LEDARSKAPSUTBILDNING

Ledarskapsutbildning som utvecklar ditt ledarskap

Ledarskapsutbildning för dig som är chef eller ledare, ny eller erfaren. Våra utbildningar lär dig ledarskap som utvecklar dig i rollen som ledare och hjälper dig att leda dina medarbetare på bästa sätt. Som ledare behöver du hela tiden se framåt, utveckla dig och bygga på dina kunskaper. Ledarskapsutbildning är en naturlig del för att höja din kompetens och se till att du både har de nödvändiga grundkunskaperna och den avgörande spetskompetensen för just ditt ledarskap. 

Lär dig ledarskap genom en ledarskapsutbildning

Här hittar du ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef eller ledare och för dig som är mer erfaren i ledarrollen. Du får viktiga kunskaper och praktiskt användbara redskap som du kan börja praktisera direkt i ditt ledarskap. Du utvecklar dina färdigheter inom ledarskapsområdet och lär dig att leda andra. Välj en utbildning nedan och starta din utvecklingsresa.

Ledarskapsutbildning utvecklar ledaren inom dig

Välj om du vill gå en ledarskapsutbildning i klassrum eller på distans. Vilket du än väljer får du nya kunskaper, tid att reflektera över din ledarutveckling och verktyg för att utforska ditt personliga ledarskap. Du lär dig att tillämpa verktygen du får tillgång till direkt i din arbetsvardag. Du lär dig metoder för att leda på ett starkt och personligt sätt och att utveckla just dina färdigheter.  Välkommen att gå en ledarskapsutbildning som kommer att göra stor skillnad i ditt ledarskap.

Utbildningen var mycket bra, fick med mig mycket användbara kunskaper som jag kommer ha nytta av. Bland den bästa föreläsare/utbildningsledare som jag har träffat. Mycket trevliga lokaler, bra mat och fika samt trevlig personal. WBS var något som jag aldrig hade jobbat med, som jag verkligen fastnade för. Jag kan rekommendera denna utbildning till alla som är nya som projektledare.
Våra kurser inom

LEDARSKAPSUTBILDNING

Arbetsledarutbildning
Arbetsledarutbildning

En ledarskapsutbildning med fokus på arbetsledarens praktiska vardag. Utbildningen förbereder dig på de krav och förväntningar din nya roll som arbetsledare för med sig. Du får en mycket bra start i din nya karriär och lär dig effektiva ledarverktyg som fungerar i praktiken. En ledarskapsutbildning för dig som är ny som arbetsledare.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 7 - 8 dec 2021
 • Distansutbildning 7 - 8 dec 2021
 • Göteborg (klassrumsutbildning) 15 - 16 mar 2022
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Arbetsrättskurs
Arbetsrätt - grundkurs

Gå en ledarskapsutbildning som gör dig uppdaterad om reglerna inom arbetsrätten. Få kunskap om både pandemins påverkan och vad LAS-förhandlingarna innebär. Det här är en ledarskapsutbildning som håller dig à-jour med allt nytt och lär dig tolka lagstiftningen så att du gör rätt från början. Utbildningen är viktig för dig som är chef och innehåller det du behöver för att hantera personalfrågorna.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 3 - 4 maj 2022
 • Distansutbildning 3 - 4 maj 2022
Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef

För dig som leder andra, men saknar formell chefstitel. En ledarskapsutbildning där du får praktiska kunskaper i vad som förväntas av dig i rollen som ledare. Du lär dig hur du bäst leder din grupp och får praktiska kunskaper om bl a svåra samtal, gruppdynamik och motivation. En ledarskapsutbildning som lär dig att leda andra, utan att vara chef.

 • Webbutbildning 2 - 3 dec 2021
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 10 - 11 feb 2022
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 24 - 25 mar 2022
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Att leda steg 2
Att leda utan att vara chef - steg 2

Fortsättningen på vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar i ledarskapet och att motivera och utmana dig själv. Utbildningen avslutas med en konkret handlingsplan för ditt framtida ledarskap. Välkommen till en ledarskapsutbildning som tar dig vidare i ditt ledarskap!

Certifierad ledare
Certifierad ledare

Ledarskapsutbildning för dig som har arbetat en tid som ledare och som vill göra din ledarroll ännu mer tydlig. Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare. Utbildningen hjälper dig att hitta din personliga modell för att utvecklas och komma vidare i din profession. Du lär dig hur du gör för att balansera mellan ledarskap och makt, krav och behov.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 19 - 20 maj 2022
Medarbetarsamtal
Chefens samtal

En ledarskapsutbildning som slår två flugor i en smäll och tar upp både medarbetarsamtal och svåra samtal. Du får hjälp att förbereda dig på rätt sätt så att chefssamtalen blir både mer konstruktiva och betydligt lättare att genomföra. Du lär dig hantera olika kommunikativa redskap som kommer att minska stress och oro inför samtalen och dessutom göra dem mer effektiva och givande.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 11 mar 2022
 • Distansutbildning 11 mar 2022
Ny som chef
Ny som chef

En gedigen ledarskapsutbildning som lär dig de olika aspekterna i att vara chef och snabbt få personalens förtroende för dig som ledare. Utbildningen ger dig nödvändiga grunder i ledarskap och hjälper dig att blir en stark och respekterad ledare. Du lär dig hur du skapar delaktighet hos medarbetarna och hur du får alla att vilja dra åt samma håll. Du lär dig hur du ska lyckas som chef och skapa både resultat och framgång.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 8 - 9 feb 2022
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 22 - 23 mar 2022
 • Distansutbildning 22 - 23 mar 2022
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Chef steg 2
Ny som chef - steg 2

Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna påbyggnad för nya chefer. Denna ledarskapsutbildning är en fortsättning på utbildningen Ny som chef, men den passar även för dig som arbetat en tid som ledare och vill hitta områden som kan förstärkas och förbättras. Välkommen till en ledarskapsutbildning som vidareutvecklar ditt ledarskap!

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 9 - 10 dec 2021
 • Distansutbildning 9 - 10 dec 2021
Projektledarutbildning
Projektledarutbildning - Ny som projektledare

Lär dig att framgångsrikt leda projekt med hjälp av praktisk projektmetodik. Utbildningen ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv samt ger dig tillgång till viktiga verktyg, mallar och checklistor som underlättar ditt arbete och ger dig kontroll över projektet. Du lär dig hur du leder projektet från start till mål och får kunskap i både praktisk projekthantering och ledarskap i projekt.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 9 - 10 mar 2022
 • Distansutbildning 9 - 10 mar 2022
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 12 - 13 maj 2022
Ledarskapskurser
Snabbguide - ledarskapskurser

Välj rätt ledarskapsutbildning som passar för just dig och dina förutsättningar! Här får du en snabbguide med korta presentationer av några av våra mest populära ledarskapsutbildningar. Bl a får du en förklaring till skillnaden mellan Att leda utan att vara chef och Arbetsledarutbildning. Vi hoppas att guiden ska hjälpa dig i ditt val av ledarskapsutbildning.

Utbildning i ledarskap
Utbildning i ledarskap bara för er

Vi kan genomföra en anpassad ledarskapsutbildning bara för er, antingen på plats hos er, online eller i vår egen möteslokal. Ni bestämmer innehåll och upplägg tillsammans med våra duktiga utbildningsledare. Ni kan ha en kortare ledarskapsutbildning på 1 dag eller ett helt ledarskapsprogram på flera dagar med uppehåll emellan för praktiserande på hemmaplan. Utbildning för nya chefer och ledare lämpar sig mycket bra som anpassad, liksom projektledning och svåra samtal.

Utveckla ledarens färdigheter
Utveckla dina färdigheter med utbildning i ledarskap

När du letar efter en ledarskapsutbildning kan det vara bra att fundera igenom vilka egenskaper och färdigheter som är viktiga i ledarrollen. Att du lär dig att leda är självklart, men det finns många fler färdigheter som kan behöva utvecklas. Att delegera, fatta beslut och hantera konflikter är några sådana färdigheter som alla brukar finnas med under en ledarskapsutbildning.

Varför ska du gå en utbildning i ledarskap?
Varför en utbildning i ledarskap?

Varför ska du gå en ledarskapsutbildning? Här ger vi fem bra anledningar till varför du bör gå en utbildning som sätter fokus på ledarskapet. Förutom att du lär dig att leda andra och utvecklar dina ledarfärdigheter ger en utbildning både nya infallsvinklar och modet att leda på ditt sätt. En ledarskapsutbildning hjälper dig att ta tillvara just dina egenskaper som ledare och att utveckla dem på bästa sätt.

Vad är ledarskapsutbildning?

Ledarskapsutbildning är av avgörande betydelse för alla ledarskapsroller. Oavsett om precis blivit ledare eller varit ledare för ett team en tid kan en ledarskapsutbildning hjälpa dig att bli den bästa möjliga ledaren. En utbildning hjälper dig att effektivt leda ditt team mot framgång.

Chef- och ledarskapsutbildningar är speciellt utformade program vars mål är att lära dig nya ledarskapstekniker och förfina dina färdigheter i att leda ditt team. Innehållet i programmen inkluderar ofta kommunikation, motivationsmetoder och coaching. Ledarskapsutbildning är idealisk för alla i en ledande roll, från personer som just har klivit upp till en ny position till mer erfarna chefer. Som ledare är du själva drivkraften i ditt team och därför en mycket viktig person. Under en utbildning fokuserar vi på att utveckla dig som ledare, så att du kan nå din fulla potential.

Vilka är de viktigaste ledarskapsfärdigheterna en utbildning kan ge?

Det mest grundläggande du lär dig är förstås själva ledarskapspraxisen; hur du gör för att leda. Innan du kan behärska något annat måste du först lära dig grunderna. Grunderna som tas upp under en ledarskapsutbildning handlar om att fastställa vad ditt syfte är som ledare. Du behöver förstå och odla ett visst tankesätt, som gör att du både känner dig som och uppfattas som ledaren för gruppen.

Grundläggande ledarskapspraxis inkluderar bland annat:

 • Att inse att du är en förebild för din grupp
 • Att lära dig hur du inverkar på och påverkar andra
 • Förstå din vision som ledare och hitta en väg som leder mot dina mål
 • Lära dig hur grupper fungerar och utvecklas

En bra ledarskapsutbildning vägleder dig fram till att förstå dessa grundläggande ledarskapsprinciper. På så sätt hittar du din egen ledarpraxis och ditt ledaruppdrag. Du utvecklar dina egna färdigheter som ledare, så att du uppfattas som autentisk och naturlig i rollen.

Så utvecklar du din ledarstil

Tänk på den bästa ledaren du någonsin har träffat. Det kan vara någon i en arbetsgrupp, din första chef eller en gymnasielärare. Vilken typ av ledare var de och hur såg andra på dem? Kanske tyckte du om deras uppgiftsfokuserade arbetssätt eller kanske uppskattade du deras sätt att coacha andra? En bra ledarskapsutbildning hjälper dig att hitta och utveckla din egen ledarstil. Alla ledare är inte likadan, och ska heller inte vara det!

Fråga dig själv vilken typ av ledare du tror att du är. Fråga sedan även hur du vill vara som ledare. När du har en ledande position är det viktigt att du är bekväm med din egen ledarstil. Det finns tre grundläggande stilar inom ledarskap.

 • Enväldiga ledare. Dessa är tydliga i sina förväntningar, berättar för medarbetarna exakt hur de vill ha jobbet utfört och fattar gärna beslut själva.
 • Delegerade ledare. Motsatsen till enväldiga ledare. Dessa tycker om mikroledarskap och tillåter gruppen att fatta sina egna beslut.
 • Deltagande ledare. En blandning av de andra två stilarna. Denna ledare ger vägledning samtidigt som de tar feedback från sitt team.

Alla dessa tre ledarstilar har fördelar och nackdelar. Till exempel är enväldiga ledare jättebra när katastrofen slår till och ett problem behöver lösas snabbt. En delegerande ledare är mästare på att bygga ett välfungerande team som arbetar bra tillsammans. Du kanske redan har en uppfattning om din egen stil som ledare, men en bra ledarskapsutbildning kommer ge dig mer detaljerad kunskap. Att du känner till din ledarstil är viktigt när du ansvarar för en grupp. Det ger dig en bättre förståelse för dina egna styrkor och svagheter och lär dig att använda din ledarstil till din fördel.

Ledarskapsutbildning ökar din trygghet som ledare

Målet med en ledarskapsutbildning är att lära dig att leda på ett motiverande och hållbart sätt. Innehållet sätter fokus på dig som ledare och tar upp de frågeställningar du ställs inför. Du lär dig att leda från grunden, vilket kommer att  öka din säkerhet och göra dig mer trygg i olika ledningssituationer. En utbildning utvecklar ditt ledarskap och gör dig redo att möta förändringar och krav. Du lär dig att leda både dig själv och ditt team och banar väg för nya möjligheter och utvecklar din personliga ledarstil.
Som deltagare i en ledarskapsutbildning utvecklar du färdigheter som kommer att göra dig redo för ledarens olika situationer i arbetsvardagen. Våra utbildningar ger dig många nya lärdomar, nya infallsvinklar på ledarskap och en bra grund att stå på i din framtid som ledare. Du får med dig praktiskt användbara kunskaper och fördjupar dina insikter om att leda andra.

Utbildning som ger dig verktyg

Efter en ledarskapsutbildning hos oss har du fått effektiv träning i ledarskapets olika delar och lärt dig att leda hållbart. Du får kunskaper om hur du leder andra och lär dig att leda effektivt men med hjärta. Du utvecklar både din kompetens och dina personliga egenskaper. Du fyller på med lärdomar i ledarskap och se till att du har verktyg som för dig framåt i din roll som ledare.

Varför gå en ledarskapsutbildning?

Vi har ledarskapsutbildning som är grundläggande inom ledarskap och som ser till att du får en bra start i rollen som chef eller ledare. Utbildningarna ger kunskaper om vad ansvaret att leda andra medför i praktiken och ger dig de verktyg du behöver för att våga vara ledaren för gruppen.
Vi har även ledarskapsutbildning som vidareutvecklar dig som har varit chef eller ledare en tid. Det är nyttigt att fylla på med uppdaterade kunskaper med jämna mellanrum, både för att hänga med i utvecklingen och för att inte riskera att fasta i gamla hjulspår.
Sedan har vi även ledarskapsutbildning som ger dig viktig spetskompetens. Det kan t ex handla om att hålla olika samtal med medarbetarna, att känna till lagar och regler i arbetsrätt och att förstå det här med företagsekonomi.

Pedagogisk utbildning för dig som ledare

Vi är en utbildningsleverantör med lång erfarenhet av ledarskapsutbildning. Våra utbildningsledare har alla gedigen erfarenhet av att undervisa och är mycket duktiga på att förklara på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. De ser till att du lämnar utbildningen full med nya lärdomar och insikter samt användbara och praktiska redskap. Som grädde på moset får du nya kontakter till ditt nätverk och lär dig om hur andra ledare har det i sin arbetsvardag.

Utbildning med praktiska exempel från ledarskapets situationer

Genom praktiska och verklighetsnära exempel guidar dig en ledarskapsutbildning genom ledarskapets olika situationer. På detta sätt utvecklar du en god förståelse för vad det innebär att leda i praktiken. Du får kunskaper om hur både grupper och individer fungerar och lär dig att kommunicera, samverka och motivera din personal.
Du får möjlighet att diskutera ledarskapet ur många olika synvinklar och får även insikt om att det finns olika former av ledarskap. Allt sammantaget ger det att du utvecklar din förmåga att leda en grupp, verksamhet, projekt osv och ökar din tillit till dig själv som ledare.

Ledarskapsutbildning för nya ledare

Du gör klokt i att investera lite tid i en riktigt bra ledarskapsutbildning. Där kan du bygga upp en hållbar plattform i ledarskap, som du sedan kan bygga vidare på. Att vara ny som ledare innebär både roliga utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter, men även ökade krav och större anspråk på kunskaper. 
Du behöver få kännedom om vad ledarskap innebär och vilka plikter, villkor och skyldigheter du kommer att ha. Du är också i behov av att reda ut vilka förväntningarna och förhoppningarna är på dig, både från omgivningen men inte minst från dig själv. Det är bra att få klarhet i dessa saker, innan du tillträder din tjänst.

En ledarskapsutbildning belyser dina unika kvaliteter

Under din ledarskapsutbildning får du tillfälle att lyfta fram dina egna, unika kvaliteter i ljuset och anlysera dem. Du har säkert en bild av vilken sorts ledare du vill vara, nu när du är ny som ledare och har chansen att leda en grupp på ditt eget sätt. Kanske känner du andra ledare, vilka du anser gör ett bra jobb, och som du gärna vill ta efter. Det kan vara gott nog, men det är viktigt att tänka igenom om du som person passar för den sortens ledarskap. Under en utbildning får du kunskap om hur du plockar fram både bra och dåliga sidor hos dig själv och hur du ska jobba för att öka respektive minska effekterna av dem.  

Välj rätt utbildning för dig

Var befinner du dig i din karriär som ledare? Är du ny i rollen passar en grundläggande ledarskapsutbildning bäst. Du behöver få den viktiga basen inom ledarskapet på plats, innan du kan bygga på med fler områden. Grunderna tar t ex upp hur du kommunicerar, motiverar och delegerar. Du lär dig även om gruppens dynamik och varför vi människor agerar som vi gör när sätts tillsammans i ett team. Grunderna i konflikthantering är ett ämne som brukar ingå i en basutbildning i ledarskap, vilket är något som du som ledare behöver ha kunskap om.

Om du arbetat en längre tid som ledare kan dina behov se annorlunda ut. Du kan behöva uppdatera dina ledarkunskaper med nya metoder och sätt att se på att leda andra. Det är alltid nyttigt att gå en ledarskapsutbildning och på så sätt hålla sig up-to-date med senaste forskning och nya modeller. Du får nya influenser och insikter inom ledarskapsområdet, vilket kommer att föra dig framåt i din karriär.

Ledarskap är ett område som är i ständig rörelse, vilket gör det både utmanande och väldigt spännande. En bra ledarskapsutbildning hjälper dig att följa med i rörelsen och säkerställer att du har moderna kunskaper.

Ledarskapsutbildning som inspiration

Vi hoppas att våra utbildningar inom området ledarskap ska inspirera dig och ge dig användbara verktyg för ditt utveckla ditt ledarskap. Att leda andra är spännande, utmanande och tillfredsställande. Spännande eftersom du inte på förhand vet vilka ledningssituationer du kommer att hamna i. Utmanande eftersom du måste lösa alla uppkomna situationer på något sätt. Tillfredsställande genom att du ser att det du gör påverkar andra och ger ett gott resultat, både på kort och lång sikt. Det blir aldrig tråkigt att vara ledare - att upptäcka och utveckla nya sidor är otroligt inspirerande.

Låt oss vara en del av din resa genom att delta i en ledarskapsutbildning hos oss. Under utbildningen får du många nya infallsvinklar på ledarskapet och gott om möjligheter att bolla dina egna erfarenheter med våra duktiga utbildningsledare. Du får en viktig insyn i ledarens ansvarsområden och kommer att vara bättre förberedd i din egen vardag som ledare. En bra ledarskapsutbildning utvecklar dina ledaregenskaper och hjälper dig att fullt ut ta dig an ditt uppdrag och gör dig redo att axla ansvaret som ledare.

Senaste innehållet

Genom ledarskapsutbildning hos oss utvecklar du dina personliga ledaregenskaper och lär dig det senaste inom managementområdet. Vi har utbildningar på alla nivåer och som passar dig som är chef för en organisation, arbetar som arbetsledare för en grupp eller som leder ett projekt. Här hittar du ledarskapsutbildning för både nya chefer och ledare och för mer rutinerade.

Lär dig att leda genom en ledarskapsutbildning

Med en ledarskapsutbildning i bagaget är du rätt rustad med både fakta och praktiska kunskaper. Du får lärdomar som hjälper dig att leda i motgång och medgång. Utveckla dina färdigheter som ledare med en ledarskapsutbildning som lär dig att leda på ett starkt, modigt och nytänkande sätt.

En ledarskapsutbildning hjälper dig att göra det allra bästa av dina färdigheter. Genom chefsutveckling och ledarskapsutveckling skapas ett personlig ledarskap, där dina kvaliteter som ledare lyfts fram och sätts i ett ledarskapsperspektiv. Resultatet blir att både du som ledare och verksamheten utvecklas.