VÅRA VILLKOR

Det här gäller när du bokar en utbildning hos oss

Bokningen är bindande. Det innebär att reglerna kring av- och ombokning gäller enligt nedan, samt att om du vill boka av eller boka om måste du kontakta oss. Mejla då till ann-marie.johansson@hjartum.se.

Överlåtelse av plats
Om du får förhinder kan platsen kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Meddela oss kollegans namn och mejladress i så god tid du kan.

Avbokning

·       Du kan avboka utan kostnad om du gör det senast 2 veckor före utbildningsstart.

·       Vid avbokning 2 - 0 veckor före utbildningsstart betalar du 100 % av deltagaravgiften.

Ombokning till annat utbildningstillfälle
Du kan boka om till ett annat utbildningstillfälle utan kostnad om du gör det senast 2 veckor före utbildningsstart.

Vid ombokning 2 - 0 veckor före utbildningsstart gäller:

  • du betalar 100% av deltagaravgiften enligt utskickad faktura och har avgiften innestående tills du går utbildningen 
  • en ombokningsavgift tillkommer, vilken uppgår till 25% av deltagaravgiften för fysiska utbildningar och 15% för distansutbildningar. Ombokningsavgiften betalas i samband med att du går utbildningen.
  • vid ombokning från fysisk till distansutbildning betalar du 100 % av deltagaravgiften för den fysiska utbildningen. Ingen ombokningsavgift tas ut.

Sjukdom
Du kan överlåta platsen till en kollega. I övrigt gäller av- och ombokningsreglerna enligt ovan.

Fakturering av deltagaravgift
Deltagaravgiften faktureras och betalas före utbildningsstart. Vi skickar bara faktura om vi vet att utbildningen kommer att genomföras. Alla prisuppgifter på hemsidan är exkl moms.

Du ansvarar för att rätt faktureringsuppgifter lämnas och att referensnamn och/eller referensnummer finns angivet, om det krävs av er organisation att detta står på fakturan.

Vi fakturerar helst genom att skicka en PDF-faktura. Ange mejladress vid bokning. Vi kan även fakturera elektroniskt. Uppge GLN-kod eller organisationsnummer i samband med bokning.

Att boka resa och hotell i samband med fysiska utbildningar

Du bokar hotellrum och resor på egen hand. Att boka ej avbokningsbara eller ej ombokningsbara biljetter/hotellrum innan du har fått kallelse till utbildningen sker på eget ansvar. 

Vi har avtal med flera hotell som ger rabatt på boende. I samband med kallelsen till utbildningen får du tips på hotell nära utbildningslokalen samt rabattkoder att använda vid bokning av hotellrum.