Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef - möt förväntningarna och våga vara en stark ledare. Utbildningen lär dig bl a att leda kollegor, om gruppdynamik och spelregler i gruppen och att hantera besvärliga samtal och konflikter.

Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef - för den informella ledaren

Utbildningen är framtagen för dig som ska leda t ex en grupp eller ett projekt och behöver verktyg för att kunna ta dig an ledarrollen fullt ut.

Du får en helhetsbild av ledarskapsrollen och lär dig att använda praktiska verktyg för ett tydligt och professionellt ledarskap.

Att leda utan att vara chef - så lyckas du som ledare

Utbildningen Att leda utan att vara chef lär dig hur du ska gå till väga för att verkligen lyckas som ledare. Du lär dig om ledarskapet från grunden och vad det egentligen innebär att leda andra.

Till den här utbildningen finns även en fortsättning: Att leda utan att vara chef steg 2, för att utvecklas vidare som ledare.

Välj vilken typ av kurs du vill gå:

 • klassrumskurs (max 4-6 deltagare)
 • distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)
 • webbkurs (alla deltar på distans)

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF – LEDARROLLEN

• Att leda utan att vara chef
• Ledarskapets grunder
• Tydlighet i ledarskapet
• Chef men inte ledare och tvärtom. Vad är skillnaden?
• Vad förväntas av dig i rollen som ledare?

LEDARSKAPET – VÅGA VARA LEDARE!

• Proaktiv eller reaktiv i mitt ledarskap
• Ledare, men kanske inte en i gänget längre?
• Hitta dig själv i ditt ledarskap

BYGGA TEAM – VAD SKILJER EN ARBETSGRUPP FRÅN ETT VINNANDE TEAM?

• Att skapa framgångsrika team
• Grupprocesser och gruppens utveckling
• Att anpassa mitt ledarskap till gruppens behov
• Vikten av delaktighet som ledare
• Roller i gruppen, få olikheter att bli en tillgång
• Gruppdynamik och effektivitet i arbetsteamet

PRAKTISKA LEDARVERKTYG

• Mål och målstyrning, med teamet i fokus
• Att sätta mål som teamet VILL nå
• Förankra förändringar och få med dig gruppen
• Motivation, inre och yttre

JOBBA MINDRE, HINN MER

• Effektivt ledarskap
• Prioritering, vad är viktigt och vad är bråttom?
• Delegering och uppföljning

ATT HANTERA KONFLIKTER PÅ VÅRA ARBETSPLATSER

• Att identifiera en konflikt
• Varför uppstår konflikter och är de bara av ondo?
• Konfliktens 4 faser
• Då ökar risken för konflikter
• Lös konflikterna när de är små
• Vilket ansvar har ledaren?

SVÅRA SAMTAL

• Förbereda och genomföra svåra samtal, med omtanke
• Ge och få feedback, feedback-trappan
• Jag-budskapet
• Att hantera olika personligheter och beteendestilar
• Aktivt lyssnande
• Vikten av att följa upp och finnas till hands efteråt
• Tips och praktiska exempel

COACHNING - ATT FÅ MEDARBETARE ATT VÄXA

• Coacha, handleda eller leda? Hur vet jag vilket?
• Coachande ledarskap och ett coachande förhållningssätt. Hur gör jag?
• Nuläge och önskat läge
• Att skilja på sina egna behov och den som coachas
• Fallgropar vid coachning 

LEDARSKAP ÄR KOMMUNIKATION

Kommunikation är en av hörnstenarna inom ledarskap och är tätt förknippat med alla delar i utbildningen. Därför återkommer kommunikationen genom hela utbildningen och vävs in i övriga avsnitt. Du kommer bl a att lära dig:
• Framföra ditt budskap så mottagaren förstår
• Skapa meningsfullhet och motivation i gruppen
• Få med dig andra i dina beslut
• Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
• Hur kroppsspråk och röst kan påverka
• Kommunicera effektivt

Att leda utan att vara chef - en grundläggande utbildning

Målet är att lära dig grunderna inom ledarskap och ge dig verktyg så att du kan leda tydligt, modigt och motiverande. Du lär dig bl a:

 • Vad förväntas av mig i ledarrollen?
 • Att leda kollegor - inte en i gänget längre
 • Gruppdynamik och spelregler i gruppen
 • Vikten av att vara delaktig som ledare
 • Kommunikation i ledarskapet
 • Prioritering och delegering
 • Jobbiga samtal och konflikter
 • Att coacha fram till målet

Efter dessa två utbildningsdagar har du fått praktiska kunskaper om vad som förväntas av dig i rollen som ledare.

Ditt sätt att kommunicera med andra har utvecklats och du får lättare med dig andra i dina beslut.

Du har lärt dig att hantera konflikter och svåra samtal samt hur du coachar dina medarbetare i rätt riktning.

Att leda utan att vara chef - för dig utan chefstitel

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli eller nyligen har blivit ledare, men som inte har chefstitel.

Du kan t ex leda grupper eller projekt, enheter eller arbetslag, tillfälliga team eller permanenta grupperingar.

Utbildningen Att leda utan att vara chef passar även för dig som har arbetat en tid som ledare, men som inte fått tillfälle att lära dig den viktiga basen inom ledarskap och behöver få den på plats för att öka förståelsen för ledarskapet.

Så här säger våra kursdeltagare:

Mycket bra, var med på distans och det fungerade utmärkt. Kursledaren var väldigt bra, fick många bra verktyg till mitt jobb.
Jag är mycket glad att utbildningen gav mig så mycket. Mycket bra kursledare, man ville inte att hon skulle sluta prata.
Grym föreläsare! Vilken inlevelse, massor av olika svar på samma fråga till oss alla som olika ledare.... Så bra!!!

Deltagaravgifter

Klassrumskurs: 8.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 6.780 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Webbkurs: 6.780 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumskurs)
 • 22 - 23 apr 2021
  Hjärtum Utbildning, Wallingatan 37, Stockholm City

  Klassrumskursen fullbokad - endast distansplatser kvar

 • 25 - 26 maj 2021
  Hjärtum Utbildning, Wallingatan 37, Stockholm City
 • Distanskurs
 • 22 - 23 apr 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)
 • 25 - 26 maj 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)
 • Webbkurs
 • 5 - 6 maj 2021
  Webbkurs (kurs där alla går på distans)