Ny som chef

Ny som chef - få snabbt personalens förtroende och tillit för dig när du är ny i rollen som chef! Du lär dig bl a vad chefsrollen innebär, hur du blir framgångsrik som chef, håller medarbetarsamtal och du lär dig även det viktigaste inom arbetsrättsområdet.

Ny som chef

Ny som chef - få ett körkort i att vara chef

Som ny chef är det viktigt att utveckla en personlig ledarskapsstil och skapa en trivsam och motiverande arbetsmiljö, redan i inledningen på det nya uppdraget.

Utbildningen Ny som chef lär dig de viktiga grunderna inom ledarskap, så att du på bästa sätt kan leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår.

Utbildningen Ny som chef ger dig:

... ett körkort i att vara chef och hjälp att forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare.

Till den här utbildningen finns även en steg 2-utbildning.

Välj vilken typ av kurs du vill gå:

 • klassrumskurs (max 4-6 deltagare)
 • distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)
 • webbkurs (alla deltar på distans)

Ny som chef och ny i rollen

• Kommunikation som fungerar
• Utveckla allas samarbetsförmåga
• Få alla att dra åt samma håll
• Sätt ned foten utan att trampa någon på tårna
• Medarbetare eller motarbetare

Ledarskap – att leda andra

• Hur du skapar delaktighet
• Att få negativa att bli positiva
• Hur du får alla att ta ansvar
• Att skapa arbetsglädje

Att lyckas som chef

• Att gå från en i gänget till att bli chef – ny i rollen
• Leda tidigare kollegor
• Gör rätt från början
• Hantera samtal
• Skapa energi
• På stolen mellan ledningen och medarbetarna
• Personlig utveckling

Nytänkande ledarskap

• Feedback på nytänkande sätt
• Skapa resultat
• Skapa framgång
• Lyfta alla i teamet
• Få teamet att lyfta dig som chef
• Gör tvärtom!?
• Skapa spelregler

Oenigheter och konflikter

• Varför blir vi oeniga och när kan man veta att det är allvar?
• Högt i tak eller bara bråkigt?
• Symptom och signaler
• Så här kan man förebygga, hantera och efterhjälpa

Ledarens roll i konflikten

• Chefsansvar och ledarkapacitet
• Vad går att göra själv som chef och när behöver man ta utomstående till hjälp?
• Ansvar och verktyg

Medarbetarsamtal

• Innehåll och struktur i samtalen
• Checklistor och arbetssätt kring samtalen
• Kopplingar till lön och belöning

Kommunicera så att medarbetarna förstår

• Använd retoriken för att påverka och övertyga bättre
• Framför ditt budskap så mottagaren förstår
• Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
• Använd ditt kroppsspråk och din röst
• Hantera besvärliga situationer och människor
• Få med dig folk i dina beslut
• Kommunicera effektivt och målgruppsanpassat

Arbetsrätt - en introduktion

• Att anställa – anställningsavtal
• Förhandlingsskyldighet vid personalfrågor
• Uppsägning av anställningsavtal, arbetsbrist och personliga skäl
• Nyheter inom arbetsrättslagstiftningen 

Utbildningen Ny som chef ger dig en bred bas att stå på

Ny som chef ger dig en gedigen grund att stå på och du får kunskaper om bl a:

 • vad chefsrollen innebär
 • hur du blir framgångsrik som chef
 • verktyg för att hantera konflikter
 • struktur för medarbetarsamtalen
 • hur du övertygar, påverkar, når fram
 • det viktigaste inom arbetsrätten

Ett nytt steg i karriären

Att få förtroendet att bli chef för en grupp eller avdelning är ett spännande och roligt steg i karriären. Som ny i rollen är det viktigt att du från starten skapar förtroende för dig som chef. Du behöver tid att förbereda dig, så att du agerar på rätt sätt redan från början.

Att avsätta ett par dagar för utbildningen Ny som chef är väl investerad tid och kommer att ge dig en trygghet i rollen.

Målet är du ska utveckla din förmåga att ta det nya ansvar du har fått för verksamheten och leda din personal mot gemensamma mål.

Ny som chef vänder sig till

Utbildningen Ny som chef vänder sig till dig som nyligen tillträtt en tjänst som chef eller som snart kommer att göra det. Du vill:

 • lära dig ledarskapet från grunden och få insikt i hur du bäst leder och motiverar dina medarbetare
 • snabbt komma in i din nya roll, så att du kan hantera krav, förväntningar och ansvar
 • få en solid grund att stå på inför din vidare utveckling som chef och ledare

Så här säger våra kursdeltagare:

Mycket bra! Trots digital utbildning fick jag bra nycklar att ta med och utöva praktiskt i mitt ledarskap. Bra, intresserad och påläst kursledare! Onlineutbildningen funkade bra!
Härlig kursledare! Det genuina intresset för ämnet lyste igenom och smittade av sig på mig som kursdeltagare. Bl a det här tar jag med mig från utbildningen: Jag ska aktivt börja arbeta med att stärka mina medarbetares självkänsla och börja jobba med mitt aktiva lyssnande.
Bra och användbara , konkreta uppgifter jag kan arbeta med på Artform.

Deltagaravgifter

Klassrumskurs: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 8.280 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Webbkurs: 8.280 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumskurs)
 • 3 - 4 jun 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

  Klassrumskursen fullbokad - endast distansplatser kvar

 • Distanskurs
 • 3 - 4 jun 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)
 • Webbkurs
 • 22 - 23 apr 2021
  Webbkurs (kurs där alla går på distans)