FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

ETT SMART VAL NÄR NI ÄR FLERA SOM BEHÖVER UTBILDNING

Företagsanpassad utbildning - hos er, hos oss eller på distans

En företagsanpassad utbildning kan genomföras på plats hos er, i en lokal anordnad av oss eller online - ni väljer!

Vi kan till exempel ordna en anpassad ledarskapsutbildning för er. En sådan utbildning passar utmärkt för att skapa varaktig förändring och utveckling av era chefer och ledare.

Fördelar med anpassad utbildning:

  • Kostnadseffektivt - undvik resor och övernattningar för medarbetarna
  • Anpassat innehåll efter er verksamhet
  • Kunskapen får snabb spridning i organisationen
  • Möjlighet att prata med kursledaren om innehåll och upplägg, utan krav på beställning
  • Alla får samma information och samma förutsättningar att omsätta kunskapen i praktiken
Mycket kunnig föreläsare och han kunde förmedla och hade ett bra struktur på dagarna med en välplanerad arbetsgång genom hela området. Bra exempel från verkligheten.

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

Digital utbildning
Anpassad online-utbildning

Vi har lärarledda online-utbildningar som vi anpassar efter era behov. Ni kopplas upp mot läraren via t ex Teams eller Zoom och får en effektiv och interaktiv utbildning. Vi har utbildningar i ledarskap, projektledning, kundbemötande och service, att använda Teams, bli effektiv i Excel m fl. Enkelt och snabbt - direkt i era datorer!

Anpassad utbildning
Anpassad utbildning hos er

Vi kommer gärna till er och håller utbildning! Ni kan antingen plocka hem en av våra öppna kurser precis som den är, eller anpassa den efter era behov. Ni kan även välja ett ämne som vi inte har i vårt öppna utbud. Vi har ett stort nätverk av utbildningsledare, och kan erbjuda allt från ledarskap till entreprenadjuridik.

Kurs i arbetsrätt | En utbildning för chefer som ger spetskompetens
Arbetsrätt - grundkurs

Det här är en kurs i arbetsrätt för er som är chefer och som har personalansvar. Utbildningen ger er grundläggande kunskaper inom arbetsrätten, vilket är nödvändigt för er som chefer att känna till. Ni får kunskap om vad det rent juridiskt innebär att ha anställda. Ni lär er om anställningsformer och avslutande av anställning, vad nya LAS kommer att innebära mm. Den håller er à-jour med allt nytt och lär er att tolka lagstiftningen så att ni gör rätt från början. Den passar även bra för personalchefer eller personalhandläggare.

Bokföringskurs
Bokföringskurs - grunder

Det här är ekonomikursen för er som vill lära er grundläggande praktisk bokföring. Ni lär er om bokföringen syfte och uppbyggnad, om kontering, moms, skattekonto, skattedeklaration mm. Begrepp och termer förklaras och ni får öva mycket så att era nya kunskaper verkligen får fäste.

Kurs i entreprenadjuridik
Entreprenadjuridik

Säkerställ entreprenaden med vår grundkurs i entreprenadjuridik. Du får goda juridiska kunskaper om hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken och vilka juridiska regler som gäller inom entreprenadverksamhet. En gedigen grundkurs för dig i byggbranschen.

Ledarskapsutbildning Stockholm
Lokal till intern ledarskapsutbildning i Stockholm

Hyr vår lokal i centrala Stockholm för er företagsanpassade utbildning för ledare. Ni kan även ha med deltagare på distans. Om ni bokar en anpassad utbildning genom oss får ni hyra vår lokal till rabatterat pris. Vi ordnar det praktiska så att ni kan koncentrera er på utbildningen.

Telefonbemötande
Telefonbemötande

Lär att ge ett bemötande i telefonen som upplevs som både professionellt och förtroendeingivande. Du lär dig att arbeta med den viktiga inledningen av samtalet, att identifiera kundens behov och att styra kommunikationen genom smarta ordval.

Öka kunskaperna genom en anpassad utbildning i ledarskap
Utbildning i ledarskap bara för er

Vi kan genomföra en anpassad ledarskapsutbildning bara för er, antingen på plats hos er, online eller i vår egen möteslokal. Ni bestämmer innehåll och upplägg tillsammans med våra duktiga utbildningsledare. Ni kan ha en kortare ledarskapsutbildning på en dag eller ett helt ledarskapsprogram på flera dagar med uppehåll emellan för praktiserande på hemmaplan. Utbildning för nya chefer och ledare lämpar sig mycket bra som anpassad, liksom projektledning och svåra samtal.

Utbildningens innehåll avgörande

Innehållet i en anpassad utbildning i ledarskap är avgörande för om du ska vara nöjd när du lämnar utbildningen. Vad behöver den då innehålla för att vara "bäst i klassen"? Innehållet kan naturligtvis variera, beroende på målgrupp och inriktning. Våra utbildningar leds alltid av erfarna och pedagogiska utbildningsledare. De ser till att du som deltagare lämnar utbildningen utrustad med specifika färdigheter och verktyg i ledarskap. Med dessa i verktygslådan är du förberedd för att återvända till arbetsplatsen och tryggt leda andra. Under en grundläggande utbildning lär du dig till exempel om coachning, ansvar, förändringshantering och kommunikation.

Anpassad utbildning i ledarskap lär er att coacha

Coachning är en av de bästa metoderna du som ledare kan använda för att frigöra potentialen i gruppen. Visste du att coachningsbara stunder inträffar varje dag? En utbildad ledare med starka coachningsfärdigheter kan fånga dessa stunder och förvandla dem till värdefulla inlärningsupplevelser. Här finns således mycket att göra och genom att du lär dig att coacha kan du positivt påverka medarbetarnas engagemang och produktivitet. Coachning som ledarverktyg är mycket effektivt om det används regelbundet. Ge dina medarbetare återkommande feedback och vägledning, så stiger motivation och engagemang både hos individen och gruppen. Feedback utvecklar också dig som ledare.

Studier för ledaren i att ta ansvar

En framgångsrik ledare vet att dennes framgång beror mer på lagets prestationer än sina egna. En anpassad utbildning i ledarskap lyfter upp vikten av att leda era grupper med den insikten. Som ledare är du inte en enskild bidragsgivare till framgång eller motgång och kommer heller inte att bedömas på det sättet. Dock är det du som kommer att hållas ansvarig för resultaten, både de goda och de dåliga. Genom utbildning och studier kan ledare bli varse detta faktum och förbereda sig på det. Till exempel kan du genom uppföljning kontrollera hur teamet och individerna lyckas. Då har du möjlighet att rätta till eventuella avvikelser från målen.

Intern kurs för chefer och ledare om förändringshantering

En organisation är inte en statisk enhet, utan den är i ständig förändring. Förändringar på marknaden, i branschen, personalomsättning, tillväxt och otaliga andra faktorer bidrar till pågående förändringar. Här gäller det att ni lär er att situationsanpassa ledarskapet, till exempel genom en anpassad utbildning i ledarskap. Oavsett om förändringarna medarbetarna upplever förändringarna som en krusning eller en tidvattenvåg, måste ledarna vara beredda att leda genom förändringarna. Detta är svårt att klara utan att ha fått vägledning genom en utbildning. Utbildning i förändringsledning bör vara en del av utbildningsplanen för era ledare. Då säkerställer ni att era ledare vet hur de ska agera och uppvisarett starkt ledarskap under vilken förändring som helst.

Att leda med inspiration och inte auktoritet

Effektiva och bra ledare får inte saker gjorda med auktoritet. Istället inspirerar, övertalar och uppmuntrar de andra att förverkliga sin vision. Innehållet i en anpassad utbildning i ledarskap brukar omfatta ett avsnitt om hur ledaren engagerar och motiverar sin grupp. På ett sätt är ledaren en influencer. Genom sitt sätt att agera och vara utövar denne sitt inflytande på medarbetarna. De kräver inte att anställda gör något på grund av sin auktoritet, utan för att de håller med i visionen. På detta sätt kan ni bygga relationer, anpassa prioriteringar och hitta en win-win som i slutändan leder till slutförda projekt och levererade resultat.

Intern utbildning i ledarskap lär ut kommunikation

Kommunikation är ofta en hörnsten i en anpassad utbildning i ledarskap. Ni lär er att kommunicera effektivt och i rätt format. Kommunikation är inte en färdighet som ni kan lära ergenom att bara läsa, titta på en video eller lyssna på en presentation om den. Här behöver ni utbildning och praktik. I en ledarroll sker kommunikation ständigt. Ledaren kommunicerar genom presentationer, en-mot-en-konversationer, telefonsamtal, sms, videokonferens och e-post. Ni gör klokt i att skaffa kunskaper inom kommunikation. Denna färdighet behöver bli optimerad för att vara relevant och användbar för dagens och morgondagens ledare.

Innehållet i en ledarutbildning

För att överbrygga klyftan mellan önskan om ett utmärkt ledarskap och verkligheten är det bra att titta på innehållet i en anpassad utbildning i ledarskap. Innehållet ska matcha dina behov och ge dig kraft att utveckla din ledarskapsstrategi för utbildning och utveckling. Fundera på vilka företagsspecifika utmaningar ni har och vilka kraven i er organisation. Be gärna om andra ledares input, så att du väljer en utbildning för ledare som är framgångsrik i alla inblandades ögon.