LEDARSKAPSUTBILDNING

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR ETT HÅLLBART LEDARSKAP

Ledarskapsutbildning som utvecklar dig som ledare

Här hittar du ledarskapsutbildningar både för dig som är ny som ledare och för dig som är mer erfaren i ledarrollen. Du kan välja om du vill gå utbildningen i klassrum eller på distans. Vilket du än väljer får du en gedigen utbildning, som ger en bra grund att stå på i din utveckling som ledare.

Lär dig att leda - gå en ledarskapsutbildning

Att vara ledare är en egen profession och det är inte alltid helt självklart hur du bäst leder andra. Ledarskapet är dessutom föränderligt och utvecklas konstant. En ledarskapsutbildning hjälper dig att vara uppdaterad och ser till att du är rätt rustad med både fakta och praktiska kunskaper.

Välkommen till våra ledarskapsutbildningar och få nya insikter om hur du gör för att leda andra på ett starkt, modigt och nytänkande sätt.

Väldigt många bra exempel på saker man kan införa för att underlätta sin vardag. Ett språkval som var lätt att förstå och engagerande. Mysig anläggning.
Våra kurser inom

LEDARSKAPSUTBILDNING

Arbetsledarutbildning
Arbetsledarutbildning

En ledarskapsutbildning för dig som är ny som arbetsledare. Utbildningen förbereder dig på de krav och förväntningar din nya roll som arbetsledare för med sig. Du får en mycket bra start i din nya karriär och lär dig effektiva ledarverktyg som fungerar i praktiken. En ledarskapsutbildning med fokus på arbetsledarens praktiska vardag.

 • Webbkurs 20 - 21 apr 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 1 - 2 jun 2021
 • Distanskurs 1 - 2 jun 2021
Arbetsrättskurs
Arbetsrätt - grundkurs

Det har blivit viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad med reglerna inom arbetsrätten pga både pandemin och LAS-förhandlingarna. Kursen håller dig à-jour med allt nytt och lär dig tolka lagstiftningen så att du gör rätt från början. Kursen är viktig för dig som är chef och innehåller det du behöver för att hantera personalfrågorna.

 • Stockholm (klassrumskurs) 3 - 4 maj 2021
 • Distanskurs 3 - 4 maj 2021
Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef

För dig som leder andra, men saknar formell chefstitel. En ledarskapsutbildning där du får praktiska kunskaper i vad som förväntas av dig i rollen som ledare. Du lär dig hur du bäst leder din grupp och får praktiska kunskaper om bl a svåra samtal, gruppdynamik och motivation. En ledarskapsutbildning som lär dig att leda andra, utan att vara chef.

 • Stockholm (klassrumskurs) 22 - 23 apr 2021
 • Distanskurs 22 - 23 apr 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 25 - 26 maj 2021
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Att leda utan att vara chef steg 2
Att leda utan att vara chef - steg 2

Fortsättningen på ledarskapsutbildningen Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar i ledarskapet och att motivera och utmana dig själv. Utbildningen avslutas med en konkret handlingsplan för ditt framtida ledarskap. Välkommen till en ledarskapsutbildning som tar dig vidare i ditt ledarskap!

 • Stockholm (klassrumskurs) 25 - 26 nov 2021
Certifierad ledare
Certifierad ledare

Ledarskapsutbildning för dig som har arbetat en tid som ledare och som vill göra din ledarroll ännu mer tydlig. Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare. Utbildningen hjälper dig att hitta din personliga modell för att utvecklas och komma vidare i din profession. Du lär dig hur du gör för att balansera mellan ledarskap och makt, krav och behov.

 • Stockholm (klassrumskurs) 27 - 28 maj 2021
 • Distanskurs 27 - 28 maj 2021
Medarbetarsamtal
Chefens samtal

Kursen slår två flugor i en smäll och tar upp både medarbetarsamtal och svåra samtal. Du får hjälp att förbereda dig på rätt sätt så att chefssamtalen blir både mer konstruktiva och betydligt lättare att genomföra. Du lär dig hantera olika kommunikativa redskap som kommer att minska stress och oro inför samtalen och dessutom göra dem mer effektiva och givande.

 • Stockholm (klassrumskurs) 19 okt 2021
Ny som chef
Ny som chef

En gedigen ledarskapsutbildning som lär dig de olika aspekterna i att vara chef och snabbt få personalens förtroende för dig som ledare. Utbildningen ger dig nödvändiga grunder i ledarskap och hjälper dig att blir en stark och respekterad ledare. Du lär dig hur du skapar delaktighet hos medarbetarna och hur du får alla att vilja dra åt samma håll. Du lär dig hur du ska lyckas som chef och skapa både resultat och framgång.

 • Webbkurs 22 - 23 apr 2021
 • Stockholm (klassrumskurs) 3 - 4 jun 2021
 • Distanskurs 3 - 4 jun 2021
Ny som chef steg 2
Ny som chef - steg 2

Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna påbyggnad för nya chefer. Denna ledarskapsutbildning är en fortsättning på utbildningen Ny som chef, men den passar även för dig som arbetat en tid som ledare och vill hitta områden som kan förstärkas och förbättras. Välkommen till en ledarskapsutbildning som vidareutvecklar ditt ledarskap!

 • Stockholm (klassrumskurs) 25 - 26 nov 2021
Projektledarutbildning
Ny som projektledare

Lär dig att framgångsrikt leda projekt med hjälp av praktisk projektmetodik. Kursen ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv samt ger dig tillgång till viktiga verktyg, mallar och checklistor som underlättar ditt arbete och ger dig kontroll över projektet. Du lär dig hur du leder projektet från start till mål och får kunskap i både praktisk projekthantering och ledarskap i projekt.

 • Stockholm (klassrumskurs) 20 - 21 maj 2021
 • Distanskurs 20 - 21 maj 2021
Snabbguide - ledarskapskurser

Välj rätt ledarskapsutbildning som passar för just dig och dina förutsättningar! Här får du en snabbguide med korta presentationer av några av våra mest populära ledarskapsutbildningar. Bl a får du en förklaring till skillnaden mellan Att leda utan att vara chef och Arbetsledarutbildning. Vi hoppas att guiden ska hjälpa dig i ditt val av ledarskapsutbildning.