Ny i chefsrollen

Utbildning för dig som är ny i chefsrollen

Praktisk kompetensutveckling dig som är ny i chefsrollen innebär att du går en utbildning anpassad för nya chefer. Hjärtum Utbildning erbjuder kursen Ny som chef, vilken är specialanpassad för dig som är ny i chefsrollen. Denna utbildning hjälper chefer att få en riktigt stabil grund att stå på i sitt ledarskap. Som bonus ger det också tillfälle för dig som chef att träffa andra chefer och bygga vidare på ditt chefsnätverk. Men viktigast är att det är en givande chefsutbildning så att du snabbt kommer in i chefsrollen.

Få insikter om chefsrollen under vår chefsutbildning

Vår utbildning Ny som chef hjälper dig att öka dina kunskaper i att leda och motivera ditt team. Du får kunskaper som gör att din grupp kan prestera väl och bidra till ett bra affärsresultat. En bra chef förstår sin chefsroll. En utbildning hjälper dig till insikter om hur en organisation behöver utformas för att skapa värde för medarbetarna. Detta samtidigt som tid och resurser används effektivt. En bra chef samlar på sig lärdomar som gör att människorna i gruppen levererar goda resultat. Och även trivs på arbetsplatsen. Under en utbildning som har fokus på chefsrollen är det vanligt att du lär dig hur du hittar nya vägar för att utveckla medarbetarna. Du lär dig att tackla konflikter och oenigheter i teamet, lär dig att vara modig som ledare osv.

Kunskapsområdet ledarstil

En utbildning för dig som chef sätter fokuset på att hitta och identifiera din egen ledarstil. Din stil är viktig och ett helt eget kunskapsområde. Du mejslar fram ett sätt att leda som passar för just dig och din personlighet och för just din grupp. En chefsutbildning tar fram dina kommunikativa sidor och förstärker det som är bra och tonar ner det som inte fungerar. Med pedagogik och egen erfarenhet visar dig våra utbildningsledare hur du kan kommunicera, påverka och våga stå för dina åsikter.

Bli säker i chefsrollen

En ledarskapskurs för nya chefer ökar din säkerhet som chef. Den kan bidra till att du vet hur du ska finna vägar som passar för din grupp och din verksamhet. Du får tips om hur du är en god förebild för din grupp och hur du knyter an till teamet. Du får bra lärdomar i hur du ger feedback och konstruktiv kritik och även hur du tar emot detsamma. I chefsrollen ingår nämligen feedback som ett stående inslag i arbetets vardag. Du behöver bli förberedd på att både kunna leverera och ta emot återkoppling.

Ny i rollen behöver söka kunskap

När du är ny i rollen som chef är det särskilt värdefullt med en utbildning i att leda andra, exempelvis Ny som chef. För det första är det viktigt att du reda på vad du lägger in i chefsrollen. I början kan du känna dig vilsen och osäker. Det är inte så konstigt, eftersom du förmodligen har väldigt lite erfarenhet av ledarskap. Här behöver du fylla på med kunskaper om allt från grundläggande ledarskap, dynamik i en grupp och konflikthantering till medarbetarsamtal och arbetsrätt. Sök kunskap i ett tidigt skede, det kommer att spara tid och ansträngning senare.

Halvt ny i rollen som chef

Även när du har kommit en bit i din chefskarriär är det bra att gå en chefsutbildning. När du jobbat ett tag finns en risk att du fastnar i invanda hjulspår. Dessutom har du sannolikt så mycket att göra att du inte hinner tänka nytt. Du behöver då komma vidare med din kompetensutveckling som chef. Att bryta av det gamla med att lämna arbetsplatsen ett par dagar och få nya impulser gör ofta underverk med sinnet. Du öppnar upp för andra influenser och tar till dig av andras erfarenheter, vilket är ett bra sätt att lära också. Kanske är det inte just ledarskapet som sådant som du behöver uppdatera dig inom, utan ett stickspår som t ex arbetsrätt eller svåra samtal.

Ny som chef är en ny roll

Nu när du är ny i rollen som chef är det bra att så snabbt som möjligt gå en utbildning som riktar sig till den nya chefen. Det är många saker du behöver tänka igenom. En chefsutbildning ger dig tid att reflektera. En bra ledarskapskurs förbereder dig inför din nya chefsroll. Det är ett bra sätt att frigöra tid för eftertanke och reflektion. Samtidigt får du de kunskaper du är i behov av i rollen som chef. Med ditt nya ansvar följer nya befogenheter. Många arbetsuppgifter kommer att vara nya och utmanande. Du har en mängd olika områden att bekanta dig med. Inte minst har du också ett antal medarbetare som du ska lära känna. Dessutom ingår du ofta i flera andra grupperingar. Det kan vara en ledningsgrupp, projektgrupp, ansvarsgrupp osv. Olika grupper ställer nya krav.

Chefsrollen förändrar andras attityd mot dig

Kanske känner du dina medarbetare sedan tidigare, eftersom ni arbetat tillsammans. Men det är stor skillnadpå  att känna dem som  en kollega och som deras chef. Detta är ett typiskt dilemma, vilket vi tar upp i våra utbildningar för nya chefer. Förmodligen märker du redan nu av en skillnad i attityd och uppträdande mot dig. Du känner skillnaden mellan när du var en arbetskamrat och nu när du är chef. Detta går ofta per automatik. Dina medarbetare har, i och med din nya roll, hamnat i en beroendeställning till dig. Under din chefsutbildning får du lära dig att hantera den nya situationen. Du får tips på hur du kan agera i övergången från kompis och teammedlem till chef och beslutsfattare. Det kan kännas ovant och konstigt att plötsligt vara den som alla måste vända sig till. Men med utbildning i ryggsäcken är du beredd.

Chefsrollen har sina sidor

Rollen som chef har sina olika sodor. Den kan vara både komplicerad och spännande. För att andra ska känna förtroende för dig måste du känna trygghet i vem du är. Under en chefskurs kan du lära känna dina starka och svaga sidor. Du utbildas i att hantera båda delarna av dig själv. Det gör att du kan stå trygg inför dig själv och andra. Alla har vi våra svaga sidor, som vi behöver jobba med. Det är inget konstigt, men som chef har du ett stort ansvar och därmed måste du jobba aktivt med detta. Din grupp behöver se och känna att du är trygg i dig själv. Först då kommer de att vara säkra på att du kan leda dem i din roll som deras chef.

Vad gör man egentligen på en chefsutbildning?

Att delta i en chefsutbildning innebär att du är en del av en grupp vetgiriga personer, som nyligen börjat leda. Du söker förmodligen svaren på vad ledarskap innebär och hur du ska kunna leda ditt team på ett bra sätt. För att du ska kunna lära dig att leda andra människor behöver du först och främst lära känna dig själv. Detta är grundläggande och att ha denna kunskap om dig själv som person gör det så mycket lättare att leda. Välj om du vill utbilda dig genom att delta online eller i klassrum. Båda varianterna kommer att lära dig mer om dig själv i ledarrollen.

Vikten av att lära känna sig själv

När du vet om dina begränsningar kommer du att at ta bättre beslut. Låt oss ta ett exempel: säg att du är ny som chef för en grupp. Ditt första uppdrag är att se till att gruppen levererar en färdig produkt på utsatt tid. Som person vet du att du är ganska ostrukturerad. Därför utser du någon i gruppen till att göra en tidsplan och följa upp denna. Eftersom du lärt dig om vilka dina begränsningar är, kan du delegera en uppgift som blir bättre utförd av någon annan. Här ser du nyttan av att ha deltagit i en utbildning. Du har avsatt tid till att utbilda dig och därmed lärt dig mycket om dig själv.

Vad du kan förvänta dig av en utbildning i ledarskap

För att du ska få ut så mycket som möjligt av en utbildning för chefer är det viktigt att du är engagerad under utbildningsdagarna. Var aktiv och ställs frågor, delta i gruppdiskussioner och dela med dig av dina erfarenheter. Om du gör det kommer timmarna i klassrumet att ge dig många nya kunskaper och aha-upplevelser. Du kan förvänta dig att dagarna kommer att vara fyllda av fakta, forskningsrön och självklart också praktiskt ledarskap. Efter kursen kommer du att förstå innebörden av att leda, motivera och entusiasmera dina medarbetarare.

Innehållet i en chefskurs

Innehållet i en kurs varierar ganska mycket. En del områden är grundläggande, såsom skillnaderna mellan att vara en ledare och en chef. Andra kan vara mer specialiserade, beroende på vilken typ av chefsutbildning du valt. En utbildning fokuserar på att arbetsleda, en annan på att leda när du inte är chef. Ytterligare en variant på utbildning riktar sig mot det tillitsbaserade ledarskapet och en annan på det coachande. Innehållet brukar vara väl avvägt för att passa målgruppen och om du är noga med att kontrollera vilka utbildningen vänder sig till kommer du att träffa rätt.

Övningar och grupparbeten ingår

Att genomföra övningar i grupp är ett viktigt inslag under utbildningen. Det är under dessa workshops som du får testa teorierna i verkligheten. Du lär dig väldigt mycket på att vara aktiv och intresserad under övningarna. Dessutom fastnar kunskaperna lättare när du pratar, diskuterar och lyssnar om vartannat. En del utbildningar har även rollspel, vilket ställer lite större krav på deltagarna. En del upplever rollspel som jobbiga, men om du väl kommer över tröskeln och vågar utmana dig själv kommer de att ge dig väldigt mycket. Du kommer att inse hur mycket du faktiskt kan och vågar och det stärker dig i ditt ledarskap.

Våga tänja på gränserna

Att delta i en chefsutbildning ger dig med andra ord möjligheten att tänja lite på dina gränser. Det är bra att ha övat på innan du ska omsätta ledarskapet. Slutligen kan vi nämna att grupparbeten också testar din förmåga att samverka och interagera med andra. Även detta är nyttiga kunskaper att ha med sig tillbaka till arbetet. Chefens arbetsdagar är fyllda av diskussioner och förhandlingar med personal och andra ledare. Vikten av att utveckla samarbetsförmågan är stor och leder till framgång.

Hitta personen bakom chefen

En utbildning när du är ny i chefsrollen är jättebra för att mejsla fram ditt personliga ledarskap. Chef är du på uppdrag av en organisation. I den rollen representerar du den organisation eller verksamhet du tillhör. Det är ett uppdrag som tilldelas dig. Ledare är du utifrån din person, dina egenskaper och utstrålning. Dock måste de båda titlarna gå hand i hand med varandra om du som ledare och chef siktar mot framgång. En balans mellan dessa är eftersträvansvärt, men det kräver vissa specifika personliga egenskaper. Vilka egenskaper som krävs och hur du utvecklar dessa tar vi upp under en utbildning.

Hitta balansen 

För att du ska hitta balansen i chefsrollen behöver du ge ditt personliga ledarskap rätt förutsättningar. Även kunskap och kompetens om olika ledarskapsstilar inom området behövs för att detta ska vara möjligt. Detta får du genom utbildningar anpassade för ledare. Chefer och ledare är ofta en stor anledning till varför medarbetare trivs på jobbet eller inte. Värderingar styr ledarskapet och handlar om att skapa positiva relationer till sina medarbetare. Ett modernt ledarskap bygger på goda relationer i öppen kommunikation, med tydliga riktlinjer, eget ansvar samt ett genuint intresse för andra människor.