Ekonomi för chefer

Ekonomi för chefer är en kurs som lär dig att styra ekonomin mot stabil tillväxt och lönsamhet

Ekonomi för chefer

Så tar du väl avvägda ekonomiska beslut

Kursen Ekonomi för chefer ger en stabil plattform i företagsekonomi för dig som är chef och beslutsfattare. Under en intensiv och praktisk dag får du kunskaper som ökar din säkerhet i ekonomi och stärker din ekonomiska beslutskapacitet.

Kursen ger dig kunskaper i att styra företagets eller enhetens ekonomi samt att även kommunicera ekonomin både externt och internt. Du får kunskaper om finansiella mål, lönsamhet och hur du använder tillgängliga resurser på ett effektivt sätt. 

Teori och praktik i samspel

Under kursen varvar vi ekonomisk teori med praktikfall. På så sätt ser du direkt hur olika regler förhåller sig till den ekonomiska vardagen. 

Du lär dig formulera finansiella mål, att pröva affärsidéns lönsamhet samt att fatta välavvägda ekonomiska löpande beslut. Det kan handla om intäktsfrågor och effektiv användning av resurser/kostnader, mått på ert ekonomiska resultat och hur resultatet kan påverkas.

Här kan du läsa om alla utbildningar för chefer och ledare: ledarskapsutbildning.

Att ansvara för ekonomin - grundförståelsen

 • Vikten av affärsidé och affärsmodeller
 • Målformulering
 • Gör en affärsstrategisk analys med hjälp av olika modeller:
     - SWOT
     - BCG-matrisen
 • Se över företagets resursbehov när det gäller:
     - resursanskaffning
     - finansiering

Få kontroll över företagets löpande ekonomiska styrning

 • Arbeta med intäktsstyrning:
     - hantera försäljning och volym
     - prissättning - vikten av att ha rätt pris
 • Få kontroll över kostnader med kostnadsstyrning:
     - se över resursbehov
     - effektivt utnyttjande av resurser
     - lär dig använda effektivitetsmått
 • Resultatet i verksamheten; beräkning av resultat
 • Så kan du påverka resultatet:
     - använd modeller för resultatpåverkan
     - genomgång av praktikfall

Förstå ekonomisk dokumentation 

 • Bokföringsregler och grundläggande principer
 • Så upprättas ett årsbokslut
 • Så tolkar du en årsredovisning
 • Förstå viktiga nyckeltal
 • Externa redovisningens styrmedel

Ekonomi för chefer ger dig kunskaper i ekonomisk styrning

Kursen ger dig en förståelse för företagsekonomi och ekonomisk styrning. Du får tillgång till modeller och beräkningsmetoder och lär dig arbeta med viktiga ekonomiska styrmedel. Detta gör att du enklare kan styra verksamhetens utveckling i önskad riktning.

Du lär dig att förstå och använda nyckeltal som kan styra företaget eller enheten mot tillväxt och en stabil ekonomi. Med dessa kunskaper i bagaget kommer du även att lättare kunna diskutera företagsekonomi och ekonomisk styrning med andra.

Du lär dig bland annat:

 • Företagsekonomins viktigaste begrepp och samband
 • Att tyda en verksamhets ekonomiska rapporter och nyckeltal
 • Hur du styr och tar kontroll över ekonomin i verksamheten
 • Vad du kan göra för att påverka resultatet
 • Om bokföring, årsbokslut och årsredovisning
 • Att förstå och använda nyckeltal och styrmedel

En kurs för dig som vill styra ekonomin i rätt riktning

Kursen vänder sig till chefer och beslutsfattare och till dig som vill arbeta med ekonomisk styrning och kontroll. Den vänder sig även till dig som har ett intresse för ekonomistyrning och finansiell planering.

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

Så här säger våra kursdeltagare:

6.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tid: 09.15-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 23 feb 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 4 maj 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare