Ledarskapsutbildning

Här hittar du ledarskapsutbildningar för både nya ledare och mer erfarna. Vi har kurser som passar dig som t ex är chef för en enhet, arbetar som arbetsledare för en grupp eller som leder ett projekt. Välkommen att utvecklas inom ledarskap!

Värderingsstyrt ledarskap

Att leda genom gemensamma värderingar

Med en gemensam och uttalad värdegrund att stå på kan ni ta del av drivkraften i personalens engagemang och nå längre än vad ni trodde var möjligt. Denna utbildning i värderingsstyrt ledarskap lär dig hur din organisations värderingar kan översättas till konkreta handlingar och beteenden som för organisationen framåt.

 • 9 maj 2019
  Stockholm

BOKA
Ny som chef

Ny som chef - Körkort för nybliven chef

Att bli chef är ett stort steg i karriären och innebär ett helt nytt ansvar. Ledarskapsutbildningen Ny som chef hjälper dig att utveckla din förmåga som ny ledare, för att kunna ta dig an detta ansvar för ditt verksamhetsområde och leda din personal mot företagets uppsatta mål. Kursen är din ingång i rollen som nybliven chef och leder till ett framgångsrikt ledarskap.

 • 6 - 7 feb 2019
  Stockholm
 • 6 - 7 mar 2019
  Göteborg
 • 13 - 14 mar 2019
  Malmö
 • 21 - 22 mar 2019
  Stockholm
 • 3 - 4 apr 2019
  Stockholm
 • 9 - 10 maj 2019
  Malmö
 • 16 - 17 maj 2019
  Stockholm
 • 21 - 22 maj 2019
  Göteborg

BOKA
Ny som chef - steg 2

Bygg vidare på dina kunskaper i ledarskap

Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna påbyggnadsutbildning för nya chefer. Dessa 2 dagar är en fortsättning på utbildningarna Ny som chef eller Basutbildning för nyblivna chefer, men den riktar sig även till dig som arbetat en kortare tid som chef och som vill utvecklas vidare. Välkommen!

 • 28 - 29 nov 2019
  Stockholm

BOKA
Ny som projektledare

Praktisk kurs i projektledning 

Vår kurs i projektledning ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv. Du får tillgång till verktyg, mallar och checklistor, som tillsammans med genomgång av projektmodeller och arbetsmetoder gör att du efter kursen kommer att kunna planera och genomföra framgångsrika projekt. Välkommen!

 • 13 - 14 mar 2019
  Stockholm
 • 15 - 16 maj 2019
  Stockholm

BOKA
Att leda utan att vara chef

Så leder du utan chefsansvar

Det här är ledarskapsutbildningen för dig som leder andra, men saknar formell chefstitel. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper om vad som förväntas av dig i rollen som ledare. Du lär dig om ledarskapets grunder, hur du gör för att bäst leda din grupp, om gruppdynamik, spelregler och motivation. Välkommen!
 • 6 - 7 feb 2019
  Stockholm
 • 20 - 21 mar 2019
  Malmö
 • 3 - 4 apr 2019
  Stockholm
 • 8 - 9 maj 2019
  Göteborg
 • 16 - 17 maj 2019
  Stockholm

BOKA
Att leda utan att vara chef - steg 2

Ta nästa steg som ledare

Välkommen till fortsättningen på utbildningen Att leda utan att vara chef! Nu har du hunnit praktisera dina kunskaper i ledarskap en tid och det är dags att ta nästa steg i din utveckling. Du lär dig hitta nya infallsvinklar i ledarskapet och motivera och utmana dig själv. Utbildningen avslutas med en konkret handlingsplan för ditt framtida ledarskap.

 • 15 - 16 okt 2019
  Stockholm

BOKA
Chefens samtal

Praktisk samtalsmetodik för chefer och ledare

Kursen hjälper dig att förbereda dig på rätt sätt så att samtalen du måste hålla som chef blir både mer konstruktiva och betydligt lättare att genomföra. Både medarbetarsamtal och svåra samtal tas upp under kursen. Välkommen!

 • 12 mar 2019
  Stockholm

BOKA
Certifierad ledare

Ledarskapsutbildning för ett aktivt ledarskap

Det här är utbildningen för dig som har arbetat en tid som ledare och som vill göra din ledarroll än mer tydlig. Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare och hitta din personliga modell för att utvecklas och komma vidare i din profession. Välkommen!

 • 14 - 15 maj 2019
  Stockholm

BOKA
Arbetsledarutbildning

Utbildning för dig som är ny som arbetsledare

Välkommen till en arbetsledarutbildning, speciellt framtagen för dig som är ledare utan att vara formell chef. Få verktygen som förbereder dig på de krav och förväntningar din nya roll som arbetalere för med sig. Lär dig grunderna i ledarskap, konflikthantering, prioritering, kommunikation och arbetsrätt. Utbildningen ger dig en mycket bra start och ger dig effektiva ledarvertyg som fungerar i praktiken.

 • 19 - 20 mar 2019
  Stockholm
 • 9 - 10 apr 2019
  Göteborg
 • 7 - 8 maj 2019
  Malmö
 • 14 - 15 maj 2019
  Stockholm

BOKA
Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se