Ny som chef

Ny som chef är utbildningen som snabbt ger dig medarbetarnas förtroende och tillit för dig när du är ny i rollen som chef

Grundutbildning för chefer | Ny som chef

Utbildningen för dig som är ny som chef

Det här är en grundläggande ledarskapsutbildning i att vara chef. Utbildningen lär dig vad ledarskap innebär. När du är ny som chef är det mycket nytt att lära. Du ska förstå vad chefsrollen medför i form av ansvar och befogenheter, hur du kommunicerar som chef, håller medarbetarsamtal mm. Vår utbildning för nya chefer lär dig om allt detta, plus det viktigaste inom arbetsrätten. 

Ny som chef lär dig om ledarstil

När du är ny som chef är det viktigt att utveckla en personlig ledarstil. Denna chefsutbildning hjälper dig att hitta din egen stil. Att du finner din stil som ledare är viktigt och hjälper dig att forma en trivsam och motiverande arbetsmiljö.

En utbildning till chef som lär dig grunderna

Utbildningen Ny som chef lär dig kort och gott de viktigaste grunderna inom ledarskap. Du lär dig att på bästa sätt leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare. Du utvecklar dina egenskaper som ledare och lär dig att skapa engagemang inför arbetsuppgifterna. Det här är en utbildning till chef som ger dig tillgång till verktyg för att hantera konflikter, ge feedback och få med dig andra i dina beslut.

Utbildningen Ny som chef ger chefsutveckling

När du går utbildningen Ny som chef startar du upp din chefsutveckling och påbörjar resan mot ett framgångsrikt ledarskap. Man kan säga att utbildningen ger dig ett körkort i att vara chef. Du lär dig hur du formar ett respekterat och ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare. Till den här utbildningen finns även en steg 2-utbildning

Ny som chef och ny i rollen

• Kommunikation som fungerar
• Utveckla allas samarbetsförmåga
• Få alla att dra åt samma håll
• Sätt ned foten utan att trampa någon på tårna
• Medarbetare eller motarbetare

Ledarskap – att leda andra

• Hur du skapar delaktighet när du är ny som chef
• Att få negativa att bli positiva
• Hur du får alla att ta ansvar
• Att skapa arbetsglädje

Att lyckas som chef

• Att gå från en i gänget till att bli chef – ny i rollen
• Leda tidigare kollegor
• Gör rätt från början
• Hantera samtal
• Skapa energi
• På stolen mellan ledningen och medarbetarna
• Personlig utveckling

Nytänkande ledarskap

• Feedback på nytänkande sätt
• Skapa resultat
• Skapa framgång
• Lyfta alla i teamet
• Få teamet att lyfta dig som chef
• Gör tvärtom!?
• Skapa spelregler

Oenigheter och konflikter

• Varför blir vi oeniga och när kan man veta att det är allvar?
• Högt i tak eller bara bråkigt?
• Symptom och signaler
• Så här kan man förebygga, hantera och efterhjälpa

Ledarens roll i konflikten

• Chefsansvar och ledarkapacitet
• Vad går att göra själv som chef och när behöver man ta utomstående till hjälp?
• Ansvar och verktyg

Medarbetarsamtal

• Innehåll och struktur i samtalen
• Checklistor och arbetssätt kring samtalen
• Kopplingar till lön och belöning

Kommunicera så att medarbetarna förstår

• Använd retoriken för att påverka och övertyga bättre
• Framför ditt budskap så mottagaren förstår
• Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
• Använd ditt kroppsspråk och din röst
• Hantera besvärliga situationer och människor
• Få med dig folk i dina beslut
• Kommunicera effektivt och målgruppsanpassat

Arbetsrätt - en introduktion för ny som chef

• Att anställa – anställningsavtal
• Förhandlingsskyldighet vid personalfrågor
• Uppsägning av anställningsavtal, arbetsbrist och personliga skäl
• Nyheter inom arbetsrättslagstiftningen 

Ny som chef - utbildningen som ger dig en bred bas att stå på

Utbildningen Ny som chef ger dig en gedigen grund att stå på och du får kunskaper om bl a:

 • vad chefsrollen innebär
 • hur du blir framgångsrik som chef
 • verktyg för att hantera konflikter
 • struktur för medarbetarsamtalen
 • hur du övertygar, påverkar, når fram
 • det viktigaste inom arbetsrätten

Ny som chef - ett nytt steg i karriären

Att få förtroendet att bli chef för en grupp eller avdelning är ett spännande och roligt steg i karriären. Vår utbildning Ny som chef innehåller de delar du behöver för att snabbt skapa förtroende för dig som chef. Du övar upp dina ledarfärdigheter och får tid att förbereda dig, så att du agerar på rätt sätt redan från början.

Att avsätta ett par dagar för utbildningen Ny som chef är väl investerad tid och kommer att ge dig en trygghet i rollen.

Målet med utbildningen Ny som chef

Målet för utbildningen Ny som chef är du ska utveckla din förmåga att ta det nya ansvar du har fått för verksamheten. Du får viktiga lärdomar om hur du gör i praktiken för att leda din personal mot gemensamma mål. Utbildningen tar upp vanliga hinder som kan uppstå och du lär dig hur kan parera dem. Du lär dig att kommunicera som en ledare och att fatta beslut som en chef.

En utbildning låter dig reflektera

Om du på vägen mot att bli ny som chef stannar upp och tänker igenom vad rollen verkligen innebär är mycket vunnet. En utbildning för nya chefer är ett sådant tillfälle att reflektera. Du får dessutom professionella råd och möjlighet att bolla med andra i samma situation som du själv. Det är ett bra tillfälle att börja samla kontakter och komma med i värdefulla nätverk, som både hjälper dig i din roll och som även kan generera nya affärer. Kontakter kan du aldrig få för många av, det gäller särskilt när du är ny på din post. Var öppen för andras erfarenheter och dela med dig av dina egna, det tjänar du på.

Ny som chef vänder sig till

Utbildningen Ny som chef vänder sig till dig som nyligen tillträtt en tjänst som chef eller som snart kommer att göra det. Du vill:

 • lära dig ledarskapet från grunden
 • få kunskaper om hur du bäst leder och motiverar dina medarbetare
 • snabbt komma in i din nya roll, så att du kan hantera krav, förväntningar och ansvar
 • få en solid grund att stå på inför din vidare utveckling som chef och ledare
 • få möjlighet att ställa frågor du har inför ditt uppdrag som chef

Ny som chef är även för mer erfarna chefer

Har du arbetat en tid chef, men inte gått en utbildning i ledarskap tidigare? Då kan denna grundutbildning passa även för dig, då du lägger den viktiga basen inom ledarskap på plats. På så sätt ökar  du din grundförståelse för hur du bäst leder andra och får även nya impulser till ditt ledarskap.

Ny som chef - steg 2

Det finns en fortsättningsutbildning på två dagar som heter Ny som chef - steg 2. Under denna utbildning bygger du vidare på de kunskaper du fått från grundutbildningen. Bland annat arbetar vi med ett konkret verktyg för din utveckling som chef. Du kan även ta upp frågor som kommit upp sedan du gick grundutbildningen.

 

Så här säger våra kursdeltagare:

Massor av bra verktyg att ta med sig i sin nya roll. Väldigt bra och inspirerande utbildningsledare.
Otroligt nöjd! Hade förväntat mig att den skulle vara bra men den var över förväntan. Martin var oerhört bra. Han var kunnig och pedagogisk, samtidigt som han var inlyssnande och rolig. Det gjorde att man "orkade" lyssna och ta till sig innehållet. Mycket nöjd. Välinvesterade två dagar.
Mycket bra innehåll och gav mycket inspiration även fast man inte var helt ny som chef. Utbildaren förklarar på ett mycket bra sätt genom att ge exempel eller förtydliga i följdfrågor. Jag har fått en ökad självkänsla och självförtroende med kunskaper som jag kan dra nytta av i verkligheten. Jag har fått en ökad trygghet i min roll som chef.

Deltagaravgifter - Ny som chef

Klassrumsutbildning: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distansutbildning: 9.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Välj vilken typ av utbildning du vill gå:

 • klassrumsutbildning
 • distansutbildning (du deltar på distans i en klassrumsutbildning)

Tider: 
Dag 1: 09.30-16.30  |  Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 20 - 21 okt 2022
  Hotel Freys Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67-69, centrala Stockholm
 • 24 - 25 nov 2022
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 9 - 10 feb 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distansutbildning
 • 9 - 10 feb 2023
  Distansutbildning (klassrumsutbildning på distans)
 • Göteborg (klassrumsutbildning)
 • 29 - 30 sep 2022
  Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4
 • 9 - 10 mar 2023
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare
 • Malmö (klassrumsutbildning)
 • 27 - 28 okt 2022
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare
 • 2 - 3 feb 2023
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare