VÅRA VILLKOR

DET HÄR GÄLLER NÄR DU BOKAR EN KURS HOS OSS

Bokningen är bindande. Det innebär att reglerna kring av- och ombokning gäller enligt nedan, samt att om du vill boka av eller boka om måste du kontakta oss. Mejla då till ann-marie.johansson@hjartum.se.

Överlåtelse av plats
Om du får förhinder kan platsen kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Meddela oss kollegans namn och mejladress i så god tid du kan.

Avbokning

·       Du kan avboka utan kostnad om du gör det senast 2 veckor före kursstart.

·       Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart betalar du 100 % av kursavgiften.

Ombokning till annat kurstillfälle
Du kan boka om till ett annat kurstillfälle utan kostnad om du gör det senast 2 veckor före kursstart. Vid ombokning 2 – 0 veckor före kursstart gäller:

Ombokning från klassrumskurs till annan klassrumskurs
Vid ombokning 2 - 0 veckor före kursstart betalar du 100 % av kursavgiften och dessutom tillkommer en ombokningsavgift som uppgår till 25 % av kursavgiften. Kursavgiften betalas i samband med ursprunglig kursstart. Ombokningsavgiften betalas i samband med att du går kursen.

Ombokning från distans-/webbkurs till annan distans-/webbkurs
Vid ombokning 2 - 0 veckor före kursstart betalar du 100 % av kursavgiften och dessutom tillkommer en ombokningsavgift som uppgår till 15 % av kursavgiften. Kursavgiften betalas i samband med ursprunglig kursstart. Ombokningsavgiften betalas i samband med att du går kursen.

Ombokning från klassrumskurs till distans-/webbkurs
Vid ombokning 2 - 0 veckor före kursstart betalar du 100 % av kursavgiften för klassrumskursen. Ingen ombokningsavgift tas ut.

Sjukdom
Du kan överlåta platsen till en kollega. I övrigt gäller av- och ombokningsreglerna enligt ovan.

Fakturering av deltagaravgift
Deltagaravgiften faktureras och betalas före kursstart. Vi skickar bara faktura om vi vet att kursen kommer att genomföras. Alla prisuppgifter på hemsidan är exkl moms.

Du ansvarar för att rätt faktureringsuppgifter lämnas och att referensnamn och/eller referensnummer finns angivet, om det krävs av er organisation att detta står på fakturan.

Vi fakturerar helst genom att skicka en PDF-faktura. Ange mejladress vid bokning. Vi kan även fakturera elektroniskt. Uppge GLN-kod eller organisationsnummer i samband med bokning.

Att boka resa och hotell i samband med klassrumskurser
Att boka ej avbokningsbara eller ej ombokningsbara biljetter/hotellrum innan du har fått kallelse till kursen sker på eget ansvar. Det går alltid bra att kontakta oss för att kontrollera hur bokningsläget är inför kursen.