Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef är en utbildning som hjälper dig att möta förväntningarna och våga vara en stark ledare

Att leda utan att vara chef är en utbildning för informella ledare

Lär dig att leda utan att vara chef

Vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef är gjord för dig som ska leda en grupp, ett team eller projekt, utan att ha chefsmandat. Du är den viktiga länken mellan chefen och arbetsgruppen. Därför är det viktigt att du lär dig vilka praktiska ledningsverktyg du kan använda. Du behöver lära dig att hantera dessa för att kunna ta dig an ledarrollen fullt ut. Vår utbildning ger dig dessa verktyg och hjälper dig att våga vara en stark ledare.

Utbildning för den informella ledaren

Utbildningen Att leda utan att vara chef ger dig en helhetsbild av rollen som ledare. Du lär dig att använda praktiska ledarverktyg för ett tydligt och professionellt ledarskap. Du får ökade kunskaper i att leda kollegor, om gruppdynamik och om spelregler i gruppen. Dessutom får du kunskaper i hur du hanterar besvärliga samtal och konflikter.

Få kunskap om ledarskapet från grunden

Utbildningen Att leda utan att vara chef lär dig hur du ska gå till väga för att verkligen bli framgångsrik som ledare. Du lär dig om ledarskapet från grunden och vad det egentligen innebär att leda andra. Till den här utbildningen finns även en steg 2-utbildning, för att kunna utvecklas vidare som ledare. 

Att leda utan att vara chef - ledarrollen

 • Att leda utan att vara chef
 • Ledarskapets grunder
 • Tydlighet i ledarskapet
 • Chef men inte ledare och tvärtom. Vad är skillnaden?
 • Vad förväntas av dig i rollen som ledare?

Ledarskapet - att våga vara ledare

 • Proaktiv eller reaktiv i mitt ledarskap
 • Ledare, men kanske inte en i gänget längre?
 • Hitta dig själv i ditt ledarskap

Bygga team - vad skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team?

 • Att skapa framgångsrika team
 • Grupprocesser och gruppens utveckling
 • Att anpassa mitt ledarskap till gruppens behov
 • Vikten av delaktighet som ledare
 • Roller i gruppen, få olikheter att bli en tillgång
 • Gruppdynamik och effektivitet i arbetsteamet

Lär dig praktiska ledarverktyg

 • Mål och målstyrning, med teamet i fokus
 • Att sätta mål som teamet VILL nå
 • Förankra förändringar och få med dig gruppen
 • Motivation, inre och yttre

Jobba mindre, hinn mer

 • Effektivt ledarskap
 • Prioritering, vad är viktigt och vad är bråttom?
 • Delegering och uppföljning

Hantera konflikter på arbetsplaten

 • Att identifiera en konflikt
 • Varför uppstår konflikter och är de bara av ondo?
 • Konfliktens fyra faser
 • Då ökar risken för konflikter
 • Lös konflikterna när de är små
 • Vilket ansvar har ledaren?

Svåra samtal

 • Förbereda och genomföra svåra samtal, med omtanke
 • Ge och få feedback, feedback-trappan
 • Jag-budskapet
 • Att hantera olika personligheter och beteendestilar
 • Aktivt lyssnande
 • Vikten av att följa upp och finnas till hands efteråt
 • Tips och praktiska exempel

Coachning - att få medarbetare att växa

 • Coacha, handleda eller leda? Hur vet jag vilket?
 • Coachande ledarskap och ett coachande förhållningssätt. Hur gör jag?
 • Nuläge och önskat läge
 • Att skilja på sina egna behov och den som coachas
 • Fallgropar vid coachning 

Ledarskap är kommunikation

Kommunikation är en av hörnstenarna inom ledarskap och är tätt förknippat med alla delar i utbildningen. Därför återkommer kommunikationen genom hela kursen Att leda utan att vara chef och vävs in i övriga avsnitt. Du kommer bland annat att lära dig:

 • Framföra ditt budskap så mottagaren förstår
 • Skapa meningsfullhet och motivation i gruppen
 • Få med dig andra i dina beslut
 • Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
 • Hur kroppsspråk och röst kan påverka
 • Kommunicera effektivt

Att leda utan att vara chef - en grundläggande utbildning

Målet är att lära dig grunderna inom ledarskap och ge dig verktyg så att du kan leda tydligt, modigt och motiverande. Du lär dig bl a:

 • Vad förväntas av mig i ledarrollen?
 • Att leda kollegor - inte en i gänget längre
 • Gruppdynamik och spelregler i gruppen
 • Vikten av att vara delaktig som ledare
 • Kommunikation i ledarskapet
 • Prioritering och delegering
 • Jobbiga samtal och konflikter
 • Att coacha fram till målet

Utbildningsdagar som ger praktiska kunskaper

Efter dessa två utbildningsdagar har du fått praktiska kunskaper om vad som förväntas av dig i rollen som ledare. Ditt sätt att kommunicera med andra har utvecklats och du får lättare med dig andra i dina beslut. Du har lärt dig att hantera konflikter och svåra samtal samt hur du coachar dina medarbetare i rätt riktning.

Utbildning som lär dig att axla din ledarroll

Att leda utan att vara chef innebär att du har en ibland lite knepig sits och ofta en ganska utsatt position. Det kan finnas gott om specialister runt omkring med lika goda kunskaper som du. Men kom ihåg att det finns en anledning till att just du fått ta på dig rollen att leda gruppen. Utbildningen lär dig hur ledarskap fungerar, så att du vågar ta på dig ledartröjan.

Lyft fram just dina egenskaper som ledare

Vår utbildning Att leda utan att vara chef hjälper dig att ta fram dina inneboende ledaregenskaper. Du får hjälp att lyfta fram de karaktärsdrag hos dig som gör att andra gärna vänder sig till dig för arbetsledning. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dessa egenskaper och verkligen nå fram till din fulla potential. Det kommer att öka din säkerhet som ledare och göra jobbet att leda andra roligare och inte minst enklare.

Att leda utan att vara chef - för dig utan chefstitel

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli eller nyligen har blivit ledare, men som inte har chefstitel. Du kan till exempel leda grupper eller projekt, enheter eller arbetslag, tillfälliga team eller permanenta grupperingar.

Kunskaper även för mer erfaren ledare

Utbildningen Att leda utan att vara chef passar även för dig som har arbetat en tid som ledare, men som inte fått tillfälle att lära dig den viktiga basen inom ledarskap. Under utbildningen får du kunskaper som ökar förståelsen för ledarskap och hur individer i grupper samverkar. Många får flera aha-upplevelser efter utbildningen och förstår bättre olika ledningssituationer.

Så här säger våra kursdeltagare:

Mkt bra upplägg med både diskussioner och grupparbeten. Format utefter våra situationer på våra arbeten. Stort tack! Ser fram mot del 2.
Kanon rakt igenom, konkreta tips och trix. Malin var otroligt bra, inget att påpeka.
Jättebra, fångade verkligen helheten. Föreläsaren jättebra fick med sig hela gruppen.

Deltagaravgifter Att leda utan att vara chef

Klassrumsutbildning: 9.480 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distansutbildning: 8.480 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Välj vilken typ av utbildning du vill gå:

 • klassrumsutbildning
 • distansutbildning (du deltar på distans i en klassrumsutbildning)

Tider: 
Dag 1: 09.30-16.30  |  Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 7 - 8 sep 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 12 - 13 okt 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 28 - 29 nov 2023
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distansutbildning
 • 12 - 13 okt 2023
  Distansutbildning (klassrumsutbildning på distans)
 • Göteborg (klassrumsutbildning)
 • 21 - 22 sep 2023
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare
 • 23 - 24 nov 2023
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare
 • Malmö (klassrumsutbildning)
 • 5 - 6 okt 2023
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare
 • 16 - 17 nov 2023
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare