Kommunikativt ledarskap

Lär dig kommunikativt ledarskap

Kännetecknande för kommunikation för ledare är framför allt att du i rollen som ledare sätter dialogen och samtalet främst. Under våra utbildningar för ledare och chefer går kommunikationen som en röd tråd genom kurserna. Detta eftersom dessa färdigheter är viktiga för ledaren. Det är genom att prata, lyssna och kommunicera som du för verksamheten framåt och utvecklar dina medarbetare. I dagens företag sker förändringar hela tiden. Att informera och presentera är vardagsmat för ledarna. För att hänga med i trender, nåbarhet och nya krav från både anställda och kunder är det därför bra att gå en ledarskapsutbildning.

Öva upp förmågan att kommunicera

Förmågan att kommunicera har blivit allt viktigare. Du behöver med andra ord kunna mycket om kommunikation. Att du utbildar dig inom området leder till ökad insikt om hur du kommunicerar idag. Av det kan du även lära dig att göra justeringar för att nå fram bättre. De flesta chefer av idag är väl medvetna om att de måste synas i den dagliga verksamheten. Ledaren måste vara närvarande, för att kunna snappa upp vad som sägs och visa intresse. Det duger inte att stänga dörren varje dag och springa på möten hela tiden. Under en utbildning visar utbildningsledaren hur du behöver tänka kring att vara nåbar och öppen för dina medarbetares behov av kommunikation.

Utbildningar med målet att lära dig leda effektivt

Just det här informella i ett kommunikativt ledarskap har visat sig vara bland det viktigaste du som chef kan använda dig av. Det innebär att vara med på fikarasterna, ha dörren in till kontoret öppen, stanna och byta några ord vid scannern osv. Utbildningar för ledare kan både direkt och indirekt ha kommunikation som tema. Du lär dig att det handlar om att lyssna till vad som sägs utanför styrgrupper och ledningsmöten. Det innefattar att förmedla budskap på ett sätt som uppfattas positivt, involverande och ärligt. Just trovärdigheten är viktig. Det du säger måste vara äkta och ditt intresse av att höra vad medarbetarna har att säga måste vara uppriktigt. Med detta på plats blir du en ledare som leder både effektivt och empatiskt.

Förstå metoder för kommunikation

Under en utbildning inom kommunikation kommer du att lära dig många nya saker. Vissa frågor kommer att ställas på sin spets. Är till exempel e-post ett bra sätt att utöva ett kommunikativt ledarskap? En ledarskapskurs visar dig att e-posten är ett utmärkt sätt att sända enkel information till många. Det går snabbt och alla får budskapet samtidigt. Det är dock viktigt att använda mediet med viss sparsamhet, i varje fall om du ska förmedla ett mer komplicerat budskap.

Kunskap om olika verktyg för kommunikation

Ett e-postmeddelande saknar ditt uttryck i ansiktet när du ska säga något. Det kan till exempel vara att informera om en större organisatorisk förändring. Det innehåller inte ditt kroppsspråk eller din betoning på vissa ord, för att understryka eller betona viktiga saker. Budskap som har stor genomslagskraft är bäst förmedlade öga mot öga. Lär dig således att använda rätt verktyg för kommunikation vid rätt tillfälle. Dessa insikter är exempel på vad du lär dig när du utbildar dig. Det kan verka enkelt, när du läser om det så här. Men i verkligheten går allt så fort och det är frestande att dra iväg ett mejl, trots att det inte är bästa mediet.

Träning i kommunikation

Under en utbildning i ledarskap får du träning i att vara en kommunikativ ledare. Du får tips och råd om vilken hjälp som står att finna och hur du bäst använder dig av den. Idag finns gott om hjälpmedel och du gör klokt i att använda dem som fungerar bäst för din verksamhet. Till din hjälp kan du ha tillgång till en informationsavdelning, i varje fall om du arbetar inom en större organisation. Denna kan vara ett stöd i ett kommunikativt ledarskap, eftersom de dels har kunskap inom kommunikationsområdet, dels har tillgång till fler kanaler än vad du som enskild chef har. T ex en interntidning, intranät och företagets hemsida. Komplettera med en utbildning och du har en bra grund att stå på i ditt kommunikativa ledarskap.

Flervägskommunikation

Ett vanligt dilemma för chefen idag är sociala medier, t ex Facebook. Ska du, som ett led i ett kommunikativt ledarskap, vara vän med dina medarbetare på Facebook? Det finns inte ett enkelt svar på den frågan. Det bästa är om ditt företag utarbetar en gemensam policy för vad som ska gälla för alla, både chefer och medarbetare. Då vet alla vad de ska förhålla sig till och ingen behöver sur för att du inte är vän med dem på Facebook. De nya sociala mediernas era har bara börjat. Vi kommer säkerligen att se fler exempel på flervägskommunikation i framtiden.

Förmedla ett klart budskap

Investera lite tid i att skaffa kompetens inom kommunikation. För att vara framgångsrik som chef är det viktigt att utstråla och förmedla ett klart ledarskap. Under en utbildning för ledare lär du dig hur du bäst gör detta. God kommunikation i ledarskapet ger dig goda chanser att skapa förståelse och göra organisationens mål tydliga. Idag finns en mängd olika kommunikationskanaler, och som ledare och chef bör du lära dig hur du bäst kan använda dessa.

Lagom mycket kommunikation i ledarskapet

Under en utbildning anpassad för ledare tränar du upp din förmåga i att ge lagom mycket information. Du inser att du ska kommunicera tillräcklig information till rätt människor, utan att överväldiga människor med diverse budskap. Om du som ny chef eller ledare ska fatta beslut är kommunikationen extra viktig. Ett sätt att undvik informationsöversvämning i organisationen är bra rutiner. Ta initiativ till att ni upprättar en rutin kring vilken sorts information som bör spridas och på vilket sätt. På så sätt har alla ledare samma regler att förhålla sig till. Personalen vänjer sig också vid sättet och regelbundenheten i spridningen av information. 

Innehåll i en utbildning i kommunikation

En utbildning som till övervägande del handlar om kommunikation innehåller alla de delar som du behöver ha kunskap om. Innehållet spänner över ett brett område. Detta för att du ska få en bred bild av området och därefter utveckla ditt eget sätt att kommunicera. Så här kan utbildningsprogrammet se ut:

  • Hur du lyssnar aktivt på dina medarbetare
  • Vilka frågor du bör ställa om hur de önskar få information
  • Hur ska du göra för att din personal ska kunna tillgodogöra sig informationen på bästa sätt?
  • Vilken information önskar man i form av mejl?
  • Vad vill man få muntligen?
  • Vad ska du använda mötestid till?

Lyft upp kommunikationen på dagordningen

Som ledare behöver du lägga mycket tid på möten, förhandlingar och liknanden aktiviteter. Här kan du kommunicera uppåt eller i sidled. Minst lika viktigt är det att vara uppmärksam på hur kommunikationen flyter på i vardagen bland dina medarbetare. Du kan skapa en känsla av närhet vid kommunikation i ledarskapet. Då kan alla medarbetare känna att det finns någon som lyssnar. De känner att någon uppmärksammar deras prestationer och ger dem erkännande.

Vinster att göra med god kommunikation

Var nyfiken och gå flera utbildningar i kommunikation och visa uppriktigt intresse för dina medarbetares upplevelser. Om du ser till att denna kommunikation fungerar optimalt, förbättrar du självklart både trivseln och arbetslusten. Detta gäller även och även kommunikationen inom hela personalgruppen. I förlängningen av denna process minskar du både personalomsättning och sjukfrånvaro. Här finns förstås stora vinster, både när det gäller trivsel och ekonomiska resultat.