LEDARSKAPSUTBILDNING

Ledarskapsutbildning som utvecklar ditt ledarskap

Målet med en ledarskapsutbildning är att lära dig att leda på ett motiverande sätt. Innehållet i våra utbildningar för ledare sätter fokus på ledarrollen. De tar upp olika situationer som du kan hamna i när du leder andra. Vi har ledarskapsutbildningar som lär dig att leda från grunden och utbildningar som vidareutvecklar ditt ledarskap. Med kunskaperna kommer en ökad säkerhet och det kommer att göra dig mer trygg i ditt ledarskap. Starta din ledarskapsutveckling här - scrolla ner på sidan för att se hela utbudet av ledarskapsutbildning.

Öva upp dina färdigheter under en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning övar upp dina talanger och färdigheter som ledare. Du får kunskaper som hjälper dig att möta förändringar och krav. Du lär dig att leda både dig själv och ditt team. Genom nya kunskaper kan du öppna upp för nya möjligheter. Med nya insikter utvecklar du ditt ledarskap och får nya infallsvinklar på vad ledarskapet innebär. Dessutom utvecklar du din personliga stil och ditt eget sätt att leda. Allt sammantaget gör dina nya kunskaper att du utvecklar dina färdigheter inom ledarskapsområdet.

En ledarskapsutbildning ger dig praktiska kunskaper

Genom en ledarskapsutbildning får du moderna kunskaper och praktiskt användbara redskap. Verktygen kan du använda i en mängd olika situationer. Det kan handla om att hantera konflikter, hålla medarbetarsamtal, motivera ditt team osv. Du kan börja använda redskapen direkt i ditt ledarskap och prova dig fram hur de passar bäst i din verksamhet.

Ledarskapsutbildning utvecklar ledaren inom dig

En ledarskapsutbildning hjälper dig att utveckla ledaren inom dig. Kunskaperna du får kommer medföra att du lär känna dig själv. Du blir medveten om dina ledaregenskaper. Du lär dig metoder för att leda på ett starkt och personligt sätt och att utveckla just dina färdigheter i att leda. Vi har ledarskapsutbildning både för dig som är ny som chef eller ledare och för dig som är mer erfaren i ledarrollen.

Relevant, lärorikt och bra presenterat innehåll. Innehållet passade alla deltagare, oavsett bransch. Om skalan är 1-5, så väljer jag 10. Grymt bra! Förklarar saker och ting på ett sätt som gör att alla deltagare kan relatera till situationen/ uppgiften eller vad det än kan vara. Rekommenderas till alla! Bra innehåll, bra upplägg, bra tider, lagom med 2 dagar. Allt var intressant! Tack!
Våra kurser inom

LEDARSKAPSUTBILDNING

Ledarskapsutbildning | Arbetsledarutbildning
Arbetsledarutbildning

En ledarskapsutbildning för dig som är ny som arbetsledare. Utbildningen förbereder dig på de krav och förväntningar din nya roll som arbetsledare medför. Du får en snabb start i din nya karriär och lär dig effektiva ledningsverktyg som fungerar i praktiken. Detta är en en ledarskapsutbildning med fokus på arbetsledarens praktiska arbetsvardag. Den ger dig nycklarna till ett framgångsrikt arbetsledarskap.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 6 - 7 sep 2022
 • Göteborg (klassrumsutbildning) 27 - 28 sep 2022
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 18 - 19 okt 2022
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Kurs i arbetsrätt
Arbetsrätt - grundkurs

Det här är en ledarskapsutbildning i arbetsrätt för dig som är chef och som har personalansvar. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom arbetsrätten, vilket är nödvändigt för dig som chef att känna till. Du får kunskap om vad det rent juridiskt innebär att ha anställda. Du lär dig om anställningsformer och avslutande av anställning, vad nya LAS kommer att innebära mm. Den håller dig à-jour med allt nytt och lär dig tolka lagstiftningen så att du gör rätt från början. Den passar även bra för dig som är personalchef eller personalhandläggare.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 20 sep 2022
 • Distansutbildning 20 sep 2022
Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef

En ledarskapsutbildning för dig som leder andra, men saknar formell chefstitel. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper i vad som förväntas av dig i rollen som ledare. Du lär dig hur du bäst leder din grupp och får praktiska kunskaper om bl a svåra samtal, gruppdynamik och motivation. En ledarskapsutbildning som ger dig kunskaper som gör att du vågar att leda andra, utan att vara chef.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 15 - 16 sep 2022
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 13 - 14 okt 2022
 • Göteborg (klassrumsutbildning) 20 - 21 okt 2022
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Att leda steg 2
Att leda utan att vara chef - steg 2

Fortsättningen på vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar i ledarskapet och att motivera och utmana dig själv. Utbildningen avslutas med en konkret handlingsplan för ditt framtida ledarskap. Välkommen till en ledarskapsutbildning som tar dig vidare i ditt ledarskap!

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 1 - 2 dec 2022
Certifierad ledare
Certifierad ledare

Ledarskapsutbildning för dig som har arbetat en tid som ledare och som vill göra din ledarroll ännu mer tydlig. Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare. Utbildningen hjälper dig att hitta din personliga modell för att utvecklas och komma vidare i din profession. Du lär dig hur du gör för att balansera mellan ledarskap och makt, krav och behov.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 24 - 25 nov 2022
Medarbetarsamtal
Chefens samtal

En ledarskapsutbildning som slår två flugor i en smäll och tar upp både medarbetarsamtal och svåra samtal. Du får hjälp att förbereda dig på rätt sätt så att chefssamtalen blir både mer konstruktiva och betydligt lättare att genomföra. Du lär dig hantera olika kommunikativa redskap som kommer att minska stress och oro inför samtalen och dessutom göra dem mer effektiva och givande.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 26 okt 2022
Ny som chef
Ny som chef

En gedigen ledarskapsutbildning som lär dig de olika aspekterna i att vara chef. Du får redskap som snabbt gör att du får personalens förtroende för dig som ledare. Utbildningen ger dig nödvändiga grunder i ledarskap och hjälper dig att blir en stark och respekterad ledare. Du lär dig hur du skapar delaktighet hos medarbetarna och hur du får alla att vilja dra åt samma håll. Vår ledarskapsutbildning för nya chefer lär ut praktiska färdigheter i att vara chef och hjälper dig att skapa resultat och framgång. Utbildningen går i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 8 - 9 sep 2022
 • Göteborg (klassrumsutbildning) 29 - 30 sep 2022
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 20 - 21 okt 2022
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Chef steg 2
Ny som chef - steg 2

Denna ledarskapsutbildning är en fortsättning på grundutbildningen Ny som chef. Den passar även för dig som arbetat en tid som ledare och vill hitta områden som kan förstärkas och förbättras. Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna påbyggnad för nya chefer. Välkommen till en ledarskapsutbildning som vidareutvecklar ditt ledarskap.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 1 - 2 dec 2022
 • Distansutbildning 1 - 2 dec 2022
Projektledarutbildning
Projektledarutbildning - Ny som projektledare

Lär dig att framgångsrikt leda projekt med hjälp av praktisk projektmetodik. Denna ledarskapsutbildning ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv. Du får tillgång till viktiga verktyg, mallar och checklistor som underlättar ditt arbete och ger dig kontroll över projektet. Du lär dig hur du leder projektet från start till mål och får kunskap i både praktisk projekthantering och ledarskap i projekt.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 29 - 30 sep 2022
 • Stockholm (klassrumsutbildning) 15 - 16 nov 2022
Tillitsbaserat ledarskap
Nyhet
Tillitsbaserat ledarskap

Det här är en ledarskapsutbildning som tar upp den viktiga balansen mellan kontroll och tillitsbaserad styrning och hur samspelet mellan chefer, ledare och medarbetare kan se ut. Tillitbaserat ledarskap lyfts mer och mer fram som en viktig faktor för att främja såväl ett gott samarbete som en effektiv verksamhet. I vår utbildning går vi igenom vad ett tillitsbaserat ledarskap innebär och vilka metoder som finns att tillgå. Vi går igenom ledarens roll liksom vilken roll medarbetaren har.

 • Stockholm (klassrumsutbildning) 6 - 7 okt 2022
 • Distansutbildning 6 - 7 okt 2022
Utveckla ledarens färdigheter
Utveckla din ledarskapsförmåga

När du letar efter en ledarskapsutbildning kan det vara bra att fundera igenom vilka egenskaper och färdigheter som är viktiga i ledarrollen. Att du lär dig att leda är självklart, men det finns många fler färdigheter som kan du kan behöva utveckla. Att delegera, fatta beslut och hantera konflikter är några sådana färdigheter. Under en ledarskapsutbildning tar vi upp vikten av att du hittar och använder dina talanger som ledare. Här tittar vi lite närmare på vilka färdigheter som är användbara i ledarskapet.

Att leda på distans
Vad innebär det att leda på distans?

Idag är det vanligt med distansarbete och många ledare måste lära sig ett nytt sätt att leda. Vad innebär det att leda genom en dator? Vilka är utmaningarna? En ledarskapsutbildning är ett bra sätt att lära sig metoder som fungerar. Det gäller att forma ett ledarskap som genererar engagemang och intresse för arbetet och organisationen utan så mycket mänsklig kontakt. Du ansvarar för att arbetet blir gjort, men har svårare att fånga upp problem som kan uppstå.

Varför ska du gå en utbildning i ledarskap?
Varför en utbildning i ledarskap?

Varför ska du gå en ledarskapsutbildning? Här ger vi fem bra anledningar till varför du bör gå en utbildning som sätter fokus på ledarskapet. Förutom att du lär dig att leda andra och utvecklar dina ledarfärdigheter ger en utbildning både nya infallsvinklar och modet att leda på ditt sätt. En ledarskapsutbildning hjälper dig att ta tillvara just dina egenskaper som ledare och att utveckla dem på bästa sätt.

Bästa ledarskapsutbildningen
Vilken är den bästa ledarskapsutbildningen?

Vilken är den bästa ledarskapsutbildningen? Först och främst måste du titta på ditt behov. Vad är det du behöver öva på, lära dig mer om, få information om och så vidare? En ledarskapsutbildning ska ge dig de kunskaper som du har behov av just nu. Här tittar vi närmare på viktiga kriterier för den bästa utbildningen för ledare. Du får tips och råd om vad du behöver tänka på och fundera igenom inför ditt val.

Ledarskapsutbildning lär dig tekniker för att kunna leda andra

Ledarskapsutbildning handlar om att skaffa kunskap om vad rollen som ledare eller chef innebär. Utbildningen kan vända sig till dig som är ny som ledare eller till dig som är mer erfaren. Oavsett om precis blivit ledare eller varit ledare för ett team en tid kan en ledarskapsutbildning hjälpa dig att bli den bästa möjliga ledaren. En utbildning hjälper dig att effektivt leda ditt team mot framgång. Chefs- och ledarskapsutbildningar är speciellt utformade program vars mål är att lära dig nya ledarskapstekniker och förfina dina färdigheter i att leda ditt team.

Välj utbildning i klassrum eller på distans

Välj om du vill gå en ledarskapsutbildning i klassrum eller på distans. I båda fallen ger dig utbildningen nya kunskaper och verktyg för att utforska ditt personliga ledarskap. Oavsett om du fysiskt befinner dig i utbildningslokalen eller deltar via din dataskärm kommer du att lära dig mer om ledarskapets utmaningar. Avsätt några dagar för att reflektera över din ledarutveckling, det kommer att ge positiva effekter på ditt ledarskap. 

Utbildningarnas innehåll

Innehållet i utbildningarna för ledare inkluderar ofta kommunikation, motivationsmetoder och coachning. En ledarskapsutbildning är idealisk för alla i en ledande roll, från personer som just har klivit upp till en ny position till mer erfarna chefer. Som ledare är du själva drivkraften i ditt team och därför en mycket viktig person. Under en utbildning i ledarskap fokuserar vi på att utveckla dig som ledare, så att du kan nå din fulla potential.

Utveckla dina ledarskapsfärdigheter

För att kunna leda behöver du använda alla dina färdigheter och talanger i ledarskap. Många av dessa finns redan hos dig, och de kan utvecklas ännu mer genom en ledarskapsutbildning. Det mest grundläggande du lär dig under en utbildning är förstås själva utövandet av ledarskapet. Du lär dig med andra ord hur du praktiskt går till väga för att leda. Innan du kan behärska något annat måste du först lära dig dessa grunder.

Ledarskapsutbildning om syftet för ledaren

Grunderna som tas upp under en ledarskapsutbildning handlar om att fastställa vad ditt syfte är som ledare. Du behöver förstå och odla ett visst tankesätt, som gör att du både känner dig som och uppfattas som ledaren för gruppen. Genom lärdomar du får under en utbildning kan du växa in i rollen och utveckla dina ledaregenskaper successivt. Med ökade kunskaper kommer också ett ökat förtroende för dig som ledare av gruppen. Mer och mer kommer du in i ledarens tankesätt och det blir allt enklare att ta på sig hela ansvaret som ledare.

Grundläggande kunskaper för ledaren

En ledarskapsutbildning vägleder dig fram till att förstå de grundläggande ledarskapsprinciperna. När du har detta på plats blir det lättare att hitta din egen ledarpraxis och förstå ditt ledaruppdrag. Kunskaperna du får under utbildningen hjälper dig att utveckla dina färdigheter som ledare, så att du uppfattas som autentisk och naturlig i rollen. En ledarskapsutbildning ger dig insikter om bland annat följande:

 • Att inse att du är en förebild för din grupp
 • Att lära dig hur du inverkar på och påverkar andra
 • Förstå din vision som ledare och hitta en väg som leder mot dina mål
 • Lära dig hur grupper fungerar och utvecklas

Ledarskapsutbildning tar upp ledarstilen

En ledarskapsutbildning hjälper dig att hitta och utveckla din egen ledarstil. Alla ledare är inte stöpta i samma form och ska heller inte vara det! Tänk på den bästa ledaren du någonsin har träffat. Det kan vara någon i en arbetsgrupp, din första chef eller en gymnasielärare. Vilken typ av ledare var de och hur såg andra på dem? Kanske tyckte du om deras uppgiftsfokuserade arbetssätt eller kanske uppskattade du deras sätt att coacha andra? 

Ledarstil på schemat

En ledarskapsutbildning brukar ofta ha det här med ledarstilar på schemat. Fråga dig själv vilken typ av ledare du tror att du är. Fråga sedan även hur du vill vara som ledare. När du har en ledande position är det viktigt att du är bekväm med din egen ledarstil. Under en utbildning lär du dig mer om olika stilar och kan sedan lättare avgöra vilken som passar bäst för dig.

Lär dig tre grundläggande stilar inom ledarskap

 • Enväldiga ledare. Dessa är tydliga i sina förväntningar, berättar för medarbetarna exakt hur de vill ha jobbet utfört och fattar gärna beslut själva.
 • Delegerade ledare. Motsatsen till enväldiga ledare. Dessa tycker om mikroledarskap och tillåter gruppen att fatta sina egna beslut.
 • Deltagande ledare. En blandning av de andra två stilarna. Denna ledare ger vägledning samtidigt som de tar feedback från sitt team.

Med sakkunskaper väljer du rätt stil

Alla dessa tre ledarstilar har fördelar och nackdelar. Till exempel är enväldiga ledare jättebra när katastrofen slår till och ett problem behöver lösas snabbt. En delegerande ledare är mästare på att bygga ett välfungerande team som arbetar bra tillsammans. När du skaffat dig sakkunskap om olika stilar blir det enklare att hitta en stil som passar för dig.

Ledarskapsutbildning ger detaljerade kunskaper

Du kanske redan har en uppfattning om din egen stil som ledare, men en ledarskapsutbildning kommer ge dig mer detaljerad kunskap. Du lär känna dig själv under utbildningen och får nya insikter som du kan använda dig av i det praktiska ledarskapet. Att du känner till din ledarstil är viktigt när du ansvarar för en grupp. Det ger dig en bättre förståelse för dina egna styrkor och svagheter och lär dig att använda din ledarstil till din fördel.

Ledarskapsutbildning ökar din trygghet som ledare

Vi har ledarskapsutbildning för dig som är chef eller ledare, ny eller erfaren. Våra utbildningar lär dig ledarskap och utvecklar dig i rollen som ledare. Du övar upp dina färdigheter i ledarskap, så att du kan leda dina medarbetare på bästa sätt. Som ledare behöver du hela tiden se framåt, utveckla dig och bygga på dina kunskaper. Ledarskapsutbildning är en naturlig del för att höja din kompetens och se till att du både har de nödvändiga grundkunskaperna och den avgörande spetskompetensen för just ditt ledarskap.

Höj kompetensen i att leda andra

Som deltagare i en ledarskapsutbildning utvecklar du färdigheter som kommer att göra dig redo för ledarens olika situationer i arbetsvardagen. Våra utbildningar ger dig många nya lärdomar, nya infallsvinklar på ledarskap och en bra grund att stå på i din framtid som ledare. Du får helt enkelt en förbättrad kompetens i att leda. Du får med dig praktiskt användbara kunskaper och fördjupar dina insikter om att leda andra.

Utbildning som ger dig verktyg

Efter en ledarskapsutbildning hos oss har du fått effektiv träning i ledarskapets olika delar och lärt dig att leda hållbart. Du får kunskaper om hur du leder andra och lär dig att leda effektivt men med hjärta. Du utvecklar både din kompetens och dina personliga egenskaper. Du fyller på med lärdomar i ledarskap och se till att du har verktyg som för dig framåt i din roll som ledare.

Ledarskapsutbildning för ny och erfaren ledare

Vi har ledarskapsutbildning som är grundläggande inom ledarskap och som ser till att du får en bra start i rollen som chef eller ledare. Utbildningarna ger kunskaper om vad ansvaret att leda andra medför i praktiken och ger dig de verktyg du behöver för att våga vara ledaren för gruppen.
Vi har även ledarskapsutbildning som vidareutvecklar dig som har varit chef eller ledare en tid. Det är nyttigt att fylla på med uppdaterade kunskaper med jämna mellanrum, både för att hänga med i utvecklingen och för att inte riskera att fasta i gamla hjulspår.

Få spetskompetens genom utbildning för ledare

Sedan har vi även ledarskapsutbildning som ger dig viktig spetskompetens. Det kan till exempel handla om att hålla olika samtal med medarbetarna, att känna till lagar och regler i arbetsrätt och att förstå det här med företagsekonomi. Det kan även handla om att lära sig att strukturera sin tid, så att du lägger din energi och kraft på rätt saker. Presentationsteknik är också ett område som är viktigt för ledaren.

Pedagogiskt utbildningsupplägg

Vi är en utbildningsleverantör med lång erfarenhet av ledarskapsutbildning. Våra utbildningsledare har alla gedigen erfarenhet av att undervisa och är mycket duktiga på att förklara på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. De ser till att du lämnar utbildningen full med nya lärdomar och insikter samt användbara och praktiska redskap. Som grädde på moset får du nya kontakter till ditt nätverk och lär dig om hur andra ledare har det i sin arbetsvardag.

Utbildning med praktiska exempel från ledarskapets situationer

Genom praktiska och verklighetsnära exempel guidar dig en ledarskapsutbildning genom ledarskapets olika situationer. På detta sätt utvecklar du en god förståelse för vad det innebär att leda i praktiken. Du får kunskaper om hur både grupper och individer fungerar och lär dig att kommunicera, samverka och motivera din personal.

En ledarskapsutbildning utvecklar förmågan att leda

En utbildning för ledare ger dig möjlighet att diskutera ledarskapet ur många olika synvinklar. Kunskaperna ger även insikter om att det finns olika former av ledarskap. Allt sammantaget ger det att du utvecklar din förmåga att leda en grupp, verksamhet, projekt och så vidare. En ledarskapsutbildning kan med andra ord öka din tillit till dig själv som ledare.

Utbildningar för nya ledare

När du är ny som ledare är det klokt att investera lite tid i en grundläggande ledarskapsutbildning. Där kan du bygga upp en hållbar plattform i ledarskap, som du sedan kan bygga vidare på. Att vara ny som ledare innebär både roliga utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter, men även ökade krav och större anspråk på kunskaper. 
Du behöver få kännedom om vad ledarskap innebär och vilka plikter, villkor och skyldigheter du kommer att ha. Du är också i behov av att reda ut vilka förväntningarna och förhoppningarna är på dig, både från omgivningen men inte minst från dig själv. Det är bra att få klarhet i dessa saker, innan du tillträder din tjänst.

En ledarskapsutbildning belyser dina unika kvaliteter

Under din ledarskapsutbildning får du tillfälle att lyfta fram dina egna, unika kvaliteter i ljuset och analysera dem. Du har säkert en bild av vilken sorts ledare du vill vara, nu när du är ny som ledare och har chansen att leda en grupp på ditt eget sätt. Kanske känner du andra ledare, vilka du anser gör ett bra jobb, och som du gärna vill ta efter. Det kan vara gott nog, men det är viktigt att tänka igenom om du som person passar för den sortens ledarskap. Under en utbildning får du kunskap om hur du plockar fram både bra och dåliga sidor hos dig själv och hur du ska jobba för att öka respektive minska effekterna av dem.  

Välj rätt utbildning för dig

Var befinner du dig i din karriär som ledare? Är du ny i rollen passar en grundläggande ledarskapsutbildning bäst. Du behöver få den viktiga basen inom ledarskapet på plats, innan du kan bygga på med fler områden. Grunderna tar till exempel upp hur du kommunicerar, motiverar och delegerar. Du lär dig även om gruppens dynamik och varför vi människor agerar som vi gör när sätts tillsammans i ett team. Grunderna i konflikthantering är ett ämne som brukar ingå i en basutbildning i ledarskap, vilket är något som du som ledare behöver ha kunskap om.

Ledarskapsutbildning för rutinerad ledare

Om du arbetat en längre tid som ledare kan dina behov se annorlunda ut. Du kan behöva uppdatera dina ledarkunskaper med nya metoder och sätt att se på att leda andra. Det är alltid nyttigt att gå en ledarskapsutbildning och på så sätt hålla sig up-to-date med senaste forskning och nya modeller. Du får nya influenser och insikter inom ledarskapsområdet, vilket kommer att föra dig framåt i din karriär.

Modernt utbildningsinnehåll

Ledarskap är ett område som är i ständig rörelse, vilket gör det både utmanande och väldigt spännande att leda. En ledarskapsutbildning hjälper dig att följa med i rörelsen och säkerställer att du har moderna kunskaper. Det sker kontinuerligt ny forskning om rollen som ledare. Nya modeller för funktionellt och praktiskt ledarskap kommer fram hela tiden och den moderna ledaren behöver ha tillgång till uppdaterade kunskaper. Detta får du under en utbildning med modernt utbildningsinnehåll.

Ledarskapsutbildning som inspiration

Vi hoppas att våra utbildningar inom området ledarskap ska inspirera dig och ge dig användbara verktyg för ditt utveckla ditt ledarskap. Att leda andra är spännande, utmanande och tillfredsställande. Spännande eftersom du inte på förhand vet vilka ledningssituationer du kommer att hamna i. Utmanande eftersom du måste lösa alla uppkomna situationer på något sätt. Tillfredsställande genom att du ser att det du gör påverkar andra och ger ett gott resultat, både på kort och lång sikt. Det blir aldrig tråkigt att vara ledare - att upptäcka och utveckla nya sidor är otroligt inspirerande.

Låt oss vara en del av din resa mot ledarskapet

Låt oss vara en del av din resa genom att delta i en ledarskapsutbildning hos oss. Under utbildningen får du många nya infallsvinklar på ledarskapet och gott om möjligheter att bolla dina egna erfarenheter med våra duktiga utbildningsledare. Du får en viktig insyn i ledarens ansvarsområden och kommer att vara bättre förberedd i din egen vardag som ledare. En bra ledarskapsutbildning utvecklar dina ledaregenskaper och hjälper dig att fullt ut ta dig an ditt uppdrag och gör dig redo att axla ansvaret som ledare.

Utbildar på alla nivåer

Genom ledarskapsutbildning hos oss utvecklar du dina personliga ledaregenskaper. Du lär dig det senaste inom managementområdet och får både nya kunskaper och ny förståelse för ledarskapet. Vi har utbildningar på alla nivåer och som passar dig som är chef för en organisation, arbetar som arbetsledare för en grupp eller som leder ett projekt. Här hittar du ledarskapsutbildning för både nya chefer och ledare och för mer rutinerade.

Lär dig att leda genom en ledarskapsutbildning

Med en ledarskapsutbildning i bagaget är du rätt rustad med både fakta och praktiska kunskaper. Du får lärdomar som hjälper dig att leda i motgång och medgång. Genom att du utbildar dig får du tillgång till både fakta och forskning inom ledarskapsområdet. På så sätt ser du till att du har den information du behöver för att kunna utöva ett modernt ledaraskap. Du utvecklar dina färdigheter som ledare genom att gå en ledarskapsutbildning och du lär dig att leda på ett starkt, modigt och nytänkande sätt.

Lär känna dina ledarskapsfärdigheter

En ledarskapsutbildning hjälper dig att göra det allra bästa av dina färdigheter. Genom chefsutveckling och ledarskapsutveckling skapas ett personligt ledarskap, där dina kvaliteter som ledare lyfts fram och får ett ledarskapsperspektiv. Resultatet blir utveckling för både dig som ledare och för verksamheten. Nya kunskaper ger nya insikter och du lär känna dig själv på ett annat sätt. Du kan sätta in dina färdigheter i ledarskapsrollen och se hur du kan använda dina talanger effektivt och verkningsfullt.

Få kunskaper i att coacha

Att coacha medarbetare är populärt idag och även mycket användbart. En ledarskapsutbildning brukar ta upp området coachning, just för att det är ett väl fungerande sätt att utveckla sina anställda. På köpet utvecklar du också dig själv. Detta är speciellt användbart när du är nybliven chef, eftersom du lär dig mycket om dina egna färdigheter. En utbildning ger dig kunskap om hur du bäst ställer frågor, lyssnar och guidar medarbetaren på dennes resa mot förändring. Du lär dessutom känna din medarbetare på ett nytt sätt. Detta kan ge nya infallsvinklar, både när det gäller arbetsuppgifter, kunskaper och fallenhet. Detta är speciellt användbart i tider av förändring, då organisationen ska struktureras om och nya sätt att arbeta införas.