Arbetsledarutbildning

LÄR DIG ATT ARBETSLEDA DIN GRUPP OCH BLI BEKVÄM MED DET NYA ANSVAR ARBETSLEDARROLLEN MEDFÖR

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning som förbereder dig inför din nya roll

Det här är utbildningen för dig som är ny i rollen som arbetsledare och vill lära dig hur du bäst leder och fördelar arbetet, hur du prioriterar och planerar i din arbetsvardag och hur du kommunicerar med gruppen.

Efter utbildningen har din säkerhet som ledare ökat och grunden är lagd för ett framgångsrikt, modigt och kreativt ledarskap.

LEDARSKAPETS GRUNDER

• Rollen som ledare
• Förväntningar och krav
• Att gå från att vara en i gänget till att bli arbetsledare
• Ledarstilar
• Din egen och andras syn på dig själv som ledare

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF - MOD OCH MOTIVATION

• Att leda utan chefsposition - hur gör du?
• Att leda, motivera och stimulera olika personligheter
• Hur identifierar du de olika personligheterna?
• Att få medarbetarna att vilja nå målen
• Att få medarbetarna att växa med uppgiften
• Bra ledarskap kräver mod. Vad är mod?
• Hur får vi mod?
• Vad behöver du för att utvecklas som arbetsledare?

ATT LEDA SIN GRUPP MOT UPPSATTA MÅL

• Din roll att samordna arbetsaktiviteter mot målen
• Klargöra förväntningar, vad före hur
• Mål som förankras med känslor skapar motivation
• Frågorna som leder fram mot målet
• Feedback och återkoppling

PRIORITERING OCH PLANERING I ARBETSVARDAGEN

• Att skapa effektivitet och samtidigt behålla arbetsglädjen
• Att prioritera - vad måste göras nu och vad kan vänta?
• Att fördela arbetet i gruppen - vem gör vad?
• Vad kan du delegera och vad måste du göra själv?

GRUPPUTVECKLING - STEG FÖR STEG

• Att samordna individerna i gruppen
• Att utveckla samarbete och lagarbete
• Att få olika personligheter att arbeta väl tillsammans
• De olika rollerna i gruppen
• Att förstå vilka krav som ställs på gruppen - måluppfyllelse
• Att tillsammans nå ett gemensamt resultat

KOMMUNIKATION – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR BRA LEDARSKAP

• Att kunna informera
• Att kunna ge och ta feedback
• Att lyssna aktivt i ledarskapsrollen
• Att kommunicera tydligt och med respekt

KONFLIKTHANTERING - VILKEN ÄR MIN ROLL?

• Definition av begreppet konflikt – vad är en konflikt?
• Olika typer av konflikter
• Konfliktstilar
• Att kunna handskas konstruktivt med konflikter
• Hur beter jag mig som arbetsledare vid en konflikt?

ARBETSRÄTT FÖR ARBETSLEDAREN

• Arbetsgivarens ansvar
• Diskrimineringslagen
• Sjukskrivning och rehabilitering
• Hantering av misskötsel

UPPSUMMERING AV UTBILDNINGSDAGARNA

Du får redskap som hjälper dig att möta förväntningar och krav från andra och du lär dig hur du gör för att få ditt team att arbeta väl tillsammans.

Du lär dig bl a:

 • Grunderna i ledarskap - ledarrollen
 • Leda utan chefsposition - så gör du!
 • Teamet - samarbete, roller och krav
 • Prioritering och planering i arbetsvardagen
 • Kommunikation - viktigt i ledarrollen
 • Konflikter - så hanterar du dem
 • Arbetsrätt - vad du måste veta som arbetsledare

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i din roll som ledare. Du kan t ex vara:
• Arbetsledare
• Gruppledare
• Teamledare
• Koordinator
• Samordnare

Du vill öka din säkerhet som ledare och få tillgång till användbara verktyg för att kunna leda både individer och grupper.

Du vill lära dig grunderna i bl a ledarskap, kommunikation och konflikthantering så att du snabbt kan komma in i din nya roll.

Så här säger våra kursdeltagare:

En mycket bra föreläsare. Inga problem att vara aktiv och närvarande under dessa 2 dagar.
Helt otroligt duktig föreläsare!!
Intressant från början till slut. Tar upp mycket som man känner igen sej i. Kommer lätt kolla Hjärtums lista på utbildningar i första hand vid framtida tillfällen. Martin var klockren som föreläsare. Han besitter en fantastisk kunskap! Att han sedan bjuder in att hjälpa till om det uppstår behov är riktigt professionellt.

Deltagaravgift och tider

8.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 17 - 18 nov 2020
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 16 - 17 mar 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 25 - 26 maj 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Göteborg
 • 20 - 21 apr 2021
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare