Kurser för ekonom, icke-ekonom och chef

Kontinuerlig ekonomiutbildning behövs för att du ska känna till nya lagar och regler och hålla dig informerad inom ekonomiområdet. Välkommen till våra ekonomikurser som håller dig up-to-date!

Bokslutsarbete och deklaration

Från bokföring till bokslut och deklaration - en praktisk utbildning

Kursen ger dig allt du behöver för att självständigt planera, genomföra och upprätta bokslut, årsredovisning och deklaration för ditt företag. Du lär dig bl a vilka lagar och regler som gäller, bokföringens samband med den ekonomiska redovisningen, vad en årsredovisning ska innehålla och hur du arbetar med deklarationen.

 • 15 - 16 nov 2018
  Stockholm

BOKA
Ekonomi för icke-ekonomer

Ekonomi för icke ekonomer - en grundkurs

Lär dig tolka och analysera ekonomisk information och få förståelse för de ekonomiska sambanden. Kraven är idag stora på ekonomisk kunskap inom allt fler befattningar. Kursen Ekonomi för icke ekonomer är för dig som behöver kunskap om grundläggande företags-ekonomiska begrepp, förstå och analysera en resultatrapport, ett bokslut samt viktiga nyckeltal.

 • 22 - 23 nov 2017
  Stockholm
 • 25 - 26 apr 2018
  Stockholm

BOKA
Ekonomi- och lönedagarna

Aktuellt inför 2018 inom ekonomi, löneadministration och HR

Det här är konferensen för dig som arbetar med löne-, ekonomi- eller HR-frågor. Välj mellan 9 olika seminarier. Vi avslutar gemensamt dag 2 med ingen mindre än Jesper Caron, föreläsare, inspiratör och humörtränare! Välkommen!

 • 30 nov - 1 dec 2017
  Stockholm

BOKA
Stiftelsekurs

Allt aktuellt för ekonomiansvarig

Kursen ger dig viktig kunskap om stiftelse- och förvaltningsformer, stiftelseförordnande, registrering och tillsyn av stiftelser. De nya K-reglerna har trätt ikraft och du uppdateras med vad som gäller samt får en genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser.

 • 8 feb 2018
  Stockholm

BOKA
Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :