VÅRA VILLKOR

DET HÄR GÄLLER NÄR DU BOKAR EN KURS HOS OSS

Bokningen är bindande. Det innebär att reglerna kring av- och ombokning gäller enligt nedan, samt att om du vill boka av eller boka om måste du kontakta oss. Mejla då till ann-marie.johansson@hjartum.se.

Överlåtelse av plats
Om du får förhinder kan platsen kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Meddela oss kollegans namn och mejladress i så god tid du kan.

Avbokning

·         Du kan avboka utan kostnad om du gör det senast 2 veckor före kursstart.

·         Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart betalar du 100 % av kursavgiften.

Ombokning till annat kurstillfälle

·         Du kan boka om till ett annat kurstillfälle utan kostnad om du gör det senast 2 veckor före kursstart.

·         Vid ombokning 2 - 0 veckor före kursstart betalar du 100 % av kursavgiften och dessutom tillkommer en ombokningsavgift som uppgår till 25 % av kursavgiften. Kursavgiften betalas i samband med ursprunglig kursstart. Ombokningsavgiften betalas i samband med att du går kursen.

Sjukdom

Du kan överlåta platsen till en kollega. I övrigt gäller av- och ombokningsreglerna enligt ovan.

Regler för online-kurser
Särskilda regler gäller för onlinekurser. Dessa har ett sista datum som du kan boka av (ca 1 vecka före kursstart) och datumet specifieras i bekräftelsen som du får. När det specifierade datumet har passerats är kursen inte av- eller ombokningsbar, men du kan överlåta din plats till en kollega.

Fakturering av deltagaravgift

Deltagaravgiften faktureras ca 25 dagar före kursstart. Du ansvarar för att rätt faktureringsuppgifter lämnas och att referensnamn och/eller referensnummer finns angivet, om det krävs av er organisation att detta står på fakturan.

Att boka resa och hotell

Att boka ej avbokningsbara eller ej ombokningsbara biljetter/hotellrum innan du har fått kallelse till kursen sker på eget ansvar. Det går alltid bra att kontakta oss för att kontrollera hur bokningsläget är inför kursen.