Chefsutbildning i Stockholm

Stockholm som utbildningsstad och säte för nya lärdomar

Gå din chefsutbildning i Stockholm

Passa på att gå en chefsutbildning i Stockholm, redan i början av din nya karriär. Då kommer din säkerhet som chef och ledare att öka med flera pinnhål. Dessutom lär du känna dig själv ordentligt. En utbildning lyfter fram dina egenskaper i ljuset, både de bra och de mindre bra. Du lär dig metoder för att antingen förstärka eller förminska dina förmågor. Med nya arbetsuppgifter kommer du att få nya förväntningar på dig. En chefsutbildning gör dig förberedd och skapar en säkerhet när du kliver på rollen som ledare.

Chefsutbildning för nya chefer

Att arbeta många timmar per vecka är inget som majoriteten inom ”Generation Y” – födda på 80-talet eller senare – värderar särskilt högt. Dessa har vuxit upp i en tid då självförverkligande och frihet och fritid har blivit viktigare. Man vill i och för sig göra karriär. Men är inte alltid beredd att betala ett lika högt pris för detta som tidigare generationer. Och just här är de ”mjuka” faktorerna särskilt viktiga. Det handlar om inspirerande chefer, spännande arbetsuppgifter och företagets profil i stort. Under din chefsutbildning i Stockholm får du möjlighet att bli just en inspirerande chef. Du lär dig hur du ständigt odlar nya chefskunskaper, vilket säkrar rollen som modern ledare. Här är utbildningen Ny som chef ett bra alternativ.

Styrkan i att få nya kunskaper

När du som chef utbildar dig i Stockholm, eller någon annanstans, börjar din utveckling. Med rätt kunskaper i ledarskap och chefskap blir du en stark chef och ledare. Du kan bättre stå upp för både dig själv och ditt team, om du vet hur du får andra att lyssna. Alla företag och organisationer har en viss kultur. Den har mejslats fram under flera år och sitter i väggarna. Ibland kan den dock behöva genom en förändring. När du har gått din chefsutbildning har du lärt dig metoder för att påverka på ett sätt som leder till förändring. Det har du nytta av när du vill göra ändringar i ditt företags kultur.

Utveckla de personliga egenskaperna

Som chef behöver du känna till dina personliga egenskaper. Därtill behöver du ha förmågan att vilja förändra det som behöver blir bättre. En chefsutbildning i Stockholm kan bidra till ökad medvetenhet om dig själv. Även om du tycker att du har kompetens om dig själv, är det lätt att bli hemmablind. När du utbildar dig öppnar du också upp för nya intryck. Du lyssnar till andra utbildningsdeltagare och kan lära av dem, såväl som av utbildaren.

Ställ ärliga frågor till dig själv

Att vara högpresterande och ambitiös som ny chef är bra, men du måste vara medveten om det ökade ansvar som detta innebär. Fråga dig själv ärligt och uppriktigt om du har vad som krävs. Hur är din stresstålighet, till exempel? Hur är ditt tålamod med andra? Dessa är egenskaper som inte alltid finns hos en ung och framåt person. Men de är viktiga för att vara en bra chef.

Få en bas genom en chefssutbildning i Stockholm

En utbildning för nya chefer ger en god grund att stå på för nybörjaren i chefskap. Det ökar förståelsen för vad som krävs av dig som ska leda en grupp. Du lär dig att se och motivera medlemmarna i ditt team. Kanske behöver någon lite extra coachning. Om du är utbildad kan du se vilka som du behöver pusha lite extra för att de ska hitta sin plats i gruppen. Med tålmodigt arbete kan du så småningom slussa honom eller henne in i sin rätta roll.

Att välja rätt informella ledare

Speciellt viktigt är detta om du behöver hitta en arbetsledare för ett område i verksamheten. Då är det klokt att vänta med en befordran tills du har hunnit observera honom/henne i utsatta situationer. Detta för att exempelvis bedöma stresstålighet eller omdömesförmåga. Eventuellt behöver du skicka medarbetaren på utbildning i att leda utan att vara chef. Det ger nödvändiga grundkunskaper för alla arbetsledare, projektledare, gruppledare eller annan typ av informell ledare.

Kunskaper skapar säkerhet i rollen som chef

Välj din chefsutbildning med omsorg. Om Stockholm ligger bra till för dig har du många utbildningar att välja bland där. Men även Göteborg och Malmö har flertalet chefsutbildningar. Oavsett platsen för kursen så kommer de nya lärdomarna att skapa helt nya förutsättningar för dig som chef. Du kommer att vara redo för de olika situationer som kan uppstå i vardagen som chef och ledare. Under de två dagar som det tar att gå en chefsutbildning kommer flera frågetecken att blir uträtade för dig. Du kan lära dig metoder som hjälper dig att både inse kraven, men också möjligheterna i ditt yrke.

Att vara både chef och ledare

Att vara en ledare för en grupp innebär att använda många olika sidor av sig själv. Du behöver därför gå en utbildning, för att hitta dina ledarskapstalanger och använda dem på rätt sätt. Utbildningen Ny som chef är en sådan utbildning. Dina ledartalanger kan nämligen vara svåra att se själv ibland. Att delta i en chefsutbildning kan hjälpa dig att hitta och nyttja din kreativitet. Med kunskaper kommer modet att införa nya perspektiv i verksamheten.

Tänk i nya banor som chef

Att tänka i nya banor är vad nya chefer är särskilt bra på. Dock är du som ny chef också oerfaren. Därför är det viktigt att brister i erfarenhet blir kompenserade med kunskaper från en utbildning i ledarskap. Utbildningen bidrar till att skapa trygghet hos dig i din nya tjänst. Detta kommer i sin tur att återspeglas på medarbetarna som du är satt att leda. De känner att du är trygg i dina kunskaper och att du leder dem på rätt sätt. 

Chefsrollen för sin förklaring under en chefsutbildning

Samhällsutvecklingen idag går mycket snabbt. Som chef behöver du vara kunnig, anpassningsbar och samtidigt stabil. Dina kunskaper i ledarskap och chefskap genomsyrar hela verksamheten. Att du är välutbildad gagnar såväl individ som organisation. Under en ledarskapsutbildning får du en nyttig inblick i framtidens ledarskap och vilka krav som kommer att ställas på moderna ledare framöver. Den snabba IT-utvecklingen har redan fått konsekvenser som vi ännu inte fullt ut sett effekterna av. En chefsutbildning bidrar här till att ge perspektiv på rollen som chef och ledare och hjälper dig att inse vikten av att vara öppen och mottaglig för nyheter.

En utbildade chef är en trygg ledare

Kunskap ger trygghet i chefsrollen och ledarrollen. Som ny chef är det många olika problem och frågeställningar att sätta sig in i. Det är därför som en chefsutbildning är så värdefull. De kunskaper och lärdomar du får under utbildningen skapar ett lugn och en säkerhet hos dig. Utan kunskaper kan det ta flera år att upptäcka alla saker. Med en ledarskapskurs tar du en genväg till viktig kunskap.

Forskningen inom ledarskap blir förklarad

Forskningen kring ledarskap är omfattande, både här i Sverige och i övriga världen. Under en chefsutbildning får du ta del av de senaste forskningsrönen. Bland annat forskar man om hur chefen kan öka motivation och samarbetsförmåga i teamet. Andra forskningsområden handlar om att vara lyhörd som chef och få varje enskild individ att växa och blomma ut i sin fulla potential. Nya modeller och metoder kommer i en ständig ström och under en kurs får du veta vad som gäller just nu.

Chefsutbildning underlättar ledarskapet

En ny chef och ny ledare möts av diverse utmaningar i sitt nya jobb. Dessutom är arbetsbördan oftast stor och kraven är höga redan från dag ett. Du behöver ha tillräckligt med kunskaper för att vara både föränderlig och trygg på samma gång. Du ska vara lyhörd för dina medarbetare och samtidigt ska du utstråla integritet. Att vara rak och korrekt plus samtidigt diplomatisk inger förtroende hos gruppen. En chefsutbildning ger dig en stabil grund att utgå från i din nya roll.

Utbildningsdagar med perspektiv

Under utbildningsdagarna får du perspektiv på dig själv och på dina olika egenskaper. Dessutom får du tillgång till forskning om flera olika metoder för att leda. Kort och gott ger dig kunskaperna en bättre självkännedom, vilket leder ett tydligare och kunnigare ledarskap. Alla borde utbilda sig med jämna mellanrum, just för att få nya insikter. Vi människor står inte stilla, utan utvecklas konstant. Under en chefsutbildning i Stockholm kan du ta reda på var du står. Du blir uppdaterad med nya rön och ny förståelse för vad det innebär att vara chef.

Bygg upp din ledarskapsförmåga

Varje chef och ledare utvecklar sin egen unika ledarstil. Det finns några extra betydelsefulla ledarskapsförmågor, som är värda att utforska lite närmare.

  1. Det första är empati. Att ha förmågan att känna med sina medarbetare skapar förtroende. Du behöver öva upp insikten i att dina beslut påverkar andra i hög grad. Lär dig att se saker från en annan persons perspektiv. Då blir du bättre beredd på medarbetarnas reaktioner.
  2. Sedan kommer integritet. Som chef är det viktigt att du står upp för både dina egna och företagets värderingar fullt ut. Om inte du är säker på vad du tror på kommer det att skapa osäkerhet bland personalen.
  3. Tillförlitlighet är en viktig egenskap hos en chef. Pålitliga chefer uppvisar ett konsekvent och kontinuerligt ledarskap.  Teamet känner sig tryggt med ledarskapet och vet att målen går att uppnå. Sådana chefer bygger upp förtroendet hos sina medarbetare, vilket främjar deras engagemang.
  4. Chefens kommunikation är mycket viktig. En chef som kommunicerar tydligt får gruppen att känna både tillförsikt och trygghet. A och o är att alla blir inkluderade och får den information som de behöver för att kunna utföra sitt arbete.
  5. Konsten att delegera kommer härnäst. Som chef kan du inte göra allt. En riktigt effektiv ledare vet när han eller hon ska låta någon annan göra en uppgift. Delegering är en tidsbesparande åtgärd. Det är även ett erkännande av att chefen litar på sina medarbetares kompetens.

Utveckla dina förmågor att leda

Stockholm är platsen där du kan utveckla alla ovanstående ledarskapsförmågor. Huvudstaden erbjuder många olika utbildningstillfällen och dessutom är det lätt att hitta boende, om du är tillrest. Pendeltåg, tunnelbana och bussar gör det lätt att hitta rätt och komma fram till utbildningslokalen. Numera kan man blippa sitt betalkort för att betala för resan inom Stockholm. Enkelt och smidigt.

Ledarutveckling

Vad kan du då lära dig under en chefsutbildning i Stockholm? Svårigheten i och utmaningen med att vara chef är att du behöver ledarutveckling som ger kunskap och insikt på flera olika plan. Du ska kunna bygga team och ha kunskap om coachning på individnivå. Sedan ska du även kunna hantera konflikter och ha kännedom om arbetsrätt. Med flera kunskaper. Det kommer med andra ord krav på dig från många olika håll. Förväntningarna är stora, inte minst när du är ny i din roll.

Se till att dina kunskaper räcker till

Det kan vara svårt att veta om dina kunskaper i chefskap och ledarskap räcker till. Hur vet du vilka områden du ska fokusera på när du planerar din ledarutveckling? Hur gör du i praktiken för att staka ut din väg som ledare? Ett tips är att utbilda dig i god tid.  Ställ in siktet på framtidens ledarskap och gå en utbildning som gör att du har moderna kunskaper inom området. En chefsutbildning i Stockholm hjälper dig att se vilka områden som den moderna och framgångsrika ledaren bör investera tid och resurser i. 

Chefsutbildning i Stockholm med individen i fokus

Ledarutveckling ska ha individen i fokus. Det är ju individer du leder. Det är därför naturligt att en del av din ledarutveckling bör ägnas åt förståelse och kännedom om andra människor. Här handlar det om att utveckla förmågan att känna in en annan människa. När du lyssnar kan du lägga ihop pusslet som bildar individen. Har du många medarbetare att leda, har du också många olika personligheter att ta hänsyn till och förstå. En chefsutbildning ger dig förutsättningarna för att både orka och kunna ta dig an denna uppgift.

Mål under utbildningen

Ett av utbildningsmålen under en utbildning i ledarskap i Stocholm är att ger dig kunskaper som hjälper dig att arbeta både effektivt och starkt. Som chef kommer du säkert att märka att det är svårt att få tiden att räcka till. Förutom att förhållandet till dina före detta kollegor har förändrats, har även förhållandet till chefer, kunder och leverantörer ändrats. Låt det ta lite tid att bli varm i kläderna. Gå en chefsutbildning i Stockholm och få kännedom om vad som förväntas av dig. Då blir det lättare att tackla alla nya uppgifter och hantera de nya relationerna till övriga inom och utom verksamheten. Du lär dig hur du ska kommunicera internt och externt och att utveckla din egen ledarstil.

Arbetsrätt under utbildningen till chef

Ett särskilt avsnitt under en chefutbildning brukar ägnas åt området arbetsrätt. När du är nybliven chef är du också ny på att skriva anställningsavtal, sätta lön, förhandla om förmåner, hålla medarbetarsamtal och rekrytera. Kanske har du en personalavdelning att vända dig till för vägledning. Men du behöver ha grundläggande kunskaper om lagar, regler och kollektivavtal för att uppfattas som trovärdig. När du t ex håller medarbetarsamtal måste du ha regelverket i ryggen för att kunna genomföra ett konstruktivt och givande samtal, både för din och din medarbetares skull. Allt behöver du inte kunna, men tillräckligt för att utstråla säkerhet och lugn.

Utbilda dig i coachning i Stockholm

Att coacha medarbetare är populärt idag och också mycket användbart. En chefutbildning i Stockholm brukar ta upp området coachning, just för att det är ett väl fungerande sätt att utveckla dina anställda. På köpet utvecklar du dig själv nu när du är nybliven chef, eftersom du lär dig mycket om dina egna färdigheter. Du får kunskap om hur du bäst ställer frågor, lyssnar och guidar medarbetaren på dennes resa mot förändring.

Lär känna din personal

Du lär dessutom känna din medarbetare på ett nytt sätt. Det kan ge nya infallsvinklar både när det gäller arbetsuppgifter, kunskaper och fallenheter. Detta är speciellt användbart i tider av förändring, då organisationen ska struktureras om och nya sätt att arbeta införas. Be om att få gå en ledarskapsutbildning för nya ledare så snart som möjligt, det kommer att öka dina chanser till en bra start i chefsrollen.

Målet och inte problemet i sikte

Som chef och ledare behöver du få lärdomar inom flera olika områden. Det handlar bland annat om att lära sig att alltid ha målet och inte problemet i sikte. Problem dyker alltid upp under resans gång. Visserligen ska du inte sopa dem under mattan, men låt dem heller inte uppta alltför mycket av din tid. Ställ in siktet på målen och se en väg förbi problemen. Med god kommunikativ förmåga kan du bli tydligare i att förmedla vad du vill som ledare. På så sätt blir det enklare att fokusera på rätt saker och inte låta hindren på vägen ta upp onödig tid. När du utvecklat dina ledaregenskaper genom lärande och utbildning ser du förbi hindren, mot målgången.

Chefsutbildning är olja till maskineriet

Många företag har kommit fram till att utbildningar för chefer fungerar som olja till maskineriet. Kunskaperna från en chefsutbildning bidrar till att företag kan leva fullt ut enligt sina värderingar. En viktig lärdom är att cheferna kan gå från att ge order till att lyssna på sina medarbetare. Genom kunskaper om aktivt lyssnande kan ledaren leda på rätt sätt. Med en utbildning under västen kan chefen lättare sätta realistiska mål för medarbetarna i kombination med nödvändiga ekonomiska mål. Det är först när dessa rimmar med varandra som ett värdigt ledarskap uppstår.