Ny som arbetsledare

Arbetsledarutbildning | Att leda utan att vara chef

Hur gör jag i praktiken för att leda andra utan att vara chef? Hur kan jag på ett tryggt och övertygande sätt leda och motivera min grupp, så att verksamhetens mål uppfylls och arbetet utförs på bästa sätt? Utbildningen ger dig svaren.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som nyligen blivit ledare för en arbetsgrupp, en avdelning, ett projekt eller liknande. Du kan t ex vara:
• Arbetsledare
• Gruppledare
• Teamledare
• Koordinator
• Samordnare
Du behöver inga särskilda förkunskaper.

Målsättning:
Målet med utbildningen är att förbereda dig inför din nya roll att leda andra. Du får redskap som hjälper dig att möta förväntningar och krav och du lär dig hur du gör för att få ditt team att arbeta väl tillsammans. Du lär dig bl a:
• Grunderna i ledarskap - ledarrollen
• Coaching - metod som leder mot målet
• Teamet - samarbete, roller och krav
• Kommunikation - ge och ta feedback
• Konflikter - så hanterar du dem
• Arbetsrätt - vad du bör veta som arbetsledare


Innehåll

Ledarskapets grunder

• Ledarrollen
• Att gå från att vara en i gänget till att bli arbetsledare
• Ledarstilar

Effektivt ledarskap - arbetsglädje och motivation

• Att få medarbetarna att vilja nå målen
• Att få medarbetarna att växa med uppgiften
• Bra ledarskap kräver mod. Vad är mod och hur får vi det?

Coaching som metod för arbetsledaren

• Skillnader mellan coacha – leda – styra
• Klargöra förväntningar, vad före hur
• Mål som förankras med känslor skapar motivation
• Frågorna som leder fram mot målet
• Feedback och återkoppling

Teamutveckling av arbetslaget

• Grupp-/ teamutveckling – steg för steg
• Att gruppens effektivitet och samarbete utvecklas
• Roller i gruppen
• Att förstå vilka krav som ställs på gruppen - måluppfyllelse

Kommunikation – förutsättning för bra ledarskap

• Att kunna informera
• Att kunna ge och ta feedback
• Att lyssna aktivt i ledarskapsrollen
• Medarbetarsamtal

Konflikthantering - Vilken är min roll som arbetsledare?

• Definition av begreppet konflikt – vad är en konflikt?
• Olika typer av konflikter - konfliktstilar
• Att kunna handskas konstruktivt med konflikter
• Hur beter jag mig som arbetsledare vid en konflikt?

Arbetsrätt för arbetsledaren

• Arbetsgivarens ansvar
• Diskrimineringslagen
• Sjukskrivning och rehabilitering
• Hantering av misskötsel


Varmt välkommen till en kurs, speciellt anpassad för dig som är ny som arbetsledare!

Ny som arbetsledare | Trygg som arbetsledare

Som arbetsledare är din uppgift att på ett tryggt och övertygande sätt leda och motivera dina medarbetare, så att verksamhetens mål uppfylls och arbetet utförs på bästa sätt. För att nå dit behöver du forma ditt eget personliga ledarskap och lära dig tekniker för effektiv samverkan i grupp. Dessa 2 dagar hjälper dig att bli säker i din nya roll och lägger grunden för ett framgångsrikt, modigt och kreativt arbetsledarskap.

Målsättning

Målet är att du ska lära dig att navigera i din nya roll och att bli bekväm med det ansvar den innebär. Efter genomförd utbildning har du lärt dig grunderna i modernt ledarskap och fått verktyg för att skapa och behålla motivation och arbetsglädje i teamet. Du har fått kunskaper om vad coaching innebär och hur du kan använda det för att föra gruppen framåt. Vidare har du lärt dig hur du kan ge och ta feedback samt hantera olika typer av konflikter som kan uppstå i gruppen.

Kort sagt ger dig utbildningen Ny som arbetsledare praktiska kunskaper som du har stor nytta av, både i inledningen av ditt arbete som arbetsledare och i din fortsatta ledarutveckling!

 

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se