Ledare men inte chef

Ledare men inte chef är kursen som utvecklar din personliga ledarstil och lär dig grunderna i ledarskap och kommunikation. Idag blir det allt vanligare med projektgrupper, arbetsgrupper och teamarbete, utan ett formellt chefsskap, men med krav på förmåga att leda. Ofta uppstår då behovet av ytterligare kunskaper om hur man egentligen gör när man leder andra. Känner du igen dig på denna beskrivning? Om ja, då är kursen Ledare men inte chef en kurs för dig.

Ledare men inte chef - utveckla dig som ledare

Kursen Ledare men inte chef fokuserar starkt på att du som deltagare ska utveckla den ledarpotential som du bär med dig och som har gjort att du blivit en ledare. Du kommer bl a att lära dig de viktiga ledarskapsgrunderna, hur du arbetar med coachande ledarskap och löser konflikter. Kursen handlar mycket om sunt förnuft och att utveckla ledarskap snarare än chefsskap.


Ledare men inte chef - kursinnehåll:

Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?

■ Chef men inte ledare och tvärtom. Vad är skillnaden?
■ Vad förväntas av dig i rollen som ledare?
■ Vem bestämmer? Formella chefer – informella ledare?

Ledarskapet – våga vara ledare!

■ Ledarskapets grunder
■ Motivationsfaktorer och vem motiverar vem?
■ Ledare, men kanske inte en i gänget längre?

Målstyrning och konsten att sätta mål

■ Mål och målstyrning, med teamet i fokus
■ Att sätta mål som teamet VILL nå
■ Förankra förändringar och få med dig gruppen
■ Känslor skapar motivation

Bygga team – vad skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team?

■ Att skapa framtidens team
■ Grupprocesser och gruppens utveckling
■ Situationsanpassat ledarskap
■ Gruppens spelregler
■ Motivation ur ett teamperspektiv
■ Roller i gruppen, få olikheter att bli en tillgång
■ Hitta gruppens drivkrafter
■ Gruppdynamik och effektivitet i arbetsteamet
■ Skapa en resultatorienterad kultur
■ Vikten av delaktighet som ledare

Ledarskap är kommunikation

■ Framför ditt budskap så mottagaren förstår
■ Skapa meningsfullhet och motivation
■ Få med dig andra i dina beslut
■ Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
■ Använd ditt kroppsspråk och din röst
■ Kommunicera effektivt

Att jobba mindre och hinna mer

■ Effektivt ledarskap
■ Prioritering, vad är viktigt och vad är bråttom?
■ Delegering och uppföljning

Att hantera konflikter på våra arbetsplatser

■ Att identifiera en konflikt
■ Varför uppstår konflikter och är de bara av ondo?
■ Konfliktens 4 faser
■ Då ökar risken för konflikter
■ Lös konflikterna när de är små
■ Vilket ansvar har ledaren?

Svåra samtal

■ Förbereda och genomföra svåra samtal, med omtanke
■ Ge och få feedback, feedback-trappan
■ Jag-budskapet
■ Att hantera olika typer av personligheter och beteendestilar
■ Konsten att lyssna
■ Vikten av att följa upp och finnas till hands efteråt
■ Tips och praktiska exempel

Coachande ledarskap

■ När och varför coachar man?
■ Coachning, ett förhållningssätt
■ Nuläge och önskat läge
■ Skillnader mellan att coacha- leda-styra
■ Coachingens nycklar
■ Att skilja på sina egna behov och den som coachas
■ Fallgropar vid coachning
■ Tystnad, en del av samtalet

Konsten att ställa frågor för att påverka i rätt riktning

■ Frågornas makt och möjligheter
■ Frågor som leder fram mot målet
■ Rätt frågor vid rätt tillfälle

Ledare men inte chef - nästa steg

Nästa steg för dig som går denna kurs och vill vidareutveckla din ledarskapsförmåga är att gå någon av utbildningarna Ledare men inte chef - steg 2 eller Certifierad ledare.


Varmt välkommen till utbildningen!


Sagt av deltagaren Emma Kimari Olsson, Affärsstöd Sprinklerservice, Imtech VS-teknik AB efter utbildningen:

"Engagerande och kunnig föreläsare. Hon tog sig tid att lyssna på deltagarnas frågor och funderingar och gav konkreta exempel på hur man skulle kunna hantera vissa generella situationer oavsett vilken typ av verksamhet man arbetar inom.

Skönt med en ledarskapsutbildning som inte inriktar sig mot lönesättande chefer, vilket skalar bort information som inte är av vikt för arbetsledare, projektledare och andra ledare som inte innehar chefstitel.

Ett tydligt och bra upplägg vilket gjorde att vi alla kunde hänga med och kände att vi kunde implementera kunskaperna och de olika arbetsmetoderna i våra egna verksamheter, oavsett om man jobbar inom privat sektor eller offentlig.

Det var tydligt att Malin hade stor erfarenhet inom området ledarskap och man fick förtroende för henne snabbt.

Mkt bra med så blandad deltagargrupp vilket gjorde att man fick större förståelse för att alla organisationer, oavsett bransch, har liknande utmaningar när det kommer till ledarskap.Jag gick ifrån kursen med ett stort leende!"                            


 

Leda utan att vara chef 

På många arbetsplatser finns behov av medarbetare som kan leda utan att vara chef. Team- eller projektledare och samordnare är ledarskapsbefattningar du kan inneha utan att ha en officiell chefstitel. Dessa är viktiga poster som kräver människor som har förmåga att motivera och engagera sina kollegor till att göra ett bra jobb. 

För att kunna leda utan att vara chef krävs det dock vissa grundläggande kunskaper i ledarskap. Du behöver veta vad det innebär att var ledare och förstå skillnaden mellan ledarskap och chefskap. Du måste kunna bygga upp goda relationer till dina kollegor och skapa en fungerande kommunikation som bygger på ömsesidig respekt så att kollegorna får förtroende för dig och låter sig ledas och guidas till att göra ett bra arbete. En chef måste de följa men är du ledare utan att var chef måste du få människor att vilja följa. Ledarskap är något du kan lära dig och arbeta för att utveckla. 

En ledarskapsutbildning är ett bra sätt att skaffa kunskaper och är utvecklande för ledarskapet och kan dessutom ge större självförtroende och trygghet i arbetet med att leda utan att vara chef.

Kurs - Deltagaravgift - Hjärtum Deltagaravgift

8.980 kronor per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.30-16.30
Dag 2 kl 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
  Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city

 • Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

 • Malmö
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare

 • Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

 • Göteborg
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare

 • Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

 • Malmö
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare
Sagt av tidigare deltagare

"Mycket bra utbildning med konkreta verktyg och tydliga budskap. Kan verkligen rekommendera denna utbildning. "
Hanna Warnecke, marknadskommunikatör, Fleximark AB

"Ser fram emot att få gå uppföljningskursen (steg 2)."
Eddie Jacobsson, coordinator, Brenntag Nordic AB, Malmö

"Föreläsaren var engagerad och lätt att lyssna på, helt nöjd med hennes insats. Ser fram emot att få gå uppföljningskursen (steg 2)."
Eddie Jacobsson, coordinator, Brenntag Nordic AB, Malmö

"Jag är ny i min ledarroll, endast 3 månader gammal, och jag tyckte att det var en bra tidpunkt att gå denna utbildning. Jag har kört lite på känsla och famlat mig fram dessa tre månader och nu efter utbildningen har jag förstått vilka misstag jag gjort (vilket är en hel del). Att jag nu vet hur jag ska undvika att göra dessa misstag har gett mig positiv energi att fortsätta i mitt arbete som Ledare men inte chef.
Jag rekommenderar denna kurs till andra ledare som känner att de behöver vägledning eller bara få nya infallsvinklar i sitt arbete. "
Robin Jonsson, gruppledare, Akademiska sjukhuset

"Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier. Bra förankrat i verkligheten."
Mathias Hall, bovärd, Riksbyggen

"Bra föreläsare, hade bra insikt på flera olika marknader och insåg att alla har olika situationer på arbetsplatsen. Gav konkreta svar och tips på alla frågor som ställdes. Jättetrevliga lokaler och fint organiserat."
Linda Kreivi, teamleder, Swagelok Sweden

"En utbildning som fungerar i alla organisationer, både privata, kommunala och statliga. Konkreta tips och händelser som vi kunde ta upp och få svar på. Att vara ledare är en utmaning, men det gäller att vara Tydlig, ha Mod och kunna ta bort saker som inte är viktiga."
Erik Lindkvist

"Malin var en oerhört bra föreläsare, kursen var otroligt givande och jag har fått med mig mycket bra tips och kunskaper i mitt fortsatta arbete som ledare/chef. Detta är en kurs för medarbetare, ledare och chefer."    
Emma, administrationschef, Svensk Fastighetsförmedling   

"Jag är jättenöjd med kursen! Den här kursen borde alla, även nuvarande chefer, gå. De här dagarna kommer jag absolut att ha nytta av i mitt arbete."
Louise Silo, kommunikatör, Karlstads kommun

"2 jättebra dagar med fantastiskt bra kunskaper om ledarskap, otroligt lärorikt och ett flertal olika metoder som genererar till bättre slutresultat."
Daniel Nasteski, skiftesledare, SJ AB

"Mycket bra och det var så självklart när Malin tog exempel på sådant man funderat på. Jag  kommer ha stor användning för de verktyg man fick med sig. Rekommenderar starkt utbildningen!"
Malin Wikberg, Piteå Kommun

"Jag fick mycket konkret som jag kommer dra nytta av och återvända till. Motivationen för ledarskap har skjutit i höjden och det ska bli kul och se var denna kunskap tar mig. Vägen till att bli framgångsrik ledare har halverats!"
Jousef Gabro, kompetensutvecklingsledare, HiQ

"Malin var en utmärkt föreläsare, gjorde det intressant och spännande! Intressanta ämnen och metoder lärdes ut som jag kommer ha stor nytta av i mitt arbete."
Andreas Deborg, affärsstöd och utveckling, Upplands Motor Stockholm AB

Ledare men inte chef

Dag 1
09.15 Samling med kaffe och smörgås
09.30 Dag 1 - Kursen Ledare men inte chef inleds
12.30 Lunch
16.30 Dag 1 är avslutad
Dag 2
09.00 Dag 2 inleds
12.00 Lunch
16.00 Kursen Ledare men inte chef är avslutad