Avhysningsärenden

Lär dig den praktiska tillämpningen av lagar och regler som gäller kring avhysning!

Avhysningsärenden

En djupgående kurs om avhysning

Ofta upplevs lagstiftningen om avhysning som svårtolkad. Vad säger t ex lagtexten om förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst? Hur genomförs en vräkning i praktiken? Hur gör du vid en tvist?

Kursen går igenom de lagar som reglerar avhysning och hur du löser problem som kan uppstå med bl a betalningsförelägganden, handräckning och yrkanden.

Efter denna kursdag kommer du att kunna förstå och tillämpa lagstiftningen kring avhysning i praktiken.

VAD SÄGER LAGEN?

• Genomgång av de viktigaste bestämmelserna som styr förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst i jordabalken
• Hyresrätten förverkas
• För sent betalda hyror
• Otillåten andrahandsuthyrning
• Smygkontorisering
• Ohyra / Störningsproblem
• Brottslig verksamhet
• Otillåtet användande av hyresrätt
• Uppsägning av kontrakt
• Återvinningsfrister
• Underrättelser till sociala myndigheterna

EFFEKTIV HANDLÄGGNING AV BETALNINGSFÖRELÄGGANDE

• Varningar och inkassokrav
• Ansökan om betalningsföreläggande
• Effektiv delgivning, inkl delgivning i egen regi
• Återvinning och överklagande
• Bestridande och vad som händer därefter

ANSÖKAN OM VRÄKNING/HANDRÄCKNING HOS KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

• Hyresrätten har förverkats på grund av ett eller annat skäl, hur ansöker man om avhysning?
• Särskild eller vanlig handräckning

EFFEKTIV HANDLÄGGNING AV STÖRNINGS- OCH AVHYSNINGSÄRENDEN

• Handläggning av svåra och tvistiga hyresfordringar
• Hur snabbt ska innehavaren flytta?
• Hur går du vidare i praktiken?
• Avslutande diskussion

Kursens mål är att lära dig om de lagar och regler som styr avhysning från både hyreslägenhet, bostadsrätt och kommersiella lokaler.

Du lär dig bl a om:

  • Jordabalken och förhållandet mellan hyresvärd/hyresgäst
  • Hyresrätten förverkas - vad säger lagen?
  • Uppsägning av kontrakt - när kan det ske?
  • Betalningsföreläggande
  • Vräkning - hur gör du i praktiken?
  • Tvister - hur handlägger du dem?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med bostadsfrågor och som vill lära dig att hantera avhysningsfrågor. Du kan t ex vara fastighetsägare, förvaltare, uthyrare eller medarbetare i fastighetsföretag.

Du vill kunna hantera ansökningar om avhysning från både hyreslägenheter, bostadsrätter och kommersiella lokaler.

Du vill lära dig att tolka avtalslagens reglering av hyresavtal och få kunskap om både hyresvärdens och hyresgästens skyldigheter.

Så här säger våra kursdeltagare:

Föreläsaren väl förberedd. Kunde översätta tråkig lagtext till "vardagsspråk".
Utförlig, inspirerande föreläsare.
Klart och tydligt språk som gjorde att även jag som är ny förstod.

Deltagaravgift och tider

Klassrumskurs: 5.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tid: 09.15-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm (klassrumskurs)
  • 26 nov 2021
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare