Hyresjuridik - grundkurs

Kurs i hyresjuridik som lär dig om såväl rättigheter och skyldigheter för fastighetsägaren. Lär dig om hyresavtal, obetald hyra, vad som gäller vid överlåtelser och hur uppsägningar hanteras mm.

Grundkurs i hyresjuridik

Hyresjuridik från grunden

Hyreslagen reglerar förhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen och denna kurs går igenom de viktigaste delarna av lagen och lär dig hur du hanterar hyresjuridiken i praktiken.

Du lär dig t ex vilka bestämmelser som gäller för hyror, andrahandsuthyrning, störningar, underhåll mm. Kursen tar upp vad som gäller för både bostäder och lokaler.

Kurs i hyresjuridik som lär dig hyreslagstiftningen från grunden!

Kursen saknar datum för 2021. Vid intresse för kursen, skicka ett mejl till info@hjartum.se.

GRUNDERNA I HYRESLAGEN

• Definitioner
• Besittningsskydd
• Hyresavtal
• Hyrestid - bestämd och obestämd
• Tillträde
• Skillnader mellan bostadshyra och lokalhyra
• Hyresrättens förverkande
• Informationsskyldighet
• Hyrestvister

HYRAN

• Skillnader mellan bostadshyra och lokalhyra
• Beloppsbestämd hyra
• Förhandlingsklausul
• Hyra vid andrahandsuthyrning
• Betalning av hyra
• Nedsättning av hyra
• Obetald hyra
• Deposition hos Länsstyrelsen
• Prövning av hyran

LÄGENHETENS / LOKALENS SKICK

• Hyresgästens skyldigheter och rättigheter
• Hyresvärdens rätt till ersättning vid skador
• Hyresvärdens underhållsskyldighet
• Upprustningsföreläggande
• Hyresvärdens tillträde för tillsyn och förbättringsarbete
• Ohyra

LÄGENHETENS / LOKALENS ANVÄNDNING

• Ändrad användning
• Överlåtelse - allmänt
• Överlåtelse genom bodelning, arv, testamente eller bolagsskifte
• Andrahandsuthyrning

STÖRNINGAR

• Hyresgästens ansvar
• Tillsägelse
• Underrättelse till Socialnämnden
• Särskilt allvarliga störningar

UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL

• Uppsägning från hyresvärdens sida
• Uppsägningstid
• Uppsägningsrätt
• Uppsägning vid dödsfall
• Uppsägning före tillträde
• Muntlig och skriftlig uppsägning
• Uppsägning genom kungörelse
• Avflyttning

FRÅGESTUND

• Passa på att ta upp dina specifika frågor!

Kurs i hyresjuridik som lär dig grunderna

Kursens mål är att lära dig grunderna inom hyreslagstiftningen och hur du praktiskt tillämpar lagen.

Du lär dig bl a om:

  • Besittningsskydd, tillträde och hyresavtal
  • Hyresbetalning och obetald hyra
  • Ansvar och skyldigheter gällande lägenhetens / lokalens skick
  • Vad som gäller vid överlåtelser och andrahandsuthyrning
  • Hur uppsägningar hanteras

 

Kursen är en grundkurs och riktar sig till dig som ska börja arbeta med bostadsfrågor och som vill lära dig hyreslagstiftningen från grunden. Du kan t ex vara fastighetsägare, förvaltare, uthyrare eller medarbetare i fastighetsföretag.

Du kan också har arbetat med bostadsfrågor en tid och vill lära dig hur hyreslagen är uppbyggd och fungerar.

Kursen tar upp hyresjuridiken kring både bostäder och lokaler.

Så här säger våra kursdeltagare:

En trevlig och intressant dag.
Kursledaren var behaglig att lyssna på, kunnig och jordnära. Väldigt kompetent och lätt att lyssna på. Han lämnade bra exempel på olika scenarion som är lätta att minnas i arbetet.
Mycket intressant utbildning! Föreläsaren mycket kunnig men också trevlig och pedagogisk. Färdigheter som alla jurister/advokater inte har. Bra tempo hela dagen, mycket imponerande! Bästa utbildningen jag gått på länge!