Affärsförhandling

Deltagaravgift

8.980 kr per person inklusive lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 09.15-16.30
Dag 2 09.00-16.00


Kursdatum anges inom kort

Kurs i förhandlingsteknik | Affärsförhandling

För att kunna påverka resultatet av en affärsförhandling krävs kunskap om själva förhandlingsprocessen. Kursen ger dig grunderna inom förhandlingsteknik och du lär dig att förbereda och genomföra en effektiv affärsförhandling.

Förhandla fram bra affärer

Under kursen lär du dig förhandlingstekniker som är direkt användbara i samband med affärsförhandlingar. Du lär dig hur du gör för att skapa det viktiga förtroendet för dig som person och för din verksamhet. Du får kunskap om olika frågetekniker och lär dig argumentation som övertygar. Kursen tar dig igenom hela flödet i förhandlingen, ända fram till avslutet.

Med rätt kunskaper i förhandlingsteknik kan du möta både hårdföra förhandlare och tackla olika förhandlingsstilar. Välkommen!


Kurs i affärsförhandling | Kursinnehåll:

Allt är förhandlingsbart

• Vanliga förhandlingssituationer
• Förhandlingens grunder
• Fråga dig till framgång
• Vanliga hinder och misstag 

Förhandlingens olika faser

• 5 steg till en lyckad förhandling
• Planering och förberedelse
• Inledningen – mål och syfte med förhandlingen
• Argumentation
• Att komma överens

Framgångsfaktorer

• Nycklar till framgång i alla förhandlingar
• Olika förhandlingsresultat

Att skapa förtroende och god stämning

• Mitt eget tillstånd
• De andras tillstånd
• Konsten att påverka
• Mötesstrukturer

Kommunikationens betydelse

• Intern och extern kommunikation
• Push & pull
• Vad och hur

Olika motparter och hur dessa kan hanteras

• Olika personlighetstyper
• Olika intressen
• Hur person- och situationsanpassa kommunikationen för bästa utfall

Olika förhandlarverktyg

• Frågetekniker
• Fler variabler
• Hur tiden kan bli avgörande
• Förankring
• Argumentation

Att sätta användbara mål

• Olika slags mål i förhandling
• Alla goda ting är 3

Dödlägen och andra svårigheter

• Ett nej är inte alltid ett nej
• Ingen förhandling är definitiv

Att våga och lyckas med ett avslut

• Avslut eller avspark
• Vanliga invändningar
• Hjälp motparten att bestämma sig

Övningar

Under kursen varvas teori med praktiska övningar, så att dina nya kunskaper verkligen "sätter sig". 


Varmt välkommen till vår kurs Affärsförhandling - en effektiv kurs i förhandlingsteknik!

Nyckelord under kursen är förhandlingsstrategi, förhandlingsstilar, förhandlingsmetodik och argumentationsteknik, kort sagt: modern förhandlingsteknik

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se