Att välja utbildning

Få tips och stöd i ditt val av utbildning

Här ger vi råd och tips som kan vara användbara i ditt val av utbildning hos oss. Vi ger råd om ledarskapsutbildning, utbildningar inom kundserviceområdet, ekonomikurser, Excelkurser med flera. Dessutom är vi gärna rådgivare och bollplank när det gäller att ta fram företagsanpassad utbildning för er. 

Utbildningar som höjer kompetensen

En utbildning definieras som en process där någon får ta del av strukturerad och planerad undervisning och träning i ett ämne. Genom utbildning skaffar du dig nya kunskaper, får nya insikter och färdigheter. Du kan även bygga på befintliga talanger och utveckla dina egenskaper ytterligare. Visst låter detta bra? På detta sätt är vi som utbildare med och skapar utveckling för dig som individ. Det tycker vi är jätteroligt!

Hjälp med ditt val av utbildning

Vi har utbildningar som bygger upp kompetensen och ser till att du har moderna kunskaper och uppdaterad information. Vi förstår att det ibland är svårt att välja bland våra utbildningar. Därför har vi skapat denna sida med information. Vi hoppas den kan vara till vägledning i ditt val av utbildning hos oss! Du kan alltid kontakta oss direkt för att få hjälp. Använd gärna vårt kontaktformulär.

Martins kunskap, brinnande intresse och pedagogiska sätt som får alla att vara fullt närvarande och delta i intressanta ämnen som är viktiga för att utveckla sig själv i sitt ledarskap och sina medarbetare.

Att välja utbildning

Utbildning lär dig att leda
Kan en utbildning lära dig att leda?

Hur kan en ledarskapsutbildning lära dig att leda? Genom att gå utbildning i ledarskap får du dels kunskaper om teorier och modeller som fungerar, dels utveckla dina praktiska färdigheter som ledare. Båda dessa delar är viktiga för att se helhetsbilden i ledarskapet. Det är därför som utbildning i ledarskap är så effektivt; det ger dig hela spektrumet av vad ledarens roll verkligen innebär.

Ledarskapskurser
Ledarskapskurser - guide

Välj den ledarskapsutbildning som passar för just dig och dina förutsättningar! Här får du en snabbguide med korta presentationer av några av våra mest populära ledarskapsutbildningar. Bl a får du en förklaring till skillnaden mellan Att leda utan att vara chef och Arbetsledarutbildning. Vi hoppas att guiden ska hjälpa dig i ditt val av ledarskapsutbildning.

Distansutbildning
Så går en distansutbildning till

Att gå en distansutbildning är smidigt och fungerar utmärkt för de flesta ämnesområden. Hos oss kan du gå en utbildning på distans i ledarskap, kundservice, företagsekonomi, Excel med mera. Här berättar vi om hur en utbildning går till och vad som är bra att tänka på som deltagare.

En utbildning för ledare ger dig sakkunskaper i ledarskap
Utbildning för erfaren ledare

För att inte stanna av i ledarskapet behövs kontinuerlig påfyllning av kompetensen. Även erfarna ledare behöver nya impulser och hjälp att se på ledarskapet ur nya synvinklar. Här får du förslag på utbildningar som tar dig vidare i ditt ledarskap och säkerställer att du fortsätter att utvecklas som ledare.

Utbildning företag
Utbildning för företag

Att investera i utbildning är en framgångsfaktor för dagens moderna företag och organisationer. Att vara med på AI-tåget, utbilda sina ledare och vara up-to-date med lagar och regler är en förutsättning för att lyckas.

Yrkesutbildning för ledare i ledarskap och organisation
Utbildning för ledare - allmänt

Utbildning för ledare är viktigt för att skapa en god och utvecklande arbetsmiljö. Så skulle nog de flesta svara om de fick frågan varför ledarskapsutbildning är viktigt. Utveckling för ledare och en framgångsrik organisation går ofta hand i hand. När ledare berättar om sina erfarenheter från sitt ledarskap framkommer ofta problem och missöden som hade kunnat undvikas genom bättre kunskaper.

Utbildning för ledare på distans
Utbildning för ledare på distans

Att gå en utbildning i ledarskap på distans är ett utmärkt sätt att snabbt och enkelt få kunskaper om vad det innebär att leda andra. Här får du information om hur en distansutbildning i ledarskap går till. Du får även tips om vad du bör tänka på när det gäller utrustning och utbildningsmiljö.

Att välja utbildning för ny chef
Utbildning för ny formell chef

Kommer du att ha en formell chefsroll, med mandat att fatta beslut, hantera budget, hålla medarbetarsamtal mm? Titta här för stöd i ditt val av utbildning. Som chef behöver du breda kunskaper. Våra utbildningar lär dig om ledarskapet som sådant, om feedback och kommunikation, om konflikthantering, besvärliga ledarsituationer, arbetsrätt mm. Din färdigheter utvecklas och du förbereder dig i ditt chefskap.

Utbildning för nya ledare
Utbildning för ny ledare

Att välja utbildning när du är ny i ledarrollen innebär mycket att tänka på. Om du går från att ha en roll som specialist till att bli ledare för den grupp du nyss ingått i innebär en speciell utmaning. En utbildning för dig som är ny ledare brukar ta upp de speciella frågeställningar som denna omställning innebär för dig. Utbildningen tar även upp alla övriga delar som du behöver få kunskap om för att kunna leda ett team.

Utbildning ledarskap ej chef
Utbildning för ny ledare inte chef

Är din position mittemellan ansvarig chef och gruppen du ska leda, dvs du ska leda en grupp, men har inte personalansvar? Här får du tips inför ditt val av utbildning. Som ledare utan chefsmandat behöver du lära dig om vilka dina förutsättningar som ledare är. Du behöver kunskaper om hur du ska förhålla dig till både gruppen du leder och den formella chefen. Det är lätt att du hamnar mellan stolarna, men med rätt kunskaper förstärker du din position.

Utbildning för projektledare
Utbildning för nya projektledare

Projektledaren är länken som får projektet att fungera. Att vara ny som projektledare innebär att ett stort ansvar lagts på dina axlar. Nu behöver du lära dig smart och effektiv projekthantering så att du kan möta kraven från organisationen, projektmedlemmarna, intressenterna med flera. Här ger vi dig information om vad bör tänka på i valet av din utbildning i projektledning.

Lokal till utbildning i ledarskap
Utbildning i Stockholm, Göteborg eller Malmö

Vi anordnar öppna ledarskapsutbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom åker våra utbildare runt om i landet och genomföra anpassade utbildningar för ledare och chefer. Då kan vi antingen hålla till i era lokaler, eller så kan vi ordna med en lokal för er anpassade utbildning. Vi har kontakt med flera konferensanläggningar runt om i landet.

Utbildningar i kundbemötande
Utbildningar i kundbemötande

Att ge ett gott bemötande gentemot sina kunder, patienter, klienter eller interna kontakter är kort och gott mycket viktigt. En utbildning inom kundserviceområdet kan vara allmän eller rikta sig mot ett speciellt område, till exempel besvärliga kunder. Här tipsar vi dig om vad du kan tänka på när du ska välja en utbildning inom området bemötande och service.

Bästa ledarskapsutbildningen
Vilken är den bästa ledarskapsutbildningen?

En bra ledarskapsutbildning fyller just ditt behov av kunskaper inom ämnet ledarskap. Vad är det du behöver öva på, lära dig mer om, få information om och så vidare? En utbildning ska ge dig de kunskaper som du har behov av just nu. Här tittar vi närmare på viktiga kriterier för den bästa utbildningen för ledare.

Många alternativ för utveckling i yrkesrollen

Det finns många alternativ för att fortsätta din utveckling i ditt yrke. Från större seminarier och konferenser till mindre klassrumsutbildning och distanskurser. För alla yrkesverksamma som vill höja upp sin kompetens och får en skjuts i sin karriär är all sorts kompetensutveckling viktig. Vi fokuserar på utbildningar och kurser i klassrum och på distans. Vanligtvis spänner de över en eller två dagar. Fördelen med vårt korta format på utbildningarna är att de inte stör ditt redan upptagna schema

Utbildare med lång erfarehet

Våra utbildningar leds av erfarna utbildare med lång erfarenhet inom sina respektive områden. De är öppna, välkomnande och inspirerande att lyssna till och använder beprövad pedagogik. De drivs av att hjälpa andra att ta till sig av nya kunskaper och få nya insikter. Med en jordnära inställning är de lätta att lyssna till och samtala med.

Utforska våra utbildningar

Med många alternativ att välja bland är det svårt att veta var man ska börja när man väljer en utbildning. Här vill vi lära dig mer om våra olika kurser och ge tips om hur du väljer rätt för dig. Om du känner att du behöver mer information blir vi glada om du kontaktar oss. Vi är ett litet företag som jobbar snabbt och kundnära. Ingen fråga är för liten, så hör av dig till oss om din kompetensutveckling.

Syftet med kompetensutveckling genom utbildning 

Varje organisation behöver kunniga chefer, ledare och medarbetare för att gå i rätt riktning. Det är därför många företag skickar sina medarbetare till våra utbildningar.  Att utbilda sig innebär bland annat att ta till sig av forskning, teorier, modeller och metoder som andra provat att de fungerar. Genom realistiska övningar under kursdagarna kan du öva upp dina färdigheter och se hur teori fungerar i praktik. Övningar blir till insikter om hur du kan göra när du kommer tillbaka till arbetet.

Passa på att testa medan du utbildar dig

En utbildning ger dig goda tillfällen att prova modeller, beteenden, uttryck mm medan du går kursen. Att våga experimentera, prova på ett nytt beteende, reflektera och lära av andras erfarenheter är viktigt när du bygger upp nya färdigheter. Ofta får du ta del av fallstudier, inspelade filmer med olika scenarier och autentiska exempel på olika situationer. Detta ger dig effektiva inlärningsmöjligheter och förbereder dig för att möta liknande situationer på jobbet.

Investera i din utveckling

Kompetensutveckling genom utbildning är nyckeln till att ständigt förbättra dina färdigheter. Du ökar din kompetens och uppdaterar dina kunskaper inom ditt yrkesområde. Genom att du investerar i din personliga utveckling kan du stärka både den organisation du arbetar inom och din egen karriär.

Fördelar med kompetensutveckling

Framtidssäkring av kompetens och kunnande. Genom att du kontinuerligt lär dig nya saker blir du också uppdaterad med den senaste kunskapen. Som en effekt av det har du lättare för att anpassa dig och ta till dig av nya metoder. På så sätt blir du mer redo för framtida utmaningar.

Få mer gjort. När du vet hur du ska göra ökar produktiviteten. Förbättrad kompetens leder till att du kan arbeta mer effektivt och leverera ännu bättre resultat. Detta är bra för dig och det team du ingår i.

Karriären får en skjuts. En arbetsgivare sätter stort värde på medarbetare som är aktiva i sin strävan efter utveckling. När du visar att du är engagerad i din egen utveckling ökar du dina chanser till att bli befordrad.

Du blir nöjd med dig själv. Att lära sig nya saker ger dig en känsla av personlig tillfredsställelse. När du lär dig nya områden känner du att du kan prestera bättre. Du upplever dig som kompetent och värdefull i företaget.