Att leda ett serviceteam

FÅ LEDNINGSVERKTYG SOM FÅR DITT SERVICETEAM ATT FUNGERA OPTIMALT I BÅDE MED- OCH MOTGÅNG

Att leda ett serviceteam

Så leder du olika personligheter och möter serviceledarens utmaningar

Att leda ett serviceteam och få alla medarbetarna att alltid ”vara på topp” kan vara en stor utmaning. Kursen hjälper dig att leda i medgång såväl som motgång, att skapa samsyn i mötet med kunderna och motivera dina medarbetare i vardagen.

Du lär dig även att jobba med ditt personliga ledarskap och vad som driver dig i arbetet med att leda ditt serviceteam.

Max 6 deltagare på kursen och den hålls i vår egen, privata lokal i centrala Stockholm. Mejla till ann-marie.johansson@hjartum.se för att kontrollera hur många platser som finns kvar.

 

 

MITT EGET LEDARSKAP

• Hur leder jag mig själv?
• Att leda mig själv i motgång
• Mina drivkrafter

SAMSYN I TEAMET

• Så skapas samsyn så alla har förståelse för vad som krävs i mötet med kunderna
• Att låta företagets värdegrund vara en ledstjärna i arbetet
• Få med dig alla med i arbetet
• Att sätta mål som motiverar

DET INDIVIDUELLA LEDARSKAPET

• Förstå individen för att hitta drivkrafterna
• Att anpassa sig till respektive medarbetare
• Situationsanpassa din ledarstil till olika personer och olika individer

ATT COACHA BÅDE TEAMET OCH INDIVIDEN MOT GODA PRESATIONER

• Att motivera i vardagen
• Så håller ni ångan uppe även i jobbiga tider
• NÖHRA som coachmodell både för individen och i hela teamet
• Att få medarbetarna att coacha varandra

DILEMMAN OCH UTMANINGAR

• Så stävjas dåliga beteenden
• När attityder blir ett problem!
• Att våga vara tydlig
• Ta tag i saker i tid
• Att agera medlare i interna konflikter

Målet med kursen är att ge dig förståelse för hur du praktiskt kan leda, coacha och motivera dina medarbetare. Syftet är att få serviceteamet att fungera effektivt och friktionsfritt, så att era möten med kunden blir framgångsrika. Du lär dig bl a om:

 • Ditt eget ledarskap - dina drivkrafter
 • Få dina medarbetare att förstå vad som krävs i mötet med kunderna
 • Att motivera i vardagen - även i jobbiga tider
 • Hitta drivkrafterna hos varje enskild individ och hos gruppen
 • Situationsanpassa din ledarstil för att möta olika personerligheter
 • Coachning som metod för framgång för individ och team
 • Så stävjar du dåliga beteenden och attityder

 

Kursen vänder sig till dig som leder en grupp eller ett team inom kundservice, kundtjänst eller support.

Du vill öka din förståelse för både dig själv som ledare och hur dina medarbetare fungerar som individer och i gruppen.

Du vill lära dig mer om hur som ledare ska agera för att hitta drivkrafter och motivation hos medarbetarna, inte minst i tider av motång.

Så här säger våra kursdeltagare:

Deltagaravgift

8.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider
Dag 1: 9.15-16.00 | Dag 2: 9.00 -16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 20 - 21 maj 2021
  Hjärtum Utbildning, Wallingatan 37, Stockholm City