Kassaflödesanalys

Deltagaravgift

5.980 kr per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tid:
Kl 09.15-16.30


Kursdatum anges inom kort

Kassaflödesanalys - för analys och värdering

Med en kassaflödesanalys får du en mycket bra bild av hur företaget går och utvecklas. Under kursen får du kunskap om regelverk och praxis och hur du rent praktiskt gör en kassaflödesanalys. Dessutom behandlas Redovisningsrådets rekommendationer för upprättande av kassaflödesanalys.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att på egen hand upprätta en kassaflödesanalys för ett aktiebolag. Du kan t ex vara controller, ekonomichef, ekonomiassistent, redovisningschef, redovisningskonsult eller revisor.

Målsättning:
Målsättningen är att lära dig hur du gör en kassaflödesanalys och även vad du kan använda den till.

Du lär dig bl a:
• vilka händelser i redovisningen som påverkar kassaflödet
• om regler och praxis
• hur du gör kassaflödesanalysen i praktiken
• vilka användningsområden kassaflödesanalysen har
• hur du analyserar och kontrollerar utifrån en kassaflödesanalys
• vilka nyckeltal som hör samman med en kassaflödesanalys


Innehåll:

Kassaflödesredovisning

• Kassaflöde från den löpande redovisningen
• Kassaflöde från investeringsverksamheten
• Kassaflöde från finansieringsverksamheten
• Indirekt metod
• Direkt metod

Regelverk och praxis

• Årsredovisningslagen
• International Accounting Standards (IAS) 7
• Redovisningsrådet rekommendation

Användningsområden för kassaflöden

• Förmåga att generera likvida medel
• Möjlighet till återbetalning av lån
• Utdelningsmöjlighet till aktieägare
• Jämförelse med andra företag

Hur man beräknar kassaflöden

• Vilka poster ingår?
• Vilka poster påverkar inte kassaflödet?

Arbetsteknik - mallar

• Exempel på hur du kan strukturera arbetet
• Bra mallar att använda när du kommer tillbaka till arbetsplatsen

Hur man gör en kassaflödesanalys

• Arbetsgång
• Viktigt att tänka på

Analys utifrån kassaflödesanalys

• Information om hur investeringar finansierats
• Finansiering genom engångshändelser
• Utdelning genom operativa verksamheten eller genom upptagande av lån?
• Upplåningens förändring under perioden
• Tillstånd jämfört med konkurrenter och bransch
• Uppföljning för förbättrad budgetering

Nyckeltal som är relaterade till kassaflöden


Få en bra bild av företaget med en kassaflödesanalys!


Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se