Arbetsledarutbildning | Att leda utan att vara chef

Att vara ny som arbetsledare innebär att du tar klivet från att vara gruppmedlem till att bli gruppledare. Din nya roll är mycket viktig för att få verksamheten att fungera och en fråga som gärna dyker upp är: hur gör jag i praktiken för att leda andra utan att vara chef? Det här är utbildningen som tar upp just den frågan och andra som du i din speciella roll som arbetsledare ställs inför.

Ny som arbetsledare | Trygg som arbetsledare

Som arbetsledare är din uppgift att på ett tryggt och övertygande sätt leda och motivera dina medarbetare, så att verksamhetens mål uppfylls och arbetet utförs på bästa sätt. För att nå dit behöver du forma ditt eget personliga ledarskap och lära dig tekniker för effektiv samverkan i grupp. Dessa 2 dagar hjälper dig att bli säker i din nya roll och lägger grunden för ett framgångsrikt, modigt och kreativt arbetsledarskap.


Ny som arbetsledare | Kursinnehåll:

Ledarskapets grunder

• Ledarrollen
• Att gå från att vara en i gänget till att bli arbetsledare
• Ledarstilar

Effektivt ledarskap - arbetsglädje och motivation

• Att få medarbetarna att vilja nå målen
• Att få medarbetarna att växa med uppgiften
• Bra ledarskap kräver mod. Vad är mod och hur får vi det?

Coaching som metod för arbetsledaren

• Skillnader mellan coacha – leda – styra
• Klargöra förväntningar, vad före hur
• Mål som förankras med känslor skapar motivation
• Frågorna som leder fram mot målet
• Feedback och återkoppling

Teamutveckling av arbetslaget

• Grupp-/ teamutveckling – steg för steg
• Att gruppens effektivitet och samarbete utvecklas
• Roller i gruppen
• Att förstå vilka krav som ställs på gruppen - måluppfyllelse

Kommunikation – förutsättning för bra ledarskap

• Att kunna informera
• Att kunna ge och ta feedback
• Att lyssna aktivt i ledarskapsrollen
• Medarbetarsamtal

Konflikthantering - Vilken är min roll som arbetsledare?

• Definition av begreppet konflikt – vad är en konflikt?
• Olika typer av konflikter - konfliktstilar
• Att kunna handskas konstruktivt med konflikter
• Hur beter jag mig som arbetsledare vid en konflikt?

Arbetsrätt för arbetsledaren

• Arbetsgivarens ansvar
• Diskrimineringslagen
• Sjukskrivning och rehabilitering
• Hantering av misskötsel


Varmt välkommen till utbildningen Ny som arbetsledare!

 

Målgrupp

Utbildningen Ny som arbetsledare vänder sig till dig som nyligen blivit arbetsledare eller som snart ska tillträda en tjänst som ledare för en arbetsgrupp, en avdelning, ett projekt eller liknande. En utmärkt utbilning för dig som går från att vara ”en i gänget” till att bli arbetsledare.

Förkunskaper

Du behöver inga särskilda förkunskaper för att gå utbildningen Ny som arbetsledare.

Målsättning

Målet är att du ska lära dig att navigera i din nya roll och att bli bekväm med det ansvar den innebär. Efter genomförd utbildning har du lärt dig grunderna i modernt ledarskap och fått verktyg för att skapa och behålla motivation och arbetsglädje i teamet. Du har fått kunskaper om vad coaching innebär och hur du kan använda det för att föra gruppen framåt. Vidare har du lärt dig hur du kan ge och ta feedback samt hantera olika typer av konflikter som kan uppstå i gruppen.

Kort sagt ger dig utbildningen Ny som arbetsledare praktiska kunskaper som du har stor nytta av, både i inledningen av ditt arbete som arbetsledare och i din fortsatta ledarutveckling!

Allt om din roll som arbetsledare - förväntningar, krav och motivation!

Kurs - Deltagaravgift - Hjärtum Deltagaravgift

8.980 kr per person inklusive luncher, för- och eftermiddagskaffe och dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.30-16.30
Dag 2 kl 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

 • Malmö
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare

 • Göteborg
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare

 • Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

 • Malmö
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare
Sagt av tidigare deltagare

"Martin Hallengren levererade en utbildning som belyste vardagen som arbetsledare med alla de nyanser vi upplever varje dag. Efter 2 dagar har jag lärt mig att se på mitt team med nya ögon, fått nya sätt att arbeta med mitt ledarskap och en uppskattning för mig själv och mitt team. Utbildningen "Ny som arbetsledare" är klockren för den som är ny i denna roll, jag kommer aldrig ångra mitt deltagande!"
Lucas Reuterstig, Teamleader, Västerås Stad

"Detta kommer följa mig hela livet, samt att jag kommer ha väldigt stor nytta av utbildningen inom min ledarroll. (Redan efter dag ett har jag som person börjar studera mina medmänniskor på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare.) Så som förstå människor och skapa känsla, gemenskap & harmoni hos mina medarbetare."
Andreas Hultberg, arbetsledare, Servicekuben AB

"Martin levererade 100 %!"
Dick Lindelöf, Arbetsledare, Faiveleytransport

"Fick nya instrument till att bli en bättre ledare. Superintressant och bra tydlighet från Martins sida. Mycket inspirerande!"
Johan Granlund, Ryssbygymnasiet

"Martin var grym som föreläsare. Saklig, förklarade på ett mycket intressant sätt. Man fastnade direkt. Fick många nya idéer som jag nu ska börja att använda I mitt ledarskap. Tack Martin!!"
Tobias, arbetsledare, Upplands fastighetsservice

"Det var bra helt enkelt"
David Destici, arbetsledare, Pilkington Automotive Sverige

"Mycket inspirerande och givande! Jag kommer definitivt ta med mig det jag lärt mig och arbeta med det både i mitt jobb och privat!"         
Pontus Lindkvist, arbetsledare, MVB

”Fått bra förutsättningar för att vidareutveckla just mina ledaregenskaper.”
David Cartne, depåansvarig, Kranpunkten

"En fantastiskt inspirerande kursledare som förklarade på ett sätt så att man höll sig fokuserad under hela kursen. Samt att man fick många aha upplevelser och en stark vilja att praktisera sina nya kunskaper redan dagen efter."
Lars Persson, produktionsansvarig, Bamatex AB

"Bra upplägg o genomgångar av engagerad kursledare. Bra grupparbete."
Thomas Johansson, service o telefoniansvarig, LF Affärsservice Sydost AB

”Otroligt påläst föreläsare och duktig på att framföra”
Curt Lidén, skiftesledare, Skellefteå City Airport

”Bra blandning av teori och praktik. Strukturerat upplägg."
Ellinor Wikström, Tallink Silja AB

”Bra sammanställning, väl planerat, tydligt”
Daniel Öberg, Röjdares Elektriska AB

"Kursen fick mig att tänka till. Kvick & käck föreläsare med humor som gjorde hela kursen intressant."
Shermin Einmaa, samordnare, Alerta Omsorg AB

"Fick verktyg och tips hur man ska hantera olika situationer, leda gruppen och motivera gruppen."
Fikret Horbas, produktionsledare, Svarvmekano

"Jag tycker att hela upplägget var jättebra. Utbildningen var skräddarsydd för mig. Jag kommer att fortsätta gå era utbildningar."
Mikael Olausson, arbetsledare, Karlskrona kommun


Dag 1
09.15 Registrering med kaffe och smörgås
09.30 Kursen Ny som arbetsledare inleds
12:30 Lunch
16.30 Dag 1 är avslutad
Dag 2
09.00 Kursdag 2 inleds
12:00 Lunch
16.00 Kursen Ny som arbetsledare är avslutad