Ny som arbetsledare

Arbetsledarutbildning | Att vara ny i rollen som arbetsledare

Kan man leda utan att vara chef? Vad innebär det egentligen att vara ledare? Den här utbildningen vänder sig till dig som är ny som arbetsledare, gruppledare, teamledare m fl och tar upp de speciella frågeställningar som du i din nya roll kommer att ställas inför.

Ur innehållet:
• Grunderna i ledarskap - ledarrollen
• Leda utan chefsposition - så gör du!
• Teamet - samarbete, roller och krav
• Prioritering och planering i arbetsvardagen
• Kommunikation - viktigt i ledarrollen
• Konflikter - så hanterar du dem
• Arbetsrätt - vad du måste veta som arbetsledare

Vill du se det detaljerade programmet, klicka på LÄS/SKRIV UT PROGRAM.