Retorikkurs - konsten att övertyga

Deltagaravgift

4.980 kr per person, inklusive lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Kl 09.15-16.00


Kursdatum anges inom kort

Retorikkurs

Konsten att kommunicera på ett övertygande och trovärdigt sätt går att öva upp. Vår retorikkurs lär dig allt från grunder och struktur i muntlig presentation, till formulering och argumentation och hur du förstärker ditt budskap med hjälp av röst och kropp. Genom att träna retorik lär du dig fånga dina åhörares intresse och du känner dig säkrare i samband med muntliga presentationer, föreläsningar och föredragningar.

Konsten att övertyga

Vår retorikkurs hjälper att övertyga dina åhörare, samtidigt som du känner dig trygg i din presentation och utstrålar säkerhet och lugn. Detta gör retoriken användbar varje dag, året om.
God retorik ger t ex:

  • Bättre införsäljning, fler och nöjdare kunder
  • Förbättrad kommunikation inom företaget, färre missförstånd
  • Lättare beslutsfattande, tydligare förslag
  • Tidsbesparing, kortare möten med tydlig information

Vinn dina åhörares uppmärksamhet och förtroende – lär dig övertygande retorik.


Retorikkurs | Innehåll:

Retorik - en kort historisk bakgrund

• Ett verktyg i pedagogiska och juridiska sammanhang
• Retorikens väg genom Europa och till Sverige
• Berömda talares användande av den antika modellen

Planering, struktur och framträdande

• Förberedelser
• Disposition
• Manuskript
• Exempel på effektiv kommunikation

Olika presentationssituationer

• Hålla tal, sälja in en idé, förhandla, argumentera, utbilda, instruera, inspirera
• Olika presentationer förbereds på och framförs på olika sätt

Röst och språk

• Att andas så att rösten bär
• Använd dina personliga gester effektivt
• Kan man träna en röst så att den får pondus?
• Att visa kraft och trovärdighet med hjälp av rösten
• Ska jag ”tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin”?

Argumentation

• Argumentation betyder ”bevisföring”
• Att hålla den röda tråden är viktigt för att åhörarna ska uppfatta talaren som trovärdig

Manlig och kvinnlig retorik

• Retoriken en manlig disciplin - men passar lika bra för kvinnor som för män
• Bli medveten om våra olika sätt att kommunicera
• Olika uttryckssätt för män och kvinnor, men det ena är inte mer rätt än det andra

Nervositet och stress

• Att känna nervositet är naturligt och normalt
• Lär dig ett sätt att tänka som gör att nerverna inte tar överhand
• Olika människor känner av stressen i olika delar av kroppen

Tekniska hjälpmedel

• Måste/ska/behöver jag använda tekniken?
• Powerpoint eller OH-bild?
• Blädderblock eller whiteboard?
• TV-video/bandspelare?
• När tekniken används rätt och med måtta, har den många fördelar


Välkommen till en mycket givande dag! 

Målgrupp

Vår retorikkurs vänder sig till dig som vill lära dig använda språket, rösten och kroppen på bästa sätt för att framföra ditt budskap. Det kan t ex gälla framträdanden inför stor eller liten publik, muntliga redogörelser på möten, utbildningssituationer eller i samband med förhandlingar av olika slag.

Förkunskaper

Du behöver inga särskilda förkunskaper inför kursen. 

Målsättning

Målet med denna retorikkurs är att lära dig tekniken bakom att hålla framgångsrika presentationer med hjälp av god retorik. Efter kursen har du lärt dig hur du gör ditt framträdande mer intressant och därmed lättare når ut med ditt budskap. Du har fått kunskap om den viktiga planeringen av framförandet och hur du bäst strukturerar det du ska säga. Du har fått insikter om hur nervositeten påverkar dig och vad du kan göra för att bemästra den. Din medvetenhet om skillnaderna mellan olika människors uttryckssätt har ökat och du vet hur du ska använda dina egenskaper för att åstadkomma din perfekta presentation.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se