LEDARSKAPSUTBILDNING

Utbildning i ledarskap lär dig att leda andra

Välkommen till vår sida med ledarskapsutbildning. Här hittar du gedigen ledarskapsutbildning, designad för att utrusta dig med de färdigheter du behöver för att bli en trovärdig ledare. Våra utbildningar fokuserar på ledarskapsutveckling genom fakta, praktiska övningar och givande diskussioner.

Ledarskapsutbildning för din ledarstil

Vi erbjuder ledarskapsutbildning som hjälper dig att förstå olika ledarskapsstilar och hur du kan anpassa din stil efter ditt team och din arbetsmiljö. Våra ledarskapsubildningar är utformade för att ge dig de verktyg du behöver för att leda med självförtroende och auktoritet. Innehållet i utbildningarna inkluderar genomgång av olika ledarskapsteorier och ledarskapsmodeller. Du kommer att få hjälp med att hitta ett ledarskap som passar för dig.

Utveckla dina färdigheter i ledarskap

Vi tror att ett sunt och effektivt ledarskap handlar om att bygga starka relationer. Som ledare ska du inspirera teamet och skapa en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring. Våra kurser kommer att hjälpa dig att utveckla dessa viktiga färdigheter. Våra ledarskapsutbildningar blir starten på din resa mot att bli den bästa ledaren du kan vara. 

Relevant innehåll. Bra tips och idéer.
Våra kurser inom

LEDARSKAPSUTBILDNING

Arbetsledarutbildning, utbildning för teamledare
Arbetsledarutbildning

En ledarskapsutbildning för dig som är ny som arbetsledare eller teamledare. Utbildningen förbereder dig på de krav och förväntningar din nya roll medför. Fokus under kursen är arbetsledarens praktiska arbetsvardag. Den ger dig viktiga lärdomar och hjälper dig att forma ett framgångsrikt arbetsledarskap.

 • Stockholm 3 - 4 sep 2024
 • Göteborg 22 - 23 okt 2024
 • Stockholm 19 - 20 nov 2024
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Att leda utan att vara chef, utbildning informella ledare
Att leda utan att vara chef

Denna utbildning är avsedd för dig som leder andra utan att ha en formell ledartitel. Den ger dig praktiska färdigheter i ledarskap och förståelse för vad andra förväntar sig av dig som ledare. Du kommer att lära dig att effektivt leda din grupp och få kunskaper i ämnen som svåra samtal, gruppdynamik och motivation.

 • Stockholm 5 - 6 sep 2024
 • Malmö 3 - 4 okt 2024
 • Göteborg 20 - 21 nov 2024
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Vidareutbildning för ledare | Att leda utan att vara chef steg 2
Att leda utan att vara chef - steg 2

Fortsättningen på vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar i ledarskapet. Din skicklighet som ledare blir större och dina sakkunskaper inom ledarskapsområdet växer. Utbildningen avslutas med en konkret handlingsplan för ditt framtida ledarskap.

 • Stockholm 4 - 5 dec 2024
Ledarskapsutbildning som ger dig ett certifikat i ledarskap
Certifierad ledare

Som erfaren ledare som strävar efter att förstärka din roll, är det viktigt att utrusta dig med ytterligare ledarskapsverktyg. Vår ledarskapsutbildning för dig som arbetat en tid som ledare gör det möjligt för dig att fullt utnyttja din potential och hitta nya motivationer i ditt ledarskap. Detta kommer i sin tur att leda till en mer effektiv och inspirerande ledarstil.

 • Stockholm 17 - 18 okt 2024
Chefskurs som lär dig hålla medarbetarsamtal och svåra samtal
Chefens samtal

Utbildningen lär dig att hantera både medarbetarsamtal och svåra samtal på ett effektivt och konstruktivt sätt. Du får tillgång till olika kommunikationsverktyg som underlättar dina samtal i rollen som chef. Den hjälper dig också att förbereda dig på bästa sätt, vilket reducerar stress och oro inför utmanande samtal.

 • Stockholm 9 okt 2024
coachande ledarskap utbildning coachning
Coachande ledarskap

Utbildningen i coachande ledarskap lär ut hur coachning kan användas som ett effektivt och utvecklande verktyg. Du får tillgång till flera praktiska coaching-verktyg och insikter i nya, kraftfulla förhållningssätt som för medarbetarna mot målen. Efter utbildningen ingår stöd när du ska prova att använda dina nya kunskaper.

 • Stockholm 16 - 17 okt 2024
 • Stockholm 19 - 20 nov 2024
Leadership training - New to management

Training for new managers in English. The training is designed to assist you in transitioning from an employee to a manager. It will provide insights into a deeper understanding of your own behavior, as well as that of others. This understanding is crucial for you to effectively lead your team and become a trusted leader.

 • Stockholm 7 - 8 nov 2024
Grundutbildning för chefer | Ny som chef
Ny som chef

En ledarskapsutbildning för nya chefer som ger praktiska färdigheter i chefskap och som bidrar till att skapa resultat och framgång. Du får verktyg som effektivt bygger upp personalens förtroende för dig. Utbildningen ger dig de grundläggande principerna i ledarskap och stödjer dig i att bli en stark och respekterad ledare.

 • Stockholm 5 - 6 sep 2024
 • Malmö 3 - 4 okt 2024
 • Stockholm 10 - 11 okt 2024
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Fortsättningsutbildning för chefer | Ny som chef steg 2
Ny som chef - steg 2

Fortsättningen på grundutbildningen Ny som chef. Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna djupgående ledarskapsutbildning. Utveckla chefsrollen med hjälp av konkreta utvecklingsverktyg. Du stärker din kommunikativa förmåga och finslipar ditt sätt att leda och coacha dina medarbetare.

 • Stockholm 28 - 29 nov 2024
Projektledare utbildning ny som projektledare
Ny som projektledare

Denna utbildning för nya projektledare ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv. Du får tillgång till viktiga verktyg, mallar och checklistor som ger dig kontroll över projektet. Du lär dig hur du leder projektet från start till mål och får kunskap i både praktisk projektadministration och ledarskap i projekt.

 • Stockholm 21 - 22 nov 2024
Projektledning kurs utbildning
Ny som projektledare - steg 2

Fortsättning på vår grundkurs Ny som projektledare. Under utbildningen fördjupar du dina färdigheter i projektledning och vidareutvecklar din förståelse för projektmetodik. Dessutom kommer du att skapa en handlingsplan som är anpassad för din roll som projektledare. Utbildningen innehåller flera praktiska avsnitt som sätter in rollen som projektledare i sitt sammanhang.

Utbilda dig i tillitsbaserat ledarskap och lär dig leda med tillit
Tillitsbaserat ledarskap

Lär dig hur du utövar ett tillitsbaserat ledarskap i praktiken. I vår ledarskapsutbildning med tillit som metod för att leda, går vi igenom vad ett sådant ledarskap innebär. Du får insikt i tillgängliga metoder och vi diskuterar både ledarens och medarbetarens roller. En ledarskapsutbildning som utmanar och utvecklar.

Målsättning med ledarskapsutbildning

Målet med en ledarskapsutbildning är att lära dig att leda på ett motiverande och hållbart sätt. Innehållet i våra utbildningar kan beskrivas på följande sätt:

 • har fokus på rollen som ledare
 • belyser situationer i ledarens vardag
 • ger kunskaper i praktiskt ledarskap
 • lär dig den viktiga balansen mellan kontroll och tillit, mellan styrning och coachning
 • lär dig hur samspelet mellan chefer, ledare och medarbetare ser ut när det fungerar som bäst

Ledarskapsutbildning utvecklar ledaren inom dig

Ledarskapsutbildning handlar om att lära dig vad det innebär att vara en ledare eller chef. Du blir medveten om vad rollen medför i form av ansvar och befogenheter. Du får tillfälle att öva upp dina färdigheter i att leda och kommer dessutom att få nya insikter om dig själv. Starta din utveckling som ledare och chef här och lär dig vad det innebär att motivera och leda människor.

Ledarskapets utmaningar 2024

Att leda andra är ett område där utvecklingen har gått med stormsteg under de senaste åren. Ledarskapets utveckling fortsätter även under 2024. Vilka trender kan vi se för en modern ledare? En sak som är här för att stanna är hybridarbetet. Som ledare är det säkrast att helt enkelt acceptera att detta arbetssätt nu är en del av vårt arbetsliv. Sträva efter att få hybridarbetet att fungera för alla parter. Det innebär inte att du behöver lägga dig platt och låta alla jobba hemifrån, om det inte fungerar för verksamheten. Ta fram argumenten för att ses på arbetsplatsen och få medarbetarna att inse fördelarna.

Utveckla både dig själv och dina medarbetare

Ett annat tips för att hänga med i ledarskapets utmaningar är att uppmuntra till utveckling. Våga lita på att dina medarbetare vill göra ett bra jobb och ge dem förutsättningarna för att kunna göra det. Men glöm heller inte bort dig själv och din utveckling som ledare. Du är en förebild. Utbilda både dig själv och personalen med jämna mellanrum. Det är att visa omtanke och att du bryr dig om såväl individerna som verksamheten. Värna om att forma en god arbetsmiljö, där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas.

Kunskaper för nya ledare och chefer

Om du är ny i chefsrollen ger dig utbildningen Ny som chef de grunder du behöver. Ska du börja jobba som teamledare eller arbetsledare lär du dig att arbetsleda din grupp genom vår Arbetsledarutbildning. Den nya projektledaren får ett helhetsgrepp om projektarbetet genom någon av utbildningarna Ny som projektledare eller Agil projektledning.

Utbildning för informella ledare

Det finns många som leder, utan att ha chefsmandat. Detta ledarskap kan ibland vara en utmaning och sätter dig i en speciell sits. Utbildningen Att leda utan att vara chef lär dig vad rollen som informell ledare i olika sammanhang innebär. Du får kunskaper som gör att du vågar ta dig an ledarrollen och bli den ledare du vill bli. Du hittar alla våra ledarskapsutbildningar nedan.

Ledarskapsutbildning vidareutvecklar ledarskapet

En ledarskapsutbildning lär dig att leda från grunden och  vidareutvecklar ditt ledarskap. Med ökade kunskaper kommer en ökad trygghet. Det i sin tur leder till att ditt förtroende som ledare skjuter i höjden. Dina medarbetare känner att de kan lita på dig när det kommer till att leda dem och verksamheten. De vet att du är både utbildad och kunnig. De litar på att du även vet var du kan skaffa information, om någon lärdom saknas. En trygg ledare vågar erkänna att han/hon inte vet allting, men kan ta reda på vad som gäller. 

Varför ska en ledare utbilda sig?

Att leda en grupp är en egen yrkesroll i sig själv. Dessutom har du även andra arbetsuppgifter på ditt bord. Arbetsdagen består av både ledning, planering, visionering och ofta även praktiskt jobb. Ledaren ska även kunna rycka in och släcka bränder, reda ut konflikter, hålla medarbetarsamtal och förhandla med kunder. En mångfacetterad roll, med andra ord. Att utbilda sig till att bli en ledare är inte gjort i en handvändning, men en ledarskapsutbildning är en god start.

Rusta dig med praktiska kunskaper

Genom att du utbildar dig i ledarskap får du moderna kunskaper och praktiskt användbara lärdomar. Du får tillgång till verktyg som du kan använda i en mängd olika situationer. Det kan handla om att hantera konflikter, hålla medarbetarsamtal, motivera ditt team, att leda på distans osv. Du kan använda redskapen direkt i ditt ledarskap och testa dig fram hur de bäst passar i din verksamhet. Du kanske trots allt undrar över varför du ska gå en utbildning i ledarskap? Svaret är helt enkelt för att du ska bli en bättre och starkare ledare. När du har god kännedom om vad ledarskap innebär, kommer du att kunna leda både kraftfullt och hållbart.

Du utvecklar ledaren inom dig

När du går en ledarskapsutbildning samlar du på dig fler lärdomar om ledarskapets olika områden. Det hjälper det dig att utveckla ledaren inom dig. Kunskaperna du får kommer medföra att du lär känna dig själv. Du blir medveten om dina ledaregenskaper. Du lär dig metoder för att leda på ett starkt och personligt sätt och att utveckla just dina färdigheter i att leda. Både nya och erfarna ledare har nytta av kunskaper inom ledarskapsområdet. Därför är det bra för både nya chefer och för dig som är mer erfaren som ledare att vidareutbilda sig. Att kontinuerligt fylla på med uppdaterade metoder och modeller för att leda leder till ett ledarskap som följer med i utvecklingen.

Lär dig tekniker för att leda andra

Att förkovra sig inom ledarskapsområdet handlar om att skaffa kunskap om vad rollen som ledare eller chef innebär. En ledarskapsutbildning kan vända sig till dig som är ny som chef, till dig som är mer erfaren och till dig som är ny ledare men inte chef. Oavsett om precis blivit ledare eller varit ledare för ett team en tid kan en kurs för ledare hjälpa dig att bli den bästa möjliga ledaren. Nya insikter  hjälper dig att effektivt leda ditt team mot framgång. Chefsutbildningar är speciellt utformade program, vars mål är att lära dig som är chef nya ledarskapstekniker och förfina dina färdigheter i att leda ditt team.

Träna upp kunskaperna i att leda under en ledarskapsutbildning

Kunskapsträning genom ledarskapsutbildning för ledare är både effektivt och roligt. Det är ett bra sätt för ledaren att få nödvändiga lärdomar inom ledarskapsområdet. Genom nya förmågor och träning kan du utveckla dina ledarfärdigheter och bli en modig ledare. Du får lärdomar från flera olika delar av ledarskapet. Utbildningsledaren lär dig om fakta och forskning och ser till att du får svar på dina frågor. Genom olika gruppövningar lär du känna de övriga kursmedlemmarna och du drar lärdom av deras erfarenheter. Att ta reda på så mycket som möjligt om ledarskapet är speciellt viktigt när du är ny i chefsrollen. Då ger en utbildning i ledarskap för nya chefer en bra bas att stå på.

Professionella utbildare ger den bästa utväxlingen

Våra utbildare är professionella pedagoger och lär ut på ett sätt som skapar varaktiga kunskaper. Det borgar för att du får den bästa ledarskapsutbildningen när du väljer att utbilda dig genom oss. Sedan är det självklart upp till dig att engagera dig och vara aktiv under utbildningsdagarna. Lärarens roll är att ge dig faktabaserad kunskap, kryddad med forskningsrön och berättelser från verkliga livet. Din roll är att ta till dig av och förvalta de lärdomar du får med dig från ledarskapsutbildningen, som kan vara både fysisk och digital. 

Välj ledarskapsutbildning i klassrum eller på distans

Välj om du vill utbilda dig genom att närvara i klassrummet eller välj en distansutbildning. I båda fallen får du nya kunskaper och verktyg för att utforska ditt personliga ledarskap. Oavsett om du fysiskt befinner dig i utbildningslokalen för din ledarskapsutbildning, eller deltar via din dataskärm, kommer du att lära dig mer om ledarskapets utmaningar. Avsätt några dagar för att reflektera över din ledarutveckling, det kommer att ge positiva effekter på ditt ledarskap. Om ni är flera som vill utbilda er i ledarskap kan vi ordna utbildningsdagar bara för er.

Ledarskapsutbildningarnas innehåll

Innehållet i våra ledarskapsutbildingar inkluderar ofta kommunikation, motivationsmetoder och coachning. Detta är viktiga ämnen för alla i en ledande roll, från personer som just har klivit upp till en ny position till mer erfarna chefer. Som ledare är du själva drivkraften i ditt team och därför en mycket viktig person. Under en utbildning i att leda fokuserar vi på att utveckla dig som ledare, så att du kan nå din fulla potential. Oftast är du medveten om var dina talanger ligger, men ibland behöver du väcka färdigheterna till liv. Att utbilda sig är ett bra tillfälle att mejsla fram dina inneboende ledaregenskaper så att du kan använda dem fullt ut.

Ledarskapsfärdigheter

Det är inte nödvändigt att gå en lång UGL-utbildning för att du ska utveckla dina färdigheter som ledare. Många av dessa finns redan hos dig, och de kan bli ännu mer utvecklade genom en "vanlig" ledarskapsutbildning. För att kunna leda behöver du använda alla dina färdigheter och talanger i ledarskap. Det mest grundläggande du lär dig under en utbildning är förstås själva utövandet av ledarskapet. Du kommer att förstå hur du praktiskt går till väga för att leda. Innan du kan behärska något annat måste du först få vetskap om denna grund.

Ledarskapsutbildning om syftet för ledaren

Grunderna som tas upp under en ledarskapsutbildning handlar om att fastställa vad ditt syfte är som ledare. Du behöver förstå och odla ett visst tankesätt, som gör att du både känner dig som och uppfattas som ledaren för gruppen. Genom lärdomarna du får under ett par utbildningsdagar kan du växa in i rollen och utveckla dina ledaregenskaper successivt. Med ökade kunskaper kommer också ett ökat förtroende för dig som ledare av gruppen. Mer och mer kommer du in i ledarens tankesätt och det blir allt enklare att ta på sig hela ansvaret som ledare.

Grundläggande know-how för ledaren

För att till fullo kunna bli en bra ledare behöver du förstå de grundläggande ledarskapsprinciperna. När du har detta på plats blir det lättare att hitta din egen ledarpraxis och förstå ditt ledaruppdrag. Kunskaperna du får under en ledarskapsutbildning hjälper dig att utveckla dina färdigheter som ledare, så att du uppfattas som autentisk och naturlig i rollen. Du får bland annat insikter om följande:

 • Att inse att du är en förebild för din grupp
 • Att lära dig hur du inverkar på och påverkar andra
 • Förstå din vision som ledare och hitta en väg som leder mot dina mål
 • Lära dig hur grupper fungerar och utvecklas

Hitta din stil som ledare

Det är smart att skaffa sig kunskap om olika ledarstilar. Du måste hitta och utveckla din egen ledarstil. Alla ledare är inte stöpta i samma form och ska heller inte vara det! Tänk på den bästa ledaren du någonsin har träffat. Det kan vara någon i en arbetsgrupp, din första chef eller en gymnasielärare. Vilken typ av ledare var de och hur såg andra på dem? Kanske tyckte du om deras uppgiftsfokuserade arbetssätt eller kanske uppskattade du deras sätt att coacha andra. Som ledare behöver du hitta din helt egna stil. Då blir ditt ledarskap äkta och du kommer att öka ditt förtroende hos ditt team. 

En ledarskapsutbildning lär dig förstå dig själv

Behöver du verkligen lära dig mer om dig själv? Svaret är ja och en ledarskapsutbildning kan bli startskottet för att hitta nya sidor hos dig. Till exempel kan du bli medveten om hur förutfattade meningar påverkar ditt beteende. Du får insikter om att dina  antaganden om andra gör dig mindre mottaglig för att förstå. När en medlem i ditt team gör eller säger något som förvirrar eller retar dig, tänk efter. Varför kan de ha agerat på detta sätt? Kan du försöka känna in hur den andra personens menar, utifrån dess personlighet och erfarenhet? Ett bra sätt är att öva på att lägga märke till kroppsspråket. Dessa icke-verbala signaler kan säga dig mycket om ditt team. Att förstå den icke verbala kommunikationen kan hjälpa dig att interagera på ett bättre sätt med en person. 

Ledarstil på schemat för din ledarskapsutbildning

När du går en ledarskapsutbildning brukar ofta det här med ledarstilar stå på schemat. Fråga dig själv vilken typ av ledare du tror att du är. Fråga sedan även hur du vill vara som ledare. När du har en ledande position är det viktigt att du är bekväm med din egen ledarstil. Under en utbildning lär du dig mer om olika stilar och kan sedan lättare avgöra vilken som passar bäst för dig.

Lär dig tre grundläggande stilar inom ledarskap

 • Enväldiga ledare. Dessa är tydliga i sina förväntningar, berättar för medarbetarna exakt hur de vill ha jobbet utfört och fattar gärna beslut själva.
 • Delegerade ledare. Motsatsen till enväldiga ledare. Dessa tycker om mikroledarskap och tillåter gruppen att fatta sina egna beslut.
 • Deltagande ledare. En blandning av de andra två stilarna. Denna ledare ger vägledning samtidigt som de tar feedback från sitt team.

Med sakkunskaper väljer du rätt stil

Alla dessa tre ledarstilar har fördelar och nackdelar. Till exempel är enväldiga ledare jättebra när katastrofen slår till och ett problem behöver lösas snabbt. En delegerande ledare är mästare på att bygga ett välfungerande team som arbetar bra tillsammans. När du skaffat dig sakkunskap om olika stilar blir det enklare att hitta en stil som passar för dig.

Detaljerade kunskaper i att leda

Du kanske redan har en uppfattning om din egen stil som ledare, men en ledarskapsutbildning kommer ge dig mer detaljerad sakkunskap. Du lär känna dig själv och får nya insikter som du kan använda dig av i det praktiska ledarskapet. Att du känner till din ledarstil är viktigt när du ansvarar för en grupp. Det ger dig en bättre förståelse för dina egna styrkor och svagheter och lär dig att använda din ledarstil till din fördel.

En utbildad ledare är en trygg ledare

När du agerar i rollen som ledare ller chef är det av stor betydelse att du utstrålar säkerhet och trygghet. Du ska vara klippan dina medarbetare kan luta sig mot. För att kunna åstadkomma detta är det viktigt att du dels känner dig trygg i dig själv, dels har tillräckliga ledarskapskompetenser. Om du känner dig osäker är ett tips att bättra på kompetensen och öva upp dina färdigheter i ledarskap, så att du kan leda dina medarbetare på bästa sätt.

Ledarskapsutbildning utvecklar ditt ledarskap

Som ledare behöver du hela tiden se framåt, utveckla dig och bygga på dina kunskaper. Att du går en ledarskapsutbildning och därmed utbildar dig är en naturlig del för att höja din kompetens. Det säkerställer att du både har de nödvändiga grundkunskaperna och den avgörande spetskompetensen för just ditt ledarskap.

Höj kompetensen i att leda andra

Som deltagare i en utbildning med fokus på ledarskapet utvecklar du färdigheter som kommer att göra dig redo för ledarens olika situationer i arbetsvardagen. Att sätta sig på skolbänken eller bänka sig framför distanskursen ger dig många nya lärdomar. Du får nya infallsvinklar på ledarskap genom en ledarskapsutbildning. Därmed får du också en bra grund att stå på i din framtid som ledare. Du får helt enkelt en förbättrad kompetens i att leda. Med praktiskt användbara kunskaper och fördjupning av dina insikter om att leda andra kommer du att öka tryggheten i ditt styre av gruppen.

Ledarskapsutbildning som ger dig verktyg

Efter en ledarskapsutbildning har du fått effektiv träning i ledarskapets olika delar och lärt dig att styra och leda hållbart. Du får kunskaper om hur du leder andra och lär dig att leda effektivt men med hjärta. Du utvecklar både din kompetens och dina personliga egenskaper. Med lärdomar i management ser du till att har verktyg som för dig framåt i din roll som tongivande person för din grupp.

Kunnighet för ny och erfaren ledare

Vi har ledarskapsutbildning som är grundläggande inom ledarskap och som ser till att du får en bra start i rollen som chef eller ledare. Du får kunnighet om vad ansvaret att leda andra medför i praktiken. Dessutom får du med dig instrumenten du behöver för att våga vara den tongivande ledaren för gruppen.
Vi har även utbildning som vidareutvecklar dig som har varit chef eller ledare en tid. Det är nyttigt att fylla på med uppdaterade kunskaper med jämna mellanrum, både för att hänga med i utvecklingen och för att inte riskera att fasta i gamla hjulspår.

Få spetskompetens genom utbildning för ledare

Sedan har vi även utbildning för ledare som ger dig viktig spetskompetens. Det kan till exempel handla om att hålla olika samtal med medarbetarna, att känna till lagar och regler i arbetsrätt och att förstå det här med företagsekonomi. Det kan även handla om att lära sig att strukturera sin tid, så att du lägger din energi och kraft på rätt saker. Presentationsteknik är också ett område som är viktigt för ledaren, liksom förhandlingsförmåga.

Pedagogiskt utbildningsupplägg

Vi är en utbildningsleverantör med lång erfarenhet av att hålla ledarskapsutbildning, även distansutbildning för ledare. Våra utbildningsledare har alla gedigen erfarenhet av att undervisa och är mycket duktiga på att förklara på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. De ser till att du lämnar utbildningslokalen full med nya lärdomar och insikter samt användbara och praktiska redskap. Som grädde på moset får du nya kontakter till ditt nätverk och lär dig om hur andra ledare har det i sin arbetsvardag.

Praktiska exempel från ledarskapets situationer

Genom praktiska och verklighetsnära exempel guidar dig föreläsaren genom ledarskapets olika situationer. På detta sätt utvecklar du en god förståelse för vad det innebär att leda i praktiken. Du får kunskaper om hur både grupper och individer fungerar och lär dig att kommunicera, samverka och motivera din personal. Våra instruktörer har själva varit ledare och kan därför dela med sig av sina egna självupplevda situationer. De kan sätta sig in i ert sammanhang och ge råd och stöd som underlättar er ledning av teamet.

Ledarkskapsutbildning ett tillfälle att diskutera ledarskap

En ledarskapsutbildning ger dig möjlighet att diskutera ledarskapet ur många olika synvinklar. Kunskaperna ger även insikter om att det finns olika former av management. Allt sammantaget ger det att du utvecklar din förmåga att leda en grupp eller en verksamhet. Det finns även specifika kurser för vissa typer av ledare, till exempel utbildning för projektledare. Själva innehållet i en ledarskapskurs ger dig många nya aspekter på det här med att föra kommando över en grupp. Men även samvaron med andra deltagare, som har liknade frågeställningar som du, ger mycket input.

Undervisning för nya ledare

När du är ny i rollen att leda är det klokt att investera lite tid i en grundläggande ledarskapsutbildning. Där kan du bygga upp en hållbar plattform i ledarskap, som du sedan kan bygga vidare på. Att vara ny som ledare innebär både roliga utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter, men även ökade krav och större anspråk på kunskaper. 
Du behöver få kännedom om vad ledarskap innebär och vilka plikter, villkor och skyldigheter du kommer att ha. Du är också i behov av att reda ut vilka förväntningarna och förhoppningarna är på dig, både från omgivningen men inte minst från dig själv. Det är bra att få klarhet i dessa saker, innan du tillträder din tjänst.

Belysning av dina unika kvaliteter

Under din ledarskapsutbildning får du tillfälle att lyfta fram dina egna, unika kvaliteter i ljuset och analysera dem. Du har säkert en bild av vilken sorts ledare du vill vara, nu när du är ny som ledare och har chansen att leda en grupp på ditt eget sätt. Kanske känner du andra ledare, vilka du anser gör ett bra jobb, och som du gärna vill ta efter. Det kan vara gott nog, men det är viktigt att tänka igenom om du som person passar för den sortens ledarskap. Under en utbildning får du kunskap om hur du plockar fram både bra och dåliga sidor hos dig själv och hur du ska jobba för att öka respektive minska effekterna av dem.  

Välj rätt ledarskapsutbildning för dig

Var befinner du dig i din karriär som ledare? Är du ny i rollen passar en grundläggande ledarskapsutbildning bäst. Du behöver få den viktiga basen inom ledarskapet på plats, innan du kan bygga på med fler områden. Grunderna tar till exempel upp hur du kommunicerar, motiverar och delegerar. Du lär dig även om gruppens dynamik och varför vi människor agerar som vi gör när sätts tillsammans i ett team. Grunderna i konflikthantering är ett ämne som brukar ingå i basträningen i ledarskap, vilket är något som du som ledare behöver ha kunskap om.

Även rutinerad ledare behöver ny input

Om du arbetat en längre tid som ledare kan dina behov se annorlunda ut. Du kan behöva uppdatera dina ledarkunskaper genom en anpassad ledarskapsutbildning, för att lära dig nya metoder och sätt att se på att leda andra. Det är alltid nyttigt att skaffa sig ny input till hur du bäst kan förvalta uppdraget att leda. Nya influenser gör dig up-to-date med såväl senaste forskningen som nyaste modellerna. Du får nya sätt att se på dig själv och ditt styre av gruppen. Dessa insikter kommer att föra dig framåt i din karriär och gör att du unviker att stagnera som ledare.

Modernt utbildningsinnehåll i våra ledarskapsutbildningar

Ledarskap är ett område som är i ständig rörelse, vilket gör det både utmanande och väldigt spännande att leda. En utbildning för ledaren hjälper dig att följa med i rörelsen och säkerställer att du har moderna kunskaper. Det sker kontinuerligt ny forskning om rollen som ledare. Nya modeller för funktionellt och praktiskt ledarskap kommer fram hela tiden och den moderna ledaren behöver ha tillgång till uppdaterade kunskaper. Detta får du under en ledarskapsutbildning med modernt utbildningsinnehåll.

Få ny inspiration under en ledarskapsutbildning

Vi hoppas att våra ledarskapsutbildningar ska inspirera dig och ge dig användbara verktyg för ditt utveckla ditt ledarskap. Att leda andra är spännande, utmanande och tillfredsställande. Spännande eftersom du inte på förhand vet vilka ledningssituationer du kommer att hamna i. Utmanande eftersom du måste lösa alla uppkomna situationer på något sätt. Tillfredsställande genom att du ser att det du gör påverkar andra och ger ett gott resultat, både på kort och lång sikt. Det blir aldrig tråkigt att vara ledare - att upptäcka och utveckla nya sidor är otroligt inspirerande.

Låt oss vara en del av din resa mot ledarskapet

Låt oss vara en del av din resa genom att delta i en ledarskapsutbildning hos oss. Under studierna får du många nya infallsvinklar på ledarskapet och gott om möjligheter att bolla dina egna erfarenheter med våra duktiga utbildningsledare. Du får en viktig insyn i ledarens ansvarsområden och kommer att vara bättre förberedd i din egen vardag som ledare. En bra utbildning i ledarskap utvecklar dina ledaregenskaper och hjälper dig att fullt ut ta dig an ditt uppdrag och gör dig redo att axla ansvaret som ledare.

Utbildar på alla nivåer

Vi har ledarskapsutbildning på alla nivåer och som passar dig som är chef för en organisation, arbetar som arbetsledare för en grupp eller som leder ett projekt. Här hittar du innehåll för både nya chefer och ledare och för mer rutinerade. Genom träning i att leda andra utvecklar du dina personliga ledaregenskaper. Du lär dig det senaste inom managementområdet och får både nya kunskaper och ny förståelse för hur du bör sköta om din grupp.

Lär dig kort och gott att leda

Med en moderna ledarkunskaper i bagaget är du rätt rustad med både fakta och praktiska lärdomar. Du får lärdomar som hjälper dig att leda i motgång och medgång. Genom att du går en ledarskapsutbildning får du tillgång till både fakta och forskning inom ledarskapsområdet. På så sätt ser du till att du har den information du behöver för att kunna utöva ett modernt ledarskap. Du utvecklar dina färdigheter som ledare genom att ta in nya lärdomar och du lär dig att leda på ett starkt, modigt och nytänkande sätt.

Lär känna dina ledarskapsfärdigheter under en ledarskapsutbildning

En gedigen ledarskapsutbildning hjälper dig att göra det allra bästa av dina färdigheter. Genom chefsutveckling och ledarskapsutveckling skapas ett personligt ledarskap, där dina kvaliteter som ledare lyfts fram och får ett ledarskapsperspektiv. Resultatet blir utveckling för både dig som ledare och för verksamheten. Nya kunskaper ger nya insikter och du lär känna dig själv på ett annat sätt. Du kan sätta in dina färdigheter i ledarskapsrollen och se hur du kan använda dina talanger effektivt och verkningsfullt.

Få kunskaper i att coacha

Att coacha medarbetare är populärt idag och även mycket användbart. När ledare får undervisning brukar man ta upp området coachning, just för att det är ett väl fungerande sätt att utveckla sina anställda. På köpet utvecklar du också dig själv. Detta är speciellt användbart när du är nybliven chef, eftersom du lär dig mycket om dina egna färdigheter. En ledarskapsutbildning ger dig kunskap om hur du bäst ställer frågor, lyssnar och guidar medarbetaren på dennes resa mot förändring. Du lär dessutom känna din medarbetare på ett nytt sätt. Detta kan ge nya infallsvinklar, både när det gäller arbetsuppgifter, kunskaper och fallenhet. En ledarskapsutbildning är speciellt användbar i tider av förändring, då organisationen ska struktureras om och nya sätt att arbeta införas.

Lär dig att bygga upp bra arbetsrelationer i teamet

Som ledare måste du veta hur du bygger goda relationer mellan medlemmarna i ditt team. Om du uppfattas som en inkännande och empatisk ledare kommer det att skapa trygghet i gruppen. Du sätter ribban för man ska bete sig mot varandra och ditt beteende  kommer att smitta av sig på ditt team. Att dessutom lära sig att underlätta positiva arbetsrelationer mellan teamets medlemmar kommer att förbättra teamets produktivitet. Det ger i sin tur bättre resultat när de arbetar tillsammans. Du ökar förståelsen för allt detta med en ledarskapsutbildning. Din ledarkompetens utvecklas och din trygghet i rollen som ledare blir större. Detta gäller alla ledare och chefer, arbetsledare, projektledare med flera.