ATT VÄLJA UTBILDNING

Stöd i ditt val av utbildning

Här ger vi råd och tips som kan vara användbara i ditt val av utbildning hos oss. Vi ger råd om ledarskapsutbildning, utbildningar inom kundserviceområdet, ekonomikurser och företagsanpassade utbildningar. Sidan är fortfarande under uppbyggnad och fylls på allteftersom.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp. Använd gärna vårt kontaktformulär.

Bra innehåll. Otroligt viktiga verktyg för att bli en bra ledare. Kunnig, passionerad kursledare! Utmärkt lokal!

ATT VÄLJA UTBILDNING

Att välja utbildning för ny chef
Utbildning för ny formell chef

Kommer du att ha en formell chefsroll, med mandat att fatta beslut, hantera budget, hålla medarbetarsamtal mm? Titta här för stöd i ditt val av utbildning. Som chef behöver du breda kunskaper. Våra utbildningar lär dig om ledarskapet som sådant, om feedback och kommunikation, om konflikthantering, besvärliga ledarsituationer, arbetsrätt mm. Din färdigheter utvecklas och du förbereder dig i ditt chefskap.

Utbildning ledarskap ej chef
Utbildning för ny ledare inte chef

Är din position mittemellan ansvarig chef och gruppen du ska leda, dvs du ska leda en grupp, men har inte personalansvar? Här får du tips inför ditt val av utbildning. Som ledare utan chefsmandat behöver du lära dig om vilka dina förutsättningar som ledare är. Du behöver kunskaper om hur du ska förhålla dig till både gruppen du leder och den formella chefen. Det är lätt att du hamnar mellan stolarna, men med rätt kunskaper förstärker du din position.