Deklaration i aktiebolag

utbildning i deklaration aktiebolag

Lär dig upprätta aktiebolagets deklaration - från start till inlämning till Skatteverket

Lär dig att göra deklarationen själv

Vår utbildning lär dig hur du gör inkomstdeklarationen för ett aktiebolag. Du får kunskap om lagar och regler som du behöver känna till och praktisk övning i att deklarera.

Du ser hur bokföring och bokslut hänger samman med deklarationen. Du får kunskaper om bl a avdragsgilla kostnader, hur pensioner behandlas, hur utdelning beräknas, 3:12-reglerna, hur bolagets skatteuträkning görs mm.

Genomgång av deklarationsblanketten

Steg för steg förklarar vi hur deklarationsblanketten är uppbyggd och hur du fyller i den. Under utbildningen jobbar vi aktivt med olika övningsuppgifter, så att dina nya kunskaper i att deklarera verkligen får fäste.

GRUNDERNA I DEKLARATION I AB

 • Regler att förhålla sig till
 • Deklarationsprocessen
 • Deklarationsblankettens konstruktion
 • Kopplingen mellan bokföring, bokslut och deklaration

ATT UPPRÄTTA DEKLARATIONEN - PRAKTIK 

 • Praktisk genomgång med övningar
  • Avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader
  • Personalkostnader
  • Hantering av fastigheter
  • Fållan - handel med aktier i bolaget
  • Pensionssparande och särskild löneskatt
  • Beräkning av skatten
 • Råd och tips inför och under deklarationen
 • Hur hanteras slutskattsedeln i bokföringen?

KONTAKTER MED SKATTEMYNDIGHETEN

 • Vad händer om jag gör fel – vilka är sanktionerna?
 • Skattetillägg och förseningsavgifter
 • Anstånd med att lämna in deklarationen
 • Har skattemyndigheten alltid rätt?
 • Att överklaga Skattemyndighetens beslut

DEKLARATION I FÅMANSFÖRETAG

 • 3:12-reglerna kring utdelning
 • Utdelningsmöjligheter med låg skatt
  • Enligt förenklingsregel eller löneunderlag
  • Hur mycket egen lön behövs för att nå lågbeskattad utdelning
 • Kan utdelning sparas?
 • Kapitalvinst vid försäljning av bolaget

Målet med utbildningen

Målet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskaper i hur du upprättar deklaration i ett aktiebolag.

Du lär dig bl a:

• vilka regler det finns att känna till och förhålla sig till
• hur deklarationsblanketten är uppbyggd och hur den fylls i
• att se kopplingen mellan bokföringen, redovisningen och deklarationen
• vad som är avdragsgillt och inte
• hur skatten beräknas
• hur Skattemyndigheten ser på deklarationen och vilka sanktioner som finns vid fel
• om deklaration i fåmansföretag, bl a 3:12-reglerna

Målgrupp för kursen i deklaration i aktiebolag

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig att upprätta deklarationen för ett aktiebolag. Du har ingen, eller liten, erfarenhet av deklarationsarbete, men du har kunskaper i bokföring och redovisning och kan grunderna i att upprätta ett bokslut.

Du kan t ex vara:

• ekonomiassistent
• redovisningsansvarig
• redovisningskonsult
• revisorsassistent
• ekonomiansvarig
• småföretagare som vill göra deklarationen själv

Så här säger våra kursdeltagare:

Deltagaravgift och tider

6.980 kr exkl moms per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Tid: 9.15-16.30

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 14 mar 2024
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare