LEDARSKAPSUTBILDNING

En utbildning i ledarskap lär dig att leda andra

Målet med en ledarskapsutbildning är att lära dig att leda på ett motiverande och hållbart sätt. Innehållet i våra utbildningar har fokus på rollen som ledare. De belyser situationer i ledarens vardag och ger kunskaper praktiskt ledarskap. Våra utbildningar lär dig den viktiga balansen mellan kontroll och tillit, mellan styrning och coachning. Du lär dig hur samspelet mellan chefer, ledare och medarbetare ser ut när det fungerar som bäst.

LEDARSKAPSUTBILDNING UTVECKLAR LEDAREN I DIG

Ledarskapsutbildning handlar om att lära dig vad det innebär att vara en ledare eller chef. Du blir medveten om vad rollen medför i form av ansvar och befogenheter. Du får tillfälle att öva upp dina färdigheter i att leda och kommer dessutom att få nya insikter om dig själv. Starta din ledarskapsutveckling här och lär dig vad ledarskapet innebär.

Kunskaper för nya ledare och chefer

Om du är ny i chefsrollen ger dig utbildningen Ny som chef de grunder du behöver. Ska du börja jobba som teamledare eller arbetsledare lär du dig att arbetsleda din grupp genom vår Arbetsledarutbildning. Den nya projektledaren får ett helhetsgrepp om projektarbetet genom utbildningen Ny som projektledare.

Ledarskapsutbildning för informella ledare

Det finns många som leder, utan att ha chefsmandat. Detta ledarskap kan ibland vara en utmaning och sätter dig i en speciell sits. Utbildningen Att leda utan att vara chef lär dig vad rollen som informell ledare i olika sammanhang innebär. Du får kunskaper som gör att du vågar ta dig an ledarrollen och bli den ledare du vill bli. Du hittar denna och många fler ledarskapsutbildningar nedan.

Föreläsaren var förtroendeingivande, säker och ödmjuk.
Våra kurser inom

LEDARSKAPSUTBILDNING

Arbetsledarutbildning, utbildning för teamledare
Arbetsledarutbildning

En ledarskapsutbildning för dig som är ny som arbetsledare eller teamledare. Utbildningen förbereder dig på de krav och förväntningar din nya roll medför. Du får en snabb start i din nya karriär och lär dig effektiva ledningsverktyg som fungerar i praktiken. Fokus under kursen är arbetsledarens praktiska arbetsvardag. Den ger dig viktiga lärdomar och hjälper dig att forma ett framgångsrikt arbetsledarskap.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 5 - 6 sep 2023
 • Göteborg (klassrumsutbildning) 14 - 15 nov 2023
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 21 - 22 nov 2023
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Att leda utan att vara chef är en utbildning för informella ledare
Att leda utan att vara chef

En ledarskapsutbildning för dig som leder andra, men saknar formell chefstitel. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper i att leda och hjälper dig att förstå vad andra förväntar sig av dig i rollen som ledare. Du lär dig hur du bäst leder din grupp och får praktiska kunskaper om bland annat svåra samtal, gruppdynamik och motivation. Det här är en utbildning som ger dig kunskaper som gör att du vågar att leda andra, utan att vara chef.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 7 - 8 sep 2023
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 12 - 13 okt 2023
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 28 - 29 nov 2023
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Vidareutbildning för ledare | Att leda utan att vara chef steg 2
Att leda utan att vara chef - steg 2

Fortsättningen på vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar i ledarskapet och att motivera och utmana dig själv. Din skicklighet som ledare blir större och dina sakkunskaper inom ledarskapsområdet växer. Utbildningen ger dig en djupare kunskap om vad jobbet som ledare innebär och vidareutvecklar dina färdigheter i att leda. Utbildningen avslutas med en konkret handlingsplan för ditt framtida ledarskap.

 • Göteborg (klassrumsutbildning) 14 - 15 sep 2023
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 30 nov - 1 dec 2023
Ledarskapsutbildning som ger dig ett certifikat i ledarskap
Certifierad ledare

Ledarskapsutbildning för dig som har arbetat en tid som ledare och som vill göra din ledarroll ännu mer tydlig. Du vill få fler ledningsverktyg, så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare. Utbildningen hjälper dig att hitta din personliga modell för att komma vidare i din profession. Du lär dig hur du gör för att hitta balansen mellan ledarskap och makt, krav och behov. Med nya kunskaper i bagaget kan du utveckla ditt ledarskap vidare och leda mer effektivt, men även på ett mer motiverande sätt.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 19 - 20 okt 2023
Chefskurs som lär dig hålla medarbetarsamtal och svåra samtal
Chefens samtal

En utbildning som slår två flugor i en smäll. Du lär dig att genomföra både medarbetarsamtal och svåra samtal. Du får hjälp att förbereda dig på rätt sätt, så att chefssamtalen blir mer konstruktiva och betydligt lättare att genomföra. Med hjälp av olika kommunikativa redskap kommer du att minska din stress och oro inför samtalen. Dessutom blir samtalen mer effektiva och givande.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 11 okt 2023
Grundutbildning för chefer | Ny som chef
Ny som chef

En gedigen ledarskapsutbildning för nya chefer, som lär dig de olika aspekterna i att vara chef. Du får redskap som snabbt gör att du får personalens förtroende för dig som chef och ledare. Utbildningen ger dig nödvändiga grunder i ledarskap och hjälper dig att blir en stark och respekterad ledare. Du lär dig hur du skapar delaktighet hos medarbetarna och hur du får alla att vilja dra åt samma håll. En utbildning för nya chefer som ger dig praktiska färdigheter i att vara chef och som hjälper dig att skapa resultat och framgång.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 7 - 8 sep 2023
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 12 - 13 okt 2023
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 23 - 24 nov 2023
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Fortsättningsutbildning för chefer | Ny som chef steg 2
Ny som chef - steg 2

Denna ledarskapsutbildning är en fortsättning på grundutbildningen Ny som chef. Den passar även för dig som arbetat en tid som ledare, och som vill hitta områden där du kan förstärka och förbättra ditt ledarskap. Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna påbyggnad för nya chefer. Välkommen till en ledarskapsutbildning som vidareutvecklar ditt ledarskap.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 30 nov - 1 dec 2023
Projektledare utbildning ny som projektledare
Ny som projektledare

Lär dig att framgångsrikt leda projekt med hjälp av praktisk projektmetodik. Denna utbildning för nya projektledare ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv. Du får tillgång till viktiga verktyg, mallar och checklistor som underlättar ditt arbete och ger dig kontroll över projektet. Du lär dig hur du leder projektet från start till mål och får kunskap i både praktisk projekthantering och ledarskap i projekt.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 14 - 15 sep 2023
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 16 - 17 nov 2023
Utbilda dig i tillitsbaserat ledarskap och lär dig leda med tillit
Tillitsbaserat ledarskap

Lär dig hur du utövar ett tillitsbaserat ledarskap i praktiken och se hur samverkan och samarbete stimuleras och förbättras på arbetsplatsen. Tillitbaserat ledarskap lyfts mer och mer fram som en viktig faktor för att främja såväl ett gott samarbete som en effektiv verksamhet. I vår ledarskapsutbildning med tillit som metod för att leda, går vi igenom vad ett ett sådant ledarskap innebär. Du ser vilka metoder som finns att tillgå och vi går igenom ledarens roll liksom vilken roll medarbetaren har.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 26 - 27 okt 2023
Utbildning agil projektledning
Utbildning i agil projektledning

Vill du lära dig att leda ett projekt på ett flexibelt, effektivt och smidigt sätt? Då är utbildningen i agil projektledning rätt för dig. Att arbeta agilt innebär att vara förberedd på snabba förändringar och att ta bort onödig byråkrati. Utbildningen ger dig grunderna i det agila sättet att leda ett projekt. Du lär dig praktisk användning av agila projektmetoder som du kan börja praktisera direkt efter utbildningen.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 3 - 4 okt 2023
Utveckla ledarens färdigheter genom ledarskapsutbildning
Utveckla din ledarskapsförmåga

När du letar efter en ledarskapsutbildning kan det vara bra att fundera igenom vilka egenskaper och färdigheter som är viktiga i ledarrollen. Att du lär dig att leda är självklart, men det finns många fler färdigheter som kan du kan behöva utveckla. Att delegera, fatta beslut och hantera konflikter är några sådana färdigheter. Under en utbildning tar vi upp vikten av att du hittar och använder dina talanger som ledare. Här tittar vi lite närmare på vilka färdigheter som är användbara i ledarskapet.

Få kunskaper som lär dig att leda på distans
Vad innebär det att leda på distans?

Idag är det vanligt med distansarbete och många ledare måste lära sig ett nytt sätt att leda. Vad innebär det att leda genom en dator? Vilka är utmaningarna? En ledarskapsutbildning är ett bra sätt att lära sig metoder som fungerar. Det gäller att forma ett ledarskap som genererar engagemang och intresse för arbetet och organisationen utan så mycket mänsklig kontakt. Du ansvarar för att arbetet blir gjort, men har svårare att fånga upp problem som kan uppstå.

Varför ska du gå en utbildning i ledarskap?
Varför en utbildning i ledarskap?

Varför ska du utbilda dig i ledarskap? Här ger vi fem bra anledningar till varför du bör gå en utbildning som sätter fokus på ledarskapet. Förutom att du lär dig att leda andra och utvecklar dina ledarfärdigheter ger en utbildning både nya infallsvinklar och modet att leda på ditt sätt. En ledarskapskurs hjälper dig att ta tillvara just dina egenskaper som ledare och att utveckla dem på bästa sätt.

Bästa ledarskapsutbildningen
Vilken är den bästa ledarskapsutbildningen?

En bra ledarskapsutbildning fyller just ditt behov av kunskaper inom ämnesområdet ledarskap. Vad är det du behöver öva på, lära dig mer om, få information om och så vidare? En utbildning ska ge dig de kunskaper som du har behov av just nu. Här tittar vi närmare på viktiga kriterier för den bästa utbildningen för ledare. Du får tips och råd om vad du behöver tänka på och fundera igenom inför ditt val.

Målet med en ledarskapsutbildning

Vi har ledarskapsutbildning som lär dig att leda från grunden och kurser som vidareutvecklar ditt ledarskap. Med kunskaperna kommer en ökad trygghet och det kommer att öka ditt förtroende som ledare. Tips: ni kan även beställa en intern utbildning i ledarskap bara för er.

Rusta dig med praktiska kunskaper

Genom att du utbildar dig i ledarskap får du moderna kunskaper och praktiskt användbara lärdomar. Du får tillgång till verktyg som du kan använda i en mängd olika situationer. Det kan handla om att hantera konflikter, hålla medarbetarsamtal, motivera ditt team, att leda på distans osv. Du kan använda redskapen direkt i ditt ledarskap och testa dig fram hur de bäst passar i din verksamhet. Du kanske trots allt undrar över varför du ska gå en utbildning i ledarskap? Svaret är helt enkelt för att du ska bli en bättre och starkare ledare. När du har god kännedom om vad ledarskap innebär, kommer du att kunna leda både kraftfullt och hållbart.

Du utvecklar ledaren inom dig

När du går en ledarskapsutbildning samlar du på dig fler lärdomar om ledarskapets olika områden. Det hjälper det dig att utveckla ledaren inom dig. Kunskaperna du får kommer medföra att du lär känna dig själv. Du blir medveten om dina ledaregenskaper. Du lär dig metoder för att leda på ett starkt och personligt sätt och att utveckla just dina färdigheter i att leda. Både nya och erfarna ledare har nytta av kunskaper inom ledarskapsområdet. Därför är det bra för både nya chefer och för dig som är mer erfaren som ledare att vidareutbilda sig. Att kontinuerligt fylla på med uppdaterade metoder och modeller för att leda leder till ett ledarskap som följer med i utvecklingen.

Lär dig tekniker för att leda andra

Att förkovra sig inom ledarskapsområdet handlar om att skaffa kunskap om vad rollen som ledare eller chef innebär. En ledarskapsutbildning kan vända sig till dig som är ny som chef, till dig som är mer erfaren och till dig som är ny ledare men inte chef. Oavsett om precis blivit ledare eller varit ledare för ett team en tid kan en kurs för ledare hjälpa dig att bli den bästa möjliga ledaren. Nya insikter  hjälper dig att effektivt leda ditt team mot framgång. Chefsutbildningar är speciellt utformade program, vars mål är att lära dig som är chef nya ledarskapstekniker och förfina dina färdigheter i att leda ditt team.

Träna upp kunskaperna i att leda under en ledarskapsutbildning

Kunskapsträning genom ledarskapsutbildning för ledare är både effektivt och roligt. Det är ett bra sätt för ledaren att få nödvändiga lärdomar inom ledarskapsområdet. Genom nya förmågor och träning kan du utveckla dina ledarfärdigheter och bli en modig ledare. Du får lärdomar från flera olika delar av ledarskapet. Utbildningsledaren lär dig om fakta och forskning och ser till att du får svar på dina frågor. Genom olika gruppövningar lär du känna de övriga kursmedlemmarna och du drar lärdom av deras erfarenheter. Att ta reda på så mycket som möjligt om ledarskapet är speciellt viktigt när du är ny i chefsrollen. Då ger en utbildning i ledarskap för nya chefer en bra bas att stå på.

Professionella utbildare ger den bästa utväxlingen

Våra utbildare är professionella pedagoger och lär ut på ett sätt som skapar varaktiga kunskaper. Det borgar för att du får den bästa ledarskapsutbildningen när du väljer att utbilda dig genom oss. Sedan är det självklart upp till dig att engagera dig och vara aktiv under utbildningsdagarna. Lärarens roll är att ge dig faktabaserad kunskap, kryddad med forskningsrön och berättelser från verkliga livet. Din roll är att ta till dig av och förvalta de lärdomar du får med dig från ledarskapsutbildningen, som kan vara både fysisk och digital. 

Välj ledarskapsutbildning i klassrum eller på distans

Välj om du vill utbilda dig genom att närvara i klassrummet eller välj en distansutbildning. I båda fallen får du nya kunskaper och verktyg för att utforska ditt personliga ledarskap. Oavsett om du fysiskt befinner dig i utbildningslokalen för din ledarskapsutbildning, eller deltar via din dataskärm, kommer du att lära dig mer om ledarskapets utmaningar. Avsätt några dagar för att reflektera över din ledarutveckling, det kommer att ge positiva effekter på ditt ledarskap. Om ni är flera som vill utbilda er i ledarskap kan vi ordna utbildningsdagar bara för er.

Ledarskapsutbildningarnas innehåll

Innehållet i våra ledarskapsutbildingar inkluderar ofta kommunikation, motivationsmetoder och coachning. Detta är viktiga ämnen för alla i en ledande roll, från personer som just har klivit upp till en ny position till mer erfarna chefer. Som ledare är du själva drivkraften i ditt team och därför en mycket viktig person. Under en utbildning i att leda fokuserar vi på att utveckla dig som ledare, så att du kan nå din fulla potential. Oftast är du medveten om var dina talanger ligger, men ibland behöver du väcka färdigheterna till liv. Att utbilda sig är ett bra tillfälle att mejsla fram dina inneboende ledaregenskaper så att du kan använda dem fullt ut.

Ledarskapsfärdigheter

Det är inte nödvändigt att gå en lång UGL-utbildning för att du ska utveckla dina färdigheter som ledare. Många av dessa finns redan hos dig, och de kan bli ännu mer utvecklade genom en "vanlig" ledarskapsutbildning. För att kunna leda behöver du använda alla dina färdigheter och talanger i ledarskap. Det mest grundläggande du lär dig under en utbildning är förstås själva utövandet av ledarskapet. Du kommer att förstå hur du praktiskt går till väga för att leda. Innan du kan behärska något annat måste du först få vetskap om denna grund.

Ledarskapsutbildning om syftet för ledaren

Grunderna som tas upp under en ledarskapsutbildning handlar om att fastställa vad ditt syfte är som ledare. Du behöver förstå och odla ett visst tankesätt, som gör att du både känner dig som och uppfattas som ledaren för gruppen. Genom lärdomarna du får under ett par utbildningsdagar kan du växa in i rollen och utveckla dina ledaregenskaper successivt. Med ökade kunskaper kommer också ett ökat förtroende för dig som ledare av gruppen. Mer och mer kommer du in i ledarens tankesätt och det blir allt enklare att ta på sig hela ansvaret som ledare.

Grundläggande know-how för ledaren

För att till fullo kunna bli en bra ledare behöver du förstå de grundläggande ledarskapsprinciperna. När du har detta på plats blir det lättare att hitta din egen ledarpraxis och förstå ditt ledaruppdrag. Kunskaperna du får under en ledarskapsutbildning hjälper dig att utveckla dina färdigheter som ledare, så att du uppfattas som autentisk och naturlig i rollen. Du får bland annat insikter om följande:

 • Att inse att du är en förebild för din grupp
 • Att lära dig hur du inverkar på och påverkar andra
 • Förstå din vision som ledare och hitta en väg som leder mot dina mål
 • Lära dig hur grupper fungerar och utvecklas

Hitta din stil som ledare

Det är smart att skaffa sig kunskap om olika ledarstilar. Du måste hitta och utveckla din egen ledarstil. Alla ledare är inte stöpta i samma form och ska heller inte vara det! Tänk på den bästa ledaren du någonsin har träffat. Det kan vara någon i en arbetsgrupp, din första chef eller en gymnasielärare. Vilken typ av ledare var de och hur såg andra på dem? Kanske tyckte du om deras uppgiftsfokuserade arbetssätt eller kanske uppskattade du deras sätt att coacha andra. Som ledare behöver du hitta din helt egna stil. Då blir ditt ledarskap äkta och du kommer att öka ditt förtroende hos ditt team. 

Ledarstil på schemat för din ledarskapsutbildning

När du går en ledarskapsutbildning brukar ofta det här med ledarstilar stå på schemat. Fråga dig själv vilken typ av ledare du tror att du är. Fråga sedan även hur du vill vara som ledare. När du har en ledande position är det viktigt att du är bekväm med din egen ledarstil. Under en utbildning lär du dig mer om olika stilar och kan sedan lättare avgöra vilken som passar bäst för dig.

Lär dig tre grundläggande stilar inom ledarskap

 • Enväldiga ledare. Dessa är tydliga i sina förväntningar, berättar för medarbetarna exakt hur de vill ha jobbet utfört och fattar gärna beslut själva.
 • Delegerade ledare. Motsatsen till enväldiga ledare. Dessa tycker om mikroledarskap och tillåter gruppen att fatta sina egna beslut.
 • Deltagande ledare. En blandning av de andra två stilarna. Denna ledare ger vägledning samtidigt som de tar feedback från sitt team.

Med sakkunskaper väljer du rätt stil

Alla dessa tre ledarstilar har fördelar och nackdelar. Till exempel är enväldiga ledare jättebra när katastrofen slår till och ett problem behöver lösas snabbt. En delegerande ledare är mästare på att bygga ett välfungerande team som arbetar bra tillsammans. När du skaffat dig sakkunskap om olika stilar blir det enklare att hitta en stil som passar för dig.

Detaljerade kunskaper i att leda

Du kanske redan har en uppfattning om din egen stil som ledare, men en ledarskapsutbildning kommer ge dig mer detaljerad sakkunskap. Du lär känna dig själv och får nya insikter som du kan använda dig av i det praktiska ledarskapet. Att du känner till din ledarstil är viktigt när du ansvarar för en grupp. Det ger dig en bättre förståelse för dina egna styrkor och svagheter och lär dig att använda din ledarstil till din fördel.

En utbildad ledare är en trygg ledare

När du agerar i rollen som ledare ller chef är det av stor betydelse att du utstrålar säkerhet och trygghet. Du ska vara klippan dina medarbetare kan luta sig mot. För att kunna åstadkomma detta är det viktigt att du dels känner dig trygg i dig själv, dels har tillräckliga ledarskapskompetenser. Om du känner dig osäker är ett tips att bättra på kompetensen och öva upp dina färdigheter i ledarskap, så att du kan leda dina medarbetare på bästa sätt.

Ledarskapsutbildning utvecklar ditt ledarskap

Som ledare behöver du hela tiden se framåt, utveckla dig och bygga på dina kunskaper. Att du går en ledarskapsutbildning och därmed utbildar dig är en naturlig del för att höja din kompetens. Det säkerställer att du både har de nödvändiga grundkunskaperna och den avgörande spetskompetensen för just ditt ledarskap.

Höj kompetensen i att leda andra

Som deltagare i en utbildning med fokus på ledarskapet utvecklar du färdigheter som kommer att göra dig redo för ledarens olika situationer i arbetsvardagen. Att sätta sig på skolbänken eller bänka sig framför distanskursen ger dig många nya lärdomar. Du får nya infallsvinklar på ledarskap genom en ledarskapsutbildning. Därmed får du också en bra grund att stå på i din framtid som ledare. Du får helt enkelt en förbättrad kompetens i att leda. Med praktiskt användbara kunskaper och fördjupning av dina insikter om att leda andra kommer du att öka tryggheten i ditt styre av gruppen.

Ledarskapsutbildning som ger dig verktyg

Efter en ledarskapsutbildning har du fått effektiv träning i ledarskapets olika delar och lärt dig att styra och leda hållbart. Du får kunskaper om hur du leder andra och lär dig att leda effektivt men med hjärta. Du utvecklar både din kompetens och dina personliga egenskaper. Med lärdomar i management ser du till att har verktyg som för dig framåt i din roll som tongivande person för din grupp.

Kunnighet för ny och erfaren ledare

Vi har ledarskapsutbildning som är grundläggande inom ledarskap och som ser till att du får en bra start i rollen som chef eller ledare. Du får kunnighet om vad ansvaret att leda andra medför i praktiken. Dessutom får du med dig instrumenten du behöver för att våga vara den tongivande ledaren för gruppen.
Vi har även utbildning som vidareutvecklar dig som har varit chef eller ledare en tid. Det är nyttigt att fylla på med uppdaterade kunskaper med jämna mellanrum, både för att hänga med i utvecklingen och för att inte riskera att fasta i gamla hjulspår.

Få spetskompetens genom utbildning för ledare

Sedan har vi även utbildning för ledare som ger dig viktig spetskompetens. Det kan till exempel handla om att hålla olika samtal med medarbetarna, att känna till lagar och regler i arbetsrätt och att förstå det här med företagsekonomi. Det kan även handla om att lära sig att strukturera sin tid, så att du lägger din energi och kraft på rätt saker. Presentationsteknik är också ett område som är viktigt för ledaren, liksom förhandlingsförmåga.

Pedagogiskt utbildningsupplägg

Vi är en utbildningsleverantör med lång erfarenhet av att hålla ledarskapsutbildning, även distansutbildning för ledare. Våra utbildningsledare har alla gedigen erfarenhet av att undervisa och är mycket duktiga på att förklara på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. De ser till att du lämnar utbildningslokalen full med nya lärdomar och insikter samt användbara och praktiska redskap. Som grädde på moset får du nya kontakter till ditt nätverk och lär dig om hur andra ledare har det i sin arbetsvardag.

Praktiska exempel från ledarskapets situationer

Genom praktiska och verklighetsnära exempel guidar dig föreläsaren genom ledarskapets olika situationer. På detta sätt utvecklar du en god förståelse för vad det innebär att leda i praktiken. Du får kunskaper om hur både grupper och individer fungerar och lär dig att kommunicera, samverka och motivera din personal. Våra instruktörer har själva varit ledare och kan därför dela med sig av sina egna självupplevda situationer. De kan sätta sig in i ert sammanhang och ge råd och stöd som underlättar er ledning av teamet.

Ledarkskapsutbildning ett tillfälle att diskutera ledarskap

En ledarskapsutbildning ger dig möjlighet att diskutera ledarskapet ur många olika synvinklar. Kunskaperna ger även insikter om att det finns olika former av management. Allt sammantaget ger det att du utvecklar din förmåga att leda en grupp eller en verksamhet. Det finns även specifika kurser för vissa typer av ledare, till exempel utbildning för projektledare. Själva innehållet i en ledarskapskurs ger dig många nya aspekter på det här med att föra kommando över en grupp. Men även samvaron med andra deltagare, som har liknade frågeställningar som du, ger mycket input.

Undervisning för nya ledare

När du är ny i rollen att leda är det klokt att investera lite tid i en grundläggande ledarskapsutbildning. Där kan du bygga upp en hållbar plattform i ledarskap, som du sedan kan bygga vidare på. Att vara ny som ledare innebär både roliga utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter, men även ökade krav och större anspråk på kunskaper. 
Du behöver få kännedom om vad ledarskap innebär och vilka plikter, villkor och skyldigheter du kommer att ha. Du är också i behov av att reda ut vilka förväntningarna och förhoppningarna är på dig, både från omgivningen men inte minst från dig själv. Det är bra att få klarhet i dessa saker, innan du tillträder din tjänst.

Belysning av dina unika kvaliteter

Under din ledarskapsutbildning får du tillfälle att lyfta fram dina egna, unika kvaliteter i ljuset och analysera dem. Du har säkert en bild av vilken sorts ledare du vill vara, nu när du är ny som ledare och har chansen att leda en grupp på ditt eget sätt. Kanske känner du andra ledare, vilka du anser gör ett bra jobb, och som du gärna vill ta efter. Det kan vara gott nog, men det är viktigt att tänka igenom om du som person passar för den sortens ledarskap. Under en utbildning får du kunskap om hur du plockar fram både bra och dåliga sidor hos dig själv och hur du ska jobba för att öka respektive minska effekterna av dem.  

Välj rätt ledarskapsutbildning för dig

Var befinner du dig i din karriär som ledare? Är du ny i rollen passar en grundläggande ledarskapsutbildning bäst. Du behöver få den viktiga basen inom ledarskapet på plats, innan du kan bygga på med fler områden. Grunderna tar till exempel upp hur du kommunicerar, motiverar och delegerar. Du lär dig även om gruppens dynamik och varför vi människor agerar som vi gör när sätts tillsammans i ett team. Grunderna i konflikthantering är ett ämne som brukar ingå i basträningen i ledarskap, vilket är något som du som ledare behöver ha kunskap om.

Även rutinerad ledare behöver ny input

Om du arbetat en längre tid som ledare kan dina behov se annorlunda ut. Du kan behöva uppdatera dina ledarkunskaper genom en anpassad ledarskapsutbildning, för att lära dig nya metoder och sätt att se på att leda andra. Det är alltid nyttigt att skaffa sig ny input till hur du bäst kan förvalta uppdraget att leda. Nya influenser gör dig up-to-date med såväl senaste forskningen som nyaste modellerna. Du får nya sätt att se på dig själv och ditt styre av gruppen. Dessa insikter kommer att föra dig framåt i din karriär och gör att du unviker att stagnera som ledare.

Modernt utbildningsinnehåll i våra ledarskapsutbildningar

Ledarskap är ett område som är i ständig rörelse, vilket gör det både utmanande och väldigt spännande att leda. En utbildning för ledaren hjälper dig att följa med i rörelsen och säkerställer att du har moderna kunskaper. Det sker kontinuerligt ny forskning om rollen som ledare. Nya modeller för funktionellt och praktiskt ledarskap kommer fram hela tiden och den moderna ledaren behöver ha tillgång till uppdaterade kunskaper. Detta får du under en ledarskapsutbildning med modernt utbildningsinnehåll.

Få ny inspiration under en ledarskapsutbildning

Vi hoppas att våra ledarskapsutbildningar ska inspirera dig och ge dig användbara verktyg för ditt utveckla ditt ledarskap. Att leda andra är spännande, utmanande och tillfredsställande. Spännande eftersom du inte på förhand vet vilka ledningssituationer du kommer att hamna i. Utmanande eftersom du måste lösa alla uppkomna situationer på något sätt. Tillfredsställande genom att du ser att det du gör påverkar andra och ger ett gott resultat, både på kort och lång sikt. Det blir aldrig tråkigt att vara ledare - att upptäcka och utveckla nya sidor är otroligt inspirerande.

Låt oss vara en del av din resa mot ledarskapet

Låt oss vara en del av din resa genom att delta i en ledarskapsutbildning hos oss. Under studierna får du många nya infallsvinklar på ledarskapet och gott om möjligheter att bolla dina egna erfarenheter med våra duktiga utbildningsledare. Du får en viktig insyn i ledarens ansvarsområden och kommer att vara bättre förberedd i din egen vardag som ledare. En bra utbildning i ledarskap utvecklar dina ledaregenskaper och hjälper dig att fullt ut ta dig an ditt uppdrag och gör dig redo att axla ansvaret som ledare.

Utbildar på alla nivåer

Vi har ledarskapsutbildning på alla nivåer och som passar dig som är chef för en organisation, arbetar som arbetsledare för en grupp eller som leder ett projekt. Här hittar du innehåll för både nya chefer och ledare och för mer rutinerade. Genom träning i att leda andra utvecklar du dina personliga ledaregenskaper. Du lär dig det senaste inom managementområdet och får både nya kunskaper och ny förståelse för hur du bör sköta om din grupp.

Lär dig kort och gott att leda

Med en moderna ledarkunskaper i bagaget är du rätt rustad med både fakta och praktiska lärdomar. Du får lärdomar som hjälper dig att leda i motgång och medgång. Genom att du går en ledarskapsutbildning får du tillgång till både fakta och forskning inom ledarskapsområdet. På så sätt ser du till att du har den information du behöver för att kunna utöva ett modernt ledarskap. Du utvecklar dina färdigheter som ledare genom att ta in nya lärdomar och du lär dig att leda på ett starkt, modigt och nytänkande sätt.

Lär känna dina ledarskapsfärdigheter under en ledarskapsutbildning

En gedigen ledarskapsutbildning hjälper dig att göra det allra bästa av dina färdigheter. Genom chefsutveckling och ledarskapsutveckling skapas ett personligt ledarskap, där dina kvaliteter som ledare lyfts fram och får ett ledarskapsperspektiv. Resultatet blir utveckling för både dig som ledare och för verksamheten. Nya kunskaper ger nya insikter och du lär känna dig själv på ett annat sätt. Du kan sätta in dina färdigheter i ledarskapsrollen och se hur du kan använda dina talanger effektivt och verkningsfullt.

Få kunskaper i att coacha

Att coacha medarbetare är populärt idag och även mycket användbart. När ledare får undervisning brukar man ta upp området coachning, just för att det är ett väl fungerande sätt att utveckla sina anställda. På köpet utvecklar du också dig själv. Detta är speciellt användbart när du är nybliven chef, eftersom du lär dig mycket om dina egna färdigheter. En ledarskapsutbildning ger dig kunskap om hur du bäst ställer frågor, lyssnar och guidar medarbetaren på dennes resa mot förändring. Du lär dessutom känna din medarbetare på ett nytt sätt. Detta kan ge nya infallsvinklar, både när det gäller arbetsuppgifter, kunskaper och fallenhet. En ledarskapsutbildning är speciellt användbar i tider av förändring, då organisationen ska struktureras om och nya sätt att arbeta införas.