Snabbguide - ledarskapskurser

SNABBGUIDE TILL VÅRA UTBILDNINGAR INOM LEDARSKAPSOMRÅDET. Ibland är det inte lätt att veta vilken kurs man ska välja. Vi hoppas att du ska få vägledning genom denna översiktliga sammanställning över några av våra mest populära kurser i ledarskap.

Ledarskapskurser

Välj rätt bland våra ledarskapskurser

Här får du en kort sammanställning över några av våra mest populära ledarskapskurser. Vill du se alla utbildningar inom ledarskap så klicka på: ledarskapsutbildning.

Frågor? Mejla oss på info@hjartum.se, så hjälper vi dig. 

Ny som chef
Detta är en 2-dagarsutbildning speciellt för alla som nyligen tillträtt en chefstjänst eller står i begrepp att göra det. Under utbildningen lär du dig de viktiga grunderna för att kunna leda och kommunicera med medarbetarna. Du lär dig bl a att hantera krav och förväntningar, lösa konflikter, genomföra medarbetarsamtal och att utveckla ditt personliga ledarskap. Dessutom får du viktiga grunder inom arbetsrätten.

Att leda utan att vara chef
Denna utbildning vänder sig till alla som inte har en formell chefstitel, men som fungerar som ledare i olika sammanhang. Utbildningen lär bl a ut ledarskapets grunder, coaching, hur du bygger framgångsrika team och hur du hanterar svåra samtal.

Arbetsledarutbildning
Utbildningen vänders sig speciellt till alla som är nya i rollen som arbetsledare. Den tar bl a upp ledarskapets grunder, praktisk arbetsledning och konflikthantering. Utbildningen hjälper deltagaren att bli trygg i sin nya arbetsledarroll och att planera effektivt i arbetsvardagen. 

Skillnader mellan Att leda utan att vara chef och Arbetsledarutbildning

Den största skillnaden ligger i att Arbetsledarutbildningen är mer fokuserad på praktisk arbetsledning, arbetsfördelning och prioritering och passar dig som t ex är teamledare, koordinator eller samordnare.

Utbildningen Att leda utan att vara chef har större fokus på själva ledarskapet och hur du leder och coachar din grupp mot målet. Den passar för t ex gruppledare, projektledare eller enhetsledare.

Ny som projektledare
Utbildningen är en 2-dagars grundkurs i projektledning, som går igenom projektledarens roll och ansvar, från starten av projektet till avslutningen. Du lär dig alla delar som behövs för att självständigt kunna agera som projektledare. Du lär dig vad projektet som arbetsform innebär och får ta del av praktiska projektmodeller, arbetsmetoder, mallar och checklistor, vilket gör att du efter kursen kommer att kunna planera och genomföra projekt på egen hand.

Certifierad ledare
För dig som arbetat en tid som ledare och som vill ha fler verktyg för att kunna genomföra det du vill i ditt ledarskap. Du vill få fler ledningsredskap, så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare och enklare möta behoven från medarbetare och organisation, utan att göra avkall på din egen utveckling.

Ny som chef steg 2
En fortsättning på utbildningen Ny som chef och passar för dig som arbetat en tid som ledare och vill hitta områden som kan förstärkas och förbättras. Här får du kunskap om hur framtidens ledarskapstrender ser ut och fördjupar dina kunskaper i hur du kan utveckla individen, såväl som gruppen, du leder. Du får tillgång till modeller för att skapa tydlighet och trygghet i organisationen och får insikter i hur ska göra för att sikta rätt i ditt ledarskap och nyttja hela din potential. 

Att leda utan att vara chef steg 2
Fortsättningen på utbildningen Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar som ledare och att motivera och utmana dig själv att nå ännu längre i ditt ledarskap. Du fördjupar kunskaperna i modigt och kommunikativt ledarskap och utbildningen avslutas med att du arbetar fram en plan för ditt ledarskap att arbeta vidare från.

Ledarskapskurser som ökar din kompetens

Oavsett vilken ledarskapskurs du väljer kommer du att få nya och fräscha kunskaper inom ledarskapsområdet. Du kommer att utvecklas som ledare och öka din trygghet i din roll att leda andra. Efter en utbildning har du fått nya infallsvinklar på ledarskapet och lärt dig om både dina starka och svaga sidor som ledare. Du kan utveckla dina färdigheter ännu mer och jobba med de områden som behöver förstärkas.

Så här säger våra kursdeltagare:

Väldigt bra utbildning, fick med mig många bra verktyg och tankar som jag kommer att använda mig av.
Den absolut bästa ledarutbildningen jag deltagit i. Tack Martin.
Bra med konkreta exempel/ verklighetsbaserade. Liten grupp. Bra verktyg.