Att hålla medarbetarsamtal

Kurs i Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg för chefer. Denna kurs i att hålla medarbetarsamtal lär dig bl a att på bästa sätt strukturera ditt samtal, hantera orimliga krav och ge konstruktiv kritik. Du får även praktiska redskap såsom checklistor och verktyg för kommunikation, lär dig konsten att utvärdera prestation och kompetens och förbereder dig inför lönesamtalet.

Medarbetarsamtal - förbered dig

Kursen förbereder dig inför medarbetarsamtalet och efter kursen kommer du att kunna genomföra strukturerade samtal och ha verktyg för att bl a:
• hantera plötsliga känsloutbrott
• motivera negativa personer
• framföra jobbig feedback
• hantera förebråelser och klander mot dig som chef
• handskas med oskäliga krav

Med praktiska verktyg som verkligen fungerar gör du medarbetarsamtalen både enkla och produktiva. Gör dem till en av dina framgångsfaktorer som chef.


Kurs i Medarbetarsamtal | Innehåll:

Medarbetarsamtal - verktyg för fokusering

• Chefsåret - inte bara ett samtal om året
• Se helheten - kopplingen till t ex lön och feedback
• Två-faktorteorin
• Chefens resp medarbetarens syfte med samtalet

Checklistor och arbetssätt kring samtalen

• Generell checklista resp individuell checklista
• Medarbetarens checklista
• Ramar och förväntningar

Innehåll och struktur i samtalen

• Tillbakablick på det gångna året
– Vilka mål sattes upp?
– Vad har medarbetaren åstadkommit under året?
– Hur tycker medarbetaren att det har gått?
– Hur har samarbetet med andra fungerat?
• Hur ser det ut nu?
– Mål som gäller för företaget och gruppen
– Står vi inför förändringar?
– Krav som påverkar medarbetaren
• Inför framtiden
– Utveckling som krävs för att kunna möta ställda krav
– Vilka mål skall vi sätta upp och hur skall de följas upp?
– Är målen viktiga för medarbetaren? Chefen? Företaget?
• Efter samtalet
– Reflektion
– Hur och när följer vi upp samtalet?

Att utvärdera prestation och kompetens

• Ge feedback löpande, inte bara en gång om året
• Prata med rätt personer
• Att ge tydlig återkoppling och konstruktiv kritik
• Konkreta exempel på både bra och dåliga saker
• Be inte om betygssättning
• Tydlig koppling till förväntningar

Samtalsmetodik i praktisk tillämpning

• Kommunikationens olika verktyg
• Öppna och stängda frågor
• Att få tysta att prata mer
• Att ha modet att avbryta de som pratar för mycket
• Tystnad som samtalsmetod

Hantera de besvärliga samtalen

• Steg-för-steg-metod som hanterar besvärliga medarbetare
• Olika beteendestilar
• Att hantera aggressiva, undergivna respektive självsäkra medarbetare
• Feedbacktrappan
• Hantera kritik, förebråelser och klander
• Parera plötsliga känsloutbrott
• Hantera orimliga krav


Varmt välkommen till kursen Medarbetarsamtal!
 

Stärk din förmåga att genomföra medarbetarsamtal/utvecklingssamtal

Att hålla medarbetarsamtal är att ge konstruktiv feedback, strukturerad så att den är lätt att ta till sig och leder framåt. Ett annat ord för medarbetarsamtal är utvecklingssamtal, och det är precis vad det handlar om; ett samtal som leder till en utveckling av både medarbetaren och medarbetarens plats i organisationen. Det är viktigt att medarbetarsamtalet genomförs med rätt innehåll, tydlighet och en god samtalsmetodik för att bli både motiverande och resultatskapande.

Kursen lär dig att förbereda, genomföra och följa upp dina medarbetarsamtal så att samtalen kommer att fylla den funktion de är avsedda att göra, nämligen att utveckla individen och samarbetet mellan denne, dig själv och företaget. 

 

 

 

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se