LEDARSKAPSUTBILDNING

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR ETT HÅLLBART LEDARSKAP

Ledarskapsutbildning som utvecklar dig som ledare

Här hittar du ledarskapsutbildningar både för dig som är ny som ledare och för dig som är mer erfaren i ledarrollen.

Att vara ledare är en egen profession i sig och det är inte alltid helt självklart hur du bäst leder andra. Välkommen till våra ledarskapsutbildningar och få nya insikter om du gör för att leda andra på ett starkt, modigt och nytänkande sätt.

Väldigt bra info och Martin var grym. Fick oss delaktiga och det blev aldrig "tråkigt". Bra att det finns en uppföljning på min kurs. Väldigt bra och givande.
Våra kurser inom

LEDARSKAPSUTBILDNING

Arbetsledarutbildning
Arbetsledarutbildning

För dig som är ny som arbetsledare. Denna ledarskapsutbildning med fokus på arbetsledning förbereder dig på de krav och förväntningar din nya roll som arbetsledare för med sig. Utbildningen ger dig en mycket bra start i din nya roll och lär dig effektiva ledarverktyg som fungerar i praktiken.

 • Stockholm (klassrumskurs) 16 - 17 mar 2021
 • Webbkurs 20 - 21 apr 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 1 - 2 jun 2021
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Arbetsrätt grundkurs
Arbetsrätt - grundkurs

Det har blivit viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad med reglerna inom arbetsrätten pga både pandemin och LAS-förhandlingarna. Kursen håller dig à-jour med allt nytt och lär dig tolka lagstiftningen så att du gör rätt från början.

 • Stockholm (klassrumskurs) 3 - 4 maj 2021
 • Distanskurs 3 - 4 maj 2021
Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef

För dig som leder andra, men saknar formell chefstitel. En ledarskapsutbildning där du får praktiska kunskaper i vad som förväntas av dig i rollen som ledare. Du lär dig hur du bäst leder din grupp, om svåra samtal, gruppdynamik och motivation.

 • Stockholm (klassrumskurs) 4 - 5 feb 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 11 - 12 mar 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 22 - 23 apr 2021
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Att leda utan att vara chef steg 2
Att leda utan att vara chef - steg 2

Fortsättningen på utbildningen Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar i ledarskapet och att motivera och utmana dig själv. Utbildningen avslutas med en konkret handlingsplan för ditt framtida ledarskap.

 • Stockholm (klassrumskurs) 25 - 26 nov 2021
Certifierad ledare
Certifierad ledare

Ledarskaputbildning för dig som har arbetat en tid som ledare och som vill göra din ledarroll än mer tydlig. Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare och hitta din personliga modell för att utvecklas och komma vidare i din profession.

 • Stockholm (klassrumskurs) 27 - 28 maj 2021
 • Distanskurs 27 - 28 maj 2021
Medarbetarsamtal
Chefens samtal

Kursen slår två flugor i en smäll och tar upp både medarbetarsamtal och svåra samtal. Du får hjälp att förbereda dig på rätt sätt så att chefssamtalen blir både mer konstruktiva och betydligt lättare att genomföra. Stressen och oron minskar och resultatet blir effektiva och givande samtal.

 • Stockholm (klassrumskurs) 26 mar 2021
 • Distanskurs 26 mar 2021
Ny som chef
Ny som chef

En gedigen ledarskapsutbildning som lär dig de olika aspekterna i att vara chef och snabbt få personalens förtroende för dig som ledare. Utbildningen ger dig nödvändiga grunder i ledarskap och hjälper dig att blir en stark och respekterad ledare.

 • Stockholm (klassrumskurs) 2 - 3 feb 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 18 - 19 mar 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 3 - 4 jun 2021
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Ny som chef steg 2
Ny som chef - steg 2

Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna påbyggnad för nya chefer. Ledarskapsutbildningen är en fortsättning på utbildningen Ny som chef, men den passar även för dig som arbetat en tid som ledare och vill hitta områden som kan förstärkas och förbättras.

 • Stockholm (klassrumskurs) 25 - 26 nov 2021
Projektledarutbildning
Ny som projektledare

Lär dig att framgångsrikt leda projekt med hjälp av praktisk projektmetodik. Kursen ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv samt tillgång till viktiga verktyg, mallar och checklistor som underlättar ditt arbete och ger dig kontroll över projektet.

 • Stockholm (klassrumskurs) 20 - 21 apr 2021
 • Distanskurs 20 - 21 apr 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 20 - 21 maj 2021
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka