ABC i projektledning

Kurs i projektledning - basutbildning

ABC i projektledning är kursen där rollen som projektledare står i fokus. Kursen är heltäckande och går igenom allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning. 

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare. Kursen passar för projekt inom de flesta områden, både i större och mindre företag/organisationer. Inga speciella förkunskaper krävs.

Målsättning:
Målet är att du ska få kunskaper för att självständigt kunna agera som projektledare och få grundläggande kunskaper inom bl a:
• Projektplanering, mål och målformulering
• Kommunikation och ledarskap i projekt
• Uppföljning och styrning av projekt
• Intressentanalys och riskidentifiering


Innehåll:

Vad är ett projekt?

• Definition av projekt
• Projektets olika mål
• Målformulering
• Svårigheter och fallgropar

Att planera ett projekt

• Projektets olika faser
• Förstudie
• Projektstart
• Projektplanen
• Milstolpar
• Tidsplanering
• Resursplan

Projektledarrollen och intressenterna

• Projektledarens uppgifter och kompetens
• Projektets organisation
• Roller och ansvar
• Styrgruppen
• Intressentanalys

Kommunikation och ledarskap

• Effektiv kommunikation
• Kommunikationsplan
• Grundläggande ledarskap

Arbetsformer

• Rutiner och standards
• Projektets styrdokument
• Kvalitetssäkring
• Riskanalys och riskhantering

Hur du styr projektet

• Uppföljning och lägesanalys
• Projekt- och styrgruppsmöten
• Information om projektläget
• Ändring i projektet
• Avslutning
• Erfarenhetsåterföring


Välkommen till vår kurs i projektledning - för dig som är ny i rollen!>Du kan även hitta Hjärtum Utbildning’s kurser på utbildning.se

En kurs i projektledning som gör att du bättre klarar den komplexa rollen som projektledare.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se