Ny som chef

Grundutbildning för chefer | Ny som chef

FÅ SNABBT MEDARBETARNAS FÖRTROENDE FÖR DIG SOM CHEF

Chefsutbildning för nya chefer

Ny som chef är en grundläggande ledarskapsutbildning i att vara chef. Utbildningen lär dig vad ledarskap innebär och att se helhetsbilden i chefskapet.

Som ny chef är det många nya områden du ska sätta dig in i. Du ska förstå vad rollen som chef medför i form av ansvar och befogenheter. Att kommunicera som chef, hålla medarbetarsamtal, hantera konflikter och ha grundläggande kunskap i arbetsrätt är andra viktiga områden. Alla dessa ämnen tar vi upp under vår chefsutbildning för nya chefer.

Chefsutbildning för ett starkt ledarskap

Du lär dig hur du formar ett starkt och respekterat ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare. Förtroendet från dina medarbetare ökar och det blir lättare för att dig att leda din grupp.

Deltagare säger: "Martin är hur bra som helst på att utbilda inom detta ämne, får med alla att lyssna på ett bra sätt. Mycket bra utbildning." Jonas Lyrberg, produktionsledare, Arctic Paper

Till den här utbildningen finns även en steg 2-utbildning

Ny som chef och ny i rollen

• Lär dig kommunikation som fungerar i chefsrollen
• Utveckla allas samarbetsförmåga
• Få alla att dra åt samma håll
• Sätt ned foten utan att trampa någon på tårna
• Medarbetare eller motarbetare

Ledarskap – lär dig att leda andra

• Hur du skapar delaktighet när du är ny som chef
• Att få negativa att bli positiva
• Hur du får alla att ta ansvar
• Att skapa arbetsglädje

Att bli framgångsrik som chef

• Att gå från en i gänget till att bli chef – viktiga lärdomar om att vara ny i rollen
• Leda tidigare kollegor
• Gör rätt från början
• Hantera samtal
• Få kunskaper om hur du skapar energi
• På stolen mellan ledningen och medarbetarna
• Personlig utveckling

Nytänkande ledarskap

• Lär dig använda feedback på nytänkande sätt
• Skapa resultat
• Skapa framgång
• Lyfta alla i teamet
• Få teamet att lyfta dig som chef
• Gör tvärtom!?
• Skapa spelregler

Oenigheter och konflikter

• Varför blir vi oeniga och när kan man veta att det är allvar?
• Högt i tak eller bara bråkigt?
• Lär dig tolka symptom och signaler
• Kunskaper om hur du förebygger, hanterar och efterhjälper

Förstå ledarens roll i konflikten

• Insikter om chefsansvar och ledarkapacitet
• Vad går att göra själv som chef?
• När behöver du ta utomstående till hjälp?
• Lär dig om ansvar och verktyg

Medarbetarsamtal

• Innehåll och struktur i samtalen
• Checklistor och arbetssätt kring samtalen
• Kopplingar till lön och belöning

Kommunicera så att medarbetarna förstår

• Lär dig använda retoriken för att påverka och övertyga bättre
• Framför ditt budskap så mottagaren förstår
• Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
• Använd ditt kroppsspråk och din röst
• Öka din kompetens i att hantera besvärliga situationer och människor
• Få med dig andra i dina beslut
• Lär dig att kommunicera effektivt och målgruppsanpassat

Inblick i arbetsrätten - en introduktion för nya chefer

• Att anställa – anställningsavtal
• Förhandlingsskyldighet vid personalfrågor
• Uppsägning av anställningsavtal, arbetsbrist och personliga skäl
• Nyheter inom arbetsrättslagstiftningen 

__________________________________________________________________

Lär dig grunderna i att vara chef

Under två dagar lär du dig kort och gott de viktigaste grunderna i att vara chef. Du lär dig att på bästa sätt leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare. Dina egenskaper som ledare utvecklas och du lär dig att skapa engagemang i ditt team inför arbetsuppgifterna. Det här är en utbildning till chef som ger dig tillgång till praktiska chefsverktyg. Dessa hjälper dig att leda på ett framgångsrikt sätt och få med dig andra i dina beslut.

När du går utbildningen Ny som chef påbörjar du din chefsutveckling. Man kan säga att utbildningen ger dig ett körkort i att vara chef.  

Ny som chef är utbildningen som ger dig en bred bas att stå på

Denna chefsutbildning ger dig en gedigen grund att stå på och banar vägen för personalens tillit för dig som chef.  Du får breda kunskaper om bland annat:

 • vad chefsrollen innebär
 • hur du blir framgångsrik som chef
 • verktyg för att hantera konflikter
 • struktur för medarbetarsamtalen
 • hur du övertygar, påverkar, når fram
 • det viktigaste inom arbetsrätten

Ny som chef och ett nytt steg i karriären

Att få förtroendet att bli chef för en grupp eller avdelning är ett spännande och roligt steg i karriären. Vår utbildning innehåller de delar du behöver för att snabbt skapa förtroende för dig som chef. Du övar upp dina ledarfärdigheter och får tid att förbereda dig, så att du agerar på rätt sätt redan från början.

Att avsätta ett par dagar för utbildningen Ny som chef är väl investerad tid och kommer att ge dig en ökad trygghet i rollen. Du lär dig hur du skapar delaktighet hos medarbetarna och hur du får alla att vilja dra åt samma håll. Du får se de olika aspekterna i att vara chef, så att du blir väl förberedd för ansvaret.

Målet med utbildningen

Målet för utbildningen är du ska utveckla din förmåga i att vara chef och kunna ta det nya ansvar du har fått för verksamheten. Du får viktiga lärdomar om hur du gör i praktiken för att leda din personal mot gemensamma mål. Utbildningen tar upp vanliga hinder som kan uppstå och du lär dig hur kan parera dem. Du lär dig att kommunicera som en ledare och att fatta beslut som en chef.

En utbildning låter dig reflektera

Om du på vägen mot att bli ny som chef stannar upp och tänker igenom vad rollen verkligen innebär är mycket vunnet. En utbildning för nya chefer är ett sådant tillfälle att reflektera. Du får dessutom professionella råd och möjlighet att bolla med andra i samma situation som du själv. Det är ett bra tillfälle att börja samla kontakter och komma med i värdefulla nätverk, som både hjälper dig i din roll och som även kan generera nya affärer. Kontakter kan du aldrig få för många av, det gäller särskilt när du är ny på din post. Var öppen för andras erfarenheter och dela med dig av dina egna, det tjänar du på.

Utveckla en personlig ledarstil

När du är ny som chef är det viktigt att du utvecklar en personlig ledarstil. Denna chefsutbildning hjälper dig att hitta din egen stil. Att du finner ditt sätt att vara som ledare är viktigt, dels för din egen, men även för dina medarbetares skull. När du känner dig trygg i din ledarstil inger du förtroende. Då blir det också enklare att forma en trivsam och motiverande arbetsmiljö.

Utbildningen vänder sig till

Denna utbildning vänder sig till dig som nyligen tillträtt en tjänst som chef eller som snart kommer att göra det. Du vill:

 • lära dig ledarskapet från grunden
 • få kunskaper om hur du bäst leder och motiverar dina medarbetare
 • snabbt komma in i din nya roll, så att du kan hantera krav, förväntningar och ansvar
 • få en solid grund att stå på inför din vidare utveckling som chef och ledare
 • få möjlighet att ställa frågor du har inför ditt uppdrag som chef

En utbildning även för mer erfarna chefer

Har du arbetat en tid chef, men inte gått en utbildning i ledarskap tidigare? Då kan denna grundutbildning passa även för dig, då du lägger den viktiga basen inom ledarskap på plats. På så sätt ökar  du din grundförståelse för hur du bäst leder andra och får även nya impulser till ditt ledarskap.

Ny som chef - steg 2

Det finns en fortsättningsutbildning på två dagar som heter Ny som chef - steg 2. Under denna chefsutbildning bygger du vidare på de kunskaper du fått från grundutbildningen. Bland annat arbetar vi med ett konkret verktyg för din utveckling som chef. Du kan även ta upp frågor som kommit upp sedan du gick grundutbildningen.

Så här säger våra kursdeltagare:

Utmärkt. Mycket lärorik och givande. Utbildaren var intressant, erfaren, höll tiden, svarade på alla frågor, tydlig. Extremt kompetent föreläsare. Allt var lärorikt. Inte en tråkigt stund! Kan verkligen rekommendera att alla chefer på en arbetsplats går utbildning tillsammans, det blir mycket lättare att implementera ett nytt arbetssätt och utföra positiva förändringar i ledarskapet.
Martin är mycket kunnig och lär ut på ett lättförståeligt och trevligt sätt. Mycket trevlig utbildning och många bra tips när man är ny som chef.
Massor av bra verktyg att ta med sig i sin nya roll. Väldigt bra och inspirerande utbildningsledare.

Deltagaravgift och tider

Klassrum: 11.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distans: 10.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Tider: 
Dag 1: 09.30-16.30  |  Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 5 - 6 sep 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 10 - 11 okt 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 21 - 22 nov 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distansutbildning
 • 19 - 20 sep 2024
  Lärarledd distansutbildning
 • Göteborg
 • 17 - 18 okt 2024
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare
 • Malmö
 • 3 - 4 okt 2024
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare
 • 7 - 8 nov 2024
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare