Kurs i förhandlingsteknik | Affärsförhandling

För att kunna påverka resultatet av en affärsförhandling krävs kunskap om själva förhandlingsprocessen. Kursen ger dig grunderna inom förhandlingsteknik och du lär dig att förbereda och genomföra en effektiv affärsförhandling.

Förhandla fram bra affärer

Under kursen lär du dig förhandlingstekniker som är direkt användbara i samband med affärsförhandlingar. Du lär dig hur du gör för att skapa det viktiga förtroendet för dig som person och för din verksamhet. Du får kunskap om olika frågetekniker och lär dig argumentation som övertygar. Kursen tar dig igenom hela flödet i förhandlingen, ända fram till avslutet.

Med rätt kunskaper i förhandlingsteknik kan du möta både hårdföra förhandlare och tackla olika förhandlingsstilar. Välkommen!


Kurs i affärsförhandling | Kursinnehåll:

Allt är förhandlingsbart

• Vanliga förhandlingssituationer
• Förhandlingens grunder
• Fråga dig till framgång
• Vanliga hinder och misstag 

Förhandlingens olika faser

• 5 steg till en lyckad förhandling
• Planering och förberedelse
• Inledningen – mål och syfte med förhandlingen
• Argumentation
• Att komma överens

Framgångsfaktorer

• Nycklar till framgång i alla förhandlingar
• Olika förhandlingsresultat

Att skapa förtroende och god stämning

• Mitt eget tillstånd
• De andras tillstånd
• Konsten att påverka
• Mötesstrukturer

Kommunikationens betydelse

• Intern och extern kommunikation
• Push & pull
• Vad och hur

Olika motparter och hur dessa kan hanteras

• Olika personlighetstyper
• Olika intressen
• Hur person- och situationsanpassa kommunikationen för bästa utfall

Olika förhandlarverktyg

• Frågetekniker
• Fler variabler
• Hur tiden kan bli avgörande
• Förankring
• Argumentation

Att sätta användbara mål

• Olika slags mål i förhandling
• Alla goda ting är 3

Dödlägen och andra svårigheter

• Ett nej är inte alltid ett nej
• Ingen förhandling är definitiv

Att våga och lyckas med ett avslut

• Avslut eller avspark
• Vanliga invändningar
• Hjälp motparten att bestämma sig

Övningar

Under kursen varvas teori med praktiska övningar, så att dina nya kunskaper verkligen "sätter sig". 


Varmt välkommen till vår kurs Affärsförhandling - en effektiv kurs i förhandlingsteknik!

Nyckelord under kursen är förhandlingsstrategi, förhandlingsstilar, förhandlingsmetodik och argumentationsteknik, kort sagt: modern förhandlingsteknik

Kurs - Deltagaravgift - Hjärtum Deltagaravgift

8.980 kr per person inklusive lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 09.15-16.30
Dag 2 09.00-16.00

Kursdatum anges inom kort
Sagt av tidigare deltagare

"Jag fick med mig kunskaper som är direkt tillämpbara i mitt arbete. Jag känner att kursen var väl använd tid för min del och jag är säker på att min arbetsgivare snart kommer att instämma. Kursledaren var bra på att hantera gruppdeltagarnas olika personligheter och påverkan i rummet. "
Linda Uller, nämndansvarig tjänsteman, Nyköpings kommun

"Duktig föreläsare som gav oss deltagare en inblick i förhandlingens olika faser och övningstillfällen att praktisera olika tekniker."
Jonathan Pertot, affärsförvaltare skärgårdstrafik, Trafikförvaltningen SLL

"Bra exempel, bra referenser till verkliga case. Högt i tak, bra träning."
Cecilia Grundberg, säljare, Vattenfall

"Duktig föreläsare med många bra tips, idéer, bra filmer."
Mattias Nilsson, entreprenadchef, Ekeforshus AB

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."
Conny Swensson, senior account manager, Vattenfall

"Jag vet ärligt inte hur något skulle kunna ha gjorts bättre. Tack!"
Jessica Adolfsson, projektör, ÅF-Industry AB 

Kurs i förhandlingsteknik

Dag 1
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.15 Kursen Affärsförhandling inleds
12.30 Lunch
16.30 Dag 1 är avslutad
Dag 2
09:00 Dag 2 inleds
12:00 Lunch
16:00 Kursen Affärsförhandling är avslutad