Att leda utan att vara chef

SÅ LEDER DU ANDRA UTAN ATT VARA CHEF - MÖT FÖRVÄNTNINGARNA OCH VÅGA VARA EN STARK LEDARE

Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef - för den informella ledaren

Utbildningen är framtagen för dig som ska leda t ex en grupp eller ett projekt och behöver verktyg för att kunna ta dig an ledarrollen fullt ut.

Utbildningen ger dig en helhetsbild av ledarskapsrollen och lär dig att använda praktiska verktyg för ett tydligt och professionellt ledarskap.

Till den här utbildningen finns även en steg 2-utbildning.

ATT LEDA ANDRA UTAN ATT VARA CHEDF – LEDARROLLEN

• Att leda utan att vara chef
• Ledarskapets grunder
• Tydlighet i ledarskapet
• Chef men inte ledare och tvärtom. Vad är skillnaden?
• Vad förväntas av dig i rollen som ledare?

LEDARSKAPET – VÅGA VARA LEDARE!

• Proaktiv eller reaktiv i mitt ledarskap
• Ledare, men kanske inte en i gänget längre?
• Hitta dig själv i ditt ledarskap

BYGGA TEAM – VAD SKILJER EN ARBETSGRUPP FRÅN ETT VINNANDE TEAM?

• Att skapa framgångsrika team
• Grupprocesser och gruppens utveckling
• Att anpassa mitt ledarskap till gruppens behov
• Vikten av delaktighet som ledare
• Roller i gruppen, få olikheter att bli en tillgång
• Gruppdynamik och effektivitet i arbetsteamet

PRAKTISKA LEDARVERKTYG

• Mål och målstyrning, med teamet i fokus
• Att sätta mål som teamet VILL nå
• Förankra förändringar och få med dig gruppen
• Motivation, inre och yttre

JOBBA MINDRE, HINN MER

• Effektivt ledarskap
• Prioritering, vad är viktigt och vad är bråttom?
• Delegering och uppföljning

ATT HANTERA KONFLIKTER PÅ VÅRA ARBETSPLATSER

• Att identifiera en konflikt
• Varför uppstår konflikter och är de bara av ondo?
• Konfliktens 4 faser
• Då ökar risken för konflikter
• Lös konflikterna när de är små
• Vilket ansvar har ledaren?

SVÅRA SAMTAL

• Förbereda och genomföra svåra samtal, med omtanke
• Ge och få feedback, feedback-trappan
• Jag-budskapet
• Att hantera olika personligheter och beteendestilar
• Aktivt lyssnande
• Vikten av att följa upp och finnas till hands efteråt
• Tips och praktiska exempel

COACHNING - ATT FÅ MEDARBETARE ATT VÄXA

• Coacha, handleda eller leda? Hur vet jag vilket?
• Coachande ledarskap och ett coachande förhållningssätt. Hur gör jag?
• Nuläge och önskat läge
• Att skilja på sina egna behov och den som coachas
• Fallgropar vid coachning 

LEDARSKAP ÄR KOMMUNIKATION

Kommunikation är en av hörnstenarna inom ledarskap och är tätt förknippat med alla delar i utbildningen. Därför återkommer kommunikationen genom hela utbildningen och vävs in i övriga avsnitt. Du kommer bl a att lära dig:
• Framföra ditt budskap så mottagaren förstår
• Skapa meningsfullhet och motivation i gruppen
• Få med dig andra i dina beslut
• Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
• Hur kroppsspråk och röst kan påverka
• Kommunicera effektivt

Målet är att lära dig grunderna inom ledarskap och ge dig verktyg så att du kan leda tydligt, modigt och motiverande. Du lär dig bl a:

 • Vad förväntas av mig i ledarrollen?
 • Att leda kollegor - inte en i gänget längre
 • Gruppdynamik och spelregler i gruppen
 • Vikten av att vara delaktig som ledare
 • Kommunikation i ledarskapet
 • Prioritering och delegering
 • Jobbiga samtal och konflikter
 • Att coacha fram till målet

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli eller nyligen har blivit ledare, men som inte har chefstitel.

Du kan t ex leda grupper eller projekt, enheter eller arbetslag, tillfälliga team eller permanenta grupperingar.

Utbildningen passar även för dig som har arbetat en tid som ledare, men som inte fått tillfälle att lära dig den viktiga basen inom ledarskap och behöver få den på plats för att öka förståelsen för ledarskapet.

Så här säger våra kursdeltagare:

Jättebra , fångade verkligen helheten. Föreläsaren jättebra fick med sig hela gruppen.
Mycket bra. Många exempel som gör det lätt att minnas och relatera till sin egen vardag. Föreläsaren har mycket erfarenhet som gjorde föreläsningarna trovärdiga och relevanta. Högsta betyg! Toppen, bra lokaler, bra genomtänkt service. Jag är jättenöjd. Tack!
Bra föreläsare och bra råd att ta med sig.

Deltagaravgift och tider

8.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 19 - 20 nov 2020
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 3 - 4 feb 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 17 - 18 mar 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 21 - 22 apr 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 25 - 26 maj 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Göteborg
 • 1 - 2 dec 2020
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare
 • 10 - 11 mar 2021
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare
 • 5 - 6 maj 2021
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare
 • Malmö
 • 14 - 15 apr 2021
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare