Ekonomiassistentdagarna

Deltagaravgift

7.980 kronor per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Gå 4 betala för 3!

Moms tillkommer på alla priser.

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30
Dag 2: 09.00-15.00

 


Kursdatum anges inom kort

Utvecklas i rollen som ekonomiassistent

Att vara ekonomiassistent är ett mångfacetterat yrke och ofta faller en mycket blandad kompott av uppgifter på ditt bord. Här får du en värdefull uppdatering om vad som är på gång just nu inom områden som är viktiga för dig och din yrkesroll.

Målsättning:
Målet är att uppdatera dig inom följande viktiga och högaktuella områden:
Digitaliseringen - här lär du dig hur digitaliseringen påverkar ditt arbete med bokföring, reskontra mm
Momsuppdatering - få senast nytt inom momsen inför 2019 och en nyttig genomgång av vanliga fällor och fel inom momsområdet
Bokslutsarbete - här får du kunskaper om lagar, regler och praxis och lär dig grunderna så att du kan ta ett större ansvar och arbeta mer med bokslutsfrågor
Juridik för ekonomen - det är viktigt att förstå vad som gäller juridiskt kring avtal, offerter, betalningsansvar mm. Vad gäller t ex om en kund går i konkurs? Hur bindande är egentligen ett anbud?

Välkommen till 2 dagar - speciellt framtagna för dig som är ekonomiassistent!


INNEHÅLL


DIGITALISERINGEN - VAD INNEBÄR DEN FÖR MIN YRKESROLL SOM EKONOMIASSISTENT?

• Vikten att förändra sitt arbetssätt
• Digitaliserade flöden
• Vad innebär digitaliseringen för:
- Bokföringen
- Kundreskontran
- Leverantörsreskontran
- M fl
• Hur gör man praktiskt?
• Vad blir kvar att göra manuellt?
• Var är kontrollen / avstämningen?
• Hantera utbetalning, inbetalning, kontoutdrag digitalt


UPPDATERING AV MOMSREGLERNA INFÖR 2019

• Skattskyldighet till moms
• Beskattningsunderlag
• Avdragsrätt
• Skatteplikt och skattesatser

VANLIGA FEL OCH FÄLLOR I MOMSREDOVISNINGEN

• Utlägg och vidarefakturering
• Internationella transaktioner
• Rabatter och bonusar
• Upplåtelse av fastighet
• Mm

NY LAGSTIFTNING, NYA RÄTTSFALL OCH NYA STÄLLNINGSTAGANDEN
FRÅN SKATTEVERKET


TA STÖRRE ANSVAR I BOKSLUTSARBETET

• Lagar som styr bokslutet; bokföringslag, årsredovisningslag, aktiebolagslag, inkomstskattelag m fl
• K2- och K3-aktiebolag - vi visar skillnaderna

PRAKTISKT BOKSLUTSARBETE

• Avstämning av balansposter
• Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar
• Avskrivningar och andra periodiseringar
• Eget kapital, skulder och obeskattade reserver
• Bokslutsdispositioner
• Redovisning av egen skatt i aktiebolag
• Årets resultat

ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLL OCH UPPSTÄLLNINGSREGLER

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning, balansräkning, noter
• Finansieringsanalys / kassaflödesanalys
• Nyckeltal, obligatoriska och andra


EKONOMIASSISTENTENS JURIDISKA REGELVERK

• Att sluta ett avtal - vad ska du tänka på?
• Vilken juridisk verkan har en offert/bekräftelse?
• När uppstår avtalsbundenhet?
• Hur förhåller sig standardavtal till köplagarna?
• Vem har behörighet att teckna olika avtal?
• Hur ska ni skydda er mot andras obestånd?
• Vilka betalningsvillkor är lämpliga?
• Vad händer när konkursen är framme?
• När kan ett personligt betalningsansvar uppstå för bolagets företrädare?


Varmt välkommen till Ekonomiassistentdagarna - med fokus på utveckling för dig i rollen som ekonomiassistent!
Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se