Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning, utbildning för teamledare

SÅ ARBETSLEDER DU DITT TEAM MOT FRAMGÅNG

För dig som är ny som arbetsledare

Utbildningen lär dig hur du bäst leder och fördelar arbetet, hur du prioriterar och planerar i din arbetsvardag och hur du kommunicerar med gruppen.

Du får redskap som hjälper dig som är ny som arbetsledare att möta förväntningar och krav. Du lär dig hur du gör för att få din grupp att arbeta tillsammans som ett team och hur du samordnar arbetet effektivt.

Bli mer säker i rollen som arbetsledare

Detta är en ledarskapsutbildning som ger dig mod och kunskaper för att leda och motivera din grupp. Efter utbildningen har din säkerhet som ledare ökat och grunden är lagd för ett framgångsrikt, modigt och kreativt ledarskap.

Lär dig att arbetsleda din grupp och bli bekväm med det nya ansvar arbetsledarrollen medför.

LEDARSKAPETS GRUNDER

• Rollen som arbetsledare
• Förväntningar och krav
• Att gå från att vara en i gänget till att bli arbetsledare
• Ledarstilar
• Din egen och andras syn på dig själv som ledare

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF - MOD OCH MOTIVATION

• Att leda utan chefsposition - hur gör du?
• Att leda, motivera och stimulera olika personligheter
• Hur identifierar du de olika personligheterna?
• Att få medarbetarna att vilja nå målen
• Att få medarbetarna att växa med uppgiften
• Bra ledarskap kräver mod. Vad är mod?
• Hur får vi mod?
• Vad behöver du för att utvecklas som arbetsledare?

ATT ARBETSLEDA SIN GRUPP MOT UPPSATTA MÅL

• Din roll att samordna arbetsaktiviteter mot målen
• Klargöra förväntningar, vad före hur
• Mål som förankras med känslor skapar motivation
• Frågorna som leder fram mot målet
• Feedback och återkoppling

PRIORITERING OCH PLANERING I ARBETSVARDAGEN

• Att skapa effektivitet och samtidigt behålla arbetsglädjen
• Att prioritera - vad måste göras nu och vad kan vänta?
• Att fördela arbetet i gruppen - vem gör vad?
• Vad kan du delegera och vad måste du göra själv?

GRUPPUTVECKLING - STEG FÖR STEG

• Att samordna individerna i gruppen
• Att utveckla samarbete och lagarbete
• Att få olika personligheter att arbeta väl tillsammans
• De olika rollerna i gruppen
• Att förstå vilka krav som ställs på gruppen - måluppfyllelse
• Att tillsammans nå ett gemensamt resultat

KOMMUNIKATION – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR BRA LEDARSKAP

• Att kunna informera som arbetsledare
• Att kunna ge och ta feedback
• Att lyssna aktivt i ledarskapsrollen
• Att kommunicera tydligt och med respekt

KONFLIKTHANTERING - VILKEN ÄR MIN ROLL?

• Definition av begreppet konflikt – vad är en konflikt?
• Olika typer av konflikter
• Konfliktstilar
• Att kunna handskas konstruktivt med konflikter
• Hur beter jag mig som arbetsledare vid en konflikt?

ARBETSRÄTT FÖR ARBETSLEDAREN

• Arbetsgivarens ansvar
• Diskrimineringslagen
• Sjukskrivning och rehabilitering
• Hantering av misskötsel

UPPSUMMERING AV UTBILDNINGSDAGARNA

En grundläggande arbetsledarutbildning

Vår utbildning för nya arbetsledare ger dig redskap för att kunna möta förväntningar och krav i din ledarroll. Du lär dig hur du gör för att motivera din grupp och få ditt team att arbeta väl tillsammans.

Du lär dig bl a:

 • Grunderna i ledarskap - arbetsledarrollen
 • Leda utan chefsposition - så gör du!
 • Teamet - samarbete, roller och krav
 • Prioritering och planering i arbetsvardagen
 • Kommunikation - viktigt i ledarrollen
 • Konflikter - så hanterar du dem
 • Arbetsrätt - vad du måste veta som arbetsledare

Lär dig att både övertyga och motivera

Efter dessa 2 dagar har du fått verktyg för att på ett tryggt och övertygande sätt leda och motivera ditt team. Med rätt kunskaper kan du se till så att verksamhetens mål uppfylls och arbetet utförs på bästa sätt. Du får en snabb start i din nya karriär som arbetsledare, och lär dig effektiva ledningsverktyg som fungerar i praktiken. 

Du påbörjar även processen med att forma ditt eget personliga ledarskap och lär dig tekniker för effektiv samverkan i grupp.

Du lär dig kort och gott att arbetsleda andra så att jobbet blir gjort och personalen trivs.

En utbildning för nya teamledare och arbetsledare

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i din roll som ledare. Du kan till exempel vara:
• Teamledare
• Arbetsledare
• Gruppledare
• Koordinator
• Samordnare

Du vill öka din säkerhet som arbetsledare och få tillgång till användbara verktyg för att kunna leda både individer och grupper.

Du vill lära dig grunderna i bland annat ledarskap, kommunikation och konflikthantering så att du snabbt kan komma in i din nya roll.

Som teamledare eller arbetsledare vill du öva upp dina färdigheter i att leda, så att du kan få alla att dra åt samma håll.

Arbetsledarutbildning för nya arbetsledare som lär dig att leda ditt team och prioritera i din vardag.

Så här säger våra kursdeltagare:

Martin var väldigt lätt att lyssna på, det blev aldrig tråkigt eller långdraget. Väldigt kunnig inom området. Bästa utbildningen jag varit på. Fick mig många tankeställare om mitt egna ledarskap. Kommer rekommendera denna till andra.
Mycket bra utbildning. Bästa föreläsare jag någonsin lyssnat på. Avsnitten i kursen väl fördelade.
Jag kan bara trycka högsta betyg på allt. Jag är supernöjd.

Deltagaravgift

9.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider: 
Dag 1: 09.30-16.30  |  Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 3 - 4 sep 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 19 - 20 nov 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Göteborg
 • 22 - 23 okt 2024
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare
 • Malmö
 • 5 - 6 nov 2024
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare