Om utbildning och utveckling

Om utbildning, utveckling och framgång

Att gå en utbildning leder till utveckling för såväl chefer och ledare som medarbetare. Välkommen till våra artiklar där vi skriver smått och stort om utbildning och utveckling. Vi tar bland annat upp olika områden inom ledarskap och tipsar om ledarskapsutbildning. Att leda andra människor är en viktig och ibland komplicerad uppgift och här vill vi ge olika insikter om vad du som ledare kan tänka på. 

Nya kunskaper genom utbildning

Utbildningar i kundservice och bemötande är ett annat mycket viktigt område, vilket förtjänar att bli extra belyst. I våra artiklar berättar vi om vad service innebär och hur ni kan utveckla den i er organisation. Det är ett viktigt ämne för alla organisationer och avgörande för långsiktig framgång. Vi tar även upp flera andra områden, där utbildning och utveckling är av stor betydelse för framgång och goda resultat.

Varför är utbildning viktigt?

Det finns ett talesätt man ofta använder inom området lärande och kompetensutveckling. Fråga: Vad händer om vi spenderar en massa pengar på utbildning och medarbetarna i alla fall slutar? Svar: Tja, vad händer om vi inte utbildar dem och de stannar kvar?

Att vara proaktiv när det kommer till utbildning och kompetensutveckling handlar i förlängningen om affärsnytta. Att medarbetare och ledare får lära sig nya och för arbetet nödvändiga färdigheter minskar risken för framtida misstag. Misstag kan kosta, ofta mer än vad en utbildning gör.

Väldigt relevant innehåll.

Om utbildning och utveckling

Utbildningar för olika arbetssätt
En utbildning för varje arbetssätt

Oavsett hur du arbetar är utbildning viktigt för kompetensen och den personliga utvecklingen. En del jobbar ensamma, andra i stora team. Många arbetar idag helt eller delvis på distans och andra går varje dag till en arbetsplats. Att arbeta i projekt är ett arbetssätt som är både vanligt och praktiskt. Det agila sättet att arbeta har börjat få stor spridning och borgar för en stor flexibilitet i arbetssättet. Det finns många olika arbetssätt och gemensamt för dem alla ut behovet av kompetensutveckling.

Gruppledarutbildning, gruppledare utbildning
Gruppledarutbildningar

Utbildningar för gruppledare vänder sig till dig som ansvarar för en grupp människor. Utbildningarna ska ge kunskaper i ledarskap till dig som ska leda ett team mot bestämda mål. En gruppledarutbildning ska försöka svara på de frågor du har när du ska börja leda en grupp. Målsättningen är att göra dig redo för det nya ansvar du ska få eller redan har tagit på dig.

Hitta din ledarstil under en utbildning
Hitta din egen ledarstil

Grunden för att hitta sin stil som ledare ligger i kunskap. Skaffa dig kunskap om både dig själv och om de olika stilar som du kan välja bland. En utbildning som är anpassad för ledare är en god hjälp på vägen mot att hitta din personliga ledarstil. När du väljer en stil som passar för dig kan du bli både mer effektiv i ditt ledarskap, och också trivas bättre i rollen som ledare.

Så blir du en bra ledare
Hur blir du en bra ledare?

Alla ledare vill vara bra ledare. Vägen dit består av erfarenhet varvat med utbildning och övning. Gör gärna en utbildningsplan i början av din nya karriär som ledare. På så sätt har du en röd tråd i din ledarskapsutveckling att följa.

Lär dig ge bättre kundservice
Konsten att ge kundservice

Att kunden har en särställning i varje organisation som erbjuder en produkt eller tjänst kommer nog inte som en överraskning. Vi måste vårda våra kundrelationer på bästa sätt. Vi måste förstå behoven som kunden har - även om denne själv ännu inte förstår detta. Konsten att ge utmärkt service till våra kunder är nyckeln till framgång. Därför är kunskaper om kundbemötande helt avgörande för om vi ska bli lyckosamma eller inte.

Utbildning i projektledning
Kunskaper för projektledare

Att arbeta i projekt är mycket vanligt idag och det är ett både effektivt och smidigt sätt att genomföra avgränsade uppdrag. Att vara projektledare innebär ett stort ansvar, men med rätt kunskaper kommer det att gå smidigt att komma in i rollen.

ledarskap
Om ledarskap

Ett ledarskap kan se ut på många olika sätt. En del utövar ett formellt ledarskap som chef. Andra har ett mer informellt ledarskap i till exempel en arbetsgrupp eller ett projekt. Att leda och att ha ledarskapet som yrke är mångfacetterat och innebär olika saker för olika personer.

Utvecklingssamtal
Tips inför medarbetarsamtalet

Att hålla meningsfulla medarbetarsamtal med sin personal är en nyckelfaktor för en framgångsrik chef. Det är många saker att tänka på både före, under och efter samtalet. Här får du lite tips på vägen.

Utbildning för dig i arbetslivet
Utbildning för dig i arbetslivet

Att regelbundet gå olika utbildningar har flera fördelar och behövs i alla delar av arbetslivet. Nya kunskaper tillsammans med nya insikter främjar prestationen hos chefen, ledaren och medarbetaren. Där man hittar en positiv inställning till utbildning hittar man oftast även en kreativ och trivsam arbetsmiljö med nöjda medarbetare.

Utbildningar för medarbetare
Utbildningar för medarbetare - folder

Alla i en organisation behöver utveckling genom utbildning. Här kan du hämta en folder som visar alla våra utbildningar för medarbetare. Du hittar kurser i kundservice, ekonomi, Excel, administration, löner med mera.

Utbildningar i ledarskap
Utbildningar i ledarskap - folder

Få en samlad bild över alla våra utbildningar för ledare och chefer i vår utbildningsfolder. Du får en kort beskrivning av varje utbildning, ser vilka datum och orter de går på samt deltagaravgift. Välkommen att botanisera bland våra utbildningar i ledarskap!

Utveckla ledarens färdigheter genom ledarskapsutbildning
Utveckla din ledarskapsförmåga

När du letar efter en ledarskapsutbildning är det bra att fundera igenom vilka egenskaper och färdigheter som är viktiga i ledarrollen. Att du lär dig att leda är självklart, men det finns många fler områden som kan du kan behöva utveckla. Här tittar vi närmare på vilka färdigheter som är användbara i ledarskapet.

Utbildning i företagsekonomi
Vad är företagsekonomi?

Företagsekonomi går som en röd tråd genom alla företag och organisationer. Det finns många begrepp, lagar och rekommendationer att förhålla sig till. Att så många som möjligt har åtminstone grundläggande kunskaper i ekonomi ökar möjligheterna till vinst och framgång. Här kan du läsa mer om våra olika ekonomikurser och hur de hjälper dig att förstå det här med ekonomi.

Varför ska du gå en utbildning i ledarskap?
Varför en utbildning i ledarskap?

Varför ska du utbilda dig i ledarskap? Här ger vi fem bra anledningar till varför du bör gå en utbildning som sätter fokus på ledarskapet. Förutom att du lär dig att leda andra och utvecklar dina ledarfärdigheter ger en utbildning både nya infallsvinklar och modet att leda på ditt sätt.

Få kunskaper som lär dig att leda på distans
Villkor för att leda på distans

Idag är det vanligt med distansarbete och många ledare måste lära sig ett nytt sätt att leda. Vad innebär det att leda genom datorn? Vilka är utmaningarna? Du ansvarar för att arbetet blir gjort, men har svårare att fånga upp problem. En utbildning är ett bra sätt att lära sig metoder som fungerar även på distans.

Att utbilda sig lägger grunden på arbetslivet

Utbildning är en grundläggande byggsten för alla som är på väg ut i eller redan befinner sig i arbetslivet. Att utbilda sig är dels en väg för att förvärva kunskaper, dels utgör det plattformen för att förstå arbetslivet bättre. Du utvecklar ditt kritiska tänkande och lär dig nya färdigheter. Dessutom kan du bli medveten om fakta och ämnesområden som du kanske inte hade kommit i kontakt med utan utbildning. Att det är viktigt att utbilda sig är därför ingen överdrift. Det finns många skäl till varför den enskilda individen behöver kompetensutveckling. Här tittar vi på några av dem.

En del av din personliga utveckling

Att gå en utbildning bidrar till att utveckla dina egenskaper och därmed påverkas även din personlighet. Ditt perspektiv på livet, och då inte minst arbetslivet, förändras när du skaffar nya kunskaper. Genom studier av olika ämnen utvecklar du en bred förståelse för både människor och omvärld. Nya kunskaper ger insikter i ny teknologi, modern forskning och nyskapande modeller. Du utvecklas som person i takt med att kompetensen ökar och nya färdigheter mejslas fram.

Utbildning ett steg i karriären

Dina karriärmöjligheter blir bättre om du är välutbildad. Dagens arbetsliv premierar utbildade personer. Det blir lättare att avancera när du kan uppvisa intyg från olika utbildningar. Flera nya dörrar kan öppnas för dig och du kan enklare fånga ett bra tillfälle när det uppstår. Men framför allt kan du hitta ett arbete som tänder engagemang och passion inom dig. Det är när du brinner för en uppgift som du kan uträtta stordåd. Med rätt kunskapsnivå blir det lättare att slå in på en karriärväg, som är både meningsfull och givande för dig.

Det är roligt att lära sig nya färdigheter

Glädjen i att lära sig nya färdigheter är en stor drivkraft för alla som väljer att utbilda sig. För varje ny kunskap du lägger till din personliga kompetens ökar du på dina olika färdigheter. Olika utbildningsprogram erbjuder olika lärdomar. Varje ny lärdom leder till att du utvecklas som både yrkesperson och människa. När du går olika utbildningar kan du förvärva en mängd nya färdigheter, samt bättra på befintliga. Det kan handla om tekniska kunskaper, som programmering eller konstruktion. Det kan även involvera mer mjuka färdigheter, som till exempel ledarskap, kommunikation och kundbemötande.

Utbildning ökar din kreativitet

Att delta i en utbildningsdag stimulerar din kreativitet och ökar din förmåga att finna nya lösningar. Ditt sätt att tänka påverkas på ett positivt sätt. Innovation och nya framsteg tar fart i takt med att du fyller på med nya kunskaper. Det är när du blir exponerad för nya ämnesområden som nya idéer kan slå rot. När du får ett annat perspektiv på saker och ting kan du tänka på ett nytt sätt. Utbildning kan leda till ett förändrat mindset, vilket i sin tur kan bidra till att utveckla nya lösningar på problem. Du kan därmed bidra till din organisations utveckling och framsteg på ett innovativt sätt.

Lärandet pågår hela livet

Arbetslivet behöver ett ständigt lärande och en kontinuerlig inlärningsprocess. Genom att du går olika utbildningar är du en del av en viktig kultur av livslångt lärande. Det är av stor vikt för både företagens och samhällets utveckling att vi låter vår personliga och professionella utveckling pågå. Utbildning är så mycket mer än att bara lära sig fakta. Det innebär att du lär känna dig själv och leder till såväl individuell som organisatorisk utveckling. Dessutom är det roligt att utbilda sig och möta andra spännande människor. Arbetslivet blir mer uppfyllande och framgångsrikt när du varvar det med utbildningsdagar. Oavsett vilken utbildning du väljer, kommer du att ha nytta av den kunskap och de färdigheter du förvärvar.

Basen för utvecklingen

Alla som arbetar har behov av ett visst mått av utveckling på arbetet för att må bra. Vari utvecklingen består är självklart individuellt, men några gemensamma nämnare kan vi skönja. Många kommer från rent mänskliga basbehov, såsom att vi bli sedd och att känna sig som en del av en grupp. Vi vill också känna oss trygga på arbetsplatsen, både rent fysiskt och psykiskt. Den fysiska tryggheten innebär att man inte vill känna sig hotad på något sätt. Den psykiska innebär även den frånvaro av hot, men av andra slag. Här handlar det om att inte känna sig utanför och att få uppskattning för sina insatser, bland annat. Andra basbehov kan handla om tillräckligt med värme/kyla, möjlighet att ta paus och äta mat och möjlighet till både aktivitet och vila. När basbehoven är på plats kan yrkesmässig utveckling ta sin början.

Att utveckla sin yrkesroll

Här i Sverige har vi en tendens att identifiera oss med vår yrkesroll. Det är både på gott och ont. Å ena sidan gör det att vi verkligen går in för vårt arbete och jobbar hårt. Å andra sidan kan det få oss att tappa bort oss själva, om vi gömmer oss för mycket bakom jobbet. Här är det viktigt att hitta rätt balans. När vi känner att vi utvecklas i vår professionella roll innebär det ofta att vi även mår bra privat. Vårt arbete påverkar oss oerhört mycket, vilket gör att kompetensutveckling i yrkesrollen spelar en central roll för oss.

Våra inneboende förmågor

Vi har alla en uppsättning egenskaper som gör att vi är mer eller mindre bra på olika saker. Ofta beror våra förmågor helt enkelt på hur mycket vi fått tillfälle att öva. Praktisk tillämpning i kombination med en teoretisk förklaring gör oss bättre på olika sysslor och arbetsuppgifter. Att dessutom ha någon i bakgrunden som stöttar och tror på oss, kan få oss att uträtta mer än vad vi tror är möjligt. Denne någon kan vara en partner, en kompis eller en chef. I arbetslivet kan vi komma så mycket längre om vi har en chef som står bakom oss. På samma sätt kan en dålig chef sätta krokben för oss, både yrkesmässigt och personligt. Våra inneboende förmågor behöver komma till sin rätt och utvecklas, för att vi ska må bra.

Om inlärning

Olika människor lär sig på olika sätt och olika snabbt. En del vill ha musik på för att kunna koncentrera sig, medan andra vill ha knäpptyst. Någon föredrar att lära sig tillsammans med andra och någon jobbar bättre på egen hand. Idag kan du ofta välja om du ska gå en fysisk utbildning eller en webbutbildning. Du kan delta i en grupputbildning eller sitta själv framför datorn. Detta är en bra utveckling, som har öppnat upp för fler typer av lärande. Själva inlärningsprocessen består av bland annat av repetition. Det är en kritisk komponent i att lära sig nya saker. När du repeterar överför du kunskap från din medvetna nivå till en djupare minnesnivå. 

Repetition och övning avgörande

Oavsett vilken typ du väljer är två saker viktiga för din inlärning; praktisk övning och repetition. Om du inte får omsätta det du lärt dig i praktiken kommer lärdomarna att falla i glömska. Om du inte går tillbaka och repeterar vissa teoretiska moment kommer du inte att komma ihåg dem. Då är risken stor att du missar vitala delar. Repetition har därför en avgörande roll i inlärningsprocessen, eftersom det förstärker förmågan att minnas. Rent fysiskt gör den repetitiva processen att kopplingarna i hjärnan blir starkare. Därmed behåller vi innehållet längre. Vår hjärna börja bilda fler neuronkopplingar och kopplar då ny kunskap till tidigare information. Låt därför repetition bli en naturlig del av din inlärning.