LEDARSKAPSUTBILDNING

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR ETT HÅLLBART LEDARSKAP

Ledarskapsutbildning för nya chefer och erfarna ledare

En ledarskapsutbildning ger dig kunskaper om hur du gör för att leda andra och banar vägen för ett roligt och inspirerande ledarskap. Du får effektiv träning i ledarskapets olika delar och lär dig att leda hållbart. Våra utbildningar för ledare och chefer ger dig viktiga lärdomar och praktiskt användbara färdigheter. Du utvecklar både din kompetens och dina personliga egenskaper. Fyll på med lärdomar i ledarskap och se till att du har verktyg som för dig framåt i din roll som ledare.

Ledarskapsutbildning som utvecklar dig som ledare

Här hittar du ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef eller ledare och för dig som är mer erfaren i ledarrollen. Du lär dig metoder för att leda på ett starkt och personligt sätt och utvecklar just dina färdigheter. Du kan välja om du vill gå utbildningen i klassrum eller på distans. Vilket du än väljer får du nya kunskaper, tid att reflektera över din ledarutveckling och verktyg för att utforska ditt personliga ledarskap.

Lär dig att leda genom en ledarskapsutbildning

Att vara en ledare är en egen profession och det är inte alltid  självklart hur du bäst leder dina medarbetare. Med en ledarskapsutbildning i bagaget är du rätt rustad med både fakta och praktiska kunskaper. Du får lärdomar som hjälper dig att leda i såväl med- som motgång.

En ledarskapsutbildning ger dig nya insikter om hur du gör för att leda andra på ett starkt, modigt och nytänkande sätt.

Helt otroligt duktig föreläsare!!
Våra kurser inom

LEDARSKAPSUTBILDNING

Arbetsledarutbildning
Arbetsledarutbildning

En ledarskapsutbildning för dig som är ny som arbetsledare. Utbildningen förbereder dig på de krav och förväntningar din nya roll som arbetsledare för med sig. Du får en mycket bra start i din nya karriär och lär dig effektiva ledarverktyg som fungerar i praktiken. En ledarskapsutbildning med fokus på arbetsledarens praktiska vardag.

 • Stockholm (klassrumskurs) 12 - 13 okt 2021
 • Distanskurs 12 - 13 okt 2021
 • Webbkurs 17 - 18 nov 2021
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Arbetsrättskurs
Arbetsrätt - grundkurs

Det har blivit viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad med reglerna inom arbetsrätten pga både pandemin och LAS-förhandlingarna. Det här är en chefsutbildning som håller dig à-jour med allt nytt och lär dig tolka lagstiftningen så att du gör rätt från början. Utbildningen är viktig för dig som är chef och innehåller det du behöver för att hantera personalfrågorna.

 • Stockholm (klassrumskurs) 3 - 4 maj 2022
 • Distanskurs 3 - 4 maj 2022
Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef

För dig som leder andra, men saknar formell chefstitel. En ledarskapsutbildning där du får praktiska kunskaper i vad som förväntas av dig i rollen som ledare. Du lär dig hur du bäst leder din grupp och får praktiska kunskaper om bl a svåra samtal, gruppdynamik och motivation. En ledarskapsutbildning som lär dig att leda andra, utan att vara chef.

 • Stockholm (klassrumskurs) 20 - 21 okt 2021
 • Distanskurs 20 - 21 okt 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 16 - 17 nov 2021
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Att leda steg 2
Att leda utan att vara chef - steg 2

Fortsättningen på vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar i ledarskapet och att motivera och utmana dig själv. Utbildningen avslutas med en konkret handlingsplan för ditt framtida ledarskap. Välkommen till en ledarskapsutbildning som tar dig vidare i ditt ledarskap!

 • Stockholm (klassrumskurs) 30 nov - 1 dec 2021
Certifierad ledare
Certifierad ledare

Ledarskapsutbildning för dig som har arbetat en tid som ledare och som vill göra din ledarroll ännu mer tydlig. Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare. Utbildningen hjälper dig att hitta din personliga modell för att utvecklas och komma vidare i din profession. Du lär dig hur du gör för att balansera mellan ledarskap och makt, krav och behov.

 • Stockholm (klassrumskurs) 11 - 12 nov 2021
 • Distanskurs 11 - 12 nov 2021
Medarbetarsamtal
Chefens samtal

En ledarskapsutbildning som slår två flugor i en smäll och tar upp både medarbetarsamtal och svåra samtal. Du får hjälp att förbereda dig på rätt sätt så att chefssamtalen blir både mer konstruktiva och betydligt lättare att genomföra. Du lär dig hantera olika kommunikativa redskap som kommer att minska stress och oro inför samtalen och dessutom göra dem mer effektiva och givande.

 • Stockholm (klassrumskurs) 19 okt 2021
 • Distanskurs 19 okt 2021
Ny som chef
Ny som chef

En gedigen ledarskapsutbildning som lär dig de olika aspekterna i att vara chef och snabbt få personalens förtroende för dig som ledare. Utbildningen ger dig nödvändiga grunder i ledarskap och hjälper dig att blir en stark och respekterad ledare. Du lär dig hur du skapar delaktighet hos medarbetarna och hur du får alla att vilja dra åt samma håll. Du lär dig hur du ska lyckas som chef och skapa både resultat och framgång.

 • Stockholm (klassrumskurs) 14 - 15 okt 2021
 • Distanskurs 14 - 15 okt 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 23 - 24 nov 2021
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Chef steg 2
Ny som chef - steg 2

Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna påbyggnad för nya chefer. Denna ledarskapsutbildning är en fortsättning på utbildningen Ny som chef, men den passar även för dig som arbetat en tid som ledare och vill hitta områden som kan förstärkas och förbättras. Välkommen till en ledarskapsutbildning som vidareutvecklar ditt ledarskap!

 • Stockholm (klassrumskurs) 9 - 10 dec 2021
 • Distanskurs 9 - 10 dec 2021
Projektledarutbildning
Projektledarutbildning - Ny som projektledare

Lär dig att framgångsrikt leda projekt med hjälp av praktisk projektmetodik. Utbildningen ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv samt ger dig tillgång till viktiga verktyg, mallar och checklistor som underlättar ditt arbete och ger dig kontroll över projektet. Du lär dig hur du leder projektet från start till mål och får kunskap i både praktisk projekthantering och ledarskap i projekt.

 • Stockholm (klassrumskurs) 24 - 25 nov 2021
 • Distanskurs 24 - 25 nov 2021
Ledarskapskurser
Snabbguide - ledarskapskurser

Välj rätt ledarskapsutbildning som passar för just dig och dina förutsättningar! Här får du en snabbguide med korta presentationer av några av våra mest populära ledarskapsutbildningar. Bl a får du en förklaring till skillnaden mellan Att leda utan att vara chef och Arbetsledarutbildning. Vi hoppas att guiden ska hjälpa dig i ditt val av ledarskapsutbildning.

Utbildning i ledarskap
Utbildning i ledarskap bara för er

Vi kan genomföra en anpassad ledarskapsutbildning bara för er, antingen på plats hos er, online eller i vår egen möteslokal. Ni bestämmer innehåll och upplägg tillsammans med våra duktiga utbildningsledare. Ni kan ha en kortare utbildning på 1 dag eller ett helt ledarskapsprogram på flera dagar med uppehåll emellan för praktiserande på hemmaplan. Utbildning för nya chefer och ledare lämpar sig mycket bra som anpassad, liksom projektledning och svåra samtal.

Ledarskapsutbildning ökar din trygghet som ledare

Ledarskapet är föränderligt och utvecklas konstant och du behöver utvecklas med det. En ledarskapsutbildning med fokus på dig som ledare ökar din säkerhet och gör att du blir mer trygg i olika ledningssituationer. Du lär dig att leda både dig själv och ditt team och banar väg för nya möjligheter och utvecklar din personliga ledarstil.
Som deltagare i någon av våra utbildningar utvecklar du färdigheter som kommer att göra dig redo för ledarens olika situationer i arbetsvardagen. Våra kurser ger dig många nya lärdomar, nya infallsvinklar på ledarskap och en bra grund att stå på i din framtid som ledare. Du får med dig praktiskt användbara kunskaper och fördjupar dina insikter om att leda andra.

Grundläggande kunskaper och vidareutveckling

Vi har flera ledarskapsutbildningar som är grundläggande inom ledarskap och som ser till att du får en bra start i rollen som chef eller ledare. Utbildningarna ger kunskaper om vad ansvaret att leda andra medför i praktiken och ger dig de verktyg du behöver för att våga vara ledaren för gruppen.
Vi har även utbildningar som vidareutvecklar dig som har varit chef eller ledare en tid. Det är nyttigt att fylla på med uppdaterade kunskaper med jämna mellanrum, både för att hänga med i utvecklingen och för att inte riskera att fasta i gamla hjulspår.
Sedan har vi även utbildning som ger dig viktig spetskompetens, t ex i att hålla olika samtal med medarbetarna, att känna till lagar och regler i arbetsrätt och att förstå det här med företagsekonomi.

Pedagogisk ledarskapsutbildning

Vi är en utbildningsleverantör med lång erfarenhet av att utbilda inom ledarskapsområdet. Du kan tryggt vända dig till oss för din ledarskapsutbildning och kompetensutveckling. Våra utbildare har alla lång erfarenhet av att undervisa och är mycket duktiga på att förklara på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. De ser till att du lämnar utbildningen full med nya lärdomar och insikter samt användbara och praktiska redskap. Som grädde på moset får du nya kontakter till ditt nätverk och lär dig om hur andra ledare har det i sin arbetsvardag.

Praktiska exempel från ledarskapets situationer

Genom praktiska och verklighetsnära exempel guidar dig våra utbildningsledare genom ledarskapets olika situationer. På detta sätt utvecklar du en god förståelse för vad det innebär att leda i praktiken. Du får kunskaper om hur både grupper och individer fungerar och lär dig att kommunicera, samverka och motivera din personal. Du får möjlighet att diskutera ledarskapet ur många olika synvinklar och får även insikt om att det finns olika former av ledarskap. Allt sammantaget ger det att du utvecklar din förmåga att leda en grupp, verksamhet, projekt osv och ökar din tillit till dig själv som ledare.

Ny som ledare

Att vara ny som ledare innebär både roliga utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter liksom ökade krav och större anspråk på kunskaper. Du gör klokt i att investera både tid och pengar i en riktigt bra ledarskapsutbildning, där du bygger upp en hållbar plattform i ledarskap, som du sedan kan bygga vidare på. Du behöver få kännedom om vad ledarskap innebär och vilka plikter, villkor och skyldigheter du kommer att ha. Du är också i behov av att reda ut vilka förväntningarna och förhoppningarna är på dig, både från omgivningen men inte minst från dig själv. Det är bra att få klarhet i dessa saker, innan du tillträder din tjänst.

En ledarskapsutbildning belyser dina unika kvaliteter

Du har säkert en bild av vilken sorts ledare du vill vara, nu när du är ny som ledare och har chansen att leda en grupp på ditt eget sätt. Kanske känner du andra ledare, vilka du anser gör ett bra jobb, och som du gärna vill ta efter. Det kan vara gott nog, men det är viktigt att tänka igenom om du som person passar för den sortens ledarskap. Under din ledarskapsutbildning får du tillfälle att lyfta fram dina egna, unika kvaliteter i ljuset och anlysera dem. Du får kunskap om hur du plockar fram både bra och dåliga sidor hos dig själv och hur du ska jobba för att öka respektive minska effekterna av dem.  

Välj rätt ledarskapsutbildning för dig

Var befinner du dig i din karriär som ledare? Är du ny i rollen passar en grundläggande ledarskapsutbildning bäst. Du behöver få den viktiga basen inom ledarskapet på plats, innan du kan bygga på med fler områden. Grunderna tar t ex upp hur du kommunicerar, motiverar och delegerar. Du lär dig även om gruppens dynamik och varför vi människor agerar som vi gör när sätts tillsammans i ett team. Grunderna i konflikthantering är ett ämne som brukar ingå i en baskurs i ledarskap, vilket är något som du som ledare behöver ha kunskap om.

Om du arbetat en längre tid som ledare kan dina behov se annorlunda ut. Du kan behöva uppdatera dina ledarkunskaper med nya metoder och sätt att se på att leda andra. Det är alltid nyttigt att gå en kurs och på så sätt hålla sig up-to-date med senaste forskning och nya modeller. Du får nya influenser och insikter inom ledarskapsområdet, vilket kommer att föra dig framåt i din karriär.

Ledarskap är ett område som är i ständig rörelse, vilket gör det både utmanande och väldigt spännande. En bra ledarskapsutbildning hjälper dig att följa med i rörelsen och säkerställer att du har moderna kunskaper.

Ledarskapsutbildning som inspiration

Vi hoppas att våra utbildningar inom området ledarskap ska inspirera dig och ge dig användbara verktyg för ditt utveckla ditt ledarskap. Att leda andra är spännande, utmanande och tillfredsställande. Spännande eftersom du inte på förhand vet vilka ledningssituationer du kommer att hamna i. Utmanande eftersom du måste lösa alla uppkomna situationer på något sätt. Tillfredsställande genom att du ser att det du gör påverkar andra och ger ett gott resultat, både på kort och lång sikt. Det blir aldrig tråkigt att vara ledare - att upptäcka och utveckla nya sidor är otroligt inspirerande.

Låt oss vara en del av din resa genom att delta i någon av våra ledarskapsutbildningar. Under utbildningen får du många nya infallsvinklar på ledarskapet och gott om möjligheter att bolla dina egna erfarenheter med våra duktiga kursledare. Du får en viktig insyn i ledarens ansvarsområden och kommer att vara bättre förberedd i din egen vardag som ledare. En bra ledarskapsutbildning utvecklar dina ledaregenskaper och hjälper dig att fullt ut ta dig an ditt uppdrag och gör dig redo att axla ansvaret som ledare.

Ledarskapsutbildning lär dig det senaste

Genom ledarskapsutbildning hos oss utvecklar du dina personliga ledaregenskaper och lär dig det senaste inom managementområdet. Vi har utbildningar på alla nivåer och som passar dig som är chef för en organisation, arbetar som arbetsledare för en grupp eller som leder ett projekt. Här hittar du ledarskapsutbildning för både nya chefer och ledare och för mer rutinerade.