ATT VÄLJA UTBILDNING

Få tips och stöd i ditt val av utbildning

Här ger vi råd och tips som kan vara användbara i ditt val av utbildning hos oss. Vi ger råd om ledarskapsutbildning, utbildningar inom kundserviceområdet, ekonomikurser och företagsanpassade utbildningar. 

Utbildningar för er kompetensutveckling

En utbildning kan per defintition ses som en process där en individ genom strukturerad undervisning och träning utvecklas i sitt yrke. Genom utbildning skaffar man sig kunskaper, bildning och nya färdigheter. Man kan även bygga på befintliga talanger och egenskaper. Visst låter detta bra?

Vi har utbildningar som bygger upp kompetensen och ser till att du har moderna kunskaper och färsk information. Vi förstår att det ibland är svårt att välja bland våra utbildningar. Därför har vi skapat denna sida med information. Vi hoppas den kan vara till vägledning i ditt val av utbildning hos oss! Du kan alltid kontakta oss direkt för att få hjälp. Använd gärna vårt kontaktformulär.

Jättebra och givande. Fick bra svar.

ATT VÄLJA UTBILDNING

Utbildning lär dig att leda
Kan en utbildning lära dig leda?

Hur kan en ledarskapsutbildning hjälpa dig att bli en ledare? Genom att gå utbildning i att leda andra får du dels kunskaper om teorier och modeller som fungerar, dels utveckla dina praktiska färdigheter som ledare. Båda dessa delar är viktiga för att se helhetsbilden i ledarskapet. Det är därför som utbildning i ledarskap är så effektivt; det ger dig hela spektrumet av vad ledarens roll verklige innebär.

Ledarskapskurser
Snabbguide - ledarskapskurser

Välj den ledarskapsutbildning som passar för just dig och dina förutsättningar! Här får du en snabbguide med korta presentationer av några av våra mest populära ledarskapsutbildningar. Bl a får du en förklaring till skillnaden mellan Att leda utan att vara chef och Arbetsledarutbildning. Vi hoppas att guiden ska hjälpa dig i ditt val av ledarskapsutbildning.

Utbildning för ledare
Utbildning för erfaren ledare

För att inte stanna av i ledarskapet behövs kontinuerlig påfyllning av kompetensen. Även erfarna ledare behöver nya impulser och hjälp att se på ledarskapet ur nya synvinklar. Här får du förslag på utbildningar som tar dig vidare i ditt ledarskap och säkerställer att du fortsätter att utvecklas som ledare.

Utbildning för ledare
Utbildning för ledare - allmänt

Utbildning för ledare är viktigt för att skapa en god och utvecklande arbetsmiljö. Så skulle nog de flesta svara om de fick frågan varför ledarskapsutbildning är viktigt. Utveckling för ledare och en framgångsrik organisation går ofta hand i hand. När ledare berättar om sina erfarenheter från sitt ledarskap framkommer ofta problem och missöden som hade kunnat undvikas genom bättre kunskaper.

Att välja utbildning för ny chef
Utbildning för ny formell chef

Kommer du att ha en formell chefsroll, med mandat att fatta beslut, hantera budget, hålla medarbetarsamtal mm? Titta här för stöd i ditt val av utbildning. Som chef behöver du breda kunskaper. Våra utbildningar lär dig om ledarskapet som sådant, om feedback och kommunikation, om konflikthantering, besvärliga ledarsituationer, arbetsrätt mm. Din färdigheter utvecklas och du förbereder dig i ditt chefskap.

Utbildning ledarskap ej chef
Utbildning för ny ledare inte chef

Är din position mittemellan ansvarig chef och gruppen du ska leda, dvs du ska leda en grupp, men har inte personalansvar? Här får du tips inför ditt val av utbildning. Som ledare utan chefsmandat behöver du lära dig om vilka dina förutsättningar som ledare är. Du behöver kunskaper om hur du ska förhålla dig till både gruppen du leder och den formella chefen. Det är lätt att du hamnar mellan stolarna, men med rätt kunskaper förstärker du din position.

Utbildning för projektledare
Utbildning för nya projektledare

Projektledaren är länken som får projektet att fungera. Att vara ny som projektledare innebär att ett stort ansvar lagts på dina axlar. Nu behöver du lära dig smart och effektiv projekthantering så att du kan möta kraven från organisationen, projektmedlemmarna, intressenterna med flera. Här ger vi dig information om vad bör tänka på i valet av din utbildning i projektledning.

Utbildningar i kundbemötande
Utbildningar i kundbemötande

Att ge ett gott bemötande gentemot sina kunder, patienter, klienter eller interna kontakter är kort och gott mycket viktigt. En utbildning inom kundserviceområdet kan vara allmän eller rikta sig mot ett speciellt område, till exempel besvärliga kunder. Här tipsar vi dig om vad du kan tänka på när du ska välja en utbildning inom området bemötande och service.