BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED BOKNING AV KURS

Vi följer EU´s dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, när det gäller insamling och behandling av personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

När du anmäler dig till någon av våra kurser samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs samt kunna skicka fakturan på deltagaravgiften. Det är t ex namn, mejladress, arbetsgivare och arbetsgivarens adress. Om du själv lämnar fler uppgifter, t ex titel, telefonnummer, matallergier mm samlar vi även in dessa uppgifter.

Hur vi använder personuppgifterna

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

- kunna administrera din kursplats

- skicka faktura för avgifter förknippade med kursplatsen

- mejla nyhetsbrev och information om våra arrangemang

Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, t ex konferensanläggningar och föreläsare.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras här använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att genomföra kurser och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra arrangemang.

Avregistrering

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Detta under förutsättning att det inte finns några utestående fordringar som avser kostnader för kursplats.