Ledarskapsutbildning i Göteborg

Utbilda dig i ledarskap i Göteborg

Välkommen till Göteborg för din nästa ledarskapsutbildning. Vi erbjuder utbildningarna Ny som chef, Att leda utan att vara chef och Arbetsledarutbildning för nya arbetsledare i Göteborg. Klicka på kursnamnen i tabellen nedan för att läsa mer om respektive utbildning och boka. Du kan även läsa vad tidigare deltagare skriver om utbildningarna. Ni kan också få en anpassad utbildning på plats hos er i Göteborg, om ni är flera som behöver utbildning i ledarskap. 

Utbildning Beskrivning Datum i Göteborg 2024
Ny som chef Få kunskaper som gör dig väl förberedd för att bli chef 16-17 maj, 17-18 okt
Att leda utan att vara chef Utbildningen lär dig att vad det innebär att leda utan formell chefstitel 16-17 maj, 21-22 nov
Arbetsledarutbildning En praktisk utbildning i ledarskap för nya arbetsledare, teamledare m fl 15-16 okt
Anpassad utbildning Genomför en utbildning hos er inom det område som ni behöver Ni bestämmer datum

Utbildningslokaler i Göteborg

Vi brukar hålla våra utbildningar nära Centralstationen. Vi är ofta på Centralhuset Konferens och ibland på Gårda konferens. Båda ligger centralt i Göteborg och är lätta att hitta till. Det finns hotell i närheten av båda, om du ska stanna över natten för din ledarskapsutbildning i Göteborg. Ibland är det praktiskt att övernatta, även om det inte så långt från din arbetsplats. En kväll på en ny plats kan hjälpa till att ställa om tankebanor och tänka nytt i ledarskapet.

Ledarskapsutbildning i Göteborg är smidigt

Göteborg är staden för att utbilda chefer och ledare. Göteborg ligger bra till geografiskt och är lätt att ta sig till. Du kan flyga till din utbildning och landar då på Landvetter. Även om flygplatsen ligger en bit utanför staden är det lätt att ta sig till utbildningslokalen med kommunala medel eller taxi. Åker du tåg rullar du in mitt i centrala Göteborg. Hjärtum håller ofta sina utbildningar på Centralhuset Konferens, som ligger vägg i vägg med tågstationen.

Kunskaper för ny i rollen att leda

Ett gammalt ordspråk lyder; kunskap är inte tung att bära. Detta stämmer verkligen. Dessutom är kunskap mycket bra att ha, inte minst för den nya ledaren eller chefen. Att be chefen om att få gå en utbildning, i till exempel Göteborg, när du är du ny i rollen att leda andra är ett smart drag. Speciellt om det är din första chefstjänst. Som nybakad chef är det mycket som är nytt och ovant. Du har fått ett betydligt större ansvar och många, ibland svåra beslut, hör till vardagen. Till en början kan det vara tufft att inse att ansvarsbördan nu vilar på dina axlar. Med rätt kunskaper kommer din första tid som chef att bli betydligt enklare.

Dina arbetsuppgifter som chef och ledare

När du blir chef hamnar många nya arbetsuppgifter på ditt bord. En del av dessa har du säkert räknat med att de ska komma din väg. Andra kan komma som en överraskning. Förmodligen kommer dina arbetsdagar i början att bli långa, till följd av nya och ovana arbetsuppgifter. Den ofta tunga arbetsbelastningen gör att det inte sällan kan bli en hel del övertid i början. Om du har fått tillfälle att utbilda dig har du större chans att snabbare klara av alla arbetsuppgifter. Detta eftersom du har fått redskap för hur de kan bli utförda. Att sätta sig på skolbänken är ett bra recept på ett både effektivt och roligt ledarskap.

Kompetenta chefer blir starka

Som arbetsgivare bör ledningen erbjuda sina nyanställda chefer möjlighet att utveckla kompetensen inom ledarskapet. Detta för att se till att det finns rätt kunskaper i organisationen hos cheferna. Många företag tar fram utbildningsplaner för alla anställda, vilket är framsynt. Att planera in datum och tider för utbildning och kompetenshöjande åtgärder är grunden för att utveckling verkligen ska hända. Planen riskerar annars att bara bli en pappersprodukt. För de nya cheferna är en plan särskilt betydelsefull. Den är ett kvitto på att företaget tar deras chefskap på allvar. Detta i sin tur ger dem rätt förutsättningar för att bli lyckosamma.

Utveckla förmågan att känna av omgivningen

Emotionell intelligens handlar om att uppfatta och förstå både dina egna känslor och känslorna hos människorna omkring dig. I en ledarskapsposition är det av vikt att utveckla denna förmåga. Detta för att emotionell intelligens hjälper dig att reglera dina egna känslor och läsa av dina medarbetares. Denna kunskap gör då att du kan kommunicera mer effektivt. Denna färdighet är tätt förknippad med att känna ditt team och bygga starka arbetsrelationer. Gå gärna en ledarskapsutbildning i Göteborg som utvecklar din ledarkompetens inom detta viktiga område.

Bli medveten om dig själv som ledare

Under en ledarskapsutbildning i Göteborg kan du att lära dig att dig att bli observant på dig själv och dina känslor. Du kommer att få insikter om hur du lägger märke till förändringar i ditt beteende och skillnader i hur det känns i kroppen. När du lärt dig att känna igen hur dina känslor påverkar dig, kan du bli medveten om hur dina känslor påverkar människor kring dig. Att gå en utbildning i ledarskap handlar delvis om att utveckla din känslomässiga intelligens och därmed utveckla dig som ledare.

En ledares vardag

En vanlig vardag i en ledares arbetsliv kan bestå av möten, planering av verksamheten och olika samtal med personalen. En del samtal är enkla och roligt, som att ge beröm för ett väl utfört arbete. Andra samtal är jobbiga och skapar oro för ledaren. Det kan handla om att ge negativ feedback på en arbetsuppgift eller ett påpekande och upprepade sena ankomster. Om ledaren har fått gå en ledarskapsutbildning i Göteborg, eller i en annan stad, då vet denne hur jobbiga samtal kan hanteras. Nervositeten dämpas och energi behöver inte läggas på oro inför samtalet.

Utbildning gör att personalen stannar kvar

Genom att erbjuda en bra ledarskapsutbildning i Göteborg kan ni hålla personalomsättningen bland ledarna nere. Det finns ett vanligt talesätt som säger: anställda lämnar inte sina jobb; de lämnar sin chef. De lämnar en ledare de inte tycker om, även om de gillar sin roll på jobbet. Så om ni vill minska risken för att era ledare lämnar sitt jobb kan utbildning vara en del av detta arbete. En utbildningssatsning kommer att säkerställa att alla som har ansvar på företaget gör ett utmärkt jobb med att leda.

Utbildning avgörande för ledarnas utveckling

När allt kommer omkring bör det inte betraktas som en "fördel" för era ledare att utvecklas genom en utbildning. Det bör betraktas som en avgörande faktor för deras ställning inom organisationen. Faktum är att många ledare säger att de skulle stanna i sin position om deras företag investerade i deras karriär. Det finns statistik som visar hur mycket fokus du bör ha på ledarskapsutveckling på din arbetsplats.

Karriären som ledare

Har era ledare svårt att avsätta tid för egen utveckling? Då är en utbildning i ledarskap ett effektivt sätt att få kompetensutvecklingen att bli av. Ledare behöver karriärutveckling, men behöver också flexibilitet för att genomföra den. Att fokusera på att behålla anställda – snarare än att förlora dem och rekrytera – kan spara mycket pengar för er. Att ersätta en ledare kan kosta mycket pengar. I slutändan är det både meningsfullt och billigare att försöka hålla fast vid dina nuvarande anställda. Öka deras ledarskapsförmåga med rätt utbildning, så att du kan ge dem det stöd de behöver!

Talanger utvecklas genom träning

Det är ekonomiskt fördelaktigt att försöka behålla sina nuvarande anställda så långt det är möjligt. Ett bra sätt är att utbilda dem till ledare nu. Då är de redo för att bli effektiva ledare senare. Att ge även potentiella medarbetare bra ledarskapsutbildning i till exempel Göteborg säkerställer att nästa ledare är förberedd att ta på sig sin nya roll. Ni sparar tid på att vara framsynta och ha en försörjning av nya ledare, redo att hoppa in i rollen.

Göteborg är en trevlig utbildningsstad

Det finns flera anledningar till varför Göteborg är en trevlig stad att gå utbildning i:

  • Atmosfären: Göteborg är känd för sin avslappnade atmosfär och vackra natur med närhet till skärgården och parker. Perfekt som avslappning efter en innehållsrik ledarskapsutbildning.
  • Kulturell mångfald: Staden har en rik kulturhistoria och erbjuder ett brett utbud av kulturella evenemang, konstgallerier, teatrar och musikscener. Det finns alltid något nytt att upptäcka och utforska i Göteborg.
  • Nätverksfrämjande: I Göteborg är det enkelt att börja bygga upp sitt nätverk. En utbildning är en bra grogrund för nya affärsbekantskaper att slå rot och växa. Perfekt för dig som är yrkesverksam som ledare.

Sammanfattningsvis erbjuder Göteborg en perfekt kombination av utbildningsmöjligheter, kultur, natur och karriärmöjligheter, vilket gör det till en trevlig stad att gå utbildning i.

Chefsutbildning i Göteborg

I Göteborg finns många ledande företag och industrier. Alla behöver välutbildade chefer. Som tur är kan ni enkelt boka in en ledarskapsutbildning i Göteborg, eftersom det finns flera kursdatum att välja bland. En chefsutbildning sätter fingret på chefens utsatta position. Om du ska vara chef och ledare över en grupp är det skönt att först ha fått utbildning i ledarskap. Det tar udden av stressen att ta på sig rollen av den som ska leda, fatta beslut och ta gruppen framåt.

Ledarutbildning för beslutsfattare

Att vara den som ska leda ett team av människor innebär ett stort ansvar. Du ska hantera gruppen i både med- och motgång. Konflikter ska lösas och individer utvecklas. Med en ledarutbildning i Göteborg, eller någon annanstans i Sverige, kommer pusselbitarna att falla på plats. Helhetsbilden över ledarskapet kommer att bli klarare. Det blir lättare att hantera vardagens alla sysslor som chef och ledare. Om du stöter på ett problem som du har svårt att lösa, kan du tänka tillbaka på utbildningen. Du kan titta i utbildningsmaterialet och även kontakta kursledaren för att få råd. 

Utveckling av ledarskapet skapar framgång

Tänk dig att du hittar flera ledarskapsutbildningar som alla går i Göteborg. Vilken ska du välja? Vilken är bäst för ditt ledarskap? Vilken utbildning främjar din ledarskapsutveckling? Valet av ledarskapskurs kan vara avgörande för din framgång. Titta noga på innehållet i utbildningen och se vad andra som har gått den säger. Är recensionerna positiva och säger de något om upplägg, innehåll och kursledare? Även om de flesta recensioner som visas upp alltid är positiva går det ändå att utläsa känslan hos deltagarna. 

Utflyktsmål i Göteborg

När du är i Göteborg för att kompetensutveckla dig kanske du även får tid att göra lite saker på egen hand. I stadskärnan finns gott om sevärdheter och utflyktsmål. Vad sägs om Trädgårdsföreningen, en härlig park med vackra blommor och fina promenadvägar. Om shopping lockar är bohemiska Haga ett måste, liksom Nordstan och Avenyn. Liseberg lockar med mer fartfyllda aktiviteter, men här bjuds även på konserter och dans.

Se Göteborg från vattnet

Om du hinner så passa på att ta en tur ut i Göteborgs vackra skärgård. Eller varför inte åka en tur med de populära Paddanbåtarna. Både avkopplande och informativt på en gång. En lisa för själen efter en utbildningsdag. Du får tillfälle att samla ihop tankar och funderingar som du fått efter kursen. Om du har en kursdag kvar är det ett utmärkt tillfälle att formulera frågor som du vill ta upp med utbildaren nästa dag.

Chefskap och ledarskap - två olika sidor

Om du är en ledare men inte en chef handlar din vardag om att leda och hantera medarbetare. Men till din hjälp har du inte styrkan i ett chefskap, utan måste klara av att leda ändå. Ledarskapet kan inte hanteras hur som helst. Medarbetare behöver en ledare som kan inspirera, coacha och handleda. Detta ska du göra på ett sätt som når dem som individer såväl som en grupp. Under en utbildning i ledarskap i Göteborg kommer du att inse att en chefsroll och en informell ledarskapsroll ofta är två sidor av samma mynt. På chefssidan är du ansvarig för att sätta och uppnå planer. På ledarsidan motiverar du de personer som ansvarar för att utföra dem. Det är därför de bästa cheferna tenderar att ha gått utbildning som möter båda aspekterna. Att skaffa sig kunskaper inom både chefskap och ledarskap är receptet för att bli framgångsrik.

Träning i ledarskap ger snabbt resultat

Den som vill inspirera sitt team att arbeta smartare och tänka utanför boxen är lämplig för roller inom ledarskap. Personer som är intresserade av dessa roller bör ha stark kommunikationsförmåga. Att även ha en strategisk vision för sin organisation är att föredra. Dessa kunskaper är ofta något som du behöver utveckla genom till exempel en ledarskapskurs. De personer som är bäst lämpade för en ledarroll behöver även ha förmågan att bära många olika hattar i organisationen. Har du en positiv attityd och kan lyssna till dina medarbetare har du större chans att bli lyckosam i dessa roller. Genom träning i ledarskap får du snabba resultat och övar upp dina talanger för att leda effektivt.

Ditt ledarskap är unikt

När du går en ledarskapsutbildning i Göteborg och lär dig olika modeller, metoder och sätt att leda människor lär du dig samtidigt att hantera dig själv. Ditt sätt att vara ledare på är unikt. Under en utbildning lär du dig att det påverkar ditt beteende och ditt team. Det är viktigt att du lär dig att få kontakt med ditt team. Lär dig t ex skillnaden mellan långsiktig och tillfällig motivation. Ta reda på vad som verkligen skapar motivationen hos medarbetarna. Använd sedan den kunskapen för att förbättra kvaliteten på både arbete och engagemang.

Varför välja Göteborg för din ledarskapsutbildning?

Det finns många goda skäl till att gå en ledarskapsutbildning i Göteborg. Bland annat får du möjligheten att utveckla ditt ledarskap i en vacker och kreativ stad, välkänd för att vara innovativ och välkomnande. Hos oss får du tillgång till kvalitativa utbildningar som passar olika behov hos ledaren. Du kan välja att gå en öppen utbildning eller så bokar ni en företagsanpassad för ert företag. I båda fallen får du lära dig att leda av erfarna och kompetenta utbildare som har praktisk och teoretisk kunskap om ledarskap. Du får också tillfälle att nätverka, vilket är ett bra sätt att utbyta erfarenheter med andra ledare från olika branscher.

Upplev Göteborg efter din utbildning

Efter en gedigen utbildningsdag kan du uppleva Göteborg med dess kultur, historia och många olika sevärdheter. Vad sägs om att besöka Liseberg eller Universeum? Eller varför inte gå till Göteborgs konstmuseum och njuta av en utställning. Sedan har du Skansen Kronan, Slottsskogen och Feskekörkan också. Om du tycker om hantverk rekommenderar vi Kronhuskvarteren. Där kan du verkligen känna historiens vingslag, samtidigt som du tittar på lokalt hantverk.

Få nya perspektiv på ledarskapet

En ledarskapsutbildning i Göteborg ger dig nya perspektiv på ledarskapet som sådant och på dig själv som ledare i synnerhet. Du får värdefulla insikter och verktyg som kan hjälpa dig att bli en trygg ledare, som är bekväm i sitt ledarskap. Oavsett om din plan är att stärka ditt befintliga ledarskap, ta ett nytt kliv i din karriär eller förbereda dig för framtidens utmaningar, kan du hitta en utbildning i Göteborg med fokus på ledarskap som passar dig.

Längden på en ledarskapsutbildning i Göteborg

Alla våra öppna ledarskapsutbildningar i Göteborg är två dagar långa. Vi har genom erfarenhet kommit fram till att det är ett lagom antal utbildningsdagar. Ledare och chefer är ofta mycket upptagna, men två dagar går att klämma in i schemat. Under ett par dagar med utbildning i Göteborg hinner nya chefer lära sig det viktigaste om chefsskapet. Den nyanställda ledaren får tillräckligt med kunskaper om vad ledarskapet innebär. En mer erfaren chef eller ledare hinner uppdatera sig med nya metoder och modeller för ett aktuellt ledarskap.

Ta din karriär vidare uppåt

Letar du efter en ledarskapsutbildning i Göteborg som kan ta din karriär till nästa nivå? Då ska du kika på vårt utbud. Vi erbjuder utvecklande och omfattande program som utvecklar och förbättrar dina ledarskapsfärdigheter. Våra kurser omfattar en rad ämnen som inkluderar kommunikation, teamutveckling, konflikthantering och strategiskt ledarskap. Genom interaktiva sessioner och praktiska övningar får du verktygen och kunskapen för att lyckas som ledare i dagens dynamiska affärsmiljö.

Träna upp ditt ledarskap med våra utbildare

Våra erfarna ledarskapsutbildare och experter inom området ledarskap har en gedigen bakgrund inom området. Du får en engagerande utbildningsupplevelse som är anpassad efter ledarens specifika behov och mål. Det spelar ingen roll om du är helt ny som ledare eller är en erfaren chef som vill öva upp dina färdigheter. Med en ledarskapsutbildning i Göteborg får du ta del av lärdomar som ger dig den kompetens och självförtroende du behöver för att lyckas.