Kurs i projektledning - basutbildning

ABC i projektledning är kursen där rollen som projektledare står i fokus. Utbildningen är en heltäckande kurs som går igenom allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning. 

Helhetsbild för projektledaren

Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare.

Du vill lära dig vad projektet som arbetsform innebär och få tillgång till praktiska projektmodeller och arbetsmetoder, som gör att du kan planera och genomföra projekt på egen hand. Kursen passar för projekt inom de flesta områden, både i större och mindre företag/organisationer.

Inga speciella förkunskaper krävs.


ABC i projektledning | Kursinnehåll:

Vad är ett projekt?

• Definition av projekt
• Projektets olika mål
• Målformulering
• Svårigheter och fallgropar

Att planera ett projekt

• Projektets olika faser
• Förstudie
• Projektstart
• Projektplanen
• Milstolpar
• Tidsplanering
• Resursplan

Projektledarrollen och intressenterna

• Projektledarens uppgifter och kompetens
• Projektets organisation
• Roller och ansvar
• Styrgruppen
• Intressentanalys

Kommunikation och ledarskap

• Effektiv kommunikation
• Kommunikationsplan
• Grundläggande ledarskap

Arbetsformer

• Rutiner och standards
• Projektets styrdokument
• Kvalitetssäkring
• Riskanalys och riskhantering

Hur du styr projektet

• Uppföljning och lägesanalys
• Projekt- och styrgruppsmöten
• Information om projektläget
• Ändring i projektet
• Avslutning
• Erfarenhetsåterföring


 
Varmt välkommen till vår utbildning ABC i projektledning!
 


Kurs - Deltagaravgift - Hjärtum Deltagaravgift

9.980 kr per person inklusive lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 09.15-16.30
Dag 2 08.30-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

 • Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

 • Malmö
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare

 • Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
Sagt av tidigare deltagare

"Denna utbildning gav mig bra teoretiska baskunskaper, praktiska exempel, nya strategier som blir användbara så väl i projekten som i mitt yrke. Grupparbetena som dessa dagar varvades med gjorde det möjligt att omsätta teori till praktik direkt. Materialet Pp- att fylla på och själv vara aktiv i materialet under dessa dagar gjorde det till mitt eget uppslagsverk och blir användbart även i fortsättningen. "
Maria Lundmark, specialpedagog/ projektkoordinator

"Kompetent kursledare. Bra att ge praktiska exempel från verkligheten, förenklar att förstå. Skulle nog vilja lägga till mycket professionell kursledare. Lagom stor lokal."
Mats Eriksson, projektledare, Trivselhus AB

"Bra blandning av diskussion både med föredragshållaren och andra kursdeltagare. Grundläggande kurs med bra innehåll."
Magnus Olofsson, energiingenjör, Akademiskahus

"Innehållet är användbart och man får en bred förståelse för projektledning. Trevlig och öppen stämning. Prisvärd!"
Jenny Haraldsson, kanslisamordnare, Miljöpartiet de gröna

"Klar och tydlig kurs med en föreläsare som är väl insatt i ämnet, hon hade förberett kursen mycket bra och förmedlade informationen på ett sätt som fick oss relativt färska i området att förstå! MKT BRA!"
Mattias Barlow, projektledare, 4Pro AB

"Bra med konkreta exempel/ verklighetsbaserade. Liten grupp. Bra verktyg."
Ulrika Bilby, projektledare, HSB

”Bra tydlighet, lätt att förstå. Bra material och tidsplan."
Jinus Safavi, projektledare/ verksamhets- utvecklare, Silverhemmen Vård & Omsorg AB

”Bra tempo, innehåll, storlek på grupp.”
Jimmy Wennberg, driftledare, Sefab Gruppen AB

"Bra med omväxlande teori-praktik, lagom stor grupp, duktig/engagerad föreläsare."
Irene Svedjelöf, kommunikatör, Länsstyrelsen Dalarna

"Bra kursinnehåll!"
Annika Uddin, Ekonomi-, personal- och administrativ chef, Ica Supermarket Cityhallen

”Väldigt tydlig och bra föreläsare.”
Janna, upphandlare, Sigtuna kommun

"Mycket bra exempel, korta bra texter och information i häfte samt fångande föreläsare!”
Ulf Boström, servicetekniker, Boxon Systems

"Upplägg, innehåll och framförande var kanon!"
Carina Lundqvist, husvärd, Poseidon

Kurs i projektledning

Dag 1
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.15 Kursen Projektledning i praktiken inleds
11:30 Lunch
16.30 Kursdag 1 är avslutad
Dag 2
08.30 Kursdag 2 inleds
11:30 Lunch
16.00 Kursen Projektledning i praktiken är avslutad