SÄKERHETSDAGARNA

Cybersäkerhet utbildning

AKTUELLA OCH VIKTIGA SÄKERHETSFRÅGOR FÖR STAT, KOMMUN OCH REGION

Säkerhetskonferens som belyser samhällets utmaningar

Välkommen till Säkerhetsdagarna 2024. En i allra högsta grad aktuell konferens för dig som arbetar i stat, kommun eller region. Många viktiga samhällsfunktioner står inför betydande utmaningar till följd av säkerhetsläget i Sverige. Under dessa två dagar möter du framstående experter inom säkerhetsområdet och får ta del av nya lagar, fakta, forskning och praktikfall.

Programarbetet pågår

Just nu arbetar vi med att färdigställa programmets olika delar och uppdaterar denna sida allteftersom talare bokas. Hittills är följande inbokade:

Nya Cybersäkerhetslagen / NIS2-direktivet. I januari väntas implementeringen av NIS2-direktivet ha genomförts i svensk lagstiftning. Regelverket kommer att påverka betydande delar av offentlig sektor och svenskt näringsliv. Det ställer högre krav på såväl tekniska som organisatoriska åtgärder, ger verktyg för aktiv tillsyn samtidigt som sanktionsavgifterna för bristande efterlevnad kan bli höga. Under detta pass kommer vi översiktligt att gå igenom kraven och resonera kring vad det innebär och hur ni kan dra nytta av regelverket i er verksamhet. -- Andreas Dahlqvist, Certezza.

Social informationssäkerhet - risker med manipulation av människor.  I dag är vi alla löpande är utsatta för IT-angrepp, vilket gör att säkerhet är relevant för alla, oavsett om du är IT-expert eller vanlig användare. Många attacker utnyttjar primärt mänskliga svagheter, genom t ex social manipulering och nätfiske. Ta del av den senaste forskningen och få insikt i hur du kan förändra ditt säkerhetsarbete baserat på den senaste kunskapen. -- Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet, Högskolan i Skövde 

Aktuella cyberhot i Sverige - hur kan vi stärka cyberberedskapen i Sverige? Det finns olika typer av hotaktörer som agerar i Sverige. Hur går det till när en hotaktör planerar och genomför ett angrepp i cyberdomänen? Vi tittar på olika metoder  som används och vad offentlig sektor kan göra för att förhindra och förebygga. -- Fredrik Börjesson från Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC

AI och säkerheten - Nya AI Act - I våras antogs EU:s nya AI-förordning. Syftet med förordningen är att hantera de särskilda risker som är förknippade med användning av AI. Förordningen ställer särskilda krav på organisationer som ska använda AI i sin verksamhet. Utöver AI-förordningen gäller också andra rättsregler, t ex regler om dataskydd och upphovsrätt när personuppgifter och upphovsrättsligt skyddade verk används för maskininlärning. Under föredraget ges en introduktion till den rättsliga miljön kring AI samt tips om hur dessa bör hanteras rent praktiskt.  -- Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare, specialiserad på it- och medierätt

Hur kan vi förebygga risker och minska brottsligheten inom välfärdssystemet? Hur ser det ut i Sverige med tanke på välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan? Ta del av SKR's lägesbild över den kriminella ekonomins påverkan. Få information om infiltration och bakgrundskontroller samt hur SKR arbetar för att stödja kommuner och regioner. -- Christina Kiernan, samordnare välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism på SKR.

Deltagaravgift och tider

Bokning senast 1 sep: 7.980 kr per person
Bokning from 2 sep: 8.980 kr per person
Moms tillkommer.

Förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Dokumentation ingår och mejlas efter konferensen.

Kurstillfällen

  • Stockholm
  • 14 - 15 nov 2024
    Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, centrala Stockholm