Konflikthantering

Ledarens guide till fungerande konfliktlösning

Denna kurs i konflikthantering ger dig som är ledare kunskaper i praktisk och fungerande konflikthantering. Du lär dig t ex att medla mellan medarbetare och hantera besvärliga personer och situationer. Du lär dig metoder som gör svåra samtal lättare och underlättar kommunikation.

Förebyggande konflikthantering

Med kunskap i konflikthantering vet du hur du ska agera när konflikten är ett faktum, men det blir även lättare att arbeta förebyggande. Det skapar goda förutsättningar för en arbetsplats i balans, där fokus kan läggas på framtiden, istället för att bara klara av nutiden.

Spar tid, energi och pengar genom att hantera konflikter effektivt och på rätt sätt!


Kursen Konflikthantering | Innehåll

• Konflikters struktur och uppbyggnad
• Oenighet är inte konflikt
• Förebygga konflikter
• Lösa eller hantera konflikter
• Praktiska hanteringsmetoder i olika skeden av konflikten
• Arbetsplatskonflikter – varför uppstår de?
• Konfliktens deltagare, understödjare och åskådare
• Ansvarsfrågan – ledarens och medarbetarens ansvar
• Verktyg för lösningsinriktad kommunikation

Kursen reder ut hur och varför konflikter uppstår och visar hur du som ledare kan hantera och förebygga osämja, bråk och konfliktsituationer.

Välkommen!
 

Konflikthantering - en viktig pusselbit för chefer och ledare

Konflikter på arbetet kostar, i form av lidande för de inblandade och försämrat verksamhetsresultat för organisationen. Omplaceringar, omorganisationer, sjukskrivningar och uppsägningar är inte lösningar, bara sätt att sopa problemen under mattan. Förmågan att hantera de mellanmänskliga situationerna på arbetet är ofta avgörande för en organisations framgång eller misslyckande. Därför är konflikthantering är ett så viktigt område, inte minst för dig som är chef och ledare och som förväntas lösa problemen.

 

Flera av våra ledarskapskurser innehåller ett avsnitt om konflikthantering, eftersom det är viktigt att du som chef lär dig hur konflikter uppkommer och får verktyg för konstruktiv konfliktlösning. Det hjälper dig att hantera uppblossande konflikter, lösa besvärliga situationer och klara av svåra samtal.

Nedan följer våra ledarskapskurser som innehåller avsnitt om konflikthantering:

Basutbildning för nyblivna chefer

Ny som chef

Ny som arbetsledare

Ledare men inte chef

Hantera eller lösa konflikter?

När du lär dig mer om konflikthantering inser du den viktiga skillnaden mellan att lösa och hantera konflikter. Att lösa innebär att bli av med konflikten, att hantera innebär att den finns kvar men inte stör i vardagen. Ett lösningsfokuserat arbetssätt kräver kommunikation och kanske också medling från utomstående part. Både det som sägs, de handlingar som utförs och de känslor detta förmedlar måste stämma överens för att lösningen av konflikten ska bli hållbar. 

För att kunna lösa en konflikt krävs att du lyssnar för att verkligen förstå och att du talar så att andra verkligen förstår. Det gäller att tala klarspråk, men utan att kränka. Både enskilda och gemensamma samtal kan komma att behövas vid konfliktlösningen och det är viktigt att samtalen är sakliga och att alla få komma till tals.

 

Kurs - Deltagaravgift - Hjärtum Deltagaravgift

5.980 kronor per person inklusive lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Kl 09.15-16.00

Kursdatum anges inom kort
Sagt av tidigare deltagare

"Bra att det var mindre grupp och mycket utrymme för diskussioner och egna exempel/erfarenheter."
Ellen, support teamleader, Quinyx

"Tipsen om hur man upptäcker en konflikt I ett tidigt stadium. Inbunden bok. Föreläsaren var duktig och kunnig."
Elisabet Olsson

Kursledaren fick 4,8 av 5 i betyg på senaste kursen!

Konflikthantering

09:00 Registrering med kaffe och smörgås
09:15 Kursen Konflikthantering inleds
12:00 Lunch
16:00 Kursen Konflikthantering är avslutad