BYGG & FASTIGHET

FÖR DIG INOM BYGGBRANSCHEN OCH FASTIGHETSOMRÅDET

Kurser för byggbranschen som ger kontroll

Att ha rätt kunskaper om olika ämnen som berör bygg- och fastighetsområdet är A och O för att ha kontroll, minimera kostnaderna och maximera trygghetskänslan. Det finns många lagar och regler att förhålla sig till. Med någon av våra kurser för byggbranschen får du uppdaterade och färska kunskaper, som kommer att säkerställa att du gör rätt.

Välkommen till våra kurser som guidar dig rätt bland lagtexter, praxis, metoder mm.

En väldigt lärorik kurs för såväl den nya och den erfarne personen! Läraren gjorde kursen väldigt intressant och rolig.
Våra kurser inom

BYGG & FASTIGHET

Avhysningsärenden
Avhysningsärenden

Välkommen till en fullmatad kurs om avhysning, riktad till bostadsbolag som själva vill sköta alla typer av hyresärenden, inklusive ansökningar om avhysning från såväl hyreslägenhet som kommersiella lokaler.

  • Stockholm (klassrumskurs) 26 nov 2021
Kurs i entreprenadjuridik
Entreprenadjuridik

Säkerställ entreprenaden med vår grundkurs i entreprenadjuridik. Du får goda juridiska kunskaper om hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken och vilka juridiska regler som gäller inom entreprenadverksamhet. En gedigen grundkurs för dig i byggbranschen.

  • Stockholm (klassrumskurs) 9 - 10 nov 2021
  • Distanskurs 9 - 10 nov 2021
Grundkurs i hyresjuridik
Hyresjuridik - grundkurs

Denna kurs lär dig att förstå och tillämpa hyreslagstiftningen i praktiken. Du lär dig hur du ska hantera allt från hyresavtal och betalning av hyror till störningar och uppsägningar. Kursen tar upp hyresjuridiken kring både bostäder och lokaler.

Kurser för byggbranschen - entreprenadjuridik, avhysning mm

Det juridiska regelverket inom bygg- och fastighetsbranschen är mycket viktigt att känna till, både för att undvika problem och slippa onödiga kostnader.

Håll dig uppdaterad om lagar och regler så att du fortsätter att föra dina byggprojekt framåt. Du som arbetar i byggbranschen har ständigt mycket att göra och massor av olika arbetsuppgifter. En viktig uppgift är att hålla sig à-jour med lagstiftning och praxis för branschen. En inte helt enkel uppgift, då normer och regler ofta förändras. Vikten av att göra rätt från början är stor, både för att hålla nere kostnaderna, undvika tidsförluster och kunna avsluta med vinst.

Förändringar i regelverk pågår konstant

Förändringar i regelverken som rör bygg- och fastighetsindustrin ställer stora krav på dig som arbetar i dessa verksamheter. Ett bra sätt att vara förberedd är att gå en kurs som är anpassad för dig i bygg- och fastighetsbranschen. Där möter du kursledare som arbetar aktivt med frågorna och som har dagsfärska kunskaper om vad som gäller. Våra kurser ger dig nya kunskaper som är relevanta för dig och din arbetsvardag. Dessutom skapas möjligheter att träffa andra inom samma bransch, för att lära av varandra och knyta nya kontakter.