Ledarskapsutbildning i Malmö

Gå din ledarskapsutbildning i Malmö

Vi har ledarskapsutbildning för ledare och chefer i flera olika sammanhang och roller i Malmö. Är du ny i chefsrollen kan du gå vår utbildning Ny som chef. Är du ny som teamledare eller arbetsledare är vår Arbetsledarutbildning perfekt. För dig som ska bli eller nyss blivit ledare för en grupp utan att ha chefsbefogenheter passar Att leda utan att vara chef bra. Välkommen till våra utbildningar i Malmö för dig som leder andra!

Utbildning Beskrivning Datum i Malmö 2024
Ny som chef Basutbildning som lär dig grunderna i ledarskap så att du kan axla chefsrollen 25-26 apr
Arbetsledarutbildning En utbildning för nya arbetsledare som lär dig att prioritera och fördela arbetet 23-24 apr
Att leda utan att vara chef Lär dig att leda ditt team på ett modigt och starkt sätt, utan chefsmandat 25-26 apr
Intern utbildning för er Sätt ihop er egen utbildning för era ledare och chefer, så att innehållet passar era behov Datum som passar för er

Sankt Gertrud Konferens i Malmö

Vi brukar oftast hålla våra utbildningar för ledare och chefer i Malmö på Sankt Gertruds Konferens. Denna konferensanläggning ligger mycket centralt i Malmö, på Östergatan 7B. Från Malmö Centralstation tar det bara 10 minuter att promenera hit. Mitt emot ligger Radisson Blue Hotel, om du vill bo nära utbildningslokalen. Andra närliggande hotell är Mayfair Hotel Tunneln och Elite Hotel Savoy.

Kunskaper för dig som vill leda andra

När du ska leda en grupp är det många olika områden du behöver sätta dig in i. Om du är ny behöver du först och främst lära dig grunderna i såväl själva ledarskapet som att planera och strukturera upp dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du får ta del av verktyg som hjälper dig att jobba på det sätt du tycker fungerar för dig. Att bli medveten om olika ledarstilar och få hjälp att hitta en stil som passar dig som person är grundläggande.

Fakta varvas med övningar

När du går någon av våra ledarskapsutbildningar i Malmö kommer fakta och nya kunskaper att varvas med praktiska övningar. På så sätt får du möjlighet att känna på ledarrollen i vanligt förekommande situationer. Du kommer att få jobba med olika frågeställningar kring din nya position. Tillsammans med utbildaren och övriga deltagare diskuterar du ledarskap i både smått och stort.

Lär dig om ansvaret som kommer med rollen

Vad innebär det nya ansvaret du nu har fått som chef eller ledare? Under kursdagarna benar vi ut ansvarsfrågan och hur det egentligen går till att leda andra, både med och utan formellt ledarskap. Du lär dig att åstadkomma resultat genom andra och att få med dig dina medarbetare på tåget. Andra viktiga frågeställningar handlar om hur du behåller balansen mellan jobb och privatliv. Du lär dig metoder för att hinna med så mycket som möjligt under din arbetsdag, så att du kan vara ledig när du går från jobbet.

Förberedelser är A och O

Nya kompetenser i att leda kommer att hjälpa dig en bra bit på vägen i din nya roll. Du kommer att få kunskap om hur du undviker vanliga nybörjamisstag och onödiga fallgropar som kan dyka upp. Det kommer att ställas stora krav på dig, både förväntningarna och kanske även skepsisen är hög redan från början. Med en utbildning blir du förberedd och kommer därför känna en större självsäkerhet inför positionen. Medarbetarna kommer att få förtroende för dig snabbare. Med rätt kunskaper kan du tydligt visa vilka regler som ska gälla på arbetsplatsen. På så sätt kan du tidigt skapa ett gott och hållbart arbetsklimat.

En bra grund underlättar vidareutveckling i rollen

Att studera ledarskap ger dig en stabil grund att stå på inför kommande utmaningar. Det är många olika faktorer som spelar in om du ska bli en bra ledare eller chef. Du behöver ha en bra självkännedom och en medvetenhet om hur du påverkar din omgivning. Du behöver ha kunskap om hur du kommunicerar med andra på ett tydligt sätt och mod att ta de tuffa och svåra besluten. Det är många delar som ska stämma för att du ska kunna bli bra på ledarskap. De flesta områdena kan du vidareutveckla genom att gå olika utbildningar, men det viktigaste ändå är att du är dig själv. 

Utveckla ledarkompetensen

Nya lärdomar utvecklar din ledarkompetens och det kommer du att tjäna på. Goda ledare utmärker sig på flera plan och ett av dem är att de har fått ordentligt med utbildning. Genom lärande utvecklar du som ledare dina kärnkompetenser. Dessa egenskaper hjälper dig att kommunicera, bygga starka team, växa professionellt och avancera i din ledarkarriär. Din ledarkompetens kan du utveckla med hjälp av både grundkurser och spetsutbildningar. Det viktiga är att du får du öva upp dina färdigheter och därmed kan växa som ledare.

Utbildning i Malmö för ledare ger goda kunskaper

Oavsett var du befinner dig i din karriär är det alltid viktigt att gå en utbildning i ledarskap med jämna mellanrum. Om du bor i eller omkring Malmö har vi flera utbildningar att välja bland. Är du ny i rollen är det speciellt viktigt att redan i inledningen av din nya tjänst gå en grundläggande och gedigen utbildning. Det kommer att underlätta för dig och förbereder dig inför de vanligaste fallgroparna som du kan råka ut för. Med kunskaper om ledarskap i bagaget kan du hantera konflikter och svåra situationer på ett enklare och ofta även snabbare sätt.

Inför utbildningen

Innan du kommer till utbildningen i Malmö är det bra om du har tänkt igenom några saker. Fundera på följande; vad du vill få ut av dina utbildningsdagar, vilka lärdomar vill du få? Vilka styrkor och svagheter har du som ledare och vad finns som du vill utveckla inom ditt ledarskap? Sedan är det naturligtvis bra om du har med dig helt egna frågeställningar som bygger på dina egna erfarenheter.

Lärdomar från erfaren utbildare

Händelser du har råkat ut för eller situationer som har uppkommit där du har känt dig lite vilsen som ledare. Utifrån utbildningsledarens gedigna erfarenheter kan du få guidning och stöttning. Sedan kan du dessutom få input från dina digitala utbildningskamrater. Du är med största sannolikhet inte ensam om dina upplevelser och bara den vetskapen kan vara värdefull.

Chefsutbilding i Malmö

Vår chefsutbildning Ny som chef går vid flera tillfällen i Malmö. Till utbildningen kommer deltagare från många olika branscher. Vi har haft deltagare inom data, arkitektur, resor, transport med flera. Även kommuner i och kring Skåne har deltagit. Blandningen av deltagare gör att dynamiken och samspelet i grupperna blir bra. Deltagarna lär av varandra och kan lyssna till hur andra upplever chefsrollen.

Malmö som utbildningsstad

Att gå sin utbildning i Malmö är ett bra tillfälle att få se lite mer av staden, efter kursdagen är slut. Två givna besöksmål är Slottsparken och Kungsparken, som ligger i centrala Malmö. Båda är härligt lummiga parker som innehåller gott om promenadvägar, vackra blommor och broar över Parkkanalen. En bonus är att i utkanten finns nordens äldsta renässansslott, Malmöhus Slott. Om du blir hungrig är ett besök i Malmö Saluhall ett måste. Här hittar du fisk, kött, ostar, choklad med mera och gott om serveringar. 

En promenad efter utbildningsdagen

Om vädret tillåter kan en promenad till havet vara på sin plats. Det brukar vara skönt efter att ha suttit stilla i en utbildningslokal hela dagen. På 20 minuter kommer du fram till Ribersborgsstranden och kan njuta av brisen från havet och kanske en solnedgång. Vill du ta bilder på Turning Torso är Västra Hamnen rätt ställe. I Västra hamnen hittar du även massor med annat sevärt, bland annat bryggor att strosa på eller bada ifrån plus vackra moderna byggnader.

Yrkesutbildning i Malmö

Att leda andra är ett yrke. Som de flesta yrken behöver även ledaren utbildning för att lära sig hur ledarskap går till och fungerar. Gå din yrkesutbildning i ledarskap i Malmö och få den kunskap ditt val av yrke kräver. Att utbilda sig är att ta sin roll på allvar. Att vara intresserad av att lära sig så mycket som möjligt om yrkesrollen ledare visar på ett stort engagemang. Det visar även att du vill behandla dina medarbetare på ett professionellt och seriöst sätt. Ditt förtroende som ledare ökar när du väljer att inhämta lärdomar som kan leda till ett gott ledarskap.

Förväntningar på dig som ledare

Vilka är förväntningarna på dig som ledare? Vissa saker är enkla att räkna ut. Dina medarbetare förväntar sig att du har tillräckliga ledarkunskaper för att kunna leda dem och gruppen. De förlitar sig på att du kan verksamheten och vet vilka lagar och regler ni måste förhålla er till. Andra förväntningar kan vara mer diffusa. Det kan handla om sådant som inte inträffar så ofta. Ett exempel är konflikter. De är inte vardagsmat på en arbetsplats (förhoppningsvis). Men när de inträffar kommer alla att vända sig till dig som ledare. Ett annat exempel är nyanställningar. Har du tillräckligt med kunskaper för att kunna rekrytera ny personal? Om inte bör du se till att utbilda dig.

Ledarskap och organisation i Malmö

Malmö erbjuder många olika utbildningar i ledarskap och organisation. Vare sig du är ledare för en enhet, avdelning, grupp eller ett helt företag kan du behöva utbilda dig regelbundet. Ett ledarskap står aldrig stilla och du behöver utvecklas i takt med tiden. Forskare tittar hela tiden på hur ledarskapet förändras ute i organisationerna. De ser trender och tar fram modeller som är anpassade efter vår tid. Att du som ledare i Malmö med omnejd är uppdaterad är viktigt, inte minst för att kunna leda de unga. Händelser i omvärlden påverkar också i allra högsta grad. Se bara på pandemin och vilken förändring den har medfört för ledare och chefer.

En utbildning lär dig skapa självgående team

Under en utbildning i ledarskap kan du lära dig hur du ökar självkännedomen hos teamet. Du lär att öka anpassningsförmåga, viljestyrka, fokus, kreativitet och problemlösningsförmåga. Alla dessa är viktiga ingredienser för att skapa ett gediget team med hög prestationsförmåga och starkt engagemang. Du får insikter som gör att både du och gruppen står bättre rustade vid förändringar. På så sätt klarar ni enklare av hinder på vägen. Du lär dig även att hålla mer effektiva möten. Dessutom blir du bättre på att ta tillvara på idéer som kommer fram under t ex en kick-off eller brainstorming-möte.

Lär dig om dynamiken i gruppen

Alla som har ansvar för ett team eller en grupp har stor nytta av en utbildning för ledare. En utbildning kan lära dig att förstå hur vi människor fungerar i grupp. Med den kunskapen kan du förbättra både kommunikation och ledarskapsförmåga. För att förstå hur och varför ledarskap fungerar måste vi först förstå vad som triggar oss. Du kan behöva dyka djupt in i våra undermedvetna motivationsprocesser för att verkligen förstå. Hjärnan har självklart ett finger med i spelet och många ledarskapsutbildningar i Malmö har med detta i programmet. Det är intressant att lära sig mer om vår hjärna och de undermedvetna programmen som körs i den, vår "programvara".

Få ett ramverk i ledarskap under en utbildning i Malmö

En utbildning för ledare ger dig verktyg. Konkreta och enkla verktyg som du kommer att kunna använda direkt med ditt team och kollegor. I slutändan är syftet med en kurs att öppna vägen för en ny förståelse för motivation och kommunikation, mot en ny, mycket effektiv och hållbar modell för just ditt ledarskap. Men framför allt är målet att du som chef och ledare kommer att förstå vilken avgörande roll du spelar i ditt team och i dess framgång. Och att du kommer att kunna använda den kunskapen för att vägleda ditt team till en ny nivå av samarbete, engagemang och motivation.

Vad innehåller en bra ledarskapsutbildning i Malmö?

En bra ledarskapsutbildning i Malmö ska bestå av ett antal olika element som hjälper dig att utveckla din förmåga att leda. Utbildningen ska även öva upp din förmåga att kommunicera och motivera dina medarbetare. Som ledare påverkar du andra människor. Därför är det viktigt att du utbildar dig så att du täcker in de viktigaste områdena som en ledare bör behärska. En bra utbildning i ledarskap ger dig självinsikt och övar upp ditt självledarskap. Du måste känna dig själv och kunna leda dig själv innan du kan leda andra. När du lär dig mer om dina egna styrkor, svagheter, värderingar och beteenden som ledare, kan du enklare se din påverkansfaktor. Grundläggande kunskaper du får med dig från en ledarskapskurs i Malmö är vikten av att kunna sätta mål, prioritera, planera och organisera ditt eget arbete. Först när dessa bitar är på plats kan du leda din personal i deras arbete.

Hitta din ledarstil i Malmö

Malmös utbildningar för ledare innefattar även genomgångar av olika ledarskapsstilar. Du behöver även veta hur du ska leda i olika situationer. Här talar man om det situationsanpassade ledarskapet. Som exempel kan vi nämna auktoritärt, demokratiskt, delegerande och coachande ledarskap. Vilken passar i olika situationer? Att du lär dig att anpassa ditt ledarskap efter aktuella behov, mognaden i ditt team och motivationen i gruppen är viktigt. Annars finns en risk att du skjuter över målet. Om gruppen inte är redo för ditt ledarskap spelar det ingen roll hur bra du är som ledare.

Kommunikation och feedback är grundläggande kunskaper för ledaren

Att du som ledare kan kommunicera tydligt, effektivt och respektfullt med medarbetare, kunder, chefer med flera är grundläggande. Du behöver både kunna ge och ta emot feedback på ett givande sätt. Om konflikter eller missförstånd uppstår behöver du verktyg för att lösa dem. Som ledare är din kommunikativa förmåga en av dina viktigaste egenskaper. Du kan utveckla den under en utbildning i Malmö eller någon annanstans i Sverige.

Vad innebär det att motivera sin grupp?

Med motivation och engagemang i den grupp du leder kan ni komma hur långt som helst. Det är din uppgift att skapa en positiv arbetsmiljö, där din personal känner sig delaktig, uppskattad och inspirerad. Ett avsnitt under en utbildning för ledare i Malmö tar upp just förmågan att identifiera medarbetarnas drivkrafter, behov och intressen. Du lär dig hur ni sätter gemensamma mål och följer upp dessa. Du får tips om hur du kan följa upp olika resultat och  även belöna goda prestationer.

Utveckla teamet

Teamutveckling och samarbete är viktiga byggstenar i en väl fungerande arbetsgrupp. Lär dig därför smartaste sätten att bygga effektiva och välfungerande team, där medarbetarna kompletterar varandra. Detta skapa tillit och underlättare arbetet mot samma  mål och vision. Du får kunskaper om hur du kan främja ett gott samarbete mellan teamet och andra enheter i organisationen. En stor del av utbildningen tar upp hantering av olika roller, ansvar och förväntningar i teamet. Här är tydlighet viktigt. Alla måste veta och förstå sin plats i gruppen. Att du är välutbildad inom detta område är därför av stor betydelse.