FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

ETT SMART VAL NÄR NI ÄR FLERA SOM BEHÖVER UTBILDNING

En företagsanpassad utbildning kan genomföras på plats hos er, i en lokal anordnad av oss eller online - ni väljer. Oavsett vilket ni väljer får ni en utbildning som tar upp de ämnen och frågeställningar som är viktiga för er.

Vi kan t ex anordna en anpassad ledarskapsutbildning för er. En sådan utbildning passar utmärkt för att skapa varaktig förändring och utveckling av era chefer och ledare. En intern utbildning i kundbemötande ser till att ni ligger i framkant när det kommer till kundservice. En ekonomikurs ser till att den företagsekonomiska förståelsen finns i företaget.

Fördelar med anpassad utbildning:

  • Kostnadseffektivt - undvik resor och övernattningar för medarbetarna
  • Anpassat innehåll efter er verksamhet
  • Kunskapen får snabb spridning i organisationen
  • Möjlighet att prata med kursledaren om innehåll och upplägg, utan krav på beställning
  • Alla får samma information och samma förutsättningar att omsätta kunskapen i praktiken
Föreläsaren var pedagogisk och gjorde sig förståelig. Vi fick när som helst stoppa henne för frågor. Vi fick konversera två och två och i helgrupp. Bra med lagom press :-) Mycket givande, många bra tips och många skratt. Vill ha mer ;-) (Engelska för administratörer)

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

anpassad utbildning för företag
Anpassad utbildning - så här går det till

Det är enkelt att boka in en anpassad utbildning. Här beskriver vi arbetsgången och ger tips på vad ni kan behöva tänka på.

Anpassad utbildning
Anpassad utbildning hos er

Vi kommer gärna till er och håller utbildning! Ni kan antingen plocka hem en av våra öppna kurser precis som den är, eller anpassa den efter era behov. Ni kan även välja ett ämne som vi inte har i vårt öppna utbud. Vi har ett stort nätverk av utbildningsledare, och kan erbjuda allt från ledarskap till entreprenadjuridik.

Excel utbildning
Anpassad utbildning i Excel och Office

Lär er mer om Excel och övriga Office-program och utgå från den nivå där ni befinner er just nu. Med en anpassad utbildning kan både innehåll och övningsuppgifter utformas efter er verksamhet och era kunskaper. Ni kan gå utbildningen på plats hos er eller på distans.

Utbildning i kundservice
Anpassad utbildning i kundservice & bemötande

Plocka hem en utbildning i kundservice och kundbemötande till er och skruva upp servicenivån ytterligare. Kanske behöver hela serviceteamet en samlad utbildning i rollen som servicegivare? Eller bra verktyg i hur besvärliga kunder kan bemötas? Vad ni än behöver anpassar vi innehållet så att det passar för er verksamhet.

Digital utbildning
Anpassad utbildning på distans

Vi har lärarledda online-utbildningar som vi anpassar efter era behov. Ni kopplas upp mot läraren via t ex Teams eller Zoom och får en effektiv och interaktiv utbildning. Vi har utbildningar i ledarskap, projektledning, kundbemötande och service, att använda Teams, bli effektiv i Excel m fl. Enkelt och snabbt - direkt i era datorer!

Kurs i arbetsrätt | En utbildning för chefer som ger spetskompetens
Arbetsrätt - grundkurs

En utbildning kan ge er både grundläggande och fördjupande kunskaper inom arbetsrätten. Detta är viktiga lärdomar för bland annat era chefer. Den passar även bra för personalchefer eller personalhandläggare. En anpassad utbildning kan t ex ta upp anställningsformer och avslutande av anställning, vad LAS innebär och ge nyheter inom lagstiftningen så att ni gör rätt från början.

Bokföringskurs
Bokföringskurs - grunder

Det här är ekonomikursen för er som vill lära er grundläggande praktisk bokföring. Ni lär er om bokföringen syfte och uppbyggnad, om kontering, moms, skattekonto, skattedeklaration mm. Begrepp och termer förklaras och ni får öva mycket så att era nya kunskaper verkligen får fäste.

Kurs i entreprenadjuridik
Entreprenadjuridik

Säkerställ entreprenaden med vår grundkurs i entreprenadjuridik. Du får goda juridiska kunskaper om hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken och vilka juridiska regler som gäller inom entreprenadverksamhet. En gedigen grundkurs för dig i byggbranschen.

Telefonbemötande
Telefonbemötande

Lär att ge ett bemötande i telefonen som upplevs som både professionellt och förtroendeingivande. Du lär dig att arbeta med den viktiga inledningen av samtalet, att identifiera kundens behov och att styra kommunikationen genom smarta ordval.

Utbildning agil projektledning
Utbildning i agil projektledning

Vill ni lära er att leda ett projekt på ett flexibelt, effektivt och smidigt sätt? Då är utbildningen i agil projektledning rätt för er. Att arbeta agilt innebär att vara förberedd på snabba förändringar och att ta bort onödig byråkrati. Utbildningen ger er grunderna i det agila sättet att leda ett projekt.

Anpassad utbildning i ledarskap
Utbildning i ledarskap bara för er

Vi kan genomföra en anpassad ledarskapsutbildning bara för er, antingen på plats hos er eller online. Ni bestämmer innehåll och upplägg tillsammans med våra duktiga utbildningsledare. Ni kan ha en kortare utbildning på en dag eller ett helt ledarskapsprogram på flera dagar med uppehåll emellan för praktiserande på hemmaplan.

Utbildningens innehåll avgörande

Innehållet i en anpassad utbildning i ledarskap är avgörande för om du ska vara nöjd när du lämnar utbildningen. Vad behöver den då innehålla för att vara "bäst i klassen"? Innehållet kan naturligtvis variera, beroende på målgrupp och inriktning. Våra utbildningar leds alltid av erfarna och pedagogiska utbildningsledare. De ser till att du som deltagare lämnar utbildningen utrustad med specifika färdigheter och verktyg i ledarskap. Med dessa i verktygslådan är du förberedd för att återvända till arbetsplatsen och tryggt leda andra. Under en grundläggande utbildning lär du dig till exempel om coachning, ansvar, förändringshantering och kommunikation.

Anpassad utbildning i ledarskap lär er att coacha

Coachning är en av de bästa metoderna du som ledare kan använda för att frigöra potentialen i gruppen. Visste du att coachningsbara stunder inträffar varje dag? En utbildad ledare med starka coachningsfärdigheter kan fånga dessa stunder och förvandla dem till värdefulla inlärningsupplevelser. Här finns således mycket att göra och genom att du lär dig att coacha kan du positivt påverka medarbetarnas engagemang och produktivitet. Coachning som ledarverktyg är mycket effektivt om det används regelbundet. Ge dina medarbetare återkommande feedback och vägledning, så stiger motivation och engagemang både hos individen och gruppen. Feedback utvecklar också dig som ledare.

Studier för ledaren i att ta ansvar

En framgångsrik ledare vet att dennes framgång beror mer på lagets prestationer än sina egna. En anpassad utbildning i ledarskap lyfter upp vikten av att leda era grupper med den insikten. Som ledare är du inte en enskild bidragsgivare till framgång eller motgång och kommer heller inte att bedömas på det sättet. Dock är det du som kommer att hållas ansvarig för resultaten, både de goda och de dåliga. Genom utbildning och studier kan ledare bli varse detta faktum och förbereda sig på det. Till exempel kan du genom uppföljning kontrollera hur teamet och individerna lyckas. Då har du möjlighet att rätta till eventuella avvikelser från målen.

Intern kurs för chefer och ledare om förändringshantering

En organisation är inte en statisk enhet, utan den är i ständig förändring. Förändringar på marknaden, i branschen, personalomsättning, tillväxt och otaliga andra faktorer bidrar till pågående förändringar. Här gäller det att ni lär er att situationsanpassa ledarskapet, till exempel genom en anpassad utbildning i ledarskap. Oavsett om förändringarna medarbetarna upplever förändringarna som en krusning eller en tidvattenvåg, måste ledarna vara beredda att leda genom förändringarna. Detta är svårt att klara utan att ha fått vägledning genom en utbildning. Utbildning i förändringsledning bör vara en del av utbildningsplanen för era ledare. Då säkerställer ni att era ledare vet hur de ska agera och uppvisarett starkt ledarskap under vilken förändring som helst.

Att leda med inspiration och inte auktoritet

Effektiva och bra ledare får inte saker gjorda med auktoritet. Istället inspirerar, övertalar och uppmuntrar de andra att förverkliga sin vision. Innehållet i en anpassad utbildning i ledarskap brukar omfatta ett avsnitt om hur ledaren engagerar och motiverar sin grupp. På ett sätt är ledaren en influencer. Genom sitt sätt att agera och vara utövar denne sitt inflytande på medarbetarna. De kräver inte att anställda gör något på grund av sin auktoritet, utan för att de håller med i visionen. På detta sätt kan ni bygga relationer, anpassa prioriteringar och hitta en win-win som i slutändan leder till slutförda projekt och levererade resultat.

Intern utbildning i ledarskap lär ut kommunikation

Kommunikation är ofta en hörnsten i en anpassad utbildning i ledarskap. Ni lär er att kommunicera effektivt och i rätt format. Kommunikation är inte en färdighet som ni kan lära ergenom att bara läsa, titta på en video eller lyssna på en presentation om den. Här behöver ni utbildning och praktik. I en ledarroll sker kommunikation ständigt. Ledaren kommunicerar genom presentationer, en-mot-en-konversationer, telefonsamtal, sms, videokonferens och e-post. Ni gör klokt i att skaffa kunskaper inom kommunikation. Denna färdighet behöver bli optimerad för att vara relevant och användbar för dagens och morgondagens ledare.

Innehållet i en ledarutbildning

För att överbrygga klyftan mellan önskan om ett utmärkt ledarskap och verkligheten är det bra att titta på innehållet i en anpassad utbildning i ledarskap. Innehållet ska matcha dina behov och ge dig kraft att utveckla din ledarskapsstrategi för utbildning och utveckling. Fundera på vilka företagsspecifika utmaningar ni har och vilka kraven i er organisation. Be gärna om andra ledares input, så att du väljer en utbildning för ledare som är framgångsrik i alla inblandades ögon.

Lärande under en online-utbildning

Vi är i den digitala tidsåldern, det har vi konstaterat. Att gå på utbildningar som går online och på distans har blivit vardagsmat. Dessutom har vi AI som fattar beslut i våra hem, robotar som städar och mer datorkraft i våra mobiltelefoner än datorerna som användes i raketerna som tog människan på månen. Så det är ingen överraskning att det finns riktigt bra utbildningar för både chefer och medarbetare online. Nu för tiden är distansutbildningarna så pass bra att det nästan är som att vara på plats i klassrummet.

Har ni konflikter i arbetsgruppen?

Om svaret är ja, är det bra att ta tag i problematiskt beteende i gruppen så snart som möjligt. En anpassad utbildning som lär er om konflikthantering är en genväg till effektiv inhämtning av kunskaper. Osämja kan ha sitt ursprung i allt från fördomar och undermedvetna uppfattningar till konkurrens och revirtänkande. Ni kan förbättra arbetsmiljön genom att lära er känna igen potentiella fallgropar. Under en intern utbildning kan ni ta upp just era problemställningar och även öva på olika lösningar. Genom kraftfulla kommunikationsverktyg, som du lär dig under en kursen, kan ni komma långt när det gäller att kväva konflikter i sin linda. Ni kan lära er att hantera frågor som rör mobbning, sexism, rasism,  illojala medarbetare mm.