbetar med HR-frågor!

Sammanlagt finns det 9 olika seminarier att välja bland, så att du själv kan styra vilket innehåll dina 2 dagar ska ha. Våra professionella föreläsare är alla specialister inom sitt område och förmedlar senaste nytt inom lön, redovisning, svåra personalfrågor, digitalisering, förmåner mm.

Dag 1 avslutar vi med lite mingel med god dryck och lätt tilltugg - passa på att mingla en stund med kollegor och övriga deltagare!

Sista dagen avslutar vi med att lyssna till Jesper Caron, stjärnartisten som sadlade om till föreläsare, inspiratör och humörtränare! Hans Facebook-blogg ”Framsteg” har över 250.000 följare och når ut till över 1.500.000 svenskar varje vecka! Nu har du chansen att höra hans inspirerande föreläsning om att frigöra den inre styrkan, besegra rädslorna och utmana framtiden.

Varmt välkommen till årets Ekonomi- och lönedagar - i år förstärkta med aktuella HR-områden, mingel samt populära föreläsaren Jesper Caron!


Innehåll - välj de seminarier du vill delta i

Välj pass 1, 2 eller 3 | pass 4, 5 eller 6 | pass 7, 8 eller 9. Totalt väljer du 3 pass. Avslutningen är gemensam dag 2. Ange dina valda pass i meddelanderutan i bokningsfunktionen.


PASS 1 - REDOVISNINGSNYHETER 2018

• Allt aktuellt inom redovisning
• Nyheter:
-- i Årsredovisningslagen
-- från Bokföringsnämnden
-- från FAR
-- från SRF
• Praktiska tillämpningsfrågor i K2 och K3
• Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket - när blir det en möjlighet resp ett krav?

PASS 2 - SVÅRA PERSONALFRÅGOR

Hantera misskötsel på rätt sätt
• Personlig integritet kontra arbetsledningsrätt
• Drogtester, visitation, kontroll av e-post och loggning av internetanvändning mm
• Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

Handskas med trakasserier och mobbing
• Mobbning och kränkande särbehandling
• Skillnad mellan mobbing och diskriminering
• Trakasserier pga kön, ålder, etnisk, religion mm

Ny lagstiftning - utblick
• Ny lagstiftning och relevanta domar

PASS 3 - LÖNEBERÄKNA RÄTT, DEL 1

• Nyheter 2018
• Semesterhantering
• Semesterårsavslut, semesterlöneskuld, semesterplanering
• Nya regler i föräldraförsäkringen
• Kontrolluppgifter - nya regler
• Statistik
• Fora
• Collectum


PASS 4 - GÖR RÄTT I BOLAGETS DEKLARATION

• Allmänt om bolagsdeklarationen
• Nyheter inför 2018 års deklaration
• Skattemässiga justeringar
• Underskott
• Aktier och andra delägarrätter
• Undvik vanliga fällor och fel
• Så skriver du öppna yrkanden

PASS 5 - DIGITALISERING UR ETT MÄNSKLIGT PERSPEKTIV

• Definition av orden digital transformation
• Kontinuerlig utveckling och/eller välmående medarbetare
• Nya beteenden och strukturer i ett ständigt ökat tempo kräver ny typ av ledarskap
• Företagskultur i en digitaliserad värld
• Framtidsspaning

PASS 6 - LÖNEBERÄKNA RÄTT, DEL 2

• Lagförändringar inom löneområdet
• Lönekartläggning
• Skatteregler
• Arbetsgivaravgifter
• Frånvaro / sjukfrånvaro
• Karensavdrag istället för karensdag
• Rehabiliteringsplan
• Förmåner


PASS 7 - EKONOMENS JURIDISKA REGELVERK

• Att sluta ett avtal - vad ska du tänka på?
• Vilken juridisk verkan har en offert/bekräftelse?
• När uppstår avtalsbundenhet?
• Hur förhåller sig standardavtal till köplagarna?
• Vem har behörighet att teckna olika avtal?
• Hur ska du skydda dig mot andras obestånd?
• Vilka betalningsvillkor är lämpliga?
• Vad händer när konkursen är framme?
• När kan ett personligt betalningsansvar uppstå för bolagets företrädare?

PASS 8 - DIGITALISERING NU OCH I FRAMTIDEN

• Vad är digitalisering - egentligen?
• Hur väl står sig Sverige i den digitala utvecklingen?
• Vilken teknikutveckling ser vi komma under den närmaste tiden?
• Vad är digital kompetens?
• Vad krävs för att möta den digitala utvecklingen?

PASS 9 - FÖRMÅNER/REPRESENTATION

• Allmänt om skatteplikt och avdragsrätt
• Nya reglerna för representation - hur hanterar vi kostnaderna på rätt sätt?
• Skattefria förmåner:
-- Personalvårdsförmåner
-- Motion och annan friskvård
-- Elektronisk utrustning (mobil, läsplatta mm)
-- Utbildning/studie- och konferensresor
-- Hälso- och sjukvård
-- Personalrabatter, gåvor
• Skattepliktiga förmåner:
-- Bostadsförmån
-- Bilförmån, kostförmån


GEMENSAM AVSLUTNING MED JESPER CARON - LÄR DIG GÅ FRÅN STRESSAD TILL LADDAD!

• Strategier för att ta dig dit du vill
• Utplåna dina begränsningar
• Besegra dina rädslor
• Finn din inre passion och styrka
• Utmana din framtid!


Välkommen!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :