VÅRA VILLKOR

DET HÄR GÄLLER NÄR DU BOKAR EN KURS HOS OSS

Bokningen är bindande. Det innebär att reglerna kring av- och ombokning gäller enligt nedan, samt att om du vill boka av eller boka om måste du kontakta oss. Mejla då till ann-marie.johansson@hjartum.se.

Överlåtelse av plats
Om du får förhinder kan platsen kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Meddela oss kollegans namn och mejladress i så god tid du kan.

Avbokning

·       Du kan avboka utan kostnad om du gör det senast 2 veckor före kursstart.

·       Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart betalar du 100 % av kursavgiften.

Ombokning till annat kurstillfälle
Du kan boka om till ett annat kurstillfälle utan kostnad om du gör det senast 2 veckor före kursstart. Vid ombokning 2 – 0 veckor före kursstart gäller:

Ombokning från klassrumskurs till annan klassrumskurs
Vid ombokning 2 - 0 veckor före kursstart betalar du 100 % av kursavgiften och dessutom tillkommer en ombokningsavgift som uppgår till 25 % av kursavgiften. Kursavgiften betalas i samband med ursprunglig kursstart. Ombokningsavgiften betalas i samband med att du går kursen.

Ombokning från distans-/webbkurs till annan distans-/webbkurs
Vid ombokning 2 - 0 veckor före kursstart betalar du 100 % av kursavgiften och dessutom tillkommer en ombokningsavgift som uppgår till 15 % av kursavgiften. Kursavgiften betalas i samband med ursprunglig kursstart. Ombokningsavgiften betalas i samband med att du går kursen.

Ombokning från klassrumskurs till distans-/webbkurs
Vid ombokning 2 - 0 veckor före kursstart betalar du 100 % av kursavgiften för klassrumskursen. Ingen ombokningsavgift tas ut.

Sjukdom
Du kan överlåta platsen till en kollega. I övrigt gäller av- och ombokningsreglerna enligt ovan.

Fakturering av deltagaravgift
Deltagaravgiften faktureras ca 25 dagar före kursstart. Du ansvarar för att rätt faktureringsuppgifter lämnas och att referensnamn och/eller referensnummer finns angivet, om det krävs av er organisation att detta står på fakturan.

Att boka resa och hotell i samband med klassrumskurser
Att boka ej avbokningsbara eller ej ombokningsbara biljetter/hotellrum innan du har fått kallelse till kursen sker på eget ansvar. Det går alltid bra att kontakta oss för att kontrollera hur bokningsläget är inför kursen.