Kommunikativt ledarskap

Deltagaravgift

4.980 kr per person inklusive lunch, för- och eftermiddagskaffe och dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!


Kursdatum anges inom kort

Kommunikativt ledarskap 

kommunikativt ledarskap använder du dialog, feedback och samtal som främsta verktyg för att motivera och involvera dina medarbetare i verksamheten. Kurs i kommunikativt ledarskap lär dig att använda den starka kraft som kommunikationen, rätt använd, innebär för dig som ledare och för den organisation du leder.

Du lär dig bl a hur du genom att vara öppen och lyhörd kan utveckla verksamheten, hantera besvärliga situationer, skapa engagemang och genomföra förändringar. Du lär dig att leda hela vägen - och få med alla på resan!


Kommunikativt ledarskap | kursinnehåll:

Vad är ett kommunikativt ledarskap?

• Utmärkande drag för det kommunikativa ledarskapet
• Öppen och närvarande
• Andras åsikter är viktiga
• Att vara aktiv som lyssnare
• Kraften i att använda dialog
• Att gärna dela med sig av kunskap och information
• Förmåga att presentera budskap
• Effektiv som mötesledare
• Utveckla dina kommunikativa förmågor
• Det kommunikativa ledarskapets betydelse för verksamhetens utveckling

Ditt kommunikativa ansvar som ledare

• Så tydliggör du din kommunikation
• Din uppgift att skapa motivation, engagemang och kunskap om verksamhetens viktiga frågor
• Få med alla på resan
• Leda vägen utan att vara i vägen

Verktyg för framgångsrik kommunikation

• Kunskap om kommunikationstekniker
• Mötesteknik – ett effektivt hjälpmedel som spar tid och kraft
• Konflikthantering - att kunna kommunicera vid konflikter
• Hantera besvärliga människor

Kommunikation i samband med verksamhetsförändringar

• Nyttan med ett kommunikativt ledarskap i förändringsarbetet
• Kommunikationen som strategiskt redskap
• Att förstå olika medarbetares behov och förväntningar
• Svårigheter och fallgropar


Välkommen till kursen Kommunikativt ledarskap!

 

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se