Ny som chef

Ny som chef - få snabbt personalens förtroende och tillit för dig när du är ny i rollen som chef!

Ny som chef

Utbildningen för dig som är ny som chef

När du är ny som chef är det mycket nytt att lära; vad chefsrollen innebär, hur du blir framgångsrik som chef, hur du kommunicerar som chef, håller medarbetarsamtal mm. Utbildningen lär dig om detta plus det viktigaste inom arbetsrättsområdet.

Ny som chef - få ett körkort i att vara chef

När du är ny som chef är det viktigt att utveckla en personlig ledarskapsstil och skapa en trivsam och motiverande arbetsmiljö, redan i inledningen på det nya uppdraget.

Utbildningen Ny som chef lär dig de viktiga grunderna inom ledarskap, så att du på bästa sätt kan leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår.

Utbildningen Ny som chef ger dig:

... ett körkort i att vara chef och hjälp att forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare.

Till den här utbildningen finns även en steg 2-utbildning.

Ny som chef och ny i rollen

• Kommunikation som fungerar
• Utveckla allas samarbetsförmåga
• Få alla att dra åt samma håll
• Sätt ned foten utan att trampa någon på tårna
• Medarbetare eller motarbetare

Ledarskap – att leda andra

• Hur du skapar delaktighet
• Att få negativa att bli positiva
• Hur du får alla att ta ansvar
• Att skapa arbetsglädje

Att lyckas som chef

• Att gå från en i gänget till att bli chef – ny i rollen
• Leda tidigare kollegor
• Gör rätt från början
• Hantera samtal
• Skapa energi
• På stolen mellan ledningen och medarbetarna
• Personlig utveckling

Nytänkande ledarskap

• Feedback på nytänkande sätt
• Skapa resultat
• Skapa framgång
• Lyfta alla i teamet
• Få teamet att lyfta dig som chef
• Gör tvärtom!?
• Skapa spelregler

Oenigheter och konflikter

• Varför blir vi oeniga och när kan man veta att det är allvar?
• Högt i tak eller bara bråkigt?
• Symptom och signaler
• Så här kan man förebygga, hantera och efterhjälpa

Ledarens roll i konflikten

• Chefsansvar och ledarkapacitet
• Vad går att göra själv som chef och när behöver man ta utomstående till hjälp?
• Ansvar och verktyg

Medarbetarsamtal

• Innehåll och struktur i samtalen
• Checklistor och arbetssätt kring samtalen
• Kopplingar till lön och belöning

Kommunicera så att medarbetarna förstår

• Använd retoriken för att påverka och övertyga bättre
• Framför ditt budskap så mottagaren förstår
• Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
• Använd ditt kroppsspråk och din röst
• Hantera besvärliga situationer och människor
• Få med dig folk i dina beslut
• Kommunicera effektivt och målgruppsanpassat

Arbetsrätt - en introduktion

• Att anställa – anställningsavtal
• Förhandlingsskyldighet vid personalfrågor
• Uppsägning av anställningsavtal, arbetsbrist och personliga skäl
• Nyheter inom arbetsrättslagstiftningen 

Ny som chef - utbildningen som ger dig en bred bas att stå på

Utbildningen Ny som chef ger dig en gedigen grund att stå på och du får kunskaper om bl a:

 • vad chefsrollen innebär
 • hur du blir framgångsrik som chef
 • verktyg för att hantera konflikter
 • struktur för medarbetarsamtalen
 • hur du övertygar, påverkar, når fram
 • det viktigaste inom arbetsrätten

Ett nytt steg i karriären

Att få förtroendet att bli chef för en grupp eller avdelning är ett spännande och roligt steg i karriären. Som ny i rollen är det viktigt att du från starten skapar förtroende för dig som chef. Du behöver tid att förbereda dig, så att du agerar på rätt sätt redan från början.

Att avsätta ett par dagar för utbildningen Ny som chef är väl investerad tid och kommer att ge dig en trygghet i rollen.

Målet är du ska utveckla din förmåga att ta det nya ansvar du har fått för verksamheten och leda din personal mot gemensamma mål.

Ny som chef vänder sig till

Utbildningen Ny som chef vänder sig till dig som nyligen tillträtt en tjänst som chef eller som snart kommer att göra det. Du vill:

 • lära dig ledarskapet från grunden och få insikt i hur du bäst leder och motiverar dina medarbetare
 • snabbt komma in i din nya roll, så att du kan hantera krav, förväntningar och ansvar
 • få en solid grund att stå på inför din vidare utveckling som chef och ledare

Ny som chef är även för mer erfarna chefer

Har du arbetat en tid chef, men inte gått en utbildning i ledarskap tidigare? Då kan denna grundutbildning passa även för dig, då du lägger den viktiga basen inom ledarskap på plats och ökar din grundförståelse för hur du bäst leder andra.

Så här säger våra kursdeltagare:

Nya perspektiv. Riktigt bra kursledare och trevlig personal. Allt var topp betyg och över förväntan! Jag rekommenderar starkt för nya chefer att gå denna kurs.
Jag är mycket nöjd med både föreläsaren och innehållet, hade varit bra om utbildningen hade skett i början av anställningen då hade man kunnat implementera en massa bra tips som jag fått under kursens gång. Men pga pandemin så har detta inte varit möjligt tyvärr. Men känner nu att jag fått massa bra saker att tänka på som chef. Mycket bra föreläsare som höll oss koncentrerade. Allt toppen. Fallgropar, vad jag ska förvänta mig av mina chefer och att vad mina anställda ska förvänta sig av mig blev mycket tydligare. Jag vill gärna gå fortsättningskursen.
Allt var till stor hjälp. Jag känner mig tryggare i min roll efter kursen och vet nu vad jag ska jobba vidare med. Kursledaren lyckades skapa en dialog som många andra kursledare misslyckas med. Han öppnade med hur viktigt det är att vi har en dialog och skapade en trygghet som tillät att vi kunde avbryta för frågor närsomhelst.

Deltagaravgifter för Ny som chef

Klassrumskurs: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 9.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Webbkurs: 9.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Välj vilken typ av kurs du vill gå:

 • klassrumskurs
 • distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)
 • webbkurs (alla deltar på distans)

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumskurs)
 • 14 - 15 okt 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 23 - 24 nov 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distanskurs
 • 14 - 15 okt 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)
 • 23 - 24 nov 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)
 • Webbkurs
 • 20 - 21 okt 2021
  Webbkurs (kurs där alla går på distans)
 • 10 - 11 nov 2021
  Webbkurs (kurs där alla går på distans)