Arbetsledarutbildning

Vår arbetsledarutbildning ger dig redskap som hjälper dig att möta förväntningar och krav, att prioritera och planera och hur du gör för att få din grupp att arbeta tillsammans som ett team.

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning som förbereder dig inför din nya roll

Det här är arbetsledarutbildningen för dig som är ny i rollen som arbetsledare och vill lära dig hur du bäst leder och fördelar arbetet, hur du prioriterar och planerar i din arbetsvardag och hur du kommunicerar med gruppen.

Efter arbetsledarutbildningen har din säkerhet som ledare ökat och grunden är lagd för ett framgångsrikt, modigt och kreativt ledarskap.

Lär dig att arbetsleda din grupp och bli bekväm med det nya ansvar arbetsledarrollen medför.

Klicka här om du vill läsa om våra övriga utbildningar inom ledarskap: ledarskapsutbildning.

LEDARSKAPETS GRUNDER

• Rollen som ledare
• Förväntningar och krav
• Att gå från att vara en i gänget till att bli arbetsledare
• Ledarstilar
• Din egen och andras syn på dig själv som ledare

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF - MOD OCH MOTIVATION

• Att leda utan chefsposition - hur gör du?
• Att leda, motivera och stimulera olika personligheter
• Hur identifierar du de olika personligheterna?
• Att få medarbetarna att vilja nå målen
• Att få medarbetarna att växa med uppgiften
• Bra ledarskap kräver mod. Vad är mod?
• Hur får vi mod?
• Vad behöver du för att utvecklas som arbetsledare?

ATT LEDA SIN GRUPP MOT UPPSATTA MÅL

• Din roll att samordna arbetsaktiviteter mot målen
• Klargöra förväntningar, vad före hur
• Mål som förankras med känslor skapar motivation
• Frågorna som leder fram mot målet
• Feedback och återkoppling

PRIORITERING OCH PLANERING I ARBETSVARDAGEN

• Att skapa effektivitet och samtidigt behålla arbetsglädjen
• Att prioritera - vad måste göras nu och vad kan vänta?
• Att fördela arbetet i gruppen - vem gör vad?
• Vad kan du delegera och vad måste du göra själv?

GRUPPUTVECKLING - STEG FÖR STEG

• Att samordna individerna i gruppen
• Att utveckla samarbete och lagarbete
• Att få olika personligheter att arbeta väl tillsammans
• De olika rollerna i gruppen
• Att förstå vilka krav som ställs på gruppen - måluppfyllelse
• Att tillsammans nå ett gemensamt resultat

KOMMUNIKATION – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR BRA LEDARSKAP

• Att kunna informera
• Att kunna ge och ta feedback
• Att lyssna aktivt i ledarskapsrollen
• Att kommunicera tydligt och med respekt

KONFLIKTHANTERING - VILKEN ÄR MIN ROLL?

• Definition av begreppet konflikt – vad är en konflikt?
• Olika typer av konflikter
• Konfliktstilar
• Att kunna handskas konstruktivt med konflikter
• Hur beter jag mig som arbetsledare vid en konflikt?

ARBETSRÄTT FÖR ARBETSLEDAREN

• Arbetsgivarens ansvar
• Diskrimineringslagen
• Sjukskrivning och rehabilitering
• Hantering av misskötsel

UPPSUMMERING AV UTBILDNINGSDAGARNA

En grundläggande arbetsledarutbildning

Du får redskap som hjälper dig att möta förväntningar och krav från andra och du lär dig hur du gör för att få ditt team att arbeta väl tillsammans.

Du lär dig bl a:

 • Grunderna i ledarskap - ledarrollen
 • Leda utan chefsposition - så gör du!
 • Teamet - samarbete, roller och krav
 • Prioritering och planering i arbetsvardagen
 • Kommunikation - viktigt i ledarrollen
 • Konflikter - så hanterar du dem
 • Arbetsrätt - vad du måste veta som arbetsledare

Efter dessa 2 dagar har du fått verktyg för att på ett tryggt och övertygande sätt leda och motivera dina medarbetare, så att verksamhetens mål uppfylls och arbetet utförs på bästa sätt.

Du har påbörjat processen med att forma ditt eget personliga ledarskap och lärt dig tekniker för effektiv samverkan i grupp.

Du har kort och gott lärt dig att leda andra - utan att vara chef.

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i din roll som ledare. Du kan t ex vara:
• Arbetsledare
• Gruppledare
• Teamledare
• Koordinator
• Samordnare

Du vill öka din säkerhet som ledare och få tillgång till användbara verktyg för att kunna leda både individer och grupper.

Du vill lära dig grunderna i bl a ledarskap, kommunikation och konflikthantering så att du snabbt kan komma in i din nya roll.

Så här säger våra kursdeltagare:

Utbildningen gav mig mer än jag förväntat mig. Tar med mig mycket nytt till mitt yrke som arbetsledare. Kursledaren hade svar på alla frågor och funderingar och gav oss som åhörare många nya tankesätt att ta till sig. Han lyckades fånga mitt intresse konstant under hela utbildningen, och jag är nyfiken på att gå en vidareutbildning till hösten! I övrigt kändes det som att jag var på plats i utbildningslokalen, det som saknas är struntpratet och diskussionerna i pauserna. Vore alla distansutbildningar lika bra ser jag inget måste i att befinna mig på plats under framtida utbildningar.
Mycket bra knep, och tips. Verkligen en inspirerande och pedagogisk föreläsare. Martin får 10/10!
En mycket bra föreläsare. Inga problem att vara aktiv och närvarande under dessa 2 dagar.

Deltagaravgifter

Klassrumskurs: 8.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 7.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Webbkurs: 7.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Förklaring till de olika alternativen:
- klassrumskurs
- distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)
- webbkurs (alla deltar på distans)

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumsutbildning)
 • 7 - 8 dec 2021
  Hjärtum Utbildning, Wallingatan 37, Stockholm City
 • 24 - 25 mar 2022
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 7 - 8 apr 2022
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 10 - 11 maj 2022
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distansutbildning
 • 7 - 8 dec 2021
  Distansutbildning (klassrumsutbildning på distans)
 • 7 - 8 apr 2022
  Distansutbildning (klassrumsutbildning på distans)
 • Göteborg (klassrumsutbildning)
 • 15 - 16 mar 2022
  Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4
 • Malmö (klassrumsutbildning)
 • 17 - 18 maj 2022
  Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, centrala Malmö