Strategisk planering och styrning

Strategisk planering och styrning av verksamheten

Utveckla företagets affär med metoder som ökar omsättningen och hjälper er att utveckla er kundbas

Vidareutveckla företagets affär

Förändringar och förbättringar av en verksamhet är en förutsättning för att kunna utveckla företagets affär. Vår utbildning i strategisk planering och styrning syftar till att lära er hur ni skapar hållbar tillväxt.

Vi tittar bl a på hur affärsidén stämmer med efterfrågan och ger dig strategier för utveckling, som kan användas på flera nivåer inom företaget.

Metoder för försäljningstillväxt

Det finns flera sätt att öka försäljningen. Utbildningen visar hur tillväxten kan ökas genom att titta på produktstrategi, differentieringskapacitet, varumärkesutvidgning, linjeutveckling, introduktion till nya kundgrupper, spridning av prisnivåerna mm.

Efter kursen har ni  lärt er hur ni använder de olika metoderna och modellerna, för att kunna skapa hållbar tillväxt hos er.

Affärsidé och kundinsikter

 • Kundbehov och kundefterfrågan - insikter om era kunder
 • Samband mellan er idé och företagets affär
 • Affärsidé - att formulera och kommunicera den på rätt sätt
 • Varumärkets kärnvärden - de associationer företaget vill bli förknippade med

Affärsutveckling - olika strategier

 • Att utveckla en affär betyder att förverkliga ett kundbehov
 • Utveckling av affären inom varumärkets identitet: 
  • utveckling inom produktlinjen, t ex nya smaker, former eller storlekar
  • prisförändringar eller spridning i prisnivåer - matcha kundens behov och förväntningar
 • Introduktion till nya kundgrupper - marknadsexpansion
 • Utveckling genom innovation - ny produkt eller tjänst

Utvecklingsprocessen från idé till utvärdering

 • Stimulera drivkraften till att förbättra och förändra nuvarande affärsidéer, produkter/tjänster och metoder
 • Våga ifrågasätta normer och traditioner
 • Idémetodik
 • Från idé till koncept
 • Förlansering eller limited editions
 • Lanseringsfas för volympush
 • Stabiliseringsfas
 • Utvärdering

Genomgång av olika praktikfall

 • Nya varumärken: praktikfall linjeutveckling kaffedrycker
 • Prisdifferentiering: klädestillverkare
 • Innovationer: solcellsdrivna transportmedel 

Se verksamheten med andra ögon

Utbildningen hjälper er att lyfta blicken och se er verksamhet med nya ögon. Ni får insikter om bland annat:

 • Hur affärsidén kan matchas med efterfrågan hos kunderna
 • Att utveckla ert varumärkes kärnvärden
 • Strategier för utveckling av er affär genom:
  •   utveckling av befintlig produktlinje
  •   hitta helt nya produkter/tjänster
  •   hitta nya prisnivåer och prisindelningar som attraherar kunderna
  •   expandera er marknad och hitta nya kunder
 • Hur ni gör i praktiken för att gå från idé till ny produkt/tjänst
 • Genomgång och belysning av olika case som visar hur andra som lyckats har gjort

Till vem vänder sig utbildningen?

Utbildningen Strategisk planering och styrning riktar sig till den som helt eller delvis arbetar med verksamhetens strategiska planering och utveckling.

Ni letar ständigt efter förbättringar och vill lära dig att hitta era utvecklingsområden.

Ni kan till exempel vara verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, VD, projektledare, ekonomichef, marknadschef eller förändringsledare.

Genomför utbildningen på plats hos er. Vi anpassar innehållet efter era förutsättningen. Kostnad mot offert.