LEDARSKAPSUTBILDNING

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR ETT HÅLLBART LEDARSKAP

Här hittar du ledarskapsutbildningar både för dig som är ny som ledare och för dig som är mer erfaren i ledarrollen.

Att vara ledare är en egen profession i sig och det är inte alltid helt självklart hur du bäst leder andra. Välkommen att lära och utvecklas inom ledarskap!

Mycket bra utbildning, med många bra exempel från verkligheten. Föreläsaren engagerad och tydlig i sitt budskap.
Våra kurser inom

LEDARSKAPSUTBILDNING

Arbetsledarutbildning
Arbetsledarutbildning

För dig som är ny som arbetsledare. Vår arbetsledarutbildning förbereder dig på de krav och förväntningar din nya roll som arbetsledare för med sig. Utbildningen ger dig en mycket bra start i din nya roll och lär dig effektiva ledarverktyg som fungerar i praktiken.

 • Stockholm 16 - 17 mar 2021
 • Göteborg 20 - 21 apr 2021
 • Stockholm 25 - 26 maj 2021
Arbetsrätt grundkurs
Arbetsrätt - grundkurs

Det har blivit viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad med reglerna inom arbetsrätten pga både pandemin och LAS-förhandlingarna. Kursen håller dig à-jour med allt nytt och lär dig tolka lagstiftningen så att du gör rätt från början.

 • Stockholm 26 - 27 maj 2021
Att leda i offentlig verksamhet
Att leda team i offentlig verksamhet

Lär dig hur du ökar samarbetsförmåga och kommunikation plus får fram det bästa från såväl enskilda medarbetare som från teamet som helhet. Kort sagt: så skapar du välmående och effektiva team inom offentlig verksamhet.

 • Stockholm 25 - 26 maj 2021
Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef

För dig som leder andra, men saknar formell chefstitel. Du får praktiska kunskaper i vad som förväntas av dig i rollen som ledare. Du lär dig hur du bäst leder din grupp, om svåra samtal, gruppdynamik och motivation.

 • Stockholm 3 - 4 feb 2021
 • Stockholm 17 - 18 mar 2021
 • Stockholm 21 - 22 apr 2021
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Att leda utan att vara chef steg 2
Att leda utan att vara chef - steg 2

Fortsättningen på utbildningen Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar i ledarskapet och att motivera och utmana dig själv. Utbildningen avslutas med en konkret handlingsplan för ditt framtida ledarskap.

 • Stockholm 25 - 26 nov 2021
Certifierad ledare

Ledarskaputbildning för dig som har arbetat en tid som ledare och som vill göra din ledarroll än mer tydlig. Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare och hitta din personliga modell för att utvecklas och komma vidare i din profession.

 • Stockholm 27 - 28 maj 2021
Medarbetarsamtal
Chefens samtal

Kursen slår två flugor i en smäll och tar upp både medarbetarsamtal och svåra samtal. Du får hjälp att förbereda dig på rätt sätt så att chefssamtalen blir både mer konstruktiva och betydligt lättare att genomföra. Stressen och oron minskar och resultatet blir effektiva och givande samtal.

 • Stockholm 16 mar 2021
Ny i ledningsgruppen
Ny i ledningsgruppen

Vad innebär egentligen rollen som medlem i en ledningsgrupp? Kursen ger dig konkreta verktyg för hur du effektivt kan arbeta med strategiska frågor i ledningsgruppen och hur du gör för att kommunicera dina tankar och idéer så att de når fram till alla.

 • Stockholm 4 maj 2021
Ny som chef
Ny som chef

Lär dig de olika aspekterna i att vara chef och få snabbt personalens förtroende för dig som ledare. Utbildningen ger dig nödvändiga grunder i ledarskap och hjälper dig att blir en stark och respekterad ledare.

 • Online 1 - 2 dec 2020
 • Stockholm 3 - 4 feb 2021
 • Stockholm 18 - 19 mar 2021
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Ny som chef steg 2
Ny som chef - steg 2

Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna påbyggnad för nya chefer. Ledarskapsutbildningen är en fortsättning på utbildningen Ny som chef, men den passar även för dig som arbetat en tid som ledare och vill hitta områden som kan förstärkas och förbättras.

 • Stockholm 25 - 26 nov 2021
Ny som projektledare
Ny som projektledare

Lär dig att framgångsrikt leda projekt med hjälp av praktisk projektmetodik. Kursen ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv samt tillgång till viktiga verktyg, mallar och checklistor som underlättar ditt arbete och ger dig kontroll över projektet.

 • Online 2 - 3 dec 2020
 • Stockholm 17 - 18 mar 2021
 • Stockholm 26 - 27 maj 2021