Ekonomi för ledare

Ekonomi för ledare är en kurs som hjälper dig att verkligen förstå företagsekonomi och hur du som ledare och beslutsfattare kan styra ekonomin mot stabil tillväxt och lönsamhet

Ekonomi för chefer

Lär dig att förstå företagsekonomi

Kursen Ekonomi för ledare ger en grundläggande förståelse för vad företagsekonomi handlar om. Vi lägger först grunden genom att gå igenom vad det innebär för dig som ledare att ansvara för ekonomin för din enhet, grupp, projekt eller hela företaget. Viktiga termer blir förklarade och du lägger det viktiga fundamentet för att kunna fatta väl avvägda ekonomiska beslut.

Få god kontroll över ekonomin

Kursen ger dig kunskaper i hur du får kontroll över och kan styra ekonomin för den enhet du ansvarar för. Du lär dig formulera finansiella mål, att pröva affärsidéns lönsamhet samt att fatta välavvägda ekonomiska löpande beslut. Det kan handla om intäktsfrågor och effektiv användning av resurser/kostnader, mått på ert ekonomiska resultat och hur resultatet kan påverkas.

Teori och praktik i samspel

Under kursen varvar vi ekonomisk teori med praktikfall. På så sätt ser du direkt hur olika regler förhåller sig till den ekonomiska vardagen. Under en praktisk dag får du kunskaper som ökar din säkerhet i ekonomi och stärker din ekonomiska beslutskapacitet.

Här kan du läsa om alla utbildningar för chefer och ledare: ledarskapsutbildning.

Att ansvara för ekonomin - grundförståelsen

 • Viktiga ekonomiska termer och begrepp
 • Vikten av affärsidé och affärsmodeller
 • Gör en affärsstrategisk analys med hjälp av olika modeller:
     - SWOT
     - BCG-matrisen
 • Se över företagets resursbehov när det gäller:
     - resursanskaffning
     - finansiering

Få kontroll över företagets löpande ekonomiska styrning

 • Arbeta med intäktsstyrning:
     - hantera försäljning och volym
     - prissättning - vikten av att ha rätt pris
 • Få kontroll över kostnader med kostnadsstyrning:
     - se över resursbehov
     - effektiv användning av resurser
     - lär dig använda effektivitetsmått
 • Resultatet i verksamheten; beräkning av resultat
 • Så kan du påverka resultatet:
     - använd modeller för resultatpåverkan
     - genomgång av praktikfall

Förstå ekonomisk dokumentation 

 • Bokföringsregler och grundläggande principer
 • Så upprättas ett årsbokslut
 • Så tolkar du en årsredovisning
 • Förstå viktiga nyckeltal
 • Externa redovisningens styrmedel

Ekonomi för ledare stärker dina kunskaper i ekonomi

Kursen ger dig en förståelse för vad företagsekonomi innebär. Du lär dig att förstå begrepp och termer, olika rapporter, nyckeltal med mera. Du får tillgång till modeller och beräkningsmetoder och lär dig arbeta med viktiga ekonomiska styrmedel. Detta gör att du enklare kan styra verksamhetens utveckling i önskad riktning. 

Känn dig mer säker på ekonomin

När du förstår hur ekonomins olika delar samverkar och hänger ihop blir det enklare att prata ekonomi. Du får en ökad säkerhet i olika sammanhang, där företagsekonomi diskuteras. Med ökad säkerhet blir det lättare för dig att föra fram dina argument för investeringar, prissättning, resursanskaffning med mera.

Du lär dig bland annat:

 • Företagsekonomins viktigaste begrepp och samband
 • Att tyda en verksamhets ekonomiska rapporter och nyckeltal
 • Hur du styr och tar kontroll över ekonomin i verksamheten
 • Vad du kan göra för att påverka resultatet
 • Om bokföring, årsbokslut och årsredovisning
 • Att förstå och använda nyckeltal och styrmedel

En kurs för dig som vill förstå ekonomi och styra den i rätt riktning

Kursen vänder sig till ledare, chefer och beslutsfattare som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Kanske är du ny som ledare, chef, teamansvarig, projektledare, säljare osv. Eller kanske har du haft ett ekonomiskt ansvar ett tag, men känner att du saknar helhetsbilden över ekonomin.

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

Så här säger våra kursdeltagare:

Deltagargift och tider för kursen Ekonomi för ledare

6.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tid: 09.15-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 4 maj 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare